Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore PKTula-5-6

PKTula-5-6

Published by LRMDC Office, 2022-11-11 07:40:49

Description: PKTula-5-6

Search

Read the Text Version

Inilathala ng _____________ Karapatang-ari ■ 2021___________ Vivian L Almadrones Rosal L. Aumentado Reserbado ang lahat ng karapatan. Alinmang bahagi ng librong ito ay hindi maaaring gamitin o kopyahin, nang buo o bahagi sa alinmang anyo at paraan, nang walang nakasulat na pahintulot mula sa may hawak ng karapatang-ari. First Edition 2021 Printed in the Philippines Isinulat nina: Vivian L Almadrones Rosal L. Aumentado Kuhang Larawan nina: Vivian L Almadrones John Ysrael D. Almadrones Alejandro Sanz a. Niño Buenalyn L. Grajo Joven R. Saron Rosal L. Aumentado Ipinamamahagi para sa Kagawaran ng Edukasyon, Sangay ng Quezon Publisher: _______________________________________________________ Address: ________________________________________________________ Tel. Nos.: _______________________________________________________ E-mail Address: __________________________________________________ Authors: Vivian L Almadrones DEVELOPMENT TEAM Rosal L. Aumentado John Ysrael D. Almadrones Buenalyn L. Grajo Kuhang Larawan nina: Rosal L. Aumentado Vivian L Almadrones Alejandro Sanz a. Niño Joven R. Saron Tagapamanihala ng Kagamitan sa Pagkatuto: OIC-SDS-ELIAS A. ALICAYA JR. Ed.D. CID Chief Lorena S. Walangsumbat EPS Jee-ann O. Borines PDO Jose Angelo L. Basco Librarian Ronnjemmele A. Rivera SDO Quezon Province OIC-PSDS-Sighlie M. Regodon CALABARZON Region Dist. Sch. Head-In-Charge on LR Ceres A. Red Dist. LR Coordinator Loralie V. Parra

Project Katha Mga Tula para sa mag-aaral sa Ikalimang Baitang at Ikaanim na Baitang Mga Kasanayan sa Pagkatuto F5PU-Ie-2.2 Nakasusulat ng maikling tula F5PU-IIb-f-2.1 Nakasusulat ng isang pagsasalaysay F5WG-IIf-g-4 Nagagamit ang pang-uri sa paglalarawan ng kilalang tao sa pamayanan F5PB-IIi-3.2 Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pangimpormasyon F5WG-IIh-4.3 Nagagamit ang pang-uri sa paglalarawan ng magagandang tanawin sa pamayanan F5PT-IVd-f-1.13 Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at dipamilyar sa pamamagitan ng paglalarawan F5PB-IVf-3.2 Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano

PANIMULA: “Project Katha ng mga Tula at Kuwento”, ay isang proyekto na isinagawa ng mga guro sa Perez West Elementary School. Nilalayon ng gawaing ito na sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kathang tula at kuwento ay malinang sa mga mag-aaral ang kawilihan sa pagbasa at kaalinsabay ang pag-unawa sa binasa. Ang mga Kathang ito ay isinulat para sa mga mag-aaral sa ikalima at ikaanim na baitang . Nilalayon ng sumulat na higit mong malinang ang kaisipan at sarili upang maging produktibong tao at mamamayan . Ang lawak ng kaalaman sa mga katha na ito ay nagsasaad ng iba`t –ibang sitwasyon at aralin na makakatulong sa paghuhubog at pagpapalawak ng mabuting kaisipan sa bawat panahon. May-akda

TALAAN NG NILALAMAN Watawat..Sagisag ng Kalayaan _______________________1 Bayang Mahal, Bayang Sinta _______________________2 Ang Ina _______________________ 3 Maliwanag na Buwan ________________________4 Kalusugan _________________________5 Nasaan ka Ama? ________________________ 6 Lapis _________________________7 Sukob na sa Payong _________________________8 Batang Musmos…Batang Musmos ____________________9 Pamilya _________________________10 Halina`t Magbasa _________________________ 11 Kaibigan _________________________ 12 Ang Puno ng Niyog __________________________13 Si Tatay __________________________14

( Kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Watawat..Sagisag ng Kalayaan (Katha ni Vivian L. Almadrones) Tuwing ating makikita watawat natin o bandila Sana`y ating maalala mga tao noong una Sa aklat ating nababasa, sa aralin narinig pa Mga nagawa nila upang bansa ay lumaya na. Watawat ay sagisag pagkakaisa ng balana Naghirap at ipinaglaban ang bayan nating sinta Nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating bayan Upang kalayaan ay makamit, watawat ay iwagayway Mga bayaning tinuringan na nakipaglaban Dugo`t pawis ang puhunan at pagkaputi ng buhay Kaya tuwing itataas watawat kahit saanman Magpugay at igalang sagisag at kalayaan Gawain : Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.Bakit sinasabing sagisag ng bansa ang watawat? 2.Paano mo ipinakikita na pinahahalagahan mo ang ating watawat? 3.Sino ang nagbuwis ng buhay upang makamtan ang kalayaan ng bansa? 4.Ano-ano ang kulay na bumubuo sa watawat ng Pilipinas? 5.Ipaliwanag kung bakit mahalagang maging Malaya ang isang bansa.

. (Kuhang larawan mula sa Perez Quezon FB page) Bayang Mahal, Bayang Sinta (Katha ni Vivian L. Almadrones) Simpleng bayan,simpleng buhay ang sabi sa isang awit Na kung ating iisipin kahit simple`y nakahigit Kagandahan ng bayan ko kahit sino`y maaakit Tahimik at mapayapa at sambayanang Maka-Diyos Bawat isa ay nakilos sa pagsulong nitong bayan Mga tao`y nagpipilit na magkaroon ng hanapbuhay Kabataa`y nag-aaral upang sila`y magtagumpay Sa pagsapit ng panahon ipagmamalaki ng bayan Tabing-dagat, ilog,bundok,karagatan ay mayaman Maging ating kapatagan, likas na yaman ay nadiyan Nararapat alagaan upang lalong mapagyaman Kaya naman ang dasal ko sa Poong San Antonio ay gabayan. Gawain : Sagutin ang mga tanong buhat sa tula: 1.Ano ang inilalarawan sa tula? 2. Sino ang maakit sa kagandahan ng bayan? 3.Bakit nagpipilit magkaroon ng hanapbuhay ang bawat tao? 4.Bakit nag-aaral ang mga kabataan? 5.Sa iyong palagay, tama bang alagaan ang likas na yaman? Bakit?

(Larawang kuha ni John Ysrael D. Almadrones) Ang Ina (Katha ni Vivian l. Almadrones) Ilaw ka sa tahanan na sa amin ay tanglaw Nag-aalaga at gumagabay tungo sa wastong daan Sa oras ng karamdaman nababalisa ka inay Hindi alam ang gagawin sa anak na minamahal. Anong ligaya ng isang ina kung ang anak ay mabuti Sa bawat araw ay paalala lahat niyang sinasabi Lalong higit ang ligaya kung pangarap ay nakamtan Matapos ang pag-aaral at nakamit ang tagumpay Iyan ang isang ina,na puno ng pagmamahal Kaya dapat bawat anak mahalin siya at igalang Sa kanyang pagtanda,lahat nating ibabalik Inang mahal, aming ina tunay nating iniibig. Gawain 1: Ang Ina ay itinuturing na ilaw ng tahanan, ilarawan ang katangian ng iyong ina.

( Larawang kuha ni Vivian L. Almadrones) Maliwanag na Buwan (Katha ni Vivian L. Almadrones) Noong ako`y bata pa labis na nagtataka Sa maliwanag na buwang aking nakikita Minsan ay kabiyak, minsan ay buo pa Laging minamasdan kung sumisikat na Ako`y natatakot sa sabi ni lola Pag bilog ang buwan at maliwanag pa Huwag daw lalabas at kung kabilugan na May mga aswang daw na naglipana. Ngayong ako`y malaki na at nag-aaral pa Nabatid kong lahat ang tungkol sa kanya Kaya naman tuwing gabi at sumisikat na Ligaya ko`y damang-dama,nasasabik na makita. Gawain 1. Piliin sa tula ang mga ginamit na pang-uri at gamitin ito sa pangungusap: Pang-uri Pangungusap

(Larawang kuha ni Alejandro Sanz A. Nino) Kalusugan (Katha ni Vivian L. Almadrones) Ang kalusugan ng katawan, kayamanan ang katulad Malalayo sa karamdaman sa panganib ay ligtas Payapa ang kalooban, katawan ay masigla Masayahin, matalino , malakas at may pag-asa. Saan ito makukuha,di ba`t sa tamang pagkain Gulay prutas,karne`t isda ay ihain mo nang tama Kalinisan ng sarili,paligid at wastong alaga Ehersisyo ng katawan ay palaging isagawa. Kalusugan.. kalusugan tiyak itong makakamit Sundin mo lamang lahat iyang inilahad at sinabi Katumbas ay kayamanang hindi natin mabibili Malusog na katawan at isipan ay mabuti. Gawain : 1.Kapag malusog ang katawan, saan ito maiihalintulad? 2.Saan tayo malalayo kung malusog ang katawan? 3. Ano ang kailangan nating kainin upang maging malusog? 4.Bakit kailangan natin ang palagiang pag eehersisyo ? 5.Paano nakakatulong ang pagpapanatili ng kalinisan ng paligid upang maging malusog ang katawan?

(Kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Nasaan ka Ama? (Katha ni Precious Jane D. Almadrones) Simula sa pagkabata ako`y inaruga Karamay ka ni ina sa pag-aalaga Inaakay, nilalaro, isinasayaw, kinakarga Ganyan ka sa akin ama, iya`y lagi kong alaala. Noong Kinder ako, tuwang-tuwa ka sa awit ko Nanonood kung may sayaw at palabas ang `yong bunso Ngiti mo sa mga labi ay kitang-kita ko Di mawaglit sa isip ko ang larawan ng mukha mo. Ngunit bago pa lang ako lumalaki ay nawala ka Kinuha ka ni Bathala kasama ng Poong Ama Sobrang sakit kahit musmos `yan ay aking damang-dama Hinahanap kitang lagi, ngunit wala…wala ka na. Kaya kayong mga bata mahalin ang mga magulang Habang sila ay kasama mo sundin ang utos at pangaral Igalang natin palagi at pagtanda`y paglingkuran Sapagkat mahalaga isang ama sa tahanan. Gawain 2: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salita; 1.Karamay _____________ 2.Kinakarga _____________ 3. Mawaglit _____________ 4. Kinuha ______________ 5. Damang-dama ______________

(Kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Lapis (Katha ni Vivian L. Almadrones) Isang munting bagay lamang kung mamasdan Ngunit hindi makapasok si bunso sa paaralan Kapag ito ay nawala o umikli na ang tulis Tiyak na magbubusa at iiyak si bulilit Mahalaga ka o lapis sa pagsulat ay karamay Pangalan ng matutuhan lapis unang hinawakan Kung natapos pag-aaral at kukuha ng board exam Ikaw lapis ang gamit, bahagi ka sa tagumpay. Gawain . Sagutin ang mga tanong buhat sa tulang Lapis: 1.Anong munting bagay ang tinutukoy sa kwento? 2.Bakit mahalaga ito ayon sa tula? 3.Sino ang iiyak kung iikli ang tulis ng lapis? 4.Bakit sinasabing mahalaga ang lapis? 5.Para sa iyo, mahalaga ba ang lapis? Bakit?

(kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Sukob na sa Payong (Katha ni Vivian L. Almadrones) Halina aking kalaro Tila uulan nang malakas Sumukob na sa payong ko Dali tayo ay lalabas! Damhin natin bawat patak Lamig nito`y malalasap Sukob na sukob na! Tayo ay maglalayas. Gawain: Sumulat ng tugma gamit ang sumusunod na salita: Kalaro umuulan malakas Lalabas damhin patak Malalasap maglalayas

(Kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Batang Musmos…Batang Musmos (Katha ni Vivian L. Almadrones) Batang musmos..batang musmos kaligayahan kang lubos Sa bawat pamilya`y dalang aliw di matapos Ngiti at halakhak at mahigpit na yapos Sa magulang ay pang-aliw ligayang walang ubos. Sa bawa`t tahanan tinig ng mga musmos Mistulang musikang sa puso ay natagos Kahit na mahirap o mayaman ay talos Biyayang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Gawain : Magbigay ng mga salitang kasingkahulugan ng musmos

(Larawang kuha ni Vivian L.Almadrones) Pamilya (Katha ni Vivian L. Almadrones) Binubuo ng ama`t ina, mga anak na sinisinta Nakatira sa tahanang payak man o mariwasa Nagsusunuran ,nagmamahal, may malasakit sa isa`t isa Tumutulong sa pag-unlad upang makaraos ang bawat isa Ganyan dapat sa tahanan kahit pamilya ay malaki Sa maliit na pamilya ganun din sana ang mangyari Sa pamayanan ay sandigan pamilyang masasabi Upang bayan ay umunlad, kapayapaan ay mangyari. Gawain : Sagutin ang mga tanong buhat sa tula: 1.Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? 2. Saan nakatira ang pamilya sa tula? 3.Bakit kailangang magtulungan ang bawat kasapi ng pamilya? 4.Ano ang pagkakaiba ng pamilyang malaki at maliit? 5.Sa iyong palagay bakit mahalagang nagmamahalan ang bawat Kasapi ng pamilya?

(Kuhang larawan ni Vivian L. Almadrones) Halina`t Magbasa (Katha ni Vivian L. Almadrones) Basa! Basa! Tayo`y magbasa, mga kwentong magaganda Malilibang kang talaga marami pang makikita Basa! Basa! Halina`t magbasa sa mga oras na malaya, Sa oras na walang gawa,magbasa kaysa tumunganga. Maraming lugar na makikita kapag ikaw ay nagbasa Di na kailangang magpunta sa pagbabasa ay mararating mo na Basa! Basa!..Dali magbasa pa, karunungang pangarap mo, makakatulong sa iyo sa pagbabasa`y matatamo. Gawain : Punan ang grap ng mga uri ng babasahin na matatagpuan sa inyong bahay at impormasyong makukuha dito: Uri ng babasahin Impormasyong makukuha

11 (Kuhang larawan ni Buenalyn L. Grajo) Kaibigan (Katha ni Vivian L. Almadrones) Karamay ka sa ligaya, maging sa aking kalungkutan Sa mga aralin tulong tayo`t magkatuwang Pagkain o meryenda ay pinaghahatian Masayang magsasalo ganyan tayo araw-araw Tunay ka ngang kaibiganpagkat sa mabuti inakay Sa paggawa ng di wasto umiiwas, umaayaw Ganyan sana tayong lahat sa pagpili ng kaibigan Upang tayo`y mapabuti at malayo sa karahasan. Gawain: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.Sino ang karamay sa ligaya at kalungkutan ayon sa tula? 2.Ano ang pinagtutulungan na gawain sa tula? 3. Masaya ka ba kung hinahatian mo ang iyong kaibigan? 4. Saan ka inaakay ng isang mabuting kaibigan? 5. Bakit dapat nating piliin ang mabuting kaibigan? Ipaliwanag.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook