Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 31 temmuz 2018

31 temmuz 2018

Published by grafikeryusuf38, 2018-07-31 03:57:51

Description: 31 temmuz 2018

Search

Read the Text Version

AŞIK SEYRANİ ANISINA 1. ERCİYES HAC VALİ KAMÇI VATANDAŞLARLA MALZEMELERİNEZİRVE TIRMANIŞI Develi Belediyesi’nin BİR ARAYA GELECEK 2-4 Ağustos tarihle- İLGİ ARTTI rinde düzenleyeceği Vali Süleyman 36. Uluslararası Âşık Hac kayıtlarının Kamçı, vatandaşla- Seyrani Kültür ve başlamasıyla bera- rın isteklerini dinle- Sanat Festivali kap- ber vatandaşların mek ve sorunlarına samında Âşık Seyra- hac malzemelerine çözüm bulmak ni Anısına 50 kişilik olan ilgisinin art- amacıyla, 31 Tem- ekibin katıldığı Erci- ması esnafın yüzü- muz 2018 Salı günü yes Zirve Tırmanışı nü güldürdü. 4’te vatandaşlarla bir gerçekleştirildi. 5’te araya gelecek. 2’deNE MUTLU Kayseri’nin Haber Gazetesi Tv1Frekans BilgileriTÜRKÜM DİYENE Türksat 3/A Frekans 1260531 Temmuz 2018 Salı www.yenidoganhaber.com Symbol 27500 Pol (v) Dikey Fec 3/4 “Takipte Kalın” /tv1kayseri Fiyatı : 25KrşKAYSERi’DEEKMEGE ZAM YOK BAŞKANKayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, bazı spekülasyonların aksine,Kayseri’de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye’de ekmek fiyatlarının artışının ar- ÇOLAKBAYRAKDAR,dından, bazı basın organlarında Kayseri’de de ekmek fiyatlarının artacağına dair yapılan haberleringerçeği yansıtmadığını belirten Övüç, Ramazan’dan önce Kayseri’deki ekmek fiyatlarının belirlendi- HEDEFİ 12’DENğinin, sonraki süreçte de fiyatlarda herhangi bir oynama olmadığının altını çizdi. VURDUERSOY’DAN TEŞViK Kocasinan Belediye Başka- BÖLGESİ HAMLESİ nı Ahmet Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlerde eğitim Milliyetçi Hareket Partisi veren yaz kurslarını ziyaret Kayseri Milletvekili Baki ederek, gençlerle bir araya Ersoy, tarımdan sonra sana- geldi. Çat kapı ziyaretinde yinin de sorunlarına el attı. çocukların ve gençlerin yo- Ersoy, Kayseri’nin 2. Teşvik ğun ilgisiyle karşılaşan Baş- bölgesinde değil en az Ga- kan Çolakbayrakdar, sportif ziantep, Manisa ve Balıkesir faaliyetlere bizzat katılmayı gibi illerinde bulunduğu 3. da ihmal etmedi. Okçuluk Teşvik bölgesinde olması kursunda yayı eline alan gerektiğini söyledi. 3’te Başkan Çolakbayrakdar, hedefi tam 12’den vurdu ve sporculardan büyük alkış aldı. 2’deARIK’TAN KADINLARIN ERKEN KAYSERİ’DE 250 GRAM EKMEK 1 LİRA 10 KURUŞEMEKLİLİK İÇİN KANUN TEKLİFİ Söz konusu Rama- kilogram fiyatının 5 Lira fiyatlardan satabiliyorlar. DAĞDA MAHSUR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zan’dan önce yapılan 75 Kuruş olduğunu oku- Dolayısıyla, ekmeğe her Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ka- belirlemeyle, Kayseri’de yorum. Hayır, Kayseri’de önüne gelen zam verme KALANLARI AFAD dınların erken emekli olabilmeleri bir kilogram ekmeğin ekmeğin kilogram fiyatı 4 şansına sahip değildir. için, annelerin sigortalı olmadan 4 lira 40 kuruşa, 250 Lira 40 Kuruş, 250 gram Kimse kimsenin ekme- KURTARDI önce yaptıkları doğumların da gram ekmeğin de 1 ekmek fiyatı da 1Lira 10 ğiyle de oynamasın. sigorta borçlanmasına sayılması Lira 10 kuruşa satıldı- Kuruştur. Biz ekmek ta- Fakirin en önemli gıdası Kayseri’de mangal yakmak için kanun teklifi verdi. 4’te ğını vurgulayan Övüç, vanını belirleriz ama bazı aldığı ekmektir; ekmeği- için çıktıkları dağda mahsur “Kayseri basında çıkan esnaf ekmeği ucuza mal ne de kimse el uzatma- kalan 3 genç, Afet ve AcilİLÇELERE EKONOMİK bazı haberlerde ekmeğin ettiği için daha düşük sın” diye konuştu. Durum Müdürlüğü (AFAD)DESTEK İÇİN ÖRNEK PROJE ekiplerinin yardımıyla kurta- MELİKGAZİ'DE ÇALIŞMALAR, İSRAFI ÖNLEMEK VATANDAŞIN rıldı. 6’daBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in sık sık E-DEVLET İLE YAPILIYOR DA FIRINCININ DA GÖREVİ üzerinde durduğu ilçelere ekonomik destek sağla- 22. UPOKyacak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu Melikgazi Beledi- Öte yandan ekmek israfına da değinen Övüç, “Yapılan araştır-anlamda Felahiye’ye yapılmakta olan Toplu Ahır Pro- ye Başkanı Memduh maya göre, Türkiye’de 4 milyon civarında ekmek çöpe atılıyor. NNYÜ’DE YAPILDIjesi’nin çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Büyükkılıç, en son Kayseri’mizde de israf var. Ekmeğin yeri çöp değildir. MümkünBaşkanı Mustafa Çelik, Türkiye’ye örnek olacak projenin teknolojik gelişmeleri mertebe israfı önleme açısından hem fırıncılarımız hem de hal- Nuh Naci Yazgan Üniver-son durumunu yerinde gördü. 2’de yakından takip ederek kımız yeteri kadar ekmek alırsa daha iyi olur. Artık eskisi gibi sitesi (NNYÜ) Fen-Edebiyat çalışmalarda kullandık- değil, fırınlarımız 24 saat açık, vatandaş gece gündüz demeden Fakültesi Psikoloji BölümüKAYSERİLİ GURBETÇİ, MOTOSİKLETLE larını söyledi. istediği zaman taze ekmeğe ulaşabilir” ifadelerini kullandı. öğrencileri ile Türk Psikoloji10 BİN KM YOL YAPTI Öğrencileri Çalışma Grubu ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ (TPÖÇG) tarafından “Söy- Kayserili gurbetçi Atila Öz, Türki- YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM’DE le(ye)mediklerimiz” temalı ye'deki bir motosiklet festivaline 22. Ulusal Psikoloji Öğrenci- katılmak için motosikleti ile 2 leri Kongresi (UPOK) düzen- günde 6 ülke ve 30 kenti geçerek lendi. 6’da Kayseri'ye geldi. 5’te Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Haber 4’te Haber 4’te Sami 2’de MELİKGAZİ’DE DAYANGAÇ KÜTÜPHANE BORÇ YAPI- YATIRIMLARI Yazdı... LANDIRMAYA SÜRÜYOR YOĞUN İLGİ SİYASETTE GEZİNTİSORUNSUZ YIKIM, KESİNTİSİZ HİZMET 3 414 YILDIR BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA ŞİFASINI BULDU TEKNOLOJİDEN UZAKLAŞTILAR, 5 KENDİ SEBZELERİNİ YETİŞTİRDİLER

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 2İLÇELERE EKONOMİK DESTEK İÇİN ÖRNEK PROJE Sami DAYANGAÇBüyükşehir Belediye Başkanı Felahiye Toplu Ahır Projesi’ninMustafa Çelik, Felahiye’de yaptı- Türkiye’de ilk olan bir proje ol- Yazdı...ğı inceleme ve temaslar sırasında duğunu ifade eden Başkan Çelik,Toplu Ahır Projesini de gezdi. “Bu yıl inşallah içine hayvanları SİYASETTE GEZİNTİProjenin son durumunu yerinde koyarak hizmete açacağız. Bura-gören Başkan Mustafa Çelik, ça- dan yararlanmaları için özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı velışmalarla ilgili bilgiler aldı. ihtiyaç sahibi aileleri belirleye- Milletvekilliği seçimleri sonrası10 MİLYON TL’LİK YATIRIM ceğiz. Süt anlamında verimli karışan, genel başkanlıkları tartı-Büyükşehir Belediye Başkanı hayvanları tespit edeceğiz ve bu şılan muhalefet oldu. CHP GenelÇelik, Felahiye’de Merkez Cami hayvanları ailelerimizin uzun va- Başkanı Deniz Baykal sekreteriile Büyüktoraman Sağlık Evi ve deli faizsiz kredilerle edinmelerini ile yayınlanan görüntüleri sonrasıLojmanı’nın temel atma törenin- sağlayacağız. Aileler hayvanlarını istifa edince yerine Kemal Kılıç-de Toplu Ahır Projesi ile ilgili de bu tesislere teslim edecekler. Tüm daroğlu geldi. Gazete arşivleriniaçıklamalarda bulundu. İlçelerden bakım hizmetlerini ve elde edile- tarayın, TV görüntülerini yorum-şehir merkezine göçü önlemek cek sütün pazarlamasını biz yapa- cularını yeniden izleyin. O dönemamacıyla sosyal projelerin yanı cağız. Ay sonunda hesabı çıkartıp medya Kemal Kılıçdaroğlu’nusıra ekonomik destek sağlayacak hayvan sahibinin kazandığı parayı nasıl övüyordu. Ne sakin güçlüğüprojeleri de hayata geçirdiklerini banka hesabına yatıracağız” dedi. kaldı, ne seyyitliği, Gandi bilevurgulayan Başkan Çelik, Fela- Büyükşehir Belediye Başkanı Çe- dediler. Sonuç?hiye Toplu Ahır Projesi’nin çevre lik, projenin verimli hale gelmesi- İlginç olan geçen yıl Ankara-İs-düzenlemeleriyle birlikte 10 mil- nin ardından toplu ahır projesini tanbul arası yürüyüşünü övenler,yon TL’ye mal olacağını kaydetti. yaygınlaştıracaklarını kaydetti. kaybettiği seçimleri hiç gündeme getirmediler. Patlayan ayaklar,MELİKGAZİ'DE 141 BAŞKAN atletle içilen çorbalar, ayakkabı- larını müzeye koyanlar. Oysa oNOKTADA ÇALIŞMA VAR ÇOLAKBAYRAKDAR, ana kadar 8 seçim kaybetmişti. 24 Haziran seçimleri sonrasında, HEDEFİ 12’DEN VURDU beni aday yaptı bir daha karşı- Barbaros ve Erkilet açtığımız kurslarımız- sında genel başkan adayı olmamMelikgazi Belediye Başkanı “Melikgazi Belediyesi olarak Camiikebir Mahallele- da hem eğleniyor hem diyen İnce imza toplatmadı mı? OMemduh Büyükkılıç, 2018 yılı planlı bir çalışma ile alt yapı ri ile Kocasinan Bele- de öğreniyorlar. Hem- zamanlar, yani Deniz Baykal son-içinde Fen İşleri, Ulaşım, Kentsel yatırımcı müdürlükleri ve ilgili diyesi Spor Merkezi’ni şehrilerimize ise daha rası övülen genel başkan gitsinDönüşüm, Kentsel Tasarım, Park şeflikler ile toplantı yapıyoruz. Bu ziyaret edip, gençlerle iyi hizmetler sunarak, diyenler hükümete yakın medyaBahçeler ve Kültür ile Destek toplantılarda durum değerlendir- bir araya gelen Baş- spor yapma imkanı kuruluşları değil. Baykal sonrasıhizmetleri Müdürlüklerince ya- mesi, çalışmaların son durumu ve kan Çolakbayrakdar, sunuyoruz. Kocasinan yere göğe sığdıramayan medyapılan 172 ihale sonucunda şehrin gelişimini takip ediyoruz. Şehrin çocuklarla yakından Belediyesi olarak yap- mensupları bu kez git diye ağır141 ayrı noktasında çalışmaların merkez semtlerinde hangi hiz- ilgilendi ve sohbet etti. mış olduğumuz tesisler yazılar yazıyor, ne ilginç?devam ettiğini bildirdi. met var ise en köşedeki semtte Okçuluk kursunu da meyvelerini vermeye Aynı kalemler bir zamanlar Ahmet81 mahallenin her birinde park, de aynı hizmet ve yatırım vardır. ziyaret ederek, öğren- başladı. Mahalleleri- Necdet Sezer’i de yere göğe sığ-bahçe, yol, asfalt ve yapım şeflik- Kentleşme politikamızda çok cilere sürpriz yapan mizde yaptığımız 50’e dıramıyorlardı. Oğlunun düğünü-lerince yapılan bu çalışmalar ile merkezli şehir planlıyoruz. Bele- Başkan Çolakbayrak- yakın açık spor tesisi- nü Çankaya Köşkün de yapmışilçenin şantiye alanına döndü- diyenin birçok hizmetini semtle- dar, yayı eline alıp, mizde sportif faaliyet- ama elektrik parasını cebindenğünü belirten Başkan Memduh re ulaştırarak şehir merkezinde hedefi 12’den vurdu ve leri başarıyla yürütü- ödemiş. Neden köşk diyen çık-Büyükkılıç, sosyal ve spor tesis- yükü azaltıyoruz. Meslek edin- sporculardan büyük yoruz. Geleceğimizin madı. Neymiş market alışverişineleri, okul inşaatı ile spor sahala- dirme, nikâh işlemleri, denetim alkış aldı. Kurslarda teminatı çocuklarımızı gitmiş ve sıra beklemiş. Bununrı, okullara kapalı spor salonu, gibi hizmetler semtlere dağılmış verilen eğitimlerle ilgili daha iyi yetiştirebil- memleketimize, milletimize nekentsel dönüşüm binaların, ma- durumdadır. Dolayısıyla bu tür bilgi alan Başkan Ço- mek için var gücümüz- faydası var? O sıraya girdi diyehalleler de dış cephe yenilenmesi kentleşme çalışmalarımız ‘Kayse- lakbayrakdar, Kocasi- le çalışıyoruz. Yapılan dolar mı düştü? Oysa Ecevit’ egibi çalışmaların devam ettiğini ri Modeli’ olarak bilinmektedir. nan Belediyesi olarak hizmetlerimiz hemşeh- fırlattığı Anayasa kitapçığı ne-belirtti. Birçok uygulamada başarılı olan spora ve sporcuya bü- rilerimiz tarafından deniyle ülkemiz tarihinin en ağır2018 yılı bütçesi sadece alt yapı, projelerimiz örnek alınmaktadır\" yük önem verdiklerini memnuniyetle karşı- ekonomik krizini yaşadı. Kiminyol açılması ve bina ve tesis ya- Başkan Büyükkılıç, 2018 yılının belirterek, Kocasinan lanmaktadır. 2 binden umurunda. Neden Ahmet Necdetpımı için 292 milyon lira ödenek ilk 7 ayında 172 ihalenin yapıl- Spor Kulübü ile spor fazla hemşehrimize Sezer Cumhurbaşkanı adayınızayrıldığını ancak bunun yanında dığını ve 12 ihalenin ise önü- faaliyetlerini yürüttük- spor eğitimi veriyoruz” olmadı? Gelsin CHP’nin başınakamulaştırma, asfalt ve mıcır müzdeki günlerde yapılacağını lerini söyledi. Yaz kurs- ifadelerini kullandı. geçsin.alımı gibi giderlerin olmadığını ve bugün itibari ile şu an 141 larına vatandaşların Başkan Çolakbayrak-belirten Başkan Büyükkılıç, konu noktada yatırım gerçekleştirildiği yoğun ilgi gösterdiği- dar, eğitim, sosyal, CHP’li il başkanlarıile ilgili olarak şunları söyledi: sözlerine ekledi. ni vurgulayan Başkan kültür, sanat, spor gibi her zaman parti içi demokrasiyi Çolakbayrakdar, “Yaz hayatın her alanında dillerinden düşürmezler. Ama kurslarımızda 7’den Kayserililere daha iyi demokratik hak olan kurultay iste- 70’e herkes farklı bran- ve daha kaliteli hizmet meye şiddetle karşı çıkarlar. İster şlarda sportif faaliyet- vermeye devam ede- Kemal Kılıçdaroğlu, ister Muhar- lerde bulunmaktadır. ceklerini sözlerine ek- rem İnce kim seçilirse seçilsin Özellikle çocuklarımız, ledi. asla iktidar alternatifi olamazlar. Tabi böyle bir beklenti ve hedef VALİ KAMÇI varsa. Kılıçdaroğlu etrafını temiz- lemeden de sürekli eleştirilen VATANDAŞLARLA bir genel başkan olmaya devam edecektir. Diyarbakırlısı, Sinoplu- BİR ARAYA su, Samsunlusu, bunları Ankara ve İstanbul’dan seçilecek yerlereYatırım İzleme ve Koordi- GELECEK koyup meclise taşıdı, gidin seçilinnasyon Başkanlığı Tiyatro gelin diyemedi. FETÖ medyasınaSalonunda gerçekleştirilecek ifade eden Vali Kamçı, vatan- sonuna kadar destek verdi. Beka-toplantıya tüm vatandaşlarımı- daşlarımızın talepleri, şika- roğlu gibi partisine ve ilkelerinezı davet eden Vali Kamçı, bu yetleri ve önerilerinin gerekli zıt bir şahsı danışmanı yaptı. Kızı-toplantılarda vatandaşlarımızın mercilere iletileceğini belirtti. nın aldığı ve Battal İlgezdi ile olanistek, öneri ve şikayetlerini din- Ayrıca, 31 Temmuz 2018 Salı ilişkileri kamuoyunda rahatsızlıkleyeceklerini kaydetti. günü saat 14.00’te Yatırım İzle- yarattı. İddia ettiği hiç bir şey doğ-Yapılacak olan toplantıya ilgili me ve Koordinasyon Başkanlığı ru çıkmadı. Seçilirken son derecekamu kurum ve kuruluşlarının Tiyatro Salonunda yapılacak hararetle destekleyenler şimdi gitmüdürlerinin de katılacağını olan “Halk Toplantıları”na tüm diye neredeyse hakaret edercesi- vatandaşlar davet edildi. ne git diyorlar. İktidar beklenti ve hedefi olmasa da hazine yardımı ve iş bankası hisselerinden gelen pay, bir dahaki seçimlere kadar genel başkan ve parti yöneticileri- ni rahat ettirir. Sinop yerine Istanbul’dan seç- tirdiği gurup başkan vekili ülke- mizin çok yararına da olsa biz bu iktidar destekleyecek karar vermeyiz demişti. İyi parti genel başka- nı, yeniçağ gazetesi yazarı iken milletvekili adayı yaptığı şahsın, twiterden yaptığı eleştiriye partili- lerin gerekli tepkiyi göstermedik- leri için istifa ettiği yazıldı. O yazar genel başkanına madam demişti. Madam kime denir? Devam ede- ceğiz.

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 3 UYUŞTURUCUDAN ÇOCUKLAR YAZ TATİLİNDE KODLUYOR 5 KİŞİ YAKALANDI Büyükşehir Belediyesi çocukla- leri ve yaptıkları oyunları arka- İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik rın internette kaliteli ve verimli daşlarıyla paylaşabildikleri bir Suçlarla Mücadele Şube Mü- zaman geçirmeleri için yaz yazılım olan Kodu Game Lab dürlüğü tarafından uyuşturucu tatilinde kodlama eğitimi veri- kursu açıldı. Çocukların eğlene- ticareti yapanlara yönelik yapılan yor. KAYMEK bünyesinde şehir rek programla dilinin yapısını çalışmalarda, S.H. (30), K.S. (36), merkezi ve ilçelerde açılana öğrendikleri kursa 8-10, 11-12 O.S. (49), A.B. (30) ve M.E. (30) kodlama kurslarına 670 öğrenci ve 13-14 yaş arasındaki çocuk- yakalandı. Yapılan operasyonda, katılıyor. lar üç grup halinde katılıyor. 15 parça halinde paketlenmiş Büyükşehir Belediyesi çocukla- Kodlama eğitimi Yeşilhisar toplam 90 gram gelen metamfe- rın hayal ettiklerini yapabilme- Sosyal Yaşam Merkezi ile KAY- tamin maddesi,, 3 adet uyuşturu- lerine imkan sağlıyor. KAYMEK MEK’in Kocasinan, Mimsin, cu madde satımında kullanılan tarafından çocukların basit gör- Ziya Gökalp ve Turgutreis Kurs hassas terazi, 2 adet tabanca ile sel programlama diliyle oyun Merkezlerinde veriliyor. Kursla- 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. geliştirebildikleri, oynayabildik- ra toplam 670 öğrenci katılıyor. Yakalanan 5 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ERSOY’DAN TEŞVİK BÖLGESİ HAMLESİ işlem yapılarak gözaltına alındı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamındaSORUNSUZ ziyaret eden Ersoy, Kayseri’nin teşviklerden daha çok yararlanması gerektiğini vurguladı. YIKIM, Kayseri’nin 2. Teşvik bölgesinde değil, daha iyi yerlerde olması gerektiğini belirtti.KESİNTİSİZ Türkiye'de 42 ilin faydalandı- zenlemeler yapılıyor. Kayseri’deki ve Eximbank’ın desteklemeleri ile HİZMET ğı Kırsal Kalkınma Programı yatırımcının en iyi şekilde destek- alakalı konusunda uzman arka- (IPARD) ile ilgili olarak harekete lerden faydalanabilmesi için var daşlarımız ile çalışmalar yürütü-Büyükşehir Belediyesi, eski adı geçen Ersoy Kayseri’nin de bu gücümüzle çalışıyoruz. yor.Tavlusun Caddesi olan Hulusi kapsama alınması için görüşmeler Ticaret Bakanlığımızla hem bölge- Önümüzdeki günlerde mevcuttaAkar Bulvarı’nda yolun genişle- yapmıştı. Son olarak Kayseri OSB sel teşviklerden daha çok yararla- ki desteklemeler ve bundan son-me alanındaki binaların yıkımını Başkanı Nursaçan’ı makamında nabilmek hem de özellikle mobil- rasında istenebilecek yeniliklerlesürdürüyor. Vatandaşların rızası ziyaret eden Ersoy, sanayicinin yacılarımıza verilebilecek sektörel ilgili bir sunum hazırlayıp yatırım-alınarak sorunsuz bir şekilde yapı- sorunlarını dinledi, destek istedi. bazlı desteklemelerle ilgili çalış- cılarımızla paylaşmayı planlıyo-lan yıkım çalışmalarının yanı sıra, Ersoy, mevcut teşviklerden sana- malar yürütüyoruz. ruz.yol yapım çalışmaları da kesintisiz yicinin daha fazla faydalanması Yatırımcılarımızın ülkemizde var Amacımız hiçbir yatırımcımızınbir şekilde devam ediyor. Büyük- için 5 uzman ile Organize Sanayi olan teşviklerle ilgili bilgilendiril- bilgi eksikliğinden kaynaklı zararaşehir Belediye Başkanı Mustafa Bölgesi’nde bilgilendirme toplan- mediğini bu nedenledir ki şehri- uğramaması ve Kayseri’mizin hakÇelik de bölgeye giderek çalışma- tıları yapmayı planladıklarını ifade mize yapılacak bazı yatırımların ettiği desteklerden layıkıyla yarar-ları yakından takip etti. etti. başka bölgelere gittiğini düşünü- lanabilmesi.Büyükşehir Belediye Başkanı OSB Başkanı Nursaçan’da “Şeh- yorum. Bu konuda bütün kurum ve kuru-Mustafa Çelik, sahada süren rimizin menfaatine uygun olan Önümüzdeki günlerde teşvik sis- luşlarımızdan yatırımcılarımızınçalışmaları ve şantiyeleri sık sık her işte oluruz. Kayseri sanayisini temimiz ile ilgili sektör yatırımcı- talepleri doğrultusunda ekstraziyaret etmeye ve yapılan işleri ileriye götürecek kim varsa yanın- larımızın, yatırım yapmadan önce destek talebimiz olacak.yakından takip etmeye devam da oluruz. Kayseri Milletvekilimiz yararlanabileceği tüm destekler Bu sayede şehrin üretimine katkıediyor. Başkan Çelik, Yıldırım Baki Ersoy’un girişimleri bizleri de konulu bir bilgilendirme toplantısı sunan değerli işadamlarınızın ya-Beyazıt Mahallesi’ne geçerek oldukça memnun etmiştir.” Dedi. yapmayı planlıyoruz. tırımlarının önünü açacak, hem is-Hulusi Akar Bulvarı’nın geniş- Geçtiğimiz günlerde de açıkladı- tihdama hem de ihracatı artırarakleme alanında bulunan son iki MHP Kayseri Milletvekili Baki ğımız üzere Tarım Bakanlığımız ekonomimize katkı sunacağımızıbinadan birisinin yıkım çalışmala- Ersoy ise şunları söyledi: ve Ticaret Bakanlığımız Kalkınma düşünüyorum. Kayseri inşallahrını takip etti. Başkan Çelik, hak “Ülkemizde 2012 yılından bu yana Ajanslarının, Kosgeb’in, İşkur’un hak ettiği yere gelecektir.”sahiplerinin rızası doğrultusunda bölgesel teşvik sistemi uygulan-son binanın da önümüzdeki hafta maktadır. Gelişmişlik düzeylerineyıkılacağını ve yol güzergahında- göre illerimiz 6 bölgeye ayrılmışki engellerin tamamen kaldırılmış durumda. Bu kapsamda Kayseriolacağını söyledi. 2. Bölgede, Gaziantep, ManisaBüyükşehir Belediyesi, eski adı ve Balıkesir gibi iller 3. Bölgede,Tavlusun Caddesi olan Hulusi Afyon, Kütahya ve Hatay gibi illerAkar Bulvarı’nın devamını 50 met- ise 4. Bölgede yer alıyor.re genişliğinde modern bir bulvar Kayseri 2. Bölgede yer aldığı içinhaline getirecek. 3. Bölgeye göre %30-40 gibi eksik yararlanıyor. Örneğin 2. Bölgede SGK işveren hissesi prim muafiye- ti 3 yıl süre ile verilirken, 3. bölge- de 5 yıl süre ile veriliyor. Teşvik ve Uygulama Genel Mü- dürlüğü yeni dönemde Ticaret Bakanlığı’na bağlandı. Yeni dü- ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul YÖNETİMİ ve Yetim Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalet- MİLLİ EĞİTİM’DE tin Ekinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Cela- lettin Ekinci, \"Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihi- ne altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duy- gularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir\" ifadelerini kullandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da Ekinci'ye görevinde başarılar diledi.

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 4MELİKGAZİ’DE BORÇ YAPILANDIRMAYA YOĞUN İLGİVergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden ten Başkan Memduh Büyükkılıç, borç ya-Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 18 pılandırmasına yoğun ilgi gösterilmesindeMayıs 2018 günü Resmi Gazete’de yayın- belediye yatırım ve hizmetlerin büyüklandığını hatırlatan Melikgazi Belediye katkısı olduğunu kaydetti.Başkan Memduh Büyükkılıç, 31 Temmuz Borç yapılandırmasında bu hassasiyette,2018 günü son bulacak borç yapılandırma- Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören vesına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini faydalanan mükelleflerin yapılandırmayasöyledi. ve borçlarını yatırmaya koştuğunu ifadeÖzellikle ilçe sınırları içerisinde emlak, eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vergile-çevre ve reklam ile ilan vergi mükellefle- rini borçlandırma yaparak yatıranların va-rin borçlarını yapılandırarak ödemek için tandaşlık görevini yerine getirdiklerindenveznelerde kuyruk oluşturduklarını belir- dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.HAC MALZEMELERİNE İLGİ ARTTI ARIK’TAN KADINLARIN ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KANUN TEKLİFİCami Kebir esnaflarından 10 yıldır hac ğimiz ihramını ve normal ayakkabı olarak CHP Kayseri Milletvekili Çünkü erkekler, sigorta-malzemeleri sektörü ile uğraşan Ahmet da giymek için de sandalet, tavaf patikleri Çetin Arık, kadınların er- lılık öncesindeki askerlikDiyabekirli, ciddi bir yoğunluğun yaşan- üzerlerine de kefen veya kumaş elbiseleri ken emekliliğinin yolunu süresini borçlanabilirken,dığını ve vatandaşların gösterdiği ilginin olmak üzere veriyoruz. Kıyafet olarak 200 açacak bir kanun teklifi kadınlarımız doğumdanesnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. TL tutuyor. Bunların içerisine hediyelik- verdi. Kadınların sigortalı dolayı doğan haklarınıHac malzemeleri hakkında bilgi veren es- ler de girince ortalama bin TL’yi buluyor. olmadan önce yaptıkla- sigorta başlangıç tarihin-naf Ahmet Diyarbekirli, “Hac kayıtlarının Hediyelikler ise ortalama olarak 5 TL’den rı doğumların da sigorta den önceki doğumları içinbaşlaması ile beraber işlerimizde ciddi an- başlıyor, 50 TL’ye kadar hediyelik malze- borçlanmasına dahil edil- kullanamamaktadır. Bulamda bir yoğunluk yaşanmaktadır. Hacca melerimiz bulunmaktadır” dedi. mesi yönünde hazırladığı sigortalı olmadan öncegidecek vatandaşlarımızın ihramlarını, Hediyelik malzeme olarak en çok tercih kanun teklifini TBMM doğum yapan kadınlarımı-elbiseliklerini ve hediyeliklerini almak için edilenlerin seccade ve tespih olduğunu Başkanlığı’na sunan Arık, zın hem hemcinsleri hemgeliyorlar. Hac malzemelerinin içerisinde ifade eden esnaf Ahmet Diyarbekirli, Dola- Kanun Teklifi’nin gerek- de erkekler karşısında adilseccade, tesbih, zemzem takımı, takke, rın artmasıyla beraber seccade ve tespih çesinde şu görüşlere yer olmayan bir durum ilekına, yüzük, esans gibi hediyeliklerimiz konularında dolaylı olarak bir zam yaşa- verdi: “Mevcut yasaları- karşı karşıya kalmalarınavar. Hacca gidecek vatandaşlarımız da dıklarını ve bununda piyasa ve müşterileri mızda anneler, doğumdan neden olmuştur. Mevcutkendilerine elbise olarak orda kefen dedi- olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. dolayı çalışamadığı 2 yıllık durum; Anayasamızın 50 süreyi, üç çocuk ile sınırlı Maddesindeki “Kadınlar14 YILDIR BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN kalmak suretiyle, borç- çalışma şartları bakımın- lanarak sigortalılıklarına dan özel olarak korunur-HASTA ŞİFASINI BULDU sağdırabilmektedir. Top- lar” ve yine Anayasamızın lumsal hayatının bir çok 10. Maddesindeki “Kadın- olmadığından dolayı birçok alanında olduğu gibi iş lar ve erkekler eşit haklara hastamızı kaybediyoruz. Ör- hayatında da birçok sorun sahiptir. Devlet, bu eşit- nek vermek gerekirse sadece ve sıkıntılarla karşı karşıya liğin yaşama geçmesini hastanemizde 500’e yakın kalan kadınlarımız açı- sağlamakla yükümlüdür” hasta böbrek nakli bekli- sından bu olumlu gelişme ilkelerine de aykırılık yor. Beyin ölümlü hastalar- maalesef bir ayrımcılığı teşkil etmektedir. Sadece dan bağış oldukça yetersiz. beraberinde getirmek- doğum yaptıkları sırada Vatandaşlarımızın organ tedir. Şöyle ki, söz ko- sigortalı olan annelere ta- bağışı konusunda bilinçlen- nusu uygulama sigortalı nınan doğum borçlanması mesi gerekir. Özellikle beyin olduktan sonra doğum hakkının, sigortalı olma- ölümlü hastaların organları yapan anneleri kapsarken, dıkları dönemde doğum bağışlanmalı ve yaşamak sigortalı olmadan önce yapan annelere de tanın- için organ bağışı bekleyen doğum yapan anneleri ması adaletsiz durumunu çok sayıda hastaya umut kapsam dışı bırakmakta- ortadan kaldıracaktır. Söz olunmalıdır” dedi. dır. Mevcut durum sadece konusu kanun teklifimiz Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde sigortalı olan ve olmayan ile kadınlarımızın yaşadığı yaşayan ve 14 yıldır böbrek anneler arasında değil eşitsizlik ve mağduriyetin nakli beklerken Erciyes Üni- aynı zamanda kadınlar giderilmesi amaçlanmak- versitesi Tıp Fakültesi Has- ve erkekler arasında da tadır. taneleri’nde gerçekleştirilen eşitsizlik yaratmaktadır. başarılı böbrek nakli operas-14 yıldır organ nakli bek- tedavisinin ardından taburcu yonu ile sağlığına kavuşanleyen hastaya beyin ölümü edilecek ve normal hayatına 40 yaşındaki Eyüp Öztürk,gerçekleşen bir hastanın dönecek” dedi. hem kendisine böbrek nakliböbreği nakledildi. Erciyes Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Tür- yapan doktorlara, hem deÜniversitesi Tıp Fakültesi kiye’de 30 bine yakın organ böbreği bağışlanan kişininHastanesinde gerçekleşti- bağışı bekleyen hastanın yakınlarına teşekkür etti.rilen böbrek nakli sonrası mevcut olduğuna dikkatsağlığına kavuşan hasta, çekti ve bunun ancak 3 bini- BÜYÜKŞEHİR'DENnakli gerçekleştiren doktor- ne nakil yapıldığını söyledi.lara teşekkür etti. Prof. Dr. Yılmaz, “Türki- YATIRIMCILARA FIRSATYapılan böbrek nakli ope- ye’de organ bağışı Avru-rasyonu hakkında bilgiler pa’ya oranla çok az ve bağış Büyükşehir Belediyesi, Pervane Mahallesi’ndeki akaryakıtveren ERÜ Tıp Fakültesi ve servis istasyonu arsasını ihaleyle satacak. İhale 1 Ağus-Genel Cerrahi AD. Öğre- tos Çarşamba günü yapılacak.tim Üyesi ve Tıp Fakültesi Büyükşehir Belediyesi yatırımcılara bir fırsat daha sunu-Hastaneleri Organ Nakli yor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan KocasinanSorumlusu Prof. Dr. Zeki İlçesi Pervane Mahallesi’nde yer alan 2 bin 273 metrekare-Yılmaz, “Mersin’de trafik ka- lik akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası ihaleyle satışazası geçiren ve beyin ölümü sunulacak.gerçekleşen bir vatandaşı- İhalenin muhammen bedeli 7 milyon TL olarak belirlendi.mızın organlarını yakınları İhale 1 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Büyükşehirbağışladı. Bağış yapılan Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye katıl-organlardan böbrek bize mak isteyenler, ihalenin yapılacağı gün saat 11.00’e kadargetirildi ve 14 yıldır nakil müracaatlarını yapabilecekler.bekleyen hastaya hastane-mizde başarıyla gerçekleşti-rilen operasyonla nakledildi.Nakil yaptığımız hastanındurumu gayet iyi. Buradaki

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 5KAYSERİLİ GURBETÇİ, MELİKGAZİ'DE ÇALIŞMALAR,MOTOSİKLETLE 10 BİN KM YOL YAPTI E-DEVLET İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYORBelçika'da bir fabrikada işçi Manavgat'ta yapılan festivale yolculuk ve kurduğum dost- KAYSERİ MELİKGAZİ likgazi İletişim Merkeziniolarak çalışan 54 yaşındaki Kayserili motosiklet tutkunları luklar buna değdi. Gelişte Belediye Başkanı Memduh hizmete açtık. MİMER ileKayserili gurbetçi Atila Öz, 18 ile katılan ve burada ''En uzak- olduğu gibi ailemi uçak ile Büyükkılıç, en son teknolojik adeta bürokraside kırtasiye-yaşından beri kullandığı moto- tan gelen katılımcı'' ödülünü Belçika'ya gönderdim ve ben- gelişmeleri yakından takip ciği ortandan kaldırdık vesiklete olan tutkusunu yaptığı Manavgat Belediye Başkanı de aynı yolu izleyerek moto- ederek çalışmalarda kullan- tüm iş ve işlemler bilgisayaryolculuk ile gösterdi. Kayse- Şükrü Sözen'in elinden alan sikletimle Belçika'ya hareket dıklarını söyledi. ile yerine getirilmektedir.ri'de faaliyet gösteren motosik- Atila Öz, ödülün yorucu yolcu- ediyorum'' dedi. Şu anda tüm çalışanların bil- E-imza da tamam ve şu andalet kulüpleri ile sosyal medya luğa değdiğini söyledi. Naked-Byke olarak sınıflan- gisayar ile hizmet sunduğu- e-devlet sisteminde hizmetüzerinden irtibat kuran Atila Dönüş yolculuğu ile birlikte dırılan 1200 cc ve 175 bey- nu, yani Melikgazi Belediye- veren belediyelerden biriyiz.Öz, geçmiş yıllarda bu kulüp- toplamda 10 bin kilometreyi gir gücündeki motosikleti sinde memurların bilgisayar Bilgisayar ile belediye iş veler ile katıldığı bazı toplantı- motosiklet üzerinde geçir- ile Belçika'dan yola çıkarak kullanımın oranının yüzde işlemlerinde büyük verimliliklarda festivale katılmak için diğini dile getiren Kayserili Almanya, Avusturya, İtalya ve 100 olduğunu söyleyen elde ediyoruz ve e-belediyesözleşti. Bu yıl 8. Uluslararası Gurbetçi Öze, \"18 Yaşında Yunanistan'ı geçtikten sonra Başkan Memduh Büyükkılıç, ile e-devlet bütünleşmesiniManavgat Motosiklet Festiva- motosiklet kullanmaya başla- Türkiye'ye ulaşan Atila Öz, bilgisayar kullanımın sadece sağlıyoruz. 7 gün 24 saat ça-li'nin 11-14 Temmuz tarihleri dım. 24 Yaşımdan itibaren ise bu ülkelerde 30'un üzerinde memurlar ile kalmadığını lışan bir kurum olarak şehri-arasında yapılacağını öğrenen büyük motosikletler kullanıyo- büyük şehri geride bıraktığını 81 mahalle muhtarlığında mize hizmet ediyoruz” dedi.gurbetçi, yıllık iznini bu tarihe rum. Bu benim için bir tutku. kaydeden Öz, ''Motosiklet kül- bilgisayar olduğunu, kaçak Bilgi İşlem Müdürlüğügöre ayarladı. Yıllık iznime geldiğimde Kay- türü ülkemizde her geçen yıl inşaat, zabıta denetim, zabıta çalışanları ile toplantıda birAilesini uçak ile Kayseri'ye seri'de motosiklet grupları ile gelişiyor. Dikkatli ve tedbirli trafik gibi ekiplerin de cep araya gelen ve çalışmalargönderen Öz, Belçika'nın güzel dostluklar kurdum. Bu olmak bu uzun yolculuğun bilgisayar ile çalıştığını kay- hakkında bilgi alan BaşkanAntwerpen şehrinden yola yıl Manavgat festivaline birlik- en önemli noktası. Avrupa’da detti. Memduh Büyükkılıç, yeniçıkarak 3 Bin 500 kilometre te katılmak için sözleşmiştik. olduğu gibi ülkemizde motor- Melikgazi şehrinin at arabası uygulamaya konulan yazılımmotosiklet üzerinde yol aldı ve Bu sözüm üzerine Belçika'dan siklet tutkunlarının bu kültürü olmayan, gecekondu yapı- sistemi ile Melikgazi de ile-Kayseri'ye ulaştı. Burada ken- yola çıktım. İki günlük bir yerleştirmesinde önemli rol lamayan ve kaldırımların el tişim ve birimlerin çalışma-disi gibi motosiklet tutkunları yolculuk ile Antwerpen'den oynadığına inanıyorum'' şek- arabaları ile işgal edilmediği larında verimliliğin arttığınıile birlikte Manavgat'a giden Kayseri'ye ulaştım. Buradan linde konuştu. bir ilçe olduğunu hatırlatan ve daha etkin hizmetin dahaÖz, yurt içinde ise yaklaşık 2 yeniden Manavgat ve çeşitli Başkan Memduh Büyükkılıç kısa sürede sunulduğunubin 500 kilometre yol yaptı. şehirlere gittim ama yaptığım “Melikgazi Belediyesi ola- sözlerine ekledi. rak 2017 yılı başında Me-TEKNOLOJİDEN UZAKLAŞTILAR, KENDİ SEBZELERİNİ YETİŞTİRDİLERKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Bakışlar, MutluYüzler’ Projesi kapsamında oluşturulan hobi bahçesine 3 ay önce sebze diken 40 öğrenci, internet ortamından uzak-laşarak baktıkları bahçeden ilk hasatlarını yaptı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Top- sıyla işe başladınız. Bir bebek büyütür ları buluşturarak çalışmaya başladı. bitkileri söküp başka yerlere ekmeyelum Destekli Polislik Şube Müdür- gibi gerek çapalama, bakımları ve Bugünde bu çalışmaların meyvelerini daha çok merak saldım. Aldığım lalelüğü tarafından yürütülen ve Gıda, toprak işlemeyle 3 aylık bir dönem almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla soğanlarını ekerek daha çok mutluTarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü içerisinde bitkilerimizi getirdiniz. Çok ilimizde daha fazla çocukların toprak- oldum. Teknolojiden uzaklaştım vedesteklediği ‘Genç Bakışlar, Mutlu güzel ve sağlıklı bitkiler elde etmişsi- la buluşturulması yönünde de bütün artık eskisi kadar teknoloji bağımlısıYüzler’ Projesi kapsamında 3 ay önce niz” dedi. kurumlarımızın bu faaliyetlere yön- değilim” şeklinde konuştu.40 öğrenci oluşturulan hobi bahçesi- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Top- lendirmesini bekliyoruz” ifadelerinine sebze ve meyve ekti. 3 ay boyunca lum Destekli Polislik Şube Müdürü kullandı.internet ve sosyal medyadan uzak Özcan Erdoğdu da, “Gülen Yüzler Öğrenci velisi Ayten Keskin de, “Baş-kalarak bahçeye gelen öğrenciler, Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında ladığı günden beri etkinlikten çokdiktikleri sebzelerin bakımını özenle hobi bahçesi etkinliğimizi Gıda, Tarım memnun kaldık. Şehirleşmeden dola-yaptı. Bugün bahçeden ilk hasatları- ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiple- yı çocuklarımızın toprakla buluşmasını yapan öğrenciler, büyük mutluluk ri ile beraber 3 ay önce başlattık. Bu neredeyse imkansız hale geldi. Buyaşadı. 3 ay boyunca sebzelerin yetiş- faaliyet uzun soluklu bir faaliyetti. sebeple çocuklarımızın burada top-mesine şahit olan öğrenciler, sebzeleri Bizim buradaki amacımız çocukla- rakla haşır neşir olması, tohumları vetopladı. rımızın özellikle internet bağımlılı- bitkileri tanıması, onların adım adımİl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ğından kurtararak onları toprakla bir büyüdüğünü görmeleri hem kendileriBitkisel Üretimler Şube Müdür Vekili araya getirmek, boş zamanlarını daha için hem de bizim için ok büyük birŞükrü Taşyürek, yaptığı açıklamada etkin kullanabilmeleri için alternatif mutluluk oldu” diye konuştu.öğrencileri tebrik ederek, “Burada faaliyetler ortaya çıkarmaktı. Bu kap- Toprakla haşır neşir oldukları içinyapmış olduğunuz etkinlikleri yerinde samda bu çalışma 1 yıl önce düşü- çok mutlu olduklarını ve proje kapsa-görmek ve değerlendirmek amacıyla nüldü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl mında internetten de uzaklaştıklarınıgeldik. Uzun bir süredir burada alın Müdürlüğü ile paylaşıldı ve uzman kaydeden öğrenci Ceren Özdemir ise,terinizle bitkisel üretim anlamında bir görüşü alınarak bu çalışma başlatıldı. “Buraya geldikten sonra teknolojidenşeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Mayıs Şuan bu çalışma kapsamında 40 tane uzaklaştım ve doğayla daha çok haşırayında tohumların toprakla buluşma- öğrencimiz 3 ay önce toprakla tohum- neşir olmaya başladım. Gördüğüm AŞIK SEYRANİ ANISINA 1. ERCİYES ZİRVE TIRMANIŞI Develi Belediyesi’nin 2-4 dırlarda konaklayan dağcılar, tarafından 2-4 Ağustos ta- Ağustos tarihlerinde düzen- 29 Temmuz saat 02.30’da rihlerinde düzenleyeceğimiz 31 Temmuz 2018 - Sayı - 172 leyeceği 36. Uluslararası tırmanışa başladı. Tırmanış 36. Uluslararası Âşık Seyrani Âşık Seyrani Kültür ve Sanat yaklaşık 6 saat sürdü. Erciyes Kültür ve Sanat Festivali kap- MHM RADYO TELEVİZYON Festivali kapsamında Âşık zirvesinde Âşık Seyrani anısı- samında ilk kez Âşık Seyrani BASIN YAYINCILIK A.Ş. Seyrani Anısına 50 kişilik na pankart açan dağcılar, ilk Anısına Erciyes Zirve Tır- ekibin katıldığı Erciyes Zirve kez düzenlenen Âşık Seyrani manışı gerçekleştirdik. Zirve İMTİYAZ SAHİBİ Tırmanışı gerçekleştirildi. Zirve Tırmanışına katılmak- tırmanışına 50 doğa tutkunu RECEP MAMUR Develi Belediyesinin orga- tan mutlu olduklarını dile kardeşimiz katıldı. Organi- nizasyonu ile Kayseri Bü- getirdiler. Dağcılar yapılan zasyonu düzenlemekten ve Genel Yayın Yönetmeni yükşehir Belediyesi Erciyes organizasyondan dolayı De- başarılı bir şekilde bitirmek- Doğan HAVUR A.Ş. desteği ile düzenlenen veli Belediyesine ve Belediye ten dolayı çok memnunuz. tırmanış 28 Temmuz tarihin- Başkanı Mehmet Cabbar’a İnşallah bunu geleneksel Yazı İşleri Müdürü de Develi Belediyesi önün- teşekkür ettiler. hale getireceğiz. Katılan bü- İsmail ŞAHİN den başladı. 50 katılımcı Develi Belediye Başkanı tün kardeşlerime davetimize servislerle Erciyes’e taşındı. Mehmet Cabbar yaptığı açık- icabet ettiklerinden dolayı Adres : Caferbey Mahallesi Kartal Erciyes eteğine kurulan ça- lamada “Develi Belediyemiz teşekkür ediyorum” dedi. Bulvarı No:74 Melikgazi / KAYSERİ Tel : 0.352 236 36 61 Faks : 0.352 236 36 81 www.yenidoganhaber.com [email protected] Basım Yeri Kayseri Meydan Matbaası Barbaros Mah. Uygun Sk. No:20/B KAYSERİ Dağıtım : Burçak Basın Dağıtım Tel : 0352 339 53 36 ISSN:1306 1907 Yayın Türü : Yerel Süreli Yayın

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 6BÜYÜKŞEHİR’DEN DAĞDA MAHSUR KALANLARI AFAD KURTARDIBULUNMAZ FIRSATYaz spor okulları ile pek çok landırılan 520 metre uzunluğa Edinilen bilgiye göre, süre içerisinde olay yeri- safari yapalım istedik.branşta spor yapma imkanı sahip mekanik tesis su kayağı Hacılar ilçesi Sakar bağ- ne giden ekipler, dağda Sonumuz böyle oldu.sunan Büyükşehir Belediye- severler için büyük bir fırsat ları Sütdonduran mev- arama yaptı. Telefonla Dağda önce bir mangalsi Türkiye’de sayılı şehirlerde sunuyor. kinde meydana gelen çocuklarla sık sık iletişim yaptık. Sonra yukarıyıbulunan Su Kayağı Parkı ile su Sukaypark’ta açılan spor okul- olayda mangal yakmak kurarak uyarılarda bulu- falan gezdik ve oradakayakçıları da yetiştiriyor. Ana- ları bugüne kadar çok sayıda su için buluşan Mehmet nan AFAD ekipleri, dağ mahsur kaldık. Yukarıdadolu Harikalar Diyarı içerisinde kayakçısı yetiştirdi. Pazartesi, Aslan Ceylan (17), Oğuz- aracı ile bölgede arama ayağımda burkuldu. So-yer alan Sukaypark, isteyenlere Çarşamba ve Cuma günleri ya- han Şaşoğlu (16) ve tarama faaliyeti gerçek- runsuz bir şekilde aşağıdiz bordu, su kayağı ve wakebo- pılan spor okulları eğitimin yanı Osman Aydınoğlu (16) leştirdi, farklı bir ekipte indik. AFAD ekiplerineard yapma imkanı sunuyor. sıra hafta içi her gün ve hafta kayalıklara çıktı. Piknik- yaya olarak dağda arama teşekkür ederiz\" dedi.Büyükşehir Belediyesi tarafın- sonu vatandaşlara da su kaya- lerini yaptıktan sonra yaptı. Kısa bir süre sonra Mangal yapmak içindan yapılan ve Anadolu Harika- ğı yapma imkanı veriliyor. 15 dönüş için hazırlanan 3 kafadarın bulunduğu dağa çıkan ve mahsurlar Diyarı’nda 100 bin metrekare Haziran-15 Eylül tarihleri arası 3 genç, çıktıkları yolu yeri tespit eden ekipler, kalan gençler, aşağı in-alanda yer alan Sukaypark 2013 üç dönem olarak planlanan spor kaybedince kayalıkların verdikleri komutlarla dikten sonra rahat bir ne-yılından beri hizmet veriyor. 65 okullarında büyük ilgi nedeniyle üstünde mahsur kaldı. gençleri aşağı indirdi. fes aldı. Bu sırada polisbin ton su tutma kapasitesine sa- 500 kişilik kapasitenin tamamı 'Alo 122' AFAD hattını Maceracı gençlerden ekipleri gençleri teslimhip yapay gölet üzerinde konuş- doldu. arayan gençler, ekipler- Mehmet Aslan Ceylan, alarak evlerine bıraktı. den yardım istedi. Kısa \"Dağa dolaşmaya çıktık, KOCASİNANLI ÇOCUKLAR22. UPOK PARKLARDA DAHA MUTLUNNYÜ’DE YAPILDI Kocasinan Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğüNNYÜ Süleyman Çetinsaya Kül- akademik, sosyal ve kültürel park yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çer-tür Merkezi’nde 27-29 Temmuz açıdan gelişmelerine katkı sağla- çevede Beyazşehir Mahallesi’ndeki Florya Park’ta incelemeler-2018 tarihleri arasında yapılan, mayı hedefleyen kongrede birçok de bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak-TPÖÇG’ün en çok ilgi gören ve sosyal etkinliğe de yer verildi. dar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinanen kapsamlı organizasyonu ola- NNYÜ kampüsünde hazırlanan hazırladıklarını vurguladı.rak kabul edilen kongreye Ülke- oyunlarda birbiri ile tanışmamizdeki çeşitli Üniversitelerin fırsatı bulan öğrenciler, açık hava parklara büyük önem ver- oturma bankları, fitnessPsikoloji Bölümlerinde öğrenim sineması ve tiyatro oyunu izleye-gören yaklaşık 600 öğrencinin rek keyifli ve eğlenceli vakit ge- diklerini belirtti. Başkan aletleri değiştiriliyor. Öteyanı sıra çok sayıda akademisyen çirme fırsatı buldular. NNYÜ’deve uzman psikolog katıldı. Açılış düzenlenen kongre sebebiyle Beyazşehir Mahallesi’ni Çolakbayrakdar, “Gerek yandan parkımıza; per-konuşmalarından sonra akade- Kayseri’ye gelen öğrencilerin ziyaret ederek, vatan- park yapımıyla gerekse golalar, tartan pist ekle-misyen ve uzman psikologlar, 3 şehrin doğal ve tarihi güzellik- daşlarla bir araya gelen çevre düzenleme ve yeni- niyor ve yeni yeşil alanlargün süren kongre programı kap- lerini keşfetmelerini sağlamak Başkan Çolakbayrakdar leme çalışmaları ile Koca- kazandırılıyor” ifadelerinisamında düzenlenen konferans, amacıyla kültür gezileri düzen- mahalle sakinlerinin hal sinan’ı daha da güzelleş- kullandı.çalışma grupları, öğrenci sunum- lendi. 3 gün boyunca NNYÜ’de ve hatırını sorup bir süre tiriyoruz. Bu kapsamda Parktaki çocuklarla ya-ları, poster bildirileri, tartışma ağırlanan öğrenciler hem Üniver- onlarla sohbet etti. Daha Beyazşehir Mahallemizde kından ilgilenen, onlarlaplatformlarında Psikoloji Bölümü sitenin ev sahipliğinden hem de sonra mahallede bulunan bulunan Florya Park’ta keyifli dakikalar geçirenöğrencileri ile bir araya gelerek Kayseri’yi tanıma fırsatı bulmanın Florya Park’taki yenileme yenileme ve çevre düzen- Başkan Çolakbayrakdar,bilgi ve deneyimlerini aktardılar. memnuniyetiyle şehrimizden çalışmalarını kontrol eden leme çalışmalarımız ara- “Amacımız; yenilediğimizPsikoloji Bölümü öğrencilerinin ayrıldı. Başkan Çolakbayrakdar, lıksız devam ediyor. Yak- ve yeni yaptığımız park- geleceğin teminatı ço- laşık 10 bin metrekarelik larda, 7’den 70’e herkesin cuklara daha güzel bir alan içinde bulunan par- daha keyifli vakit geçir- Kocasinan bırakmak için kımızda; mevcut kamel- melerini sağlamaktır” di- yalar, zemin, oyun grubu, yerek sözlerini noktaladı. 3 MAHALLEDE SU KESİNTİSİKÜTÜPHANE YATIRIMLARI SÜRÜYOR KASKİ Genel Müdür- içme suyu şebeke lüğü’nce, 31 Temmuz hattı işi yeni döşenen,Büyükşehir Belediye Başkanı Mus- bir kütüphane kazandıracak. Salı günü Beyazşehir Ø250 mm DI hat-tafa Çelik’in Kayseri’yi okuyan ve Büyükşehir Belediyesi’nin İncesu mahallesi genelinde, tın devreye alınmasıokutan şehir yapma hedefi doğ- ilçesine kütüphane binası yapım Kocasinan mahallesi nedeniyle; söz konusurultusunda kütüphane yatırımları işi ihale edildi. Yaklaşım maliyeti marifet caddesi ve Cır- mahallelerde su kesin-devam ediyor. Büyükşehir Beledi- 1 milyon 155 bin TL olan ihaleye galan Engir gölü böl- tisi yapılacaktır,” dedi.yesi, İncesu ilçesine de modern beş firma katıldı. gelerinde su kesintisi Batukan; bu bölge- yapılacağı belirtildi. lerde ikamet edenİhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu: Su kesintisinin, sabah vatandaşların su saat 08:30 da başla- kesintisinden daha Mehmet Mirap: 771 bin TL yıp, saat 18:00’e kadar az etkilenmeleri için Hamdi Atay: 869 bin TL devam edeceğini kay- gerekli tedbirleri önce- Şe-Se İnşaat: 877 bin TL deden KASKİ Genel den almaları gerektiği- Alp İnşaat: 885 bin TL Müdürü Ender Batu- ni sözlerine ekledi. Eren Güven-İsmail Atalay: 908 bin TL kan, “Kocasinan ilçesi muhtelif mahallelerdeİhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

31 Temmuz 2018 Salı Sayfa 7Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 1946-56 ve 1964-68 yılları arasında başkanlığını yapan unutulmazspor adamı anısına yapılan Ali Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali, ilimizde büyük katılım ile yapıldıTürkiye Atletizm Federasyonu’ nun adamı anısına yapılan Ali Naili1946-56 ve 1964-68 yılları arasında Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali,başkanlığını yapan unutulmaz spor 15 Bölge projesi kapsamında gerçek- leştirildi. İlimizde Anayurtspor yeni sezonun yapılan yarışmalar 12 ve 13 yaş gruplarında altı branşta, 14 ve 15 yaş gruplarında ise 13 branşta gerçekleştir- ildi. 28-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atle- tizm Pistinde gerçek- leştirilen müsabakalara kızlarda 39, erkeklerde ise 30 sporcu olmak üzere toplamda 69 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Talas ilk çalışmasını haftasonu yaptı Birinci Amatör Küme'nin yeni takımı yeni sezon için Argıncık'ta topbaşı yaptı Birinci Amatör Küme'nin yeni dönemi geçirerek yeni yük- takımı Talas Anayurtspor, yeni seldiğimiz ligde başarılı olmak sezon hazırlıklarnına başladı. istiyoruz. Oyuncularımız ilk Argıncık Stadı'nda yapılan se- antrenmana eksiksiz katıldı'' zonun ilk çalışmsına oyuncu- dedi. Antrenör Volkan Bektaş ların tamamı katıldı. Kulüp nezaretinde yeni sezona hazır- Başkanı Murat Akgöz, yeni se- lanan Kırmızı-Beyazlı takım zona iddialı başladıklarını bu sezon hedefini şampiyonluk ifade ederken, ''İyi bir hazırlık olarak belirledi.Büyükşehir'den önemli fırsatYaz spor okulları ile pek çok branşta spor yapma imkanı sunan Büyükşehir BelediyesiTürkiye’ de sayılı şehirlerde bulunan Su Kayağı Parkı ile su kayakçıları da yetiştiriyor Birinci Am- katıldı. cularımız ilk İşte yeni atör Kulüp antrenmana transferler Küme'nin Başkanı eksiksiz yeni takımı Murat Akgöz, katıldı'' dedi. Talas Anayurtspor yeni Talas yeni sezona Antrenör sezon hazırlıklarına iki Anayurtspor, iddialı Volkan Bek- transfer ile başladı. yeni sezon başladıklarını taş Geçtiğimiz sezon Mi- hazırlık- ifade ed- nezaretinde marsinanspor forması larnına erken, ''İyi yeni sezona giyen Muhammed Gök başladı. bir hazırlık hazırlanan ile Musa Aras'ı renkler- Argıncık dönemi Kırmızı- ine katan Kırmızı- Stadı'nda geçirerek Beyazlı takım Beyaüzlı takım yapılan sezo- yeni yük- bu sezon önümüzdeki günlerde nun ilk seldiğimiz hedefini iki tranfser daha yap- çalışmsına ligde başarılı şampiyonluk mayı planlıyor. oyuncuların olmak istiy- olarak be- tamamı oruz. Oyun- lirledi. Fevzi Ufuk Genişhan transferin gözdesi Geçtiğimiz sezon Yahyalıspor Geçtiğimiz sezon Yahyalıs- takımın transfer listesine Fevzi Ufuk Genişhan gelen forması giyen por forması giyen başarılı yer alan Fevzi Ufuk, gelen teklifleri değerlendirecek kaleci Fevzi Ufuk teklifler sonrası kararı ve kararını verecek. Daha başarılı kaleci Fevzi Genişhan’ ın transferin açıklaması bekleniyor. önce Esentepespor ve Kay- Ufuk Genişhan gözdesi. 2018-2019 sezonuna Süper seri Demirspor formaları performansı ile Süper Amatör Küme ekip- Amatör Küme’ de giyen Fevzi Ufuk, birçok takımın lerinden Yahyalıspor’ da şampiyon hedefi olan geçtiğimiz sezon Yahyalıs- radarına girmiş 2017-2018 sezonunda takımlar başarılı file bekçi por forması giydi. Kayseri durumda şampiyon yaşayan başarılı Fevzi Ufuk Genişhan’ ı Süper Amatör Küme’ nin ve tecrübeli kaleci Fevzi kadrosunda görmek istiyor. en iyi kalecilerinden birisi Ufuk Genişhan, 2018-2019 Fevzi Ufuk’ un öncelikli olan Fevzi Ufuk’ un yeni sezonunda hangi takımda hedefi ise kulübü Yahyalıs- sezonda hangi takımın forma giyeceği ise belirsi- por olacak. Yahyalıspor ile formasını giyeceği ise mer- zliğini koruyor. Birçok anlaşamaması halinde akla bekleniyor.

dog:Mizanpaj 1 30.07.2018 14:17 Page 131 TEMMUZ 2018 SALIKucher, Espinoza ve Boldrin için gönderilme kararı verildi. Paralar yine çöpe gidiyorYediler, içtiler, gezdiler, kamp kamp gezdirildiler. Gözü kapalı alınan 3 transfer için şimdi milyon...d...o..l.a..r.l.a..r...y.i.n..e....ç..ö..p..e...a..t.ı.l.a..c..a..k.....B...u...g..ö..n...d..e..r.i.l.e..c..e..k...3...o...y..u..n..c..u..n..u..n....b..e..d..e..l.i.n..i..k..i.m.....n..a..s..ıl..k..a..r..ş..ıl.a..y..a..c..a..k..?..... Ka y s e r i s p o r ’ d a isteyen yönetimin, bu yine ilginç geliş- meler yaşanıyor. gönderecek oyuncula- Her gönderdiği oyuncu- dan ortaya çıkan büyük rın toplam maliyetini bedeller sarı kırmızılı ekibi dar boğaza sürük- resmi siteden açıkla- lüyor. Geçen sezon büyük umutlarla alınan ması bekleniyor!Fay- ancak faydalarından çok zarar getiren Kuc- dası bulunmadığı halde her, Espinoza ve Boldrin için yönetimin karar al- kim tarafından hangi dığı öğrenildi. Bu 3 oyuncuyu göndermek koşullarla transfer edi- için harekete geçen yö- netim, sarı kırmızılı ku- len, kimlerin bu trans- lübü yine milyon dolarlar zarar ettirecek. ferde kazanç Oyuncuları alıp, gön- dermenin bir iş sanatı sağladıkları bilinmez olduğunu sanan yöne- tim, ortaya çıkacak za- ama Kayserispor’a rarı önemsemiyor. Kayseri’nin parasını, ta- büyük hasarlar veril- kımın geleceğini çöpe atan yönetim, borçlan- meye devam ediliyor. dırmayı bir sanat haline getirerek kulübü ba- Hesabı yine Kayseri’ye tağa sürüklemeye devam ediyor. Futbol- yükleyen, kulübü mil- cuları istediği gibi alıp, istediği gibi göndermek yon dolarlar borçlandı- rarak çıkmaza sürükleyen zihniyetin ‘Hesabı Kayserie’ye yaz’ düşüncesi ile daha çok darbe vuracağı kaçınıl- maz görünüyor. Anlam- sız transferlerle kulübü dolduran, ağır şartlarla Kayserispor'u ağır ağır batıran kulübün yetkisiz başkanı, 200 Milyon TL gibi bir rakamı sarı kır- mızlı kulübün sırtına yükleyerek büyük teh- likenin kapısını sonuna kadar aralamış oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün Kadir Has Kayserisporlu futbolcular, Hol- Stadyumu'nda yapacağı yeni landa kampı bitiminde 2 gün izin sezon açılış töreninde sanatçı kullanarak, 2 Ağustos'ta Kayse- Kenan Doğulu ile Bengü'de ri'de toplanacak. Şu ana kadar 4 sahne alacak. bin 300 kombine bilet satışının Kayseri, Erzurum ve Hollanda gerçekleştirilirken sezon açılışının kamplarıyla sezona hazırlanan ücretsiz olduğu açıklandı.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook