Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore CA-MKT-003_SANTONITE_Solid Surface_20192022

CA-MKT-003_SANTONITE_Solid Surface_20192022

Published by SW Siam Woodland, 2020-08-04 03:06:58

Description: SANTONITE : Solid Surface

Keywords: Collection 2019-2021

Search

Read the Text Version



 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จัดจำหน่ายนวัตกรรมหิน ทั้งหินสังเคราะห์ (Solid Surface) และหินควอตซ์ (Quartz) สำหรับงานตกแต่งภายใน พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์ ไอเดียในการออกแบบให้กับกลุ่ม Interior Designer ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และโรงงานที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย Santonite มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถ ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับงานสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลายสไตล์ We are experts at distributing Innovative Stone. We as well provide consultancy for the creative design for the interior designer with our experienced team, international standard factor, and modern machinery. Santonite strives for developing innovative and environmentally - friendly products. This is to meet the demand and develop the value in the architectural designs in a variety of styles. 1

 Most solid surface materials combine two main ingredients: a natural mineral (the “filler”) and a resin (the “binder”), along with various additives. These are combined and then cast in a curing process those results in a sheet or a shape หรือหินสังเคราะห์ คือ การนำอะคริลิคมาผลิตเพื่อใช้ทดแทนหินธรรมชาติ แต่ไม่มีส่วนผสมจากหินธรรมชาติ โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติในด้านต่างๆ ให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกกว่า หินสังเคราะห์จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ แร่ธรรมชาติ และอะคริลิคเรซิ่น 2

 Solid surface can be used in household areas such as kitchens bathrooms and also in commercial areas such as banks, airport, schools, restaurant, hospital, bath, centers and office etc. Typical uses include: Kitchen’s countertops, bathroom’s countertop, reception counter, working counter, vanity tops, skins, bathroom, wall surround, windowsills, skirting board, meeting tabletops and guardrails etc. หินสังเคราะห์ สามารถใช้ในที่หลากหลาย เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ ตัวอย่างของการนำไปใช้ ได้แก่ เคาน์เตอร์ท็อปในครัว เคาน์เตอร์ท็อปในห้องน้ำ เคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์ ทำงาน อ่างล้างจาน ผนัง ฯลฯ 3

 Reason to use solid surface มีสีให้เลือกมากกว่าหินธรรมชาติ การทำความสะอาด การซ่อมแซม และการตัดต่อทำได้ง่าย A colorful and consistent pattern ทนต่อรอยเปื้อนต่าง ๆ และสารเคมีบางประเภท More available selection varieties than the natural stone ไม่มีรูอากาศ ทำให้ไม่เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย Easy for cleaning, maintenance, and modification สามารถดัดโค้งได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ขึ้นไป Strains and a certain type of chemical resistant สามารถตอบโจทย์การออกแบบได้หลากหลาย Has no air bubbles, resist to mold and odor. โปรงแสงตอบโจทย์การดีไซน์ที่แตกต่าง Can be curve cutting with the diameter larger than 30 cm ทนต่อความร้อนได้ถึง 107 องศา Meet the various designing requirement Translucent Up to 107 degrees Celsius (225 f) heat resistant 4

 รหัส W001 Pure White 5

รหสั S001 รหสั S1001 รหัส S106 รหัส S110 Perna White Iceberg Fraganza Grigio รหัส S301 รหสั S309 รหัส S4010 รหสั S928 Peria Snow White Stone Superbo 6

รหัส S929 รหัส S7001 รหัส S7002 รหัส S7003 Saggio Glacier White Nocturne Pewter รหัส S7004 รหัส S7005 รหสั S7006 รหสั S7007 Iceberg Blaze Niagara Nocturne 7

รหสั S7008 รหสั S7009 รหสั S7010 รหัส S7011 Pewter Helsinki Epilogue Cumulus รหสั S7012 รหสั S7013 รหัส S7014 รหัส S7015 Sakal Silverstone Clara Oslo White 86 รหสั S7016 Grenicio

รหัส S7016 Grenicio 9

                 10

      11

MAINTENANCES Water splotch : Rub it away by a wet dishcloth. 12 Smear of food or most of the domestic smear : Slightly rub them away with a piece of sponge of wet dishcloth dipped with a bit of cleanser of suds. The obstinate smears of hair dye, food color and cigarette smear etc. , polished with sand paper of 800#-1000#. Avoid placing hot objects directly onto Solid Surface. To eliminate the incisions, sears and scaratches. If it is a polished faceplate (polished with sand paper of of 800#-1000#.), polish it by the paper of of 400#, and then recover it by the non-frictional cleanser power or dish clout. การดูแลรักษาหินสังเคราะห์ • สำหรับคราบอาหาร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ชุบน้ำยาทำความสะอาด แบบอ่อน ๆ เช็ดถูทำความสะอาด • หินสังเคราะห์ หากใช้ไปนาน ๆ ผิวจะด้านหรือเป็นรอยขีดข่วน ไม่มาก สามารถใช้กระดาษทรายละเอียดขัดผิวได้ (เบอร์ 1000, 1200) • หลีกเลี่ยงการ วางหม้อ กระทะ หรือภาชนะร้อนจัดที่เพิ่งออก จากเตาบนหินสังเคราะห์โดยตรง ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องหา วัสดุกันร้อนมารองก่อนที่จะวางลงไป • รอยขูดขีดที่ลึก จำเป็นต้องเรียกช่าง ที่มีความชำนาญในการ ซ่อมมาทำการซ่อมแซม


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook