Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BBQ Buffet Night - Authentic Vietnamese Cuisine

BBQ Buffet Night - Authentic Vietnamese Cuisine

Published by Belle Maison Parosand Hotel, 2019-04-04 04:47:54

Description: BBQ Buffet Night - Authentic Vietnamese Cuisine
Nem Restaurant

Search

Read the Text Version

SALAD GREEN MANGO WITH BEEF SALAD Xà Lách Xoài Xanh với Thịt Bò COCONUT WITH MEAT LOAF SALAD Xà Lách Hủ Dừa với Chả Thịt MIXED GARDEN GREEN SALAD Xà Lách Rau Vườn YOUNG JACK FRUIT WITH PORK MEAT Xà Lách Mít Non với Thịt Heo TOMATO AND CUCUMBER SALAD Xà Lách Dưa Leo Cà Chua GREEN PAPAYA SALAD Xà Lách Đu Đủ Xanh BANANA BLOSSOM SALAD Xà Lách Hoa Chuối LOTUS STRAW SALAD Xà Lách Ngó Sen MIX BEAN SALAD Xà Lách Đậu PICKLE CABBAGE SALAD Xà Lách Búp Cải SOUP CRAB MEAT WITH SNOW FUNGUS Súp Măng Cua Nấm Tuyết

HOT FOOD OVENED MASH POTATO Khoai Tây Ghiền Bỏ Lò WOK FRIED SEASONAL VEGETABLE Rau Xào Thập Cẩm STIR FRIED NUDDLES Mì Xào Thập Cẩm FRIED BEANCURD WITH TAMARIND SAUCE Đậu Khuôn Chiên Sốt Me STEAMED RICE Cơm Trắng BBQ STATION GRILLED BEEF SKEWERS Bò Nướng Xiên STEAMED FISH Cá Hấp Kiểu Việt GRILLED PRAWN Tôm Nướng GRILLED SQUID Mực Tẩm Nướng GRILLED OCTOPUS Bạch Tuộc Tẩm Nướng ROSTED DUCK Vịt Quay CHICKEN KEBAB Gà Nướng Ngũ Vị GRILLED AWRY MUSSELS Sò Méo Nướng GRILLED SILK MUSSELS Sò Lụa Nướng GRILLED RED MUSSELS Sò Đỏ Nướng GRILLED RED MULLET Cá Phèn Nướng DESSERTS BEAN SWEETEN Chè Đậu MAISON HOMEMADE PÁSTRIES Bánh Tự Làm SLICED FRESH FRUITS Trái Cây Theo Mùa


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook