Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SPOLUTVORIMEKRAJ 3/2021

SPOLUTVORIMEKRAJ 3/2021

Published by newsletter, 2021-08-25 08:35:29

Description: Tretie číslo magazínu TTSK - SpoluTvorimeKraj.

Keywords: newsletter

Search

Read the Text Version

NEPREDAJNÝ MAGAZÍN TRNAVSKÉHO SAMOSPR ÁVNEHO KR AJA KUKavLTmkÚrzaRajOi U AUGUST 2021 Risografiky BYSTRÍK Rozhovor s trnavským Mila, Lina a Vesna spevákom na dovolenke Župa podporuje kultúrny a kreatívny priemysel Staviame turistickú útulňu novej generácie

OBSAH Strana 6 Strana 10 Strana 12 Strana 14 Strana 4 Strana 9 Strana 15 STRANA 3 STRANA 8 STRANA 14 TÉMA MESIACA TÉMA MESIACA n Začínajúci učitelia môžu požiadať Podporujeme kultúrno - kreatívny n Začíname stavať Kreatívne centrum o pravidelný príspevok na bývanie priemysel Trnava STRANA 14 STRANA 4 n Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika KAM ZA KULTÚROU ROZHOVOR dostane novú tvár n Príbehy z kraja ožívajú So spevákom Bystríkom Červeným na risografikách sme sa porozprávali o jeho plánoch, STRANA 9 ale aj súkromí n V Mihalinovej vznikne nová STRANA 15 turistická útulňa DOBRÉ VEDIEŤ STRANA 6 n Urobte si výlet do hvezdárne TÉMA MESIACA STRANA 10 a planetária v Hlohovci n Kreatívne centrum ARTA Piešťany n Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave dostane novú čitáreň STRANA 16 STRANA 7 KALENDÁR O B Y VAT E L I A STRANA 11 K U LT Ú R N YC H Projekty Participatívneho rozpočtu n Názory z kraja PODUJATÍ NA n Revitalizácia zadného dvoru SEPTEMBER 2021 v DSS Zavar STRANA 12 NOVINKY n Komunitná záhrada v Šintave n Pomoc pre južnú Moravu n Otvorili sme prvé zariadenie podporovaného bývania 2 SpoluTvorímeKraj

TÉMA MESIACA TRNAVA TOP INVKEUSTLTÍCÚIARYDO Podporujeme kultúrno - kreatívny priemysel Zveľaďujeme kultúrne dedičstvo a zároveň vytvárame nové príležitosti na jeho rozvoj. Práve do kultúry sme tento rok vyčlenili vyše 1,6 milióna eur. Časť prostriedkov je určená na rekonštrukciu zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave či výstavbu letnej čitárne Knižnice Juraja Fádlyho v Trnave so zelenou strechou. Z eurofondov sme získali 7,7 milióna eur na výstavbu Kreatívneho centra Trnava na Hlavnej 17. Občianskemu združeniu Iniciatíva ARTA sme odovzdali kľúče od priestorov v Piešťanoch, v ktorých vzniká jedinečné kultúrne a komunitné centrum. Pozrite si čo pre vás pripravujeme. SpoluTvorímeKraj 3

ROZHOVOR Bystrík Ak by sme sa opýtali, kto je podľa vás charakteristickou postavou speváckej scény v našom kraji, viacerým by iste napadol Bystrík. So sympatickým umelcom sme sa porozprávali o jeho plánoch, ale aj súkromí. V rozhovore sa dočítate aj o tom, či chystá novú pesničku so svojimi dcérami. Čo si sa naučil za posledný rok a pol, odkedy žijeme inak? Áno, je to naozaj moje meno a priezvisko. Priznám sa, že Musím povedať, že bol pre mňa výnimočný. Odpočinul som mám niekoľko zážitkov, ktoré sa mi stali v súvislosti s mojím si a získal som čas, ktorý som mohol tráviť s rodinou. Pre mňa menom. Išlo najmä o úrady. Keď sa ma pýtali na meno, tak som to bolo vzácne byť s deťmi a manželkou. povedal meno a pani na úrade mi povedala, že ona nechce priezvisko, ale meno. Aby som bol konkrétny, môj brat sa Aj ste si doma liezli na nervy? narodil 11. septembra. Vtedy mám aj meniny. Môjmu otcovi sa Práveže vôbec. My sme sa aj sťahovali do domu. Bolo to pre veľmi páčilo meno Bystrík, tak sa zo mňa stal Bystrík. Čo vie mňa super, veľmi sme si to spoločne užili. Boli sme si viac blízki. možno málokto, máme aj klub Bystríkovcov na Slovensku. Je Verím však, že takéto obdobie už nepríde, pretože mne ako nás už viac ako 250. Dokonca máme aj pálenku, vrch Bystrík. umelcovi hudba, koncerty a ľudia veľmi chýbali. Bolo Mávate aj spoločné stret- by mi smutno byť trištvrte nutia? roka opäť zavretý doma. Áno, mal som možnosť sa Čiže z hľadiska trávenia Verím však, že takéto obdobie už s týmto klubom stretnúť aj času s rodinou bol ten nepríde, pretože mne ako umelcovi ja. Potešilo ma, keď prišli na môj koncert. Minule bol na Covid predsa na niečo hudba, koncerty a ľudia veľmi chýbali. koncerte jeden chlapec, ktorý dobrý? sa volal Bystrík, tak som ho Určite áno. Trávili sme hneď pridal k nám do kapely. spolu veľa času, nastavili sme si spoločný režím. Keby som situáciu bral horšie, nebolo by Aké si mal leto? to dobré. Tým, že sme boli doma zavretí, nemohli sme praco- Ak si to porovnám s minulým letom, tak bolo veľmi podob- vať, tak som si celý režim nastavil tak, aby som ho mohol tráviť né. Bolo však pracovné, keďže sme sa báli, že sa ku koncu leta s rodinou. budú možno opäť zatvárať kultúrne stánky. Hrali sme všade, kam nás pozvali a veľmi sme si to užili. Dokonca sme tento rok Naozaj je tvoje skutočné meno Bystrík Červený alebo je to hrali aj v Česku. Čakajú nás ešte koncerty, na ktoré sa tešíme. pseudonym? Stihli sme aj dovolenku. 4 SpoluTvorímeKraj

ROZHOVOR Minulý rok ste krstili album Hej Podľa mňa je to na striedač- Dievča, chystáte už niečo nové? ku, podľa veku. Staršia Amálka chodila na klavír, tvorili sme Stále pracujeme na nových vlastné pesničky. Terezka spieva veciach, aj počas koncertnej naše ľudovečky, to musí vždy pauzy. Cítil som, že potrebujem byť. Obe sú speváčky. Nechávam zamestnať hlavu. Mám túžbu to na voľný priebeh. Prezradím, urobiť ešte jedno cédečko s ľu- Tým, že sme boli doma zavretí a nemohli sme pracovať, tak som si celý režim nastavil tak, aby som ho mohol tráviť s rodinou. Bystrík Červený počas krstu albumu Na Kráľovej dovkami. Ľudia stále chcú, aby že sme spolu vytvorili text jednej holi. sme ich hrávali a ich energia na vianočnej pesničky, ale musím koncertoch je úžasná. Teraz sme ho nájsť, lebo som ho niekde (Foto: Archív Bystrík Červený) hrali na Morave a fanúšikovia si odložil. to užili, ešte teraz mám z toho Kde ste trávili dovolenkové dni? zimomriavky. Verím, že sa nám to Zaregistroval si, že v Trnave Chodíme na stredné Slovensko do nášho obľúbené­ podarí do konca roka urobiť. na Hlavnej ulici vznikne nové Kultúrne centrum? ho hotela. Pravidelne tam hrávame aj koncerty a páči Máte naplánované koncerty aj sa mi, že je tam priestor aj pre deti, kde sa môžu hrať v septembri? Áno, čítal som o tom, a veľmi a majú aj program pre mládež. ma táto správa potešila, pretože Myslím, že 4. septembra zatiaľ nič podobné v Trnave budeme v Dolnej Krupej na pre umeleckú obec nie je. Veď Obecných dňoch, 11. septembra v Trnave už niekoľko rokov ani to bude v Dome hudby Mikuláša Kultúrny dom nefunguje. Keď Schneidera Trnavského. chceme v Trnave urobiť väčší koncert, nemáme ho kde urobiť. Máš dve dcéry – Amálku Bude super, keď budú môcť a Terezku. Idú v umeleckých kreatívci fungovať v nových cestách po tatinovi? priestoroch. Z Bystrík Bandy odišiel Adam Bystrík Červený, spevák Bystrík Červený je slovenským spe- Cisár, máte však už nového člena. vákom, ktorý sa narodil v Trnave. Hudbe O koho ide? sa začal intenzívne venovať v 18 rokoch a prvé vystúpenia absolvoval v rôznych Je to chalan, ktorý s Adamom kluboch a baroch, kde hrával na gitare kedysi hrával v skupine Downhill. prevzaté piesne, ktoré postupne dopĺňal Adam si dáva dlhšiu prestávku, chce o svoje vlastné pesničky. Po prvýkrát na si oddýchnuť. Samozrejme, má aj seba upozornil vlastnou skladbou „Snívaj“ rodičovské povinnosti, keďže sa mu v roku 2004, ktorá výraznejšie zarezono- narodilo dieťa. vala aj v éteri slovenských rádií. Zmena nastala v roku 2005, kedy zvíťazil Neuvažovali ste nad tým, že by ste v rekordnej konkurencii v prestížnej au- zobrali nejakú slečnu do kapely? torskej súťaži Coca-Cola Popstar. So svojou kapelou vydal minulý rok nový Hovorí sa, že žena v skupine album Hej dievča. nikdy nie je výhra. Ja ani nepoznám gitaristku, ktorú by sme mohli osloviť. My sme chlapská partia, neviem si to predstaviť. Stále sme ešte „pojašen- ci“. Minulý rok sme na výročnom koncerte mali skvelú saxofonistku, tú ešte chceme osloviť, pretože sa nám s ňou dobre spolupracovalo. SpoluTvorímeKraj 5

TOP Trnavský župan slávnostne odovzdal areál na Kollárovej 2 Kultúrno-kreatívne v Piešť­ anoch čle­nom občianskeho centrum ARTA združenia Iniciatíva ARTA, ktorá ho bude využívať a zveľ­aď­ ovať na základe 25-ročnej nájomnej zmlu- vy. V priestoroch bývalej fabriky na cukrovinky a neskôr strednej školy vznikne kultúrne a kreatívne centrum. S priestormi, ktoré od roku 2011 zívali prázdnotou, sme sa rozhodli naložiť pomerne net- radične. Vybrali sme sa dlhšou a náročnejš­ ou cestou, ako by to bolo v prípade ich predaja za každú cenu. Spojili sme sily s partiou mladých ľudí, ktorí nevyužívanému areálu doslova vdýchli nový život. Arta znamená ďalšie kultúrne a kreatívne centrum, ktoré má obrovský potenciál. Doplní v Pieš­ ťanoch dôležitú možnosť pre reali­ záciu vízií a nápadov kreatívnej komunity mesta a celého regiónu. Ako vzniklo kreatívne centrum? Ktokoľvek má chuť nejako pomôcť sa a veľa sa nevrátilo, lebo ostalo v meste, Prvotný začiatok budúcnosti objektu nám môže ozvať. Vždy sa snažíme niečo kde vyštudovali. Nenašli nič, prečo by tu vymyslieť. chceli ostať žiť. Uplatnenie v kreatívnej Arta Piešťany vznikol na trnavskej župe. Ako vnímate kultúrne dianie v okolí oblasti si prirodzene hľadáte vo väčšom Kreatívnu myšlienku sme chceli spoločne Piešťan? meste. Rovnako to tak bolo aj u mňa, keď pretaviť do reality. Potrebovala som som po štúdiu skončila v Bratislave. Ne- tím ľudí, aj mimo župy, ktorý bude mať Keď sa začínala v roku 2017 riešiť Arta, vedela som si nájsť v Piešťanoch zamest- chuť spolu so mnou na tomto projekte zdalo sa mi, že Piešťany stagnujú. Program nanie ani priestor na tvorivú prácu. Zistili pracovať. Zaujímalo ma kultúrne dianie bol cielený najmä pre staršie generácie. sme, že takých ľudí je samozrejme viac. a prihlásila som sa do mestskej komisie, A táto skutočnosť sa nám ukazuje stále. kde som spoznala Pala Pillařa, ktorý sa Odvtedy prešiel nejaký ten rok a myslím, Ako prví k nám prichádzajú mladí ľudia, ochotne ponúkol pomáhať projektu a stal že postupne kultúrne ožívajú vďaka ľuďom, ktorí sa sem naspäť vracajú z iných slo­ sa hneď človekom, ktorý rieši všetky naše ktorí sa tu snažia niečo zmeniť. venských miest alebo zahraničia. V Arte granty. Peťa Dvorského som spoznala, Prečo je podľa vás dôležité, aby bolo v sa snažíme, aby vzniklo miesto, ktoré keď som sa v roku 2015 vrátila z Brati- Piešťanoch kultúrno-kreatívne centrum? ponúkne aj niečo iné. Nielen pre pracov- slavy do Piešťan a on spolu s manželkou nú príležitosť, rozbeh, ale aj pre návštevu otvárali kaviareň a pražiareň. Páčilo sa Žijeme v kúpeľnom meste. Kultúra aj mesta a trávenie voľného času. mi, že sa vrátili z Holandska naspäť do umenie boli vždy jeho súčasťou. Pracov- Piešťan, priniesli know-how, ako to celé ná ponuka je tu ale slabá. Máte tu príleži- Stali ste sa nájomcami zaujímavých robili, viedli a vytvorili v meste novú tosti hlavne v gastre a hotelierstve. Veľa priestorov. Aký je to pocit? kaviarenskú komunitu. Oslovila som mladých ľudí z mesta odišlo za prácou ho v roku 2018 s myšlienkou Arty a on Tešíme sa. Máme čo robiť, čaká nás na ňu jednoznačne prikývol. Odvtedy veľa práce, úver a rozbeh celého objektu. riešime všetci traja ARTU spoločne. Ale za tie tri roky sme mali dostatok času zvážiť, či do toho ideme alebo nie. A my Môžu vám ľudia z Piešťan a okolia sme sa rozhodli do toho ísť. s niečím pomôcť? Čo všetko nájdu návštevníci v Arte? Veľa prác v Arte si robíme svojpo- Gro projektu budú ateliéry a zdieľané mocne, dobrovoľníci sú naša najväčšia pomoc. Niektorí už chodia na každú priestory na prácu. Okrem toho tu brigádu, ktorú organizujeme. Pomáhajú vznikne priestor pre kultúrne poduja- nám nielen oni, ale aj záujemcovia o prie- tia, ateliér voľnej tvorby pre workshopy story. Niekto zalamuje texty do tlače, a kreatívne dielne, kaviareň, bezobalový ďalší nám chodí fotiť akcie a podobne. obchod a veľa iného. 6 SpoluTvorímeKraj

TÉMA MESIACA / OBYVATELIA Čakajú vás v blízkej dobe medzinárodný filmový festival, nejaké zaujímavé podujatia? ktorý je roztrúsený po meste a otvoríme horný priestor v his- Momentálne sa najviac torickej časti, kde bude prvá sústredíme na rekonštrukciu, výstava od lokálnej ilustrátorky nakoľko sa blíži chladnejšie Alice Kucharovič. obdobie. Chceme preto “zav­ rieť” budovu čím skôr. Tzn. Trnavský župan Jozef Viskupič a Piešťanci, ktorých spojila Na čo sa tešíte najviac nová strecha, okná, dvere Arta. Dominika Rusnáková, Pavol Pillař a Peter Dvorský. v nových priestoroch? a po­dobne. Na september ale chystáme rôzne podujatia. Na moment, kedy sa začne Workshopy a čítačky, ktoré zapĺňať ľuďmi a ateliérmi a stane budú fungovať na pravidel­ sa novým živým pries­torom. nej báze. Tretím rokom bud­ em­ e hostiť septembrový Dominika Rusnáková, spoluzakladateľka Arty Predstavujeme projekty podporené z participatívneho rozpočtu V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu ste rozhodli aj vy. Online hlasovanie verejnosti trnavskej župy bolo celkovou sumou 250-tisíc eur malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní. Druhú podporených 57 verejnoprospešných projektov. polovicu tvorilo hlasovanie členov odborných fór O tom, ktoré zo 105 relevantných projektov v rámci verejného hodnotenia projektov. Niektoré získajú podporu v maximálnej výške 5 tisíc eur, z nich vám postupne predstavujeme. Revitalizácia zadného dvora v DSS Zavar V rámci revitalizácie zadného dvora bolo vytvorené kvalitnejšie a prí- jemnejšie prostredie pre klientov s rôznym zdravotným a mentál- projeTkatOkyt,iPnviátpyady, Komunitná záhrada v Šintave nym znevýhodnením. Súčasťou projektu bola výsadba zelene, okrasných tráv a kvetov s vy- užitím aj iných prírodných ma- teriálov, akými sú kamene či kôra. Vďaka parti­cipatívnemu rozpočtu Ide o možnosť lepšie spoznať ľudí žijúcich v susedstve, bola vytvorená aj relaxačno-oddy- rozvíjať s nimi vzťahy a kamarátstva. Poslaním komunitnej chová zóna s hojdačkou a slnečníkmi. Do záhrady je pestovanie v súlade s prírodou. Zámerom je prepo- aktivít súvisiacich s projektom sú zapojení klienti jenie teoretickej a praktickej činnosti, pestovanie plodín, ovocia, pod odborným dohľadom pracovníkov pracovnej zeleniny, byliniek, kvetov. Cieľom je u žiakov a detí vzbudiť záu- terapie. Začlenením klientov do realizácie pro- jem o environmentálne cítenie, spojitosť človeka s prírodou. Do jektu sa upevnili a rozvíjajú ich psychomotorické projektu budú zapojení žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy, zručnosti a kladný vzťah k životnému prostrediu. obyvatelia blízkych bytoviek. SpoluTvorímeKraj 7

TÉMA MESIACA Začíname budovať Kreatívne centrum Trnava Na župe začíname s rekonštrukciou meštianskeho domu na Hlavnej 17 v Trnave, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vznikne v ňom Kreatívne centrum Trnava určené pre záujem- cov o podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Celkový rozpočet projektu je viac ako 8 miliónov eur. Až 7,7 milióna eur sme získali z eurofondov. Finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu by mali byť preinvestované do konca roka 2023. Projekt počíta s de- saťročnou udržateľnosťou. V júni sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie Vizualizácia nádvoria v hodnote necelých 4,4 mil. eur, spoločnosťou DAG Slova- kia. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania stavebných prác sprostredkovateľským orgánom. Hneď po jej ukončení sa začnú stavebné práce, ktoré by nemali trvať dlhšie ako 17 mesiacov. Pri vzniku Kreatívneho centra Trnava Komplexná rekonštrukcia sa týka exteriéru aj interiéru sa zameriame na vytvorenie priaznivého prostredia na rozvoj kreatívneho talentu budovy od suterénu až po strechu. Úplne nová bude elek- a technologických inovácií. To znamená, troinštalácia či vzduchotechnika a pribudnú aj výťahy. Vo vy- že silnej komunite kreatívcov v našom regióne novených priestoroch vzniknú ateliéry, profesionálne grafické vytvoríme adekvátne podmienky na profesionálny štúdiá, dielne na prácu s drevom a kovom, ako aj hudobné rast. Budeme podporovať predovšetkým rozvoj skúšobne a koncertné priestory či prednáškovú sálu. Navrh- ich podnikateľských zručností v rôznych nuté sú aj oddychové zóny, kancelárie a obchodné priestory. oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Počas rekonštrukcie budeme intenzívne pripravovať programovú časť činnosti kreatívneho centra zameranú na rozvoj kreatívneho a podnikateľského potenciálu aktérov v regióne. V rámci tejto virtuálnej fázy chystáme niekoľko verejných výziev, do ktorých sa budú môcť prihlásiť záujem- Jozef Viskupič, trnavský župan covia o pôsobenie v centre. Následne sa budú analyzovať a hodnotiť ich podnikateľské zámery, plány a prínosy. TOP INVKEUSTLTÍCÚIARYDO Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika dostane novú tvár Začali sme s rekonštrukciou poškodenia opravený. Budú od- Zrkadlovej sály a vedľajšieho salóni- stránené všetky stropné svietidlá ka na prvom pos­chodí Divadla Jána a lustre typu Maria Theresia, ako aj Palárika v Trnave. Do pokračovania nástenné únikové svietidlá a reproduk- komplexnej obnovy tejto historickej tory. V Zrkadlovej sále budú osadené perly mesta investujeme ďalšieho pol nové lustre, ktoré budú vyrobené na milióna eur, pričom pôvodný odhad zákazku ako náznaková rekonštrukcia bol 580 tisíc eur. Aj v tomto prípade pôvodných lustrov, ktoré máme zdo- sa nám podarilo ušetriť financie. Po kumentované dobovými fotografiami. odbornej konzult­ ácii bude obno- vená štuková výzdoba stien a strop Obnovený bude aj vstupný portál, v zmysle primárnej povrchovej úpravy pričom po oboch stranách umiest- z obdobia svojho vzniku. To znamená, nime zrkadlá. V divadelnom salóne že bude mať jednotnú okrovú farbu opravíme podlahu, vynovené budú aj s čiastočne lesklou povrchovou úpra- šatne a sociálne zariadenia. Súčasťou vou na ozdobných štukových článkoch rekonštrukcie je aj vybudovanie a prvkoch. vzduchotechniky, ktorá bude zároveň klimatizovať. Pôvodný drevený obklad bude odborne zrenovovaný a v miestach Ukončenie prác je naplánované do konca tohto roka. 8 SpoluTvorímeKraj

TÉMA MESIACA TOP V Mihalinovej vznikne turistická útulňa Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu a udržateľnej Som veľmi rád, že sa autorom projektu sa turistiky v horách pomôžu nové turistické útulne. Prvá z útulní podarilo vytvoriť originálnu architektúru, ktorá v rámci projektu Hikemates a Madebythe - “Útulňa Jozefa zapadne do okolitej prírody a bude poskytovať Maka” - vznikne na trase Cesty hrdinov SNP, najdlhšej turistic­ kej trasy na Slovensku. Táto turistická útulňa vznikne aj vďaka príjemné útočisko pri prekonávaní dlhých našej podpore vo výške 30 tisíc eur. turistických ciest. Projekt útulne je jedným z mnohých krokov, ktorými chceme zvýšiť Minimalistickú turistickú útulňu v lokalite Mihalinová atraktívnosť potuliek našim regiónom pre navrhli architekti Matthias Arnould, Robert Provazník návštevníkov všetkých vekových kategórií. a Michaela Vatraľová, tak aby citlivo zapadla do prírodného prostredia bukového lesa Malých Karpát. Kľúčovými slovami Pavol Kalman, trnavský vicežupan a predseda pre návrh útulne sa stali pojmy komunita, variabilita a trvalá Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj udržateľnosť. Útulňa je priestorom pre oddych - nielen fy- zický, ale aj psychický. V našom kraji máme viacero zaujímavých turistických cieľov. Obyvateľom a návštevníkom však chceme ponúknuť niečo viac. Vďaka spolupráci viacerých verejných a občian- skych subjektov prinesieme do Malých Karpát inovatívnu útulňu. Všetci nadšenci turistiky budú môcť navštevovať tento voľne dostupný oddychový priestor už od prvej polovice budúceho roka. Vizualizácie exteriéru a interié- ru minimalistickej turistickej útulne v lokalite Mihalinová, ktorú navrhli architekti Matthi- as Arnould, Robert Provazník a Michaela Vatraľová. SpoluTvorímeKraj 9

TÉMA MESIACA TOP Knižnica Juraja FándlyhoINVKEUSTLTÍCÚIARYDO v Trnave dostane novú čitáreň V záhrade Knižnice Juraja Fándly- pamiatku, ktorej vek je vyše sto rokov. ho v Trnave vznikne moderná letná Preto budú zmeny realizované čitáreň. Do jej výstavby investu- v súlade s odporúčaniami Krajského jeme odhadovaných 315 tisíc eur. pamiatkového úradu Trnava. V ďalšej fáze projekt počíta s re- Momentálne už máme hotovú vitalizáciou samotnej záhrady. projektovú dokumentáciu Nové priestory budú slúžiť a proces verejného ob- verejnosti aj na vzdelávacie starávania stavebných prác aktivity a spoločenské disk- dokončíme tento rok. Prvých usie počas roka. Rozhodli návštevníkov revitalizovaný sme sa revitalizovať okolie areál v centre Trnavy privíta našej naj­väčšej knižnice, v lete budúceho roka, keď ktoré v súčasnosti prakticky krajská knižnica oslávi 70 nie je využívané. Myslíme si, rokov svojho fungovania že nejde len o krásu obsahu v budove pôvodne navrhnutej kníh, ale aj o prostredie, v kto- Michalom Milanom Harmincom rom ich čítame. Atraktívna letná ako sídlo Slovenskej hospodár- čitáreň so zelenou strechou preto skej banky. Bonusom by malo byť nahradí zastaralé betónové garáže. jeho prepojenie jej areálu s Ružovým Odhadovaná výška investície je 315 parkom formou mostíka cez Trnávku, tisíc eur. Ide o národnú kultúrnu o čo sa postará mesto Trnava. 10 SpoluTvorímeKraj Aktuálny stav

Často trávim čas v prírode a moja psy- TÉMA MESIACA chohygiena pozostáva z toho, že sa pori- adne fyzicky vyšťavím. No niekedy mám Kultúra je v poslednom pocit, že potrebujem akési pohladenie čase jednou z oblastí, srdca a niečo, čo ma prinúti premýšľať ktorá v dôsledku pan- hlbšie. Divadlo či kino, kde ma vždy démie výrazne utrpela príjemne poteší, akí talentovaní ľudia sú nielen z finančného, na svete a robia nám ho krajším v podo- ale určite aj nemateriál- be umeleckých zážitkov. Koniec koncov, aj neho hľadiska. Všetky moja partnerka hrá v ochotníckom divadle, tak oblasti života sa musia mi svet na doskách nemožno nemať rád. pozviechať, inak zažijú ešte väčší úpadok. To platí aj o kultúre. Veľmi Takisto, s mojimi deťmi úplne “žerieme” múzeá. Som fanúšik ma teší, že sa nám podarí vylepšiť vzhľad technických pamiatok a histórie a akosi som na to, prirodzene, záhrady za Knižnicou Juraja Fándlyho, ktorá naučil aj svoje deti, takže si všetci prídeme na svoje. priestor skrášli, a zároveň prispeje k vzdela- nosti čitateľov. Uspeli sme aj s eurofondovou Mnohým z nás boli počas pandémie tieto slasti odopreté. výzvou na Kreatívne centrum Trnava. Verím, Dopad to však malo aj na ľudí, ktorí sú umeniu a kultúre tak odd- že aj týmto spôsobom udržíme naše tal- aní, že jej venujú všetok svoj čas v podobe full-time zamestnania. enty doma a dáme im príležitosť na rozvoj. V týchto časoch to boli práve tieto pracovné pozície, ktorých sa Kultúrne a kreatívne centrum vzniklo aj situácia dotkla najviac. Preto je nesmierne dôležité kultúru pod- v Piešťanoch, čo vnímam ako ďalší pozitívny porovať. Najkrajšie je podporovať umelcov z nášho okolia, mesta krok k rozvoju kultúry. Nový šat dostane či kraja. Nebuďme skúpi. Podporujme ľudí, ktorí iným vyčarujú aj zrkadlová sála Divadla Jána Palárika úsmev na tvári a umelecký zážitok. Poďme objavovať kultúru, a s radosťou si pozriem to, ako sála bude ktorú nám Trnavský samosprávny kraj ponúkne v najbližšom po rekonštrukcii vyzerať. Kultúra potrebuje období. podporu a aj týmito spôsobmi jej chceme pomôcť k obrode a ďalšiemu rozvoju. Marián Galbavý, poslanec Zastupiteľstva TTSK Csaba Orosz, a predseda komisie pre kultúru a šport poslanec Zastupiteľstva TTSK Kultúra sociálne vymedzené rodiny, ktoré umenia a širokú ponuku tradičných človeka sa nemajú prostriedky na skutočné podujatí, často s návštevnosťou nad cizeluje v ro- zaradenie detí do spoločnosti. Preto tisíc účastníkov. Myslím, že by sa dine a v škole. by som sa nerád pridával k prázdnym mohli zaviesť recipročné a možno Obidve pros- frázam. Potrebujeme riešenia. TTSK dokonca kyvadlové zájazdy. Oby- tredia dostali za by mal zmapovať rodiny, ktoré ne- vatelia Holíča do Trnavy a Trnavča- ostatné dva roky majú k dispozícii počítač. Bez neho nia k nám. A tak naprieč celým kra- poriadne zabrať. nemôžeme snívať o prinesení kultúry jom. Vtedy budeme môcť povedať, že Mali sme v kraji a vzdelávania do domácností. spolu tvoríme kraj. študentov, ktorí so 100-percentnou istotou nemali k dispozícii techniku Ako dlhodobý poslanec mesta Rastislav Caletka, na vzdelávanie online. Evidujeme Holíč ponúkam Holíčsky zámok, poslanec Zastupiteľstva TTSK mestské múzeum, galériu výtvarného SpoluTvorímeKraj Vydáva: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Vydané: august 2021. Evidenčné číslo: EV 6008/21. IČO: 378 369 01. Tlač a distribúcia: Regionpress, s.r.o. Foto na titulke: Archív TTSK. Nepredajný magazín bezplatne distribuovaný do poštových schránok v Trnavskom kraji. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov vrátane krátenia.

NOVINKY Pomoc pre južnú Moravu Iniciovali sme poskytnutie humanitárnej pomo- ci partnerskému Juhomoravskému kraju, ktorý na konci júna tohto roka zasiahla ničivá smršť. Začiatkom augusta sme odovzdali približne 300 m3 dreva, ktoré použijú na rekonštrukciu striech budov Základnej školy U Červených domků v Hodoníne. Dar sme sprostredkovali v spolupráci s Minis­ terstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a mestom Skalica. Partne­ rom na českej strane je mesto Hodonín. Naďalej sme v kontakte so zástupcami Juho- moravského kraja, aby sme im vedeli pomáhať. Stále platí ponuka poskytnúť Keď tu v júni ničilo domy a ľudské osudy tornádo, medzi prvými tu boli aj záchranári a hasiči zo Slovenska. Pomoc hneď ponúkli obce, krátkodobé aj dlhodobé uby- mestá a kraje. Na obnove poničeného územia pomáhajú doteraz. tovanie pre ľudí z postih- DvAKeTkUjAerLITaYsjai Chcem sa aj takto za všetko poďakovať. Mať dobrého suseda, nutej oblasti, respektíve akým je Trnavský kraj, je na nezaplatenie. pomôcť pri odstraňovaní škôd a čistení komu- Ján Zámečník, námestník hejtmana Juhomoravského kraja nikácií prostredníctvom našej Správy a údržby ciest TTSK. Otvorili sme prvé zariadenie podporovaného bývania Novú celoročnú pobytovú so- vrátiť. Vieme im napríklad spros- ciálnu službu, ktorá umožní tredkovať aj zamestnanie. Zaria- klientom viesť samostatný život, denie považujeme za prechodnú ponúkame vo viladome neďaleko stanicu z inštitucionálného centra mesta Senica. Zastrešuje bývania až po samostatný život. ju Cen­trum sociálnych služieb Výhľadovo uvažujeme o rozšírení Rohov. tejto služby aj do iných častí Trnavského kraja. Klientky si budú s adekvát- nou podporou určovať program Zariadenie podporovaného dňa, zabezpečovať stravo- bývania v Senici je určené pre vanie a ďalšie činnosti spojené prijímateľov sociálnych služieb s bežným životom a chodom vo veku od 16 rokov do dovŕše- domácnosti. Našim cieľom je, aby nia dôchodkového veku, ktorí sa klientky zaradili do bežného sú schopní viesť samostatný života a aby sa z prijímateľov život. Súčasťou služby je dohľad sociálnej služby stali tí, ktorí a asistencia zodpovednej osoby dostanú možnosť to spoločnosti pri každodenných činnostiach. 12 SpoluTvorímeKraj

NOVINKY Začínajúci učitelia môžu požiadať „Zaujme vás“ o pravidelný príspevok na bývanie Spoločne s Trnavským krajom Otvorili sme možnosť požiadať s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti zážitkov sme pre cyklistov, ko­ o poskytovanie pravidelného lobežkárov a korčuliarov pripravili finančného príspevku na bývanie. alebo na bývanie na základe zmluvy možnosť, ako si zašportovať a spoz­ Až 150 eur mesačne môžu získať nať zaujímavé miesta na Žitnom začínajúci učitelia a majstri odbornej o nájme, respektíve podnájme. Môže Ostrove. Každú stredu si môžete užiť výchovy, ktorí ukončili štúdium pred výlet cyklobusom zo Senca cez Jelku menej ako piatimi rokmi, a majú ísť o náklady súvisiace s užívaním do Šamorína-Čilistova a naspäť. pracovný pomer s jednou z našich župných stredných škôl. nehnuteľnosti (energie, vodné, Vo februári sme spustili rozsiahlu rekonštrukciu cesty na horský Týmto spôsobom sme sa rozhodli stočné, a. i.) alebo splátky úveru priechode Havran. Úsek v dĺžke motivovať mladých ľudí a dať im ďalší 4,5 kilometra prejde komplexnou dôvod na to, aby ostali pracovať na kúpu nehnuteľnosti. mo­dernizáciou v hodnote 2,2 v kraji, prípadne sem za prácou prišli. milióna eur. V úseku vymeníme Začínajúcim učiteľom a majstrom od- Žiadateľom bude príspevok vozovku a zvodidlá, ale aj sta- bornej výchovy poskytneme 150 eur bilizované svahy a prahy cesty. mesačne na bývanie. Evidujeme, že poskytovaný na mesačnej báze, Práce napredujú a plánujeme ich priemerný vek učiteľov sa postupne ukončiť do konca tohto roka. zvyšuje a ich nedostatok je predo­ a to formou refundácie na základe všetkým v odborných predmetoch Počas septembra bude prebiehať a jazykoch. Od nového školského predloženého vyúč- kampaň Do obchodu na bicykli. roka preto prichádzame s novým Vďaka našej finančnej podpore prop- riešením. tovania. Do konca aguje ekologickú a zdraviu prospešnú dopravu v obciach a mestách. Finančná podpora môže byť vy- tohto roka je na DvAKeTkUjAerLITaYsjai Prihlásiť sa môžu aj predajcovia užitá na úhradu nákladov spojených tento účel vy- a obchody, v ktorých môžete získať členených špeciálne zľavy alebo darčeky. 50-tisíc eur. Možnosť získať tento príspevok majú aj všeobecní lekári, ktorí sú od župy získali účelovú dotáciu na rozvoj a podporu zdravotníctva. trnavskazupa Pripravujeme sa na návštevu pápeža Františka. 15. septem- bra, ktorý bude sláviť Svätú omšu na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne. Pokiaľ sa chcete bohoslužby zúčastniť, je po- trebné sa zaregistrovať na webovej stránke www.navstevapapeza.sk. 19 likes Medzi 15. a 19. septembrom G5Tv#e0RivanAenctTzaoaUišekriLmcooUhke1JkEs.s2oamM0vlee0tEgosNzomaavAmsuŠvpmeIoM1sil5teunKsơátO#mnvsLaipolEitoGcenhlľ[email protected]:i.e)psrtaecespnoabmiceydkzlii sa bude konať už 65. ročník medzinárodných cyklistických prete- kov Okolo Slovenska. Cieľ posled- nej etapy bude v našom krajskom meste. Svoju účasť už potvrdil náš najlepší cyklista Peter Sagan, ale aj ďalšia hviezda Christopher Froome, sedemnásobný víťaz Grands Tours. SpoluTvorímeKraj 13

KUKavLTmkÚrzaRajOi U TIP NA VÝLET Príbehy z kraja ožívajú na risografikách K eď sa Mila, Lina a Vesna vyberú tak originálna, limitovaná a signovaná Polomáčané? na dovolenku, začne sa príbeh bez autorská kolekcia 15 diel vytvorených Mila, Lina a Vesna na začiatku a konca, ktorý dotvára ľubovoľnou technikou a vytlačených len naša fantázia. Prebudí náš záujem ísť technikou risografie v počte po 150 dovolenke... tam, kde sme ešte neboli, alebo ochutnať kusov. Súťaž vyhlásila v závere roka Lina: Neviem ako vy, ale to, čo sme zatiaľ neochutnali. Moravian- 2020 Krajská organizácia cestovného ska Venuša, dovolenkujúca na jednom ruchu Trnavský kraj. Hlavnou myšlien- ja sa namočím celá! z obľúbených miest kraja, láka na miestne kou tohto projektu bola podpora špeciality ako Skalický trdelník či sladkos- umelcov pracujúcich v kultúrnom KAŽDÝ SI VYBERIE ti zo Serede a tiež na kúpeľnú históriu, a kreatívnom priemysle počas obdobia Risografiky Trnavký kraj príbehov sú s ktorou je tento kraj neodmysliteľne spätý. pandémie koronavírusu. originálnym darčekom aj skutočným kús­ To je jeden z pätnástich obrazov najkrajších kom umenia, v ktorom sa ukrýva mnoho príbehov Trnavského kraja, ktoré dostali Najčastejšie sa vyskytujúcimi motív­ významov. Vyrobené sú v limitovanom tento rok originálnu podobu risografiky. mi boli vodné mlyny na Malom Dunaji, počte 150 ks. Kúpiť si ich môžete len Touto metódou vznikajú pri každej tlači Smolenický zámok, kláštor Katarínka v tu­ristických informačných centrách určité nepresnosti, a tak je každý výtlačok či Kostol svätej Margity Antiochijskej v Trnavskom kraji a to v Mestskej veži v Tr- risografiky jedinečným originálom. v Kopčanoch. Často vyobrazené boli aj nave, v Piešťanskom informačnom centre príbehy Ludwiga van Beethovena, víly na Pribinovej 2 a na Kolonádovom moste BOLO Z ČOHO VYBERAŤ Ilony, Moravianskej Venuše, či piešťan- a na Kukučínovej 31 v Dunajskej Strede. Do súťaže návrhov risografík Trnavský ského barlolámača. Výherné diela boli kraj príbehov sa zapojilo celkovo 166 podpísané ich autormi a predstavené autorov a kolektívov s 366 prácami. Vznikla na podujatí v príjemnej atmosfére na trnavskom Nádvorí. Pozrite si ich všetky a vyberte si tú svoju na www.krajzazitkov.sk 14 SpoluTvorímeKraj

Dveodbireéť DOBRÉ VEDIEŤ Urobte si výlet do Hvezdárne a planetária v Hlohovci Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci vznikla v roku 1972. Hlavným poslaním hvezdárne je popularizácia a vzdelávanie mládeže, širokej verejnosti v oblasti astronómie. Na túto činnosť je úzko naviazaná činnosť, ktorej obsahom je konkrétna práca pri pozorovaní vesmírnych objektov, získa- nie dát, ich spracovanie a publicita. Hlohovská hvezdáreň je v našom kraji jediné zariadenie tohto druhu. V kraji túto oblasť ešte dopĺňajú oddelenia astronómie pri osvetových strediskách. Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika sídli vo vlastnom areáli na Sládkovičovej ulici. Pozostáva zo štyroch objektov. Nastarším je budova hvezdárne, ktorá bola sprístupnená v roku 1976. Nachádza sa v nej prednášková sála pre potreby rôznych podujatí a súťaží, klubovňa pre potreby astronomických klubov a administratívne a skladové priestory. V roku 1983 bola sprístupnená kupola hlavného ďale- kohľadu, ktorý je používaný na odbornú prácu pri sledovaní premenných hviezd. Ďalekohľad i kupola sú automatizované a dajú sa ovládať na diaľku. Rok 1989 bol významným medzníkom pri popularizácií as- tronómie. Bolo otvorené planetárium, ako významná pomôc- ka pri výuke. Priemer kupole planetária je 10 metrov a ide o prístroj ZKP 2. V roku 2008 bola sprístupnená astronomická pozorovateľňa pre popularizačné pozorovania, ktorá nahradila malú pozorovateľňu v areáli. Prneraákippvovlhrašnyavtncštveeveteuvzrontujndáertkíáerrmcacirnaknieiueeeh.o V septembri pripravila hvezdáreň niekoľko podujatí: 3. 9. 18.00 TAJOMSTVÁ VESMÍRU podujatie pre verejnosť, prechádzka slnečnou sústavou exteriér Hvezdárne a planetária 18. 9. 15.00 a 17.00 KAMILKINE DOBRODRUŽSTVÁ S MALÝM PRINCOM dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní Slnečnou sústavou na hviezdnom voze, exteriér Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci 25. 9. 13.00 a 15.00 FANTASTICKÁ CESTA let myšlienkovou raketou slnečnou sústavou 25. 9. 17.00 FILMOVÝ VEČER POD HVIEZDNOU OBLOHOU fulldomové filmy z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied 25. 9. 21.00 TELESKOPICKÉ POZOROVANIE ASTRONOMICKÝCH OBJEKTOV pozorovanie mesiaca, Marsu a iných objektov na letnej nočnej oblohe


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook