Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore kurumsal kimlik pdf

kurumsal kimlik pdf

Published by m.s.h_85, 2021-05-17 13:48:36

Description: kurumsal kimlik pdf

Search

Read the Text Version

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

2 İÇİNDEKİLER ÇAMLICA KOLEJİ

3KURUM MESAJI Eğ t mde \"Yetenek Ağırlıklı Tam Öğrenme\" model yle okullar z nc r olmaya yelken açan Çamlıca Okulları gösterm ş olduğunuz lg ve alaka le büyümeye ve yen kampüsler açmaya devam ed yor.Sektörde yılların get rm ş olduğu deney m tüm Türk ye'ye yayması hedefled ğ m z bu yolda Malatya'da Özel Çamlıca Kolej Fen L ses , Özel Çamlıca Kolej Anadolu Fen L ses , Özel Çamlıca Kolej Anadolu L ses , Özel Çamlıca Kolej İlk/Ortaokul ve Özel Çamlıca M n k Anaokulu le h zmet n zdey z. Çamlıca Okullarında eğ t m anaokulundan ün vers teye yaşam boyu süren b r yolculuktur.Bu yolculukta geleceğ m z olan öğrenc ler m z yaratıcı, çözümley c aynı zamanda b reysel yetenekler n gel şt r c b r eğ t m ve öğret m sürec ne tab tutuluyorlar.Temel b l mler ,ana d l, yabancı öğret m ,spor ve sanat çalışmaları le öğrenc ler m z n gel ş m en üst düzeye çıkarılarak Özel çamlıca Kolej olarak eğ t m alanında uyguladığımız eğ t m öğret m tekn kler le öğrenc ler m zde ek p ruhunu oluşturacak, d s pl nden tav z vermeden s steml ve prens pl çalışarak onları hayata hazırlayacak,sürekl araştırma ve gel şmeler ne fırsat yaratacak zem n oluşturmakta ve başarının sırrını keşfetmeler ne olanaktanımaktayız.Ayrıca anal z ve sentez yapab len, prat k hayatta da ns yat f kullanab len nsan model n , eğ t m s stem m z n odağına koyarak çalışmalarımızı şek llend rd k. Çamlıca Okulları kurum ortaklarımızın tamamı eğ t m olup b b l f l ş n mutfağında çalışan ve yıllarca dershane ve devamında özel okullarda tecrübe kazanmış olan eğ t mc lerden oluşmaktadır.Düşünen sorgulayan ve çözümleyen nes ller ç n Çamlıca Okulları bütün b r k m yle çalışmaya devam edecekt r.Kend n gerçekleşt ren b reyler yet şt rmek başlıca hedefler m zden b r s d r. Tüm bu düşünceler b z mle paylaşarak bu yolda beraber yürüdüğümüz, b zlere her da m güvenen ve günden güne büyüyüp büyük b r a le olduğumuz s z değerl vel ler m z ve sevg l öğrenc ler m ze sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu b r yaşam temenn eder z. ÇAMLICA KOLEJİ

4 VİZYON Kurumsal k ml ğ n bel rl kurallar ve standartlar çerçeves nde olması hefef k tle nezd nde kurumun daha tanınır ve profesyone görünmes n sağlar.Kurumsal k ml k b r kurumun hem çalışanlarıyla hemde h zmet verd kler k ş ve kurumlarla kurduğu en öneml bağdır. Bu b l nçle kurumlarımızın her b r nden aynı ç zg y tuturmak ve aynı anlayışı sah p olmak en başta gelen hedefler m zdend r. Çalışanların kurum a d yet nden kurumsal k ml k kullanımındak profesyonell ğ nsanların o kurumları terc h nde öneml b r ol oynar. Çamlıca Eğ t m kurumları da bu d nam zmle yoluna devam ecekt r.Kurumsal k ml k sadece yazılı ve görsel b r olgu değ ld r. Çalışanların ve öğretmenler n poz t r let ş mler , g y mler güler yüzlü davranışları da b rer kurumsal k ml k öğes d r. öğrenc formalarında ortak ve profesyone b r ç zg de kullanımları da kurumsal v zyonumuzun en öneml parçalarından b r s d r. Sektörde kalıcı olmak ç n bu değ ş m ve v zyonu bütünsel ve profesyonel görsellerle destekleyerek tüm okul ve kurumlarımızda uygulamaya koyarak markamızın kal tes n yüsektmek amacımız olacaktır. Modern dünyada kurumların k ml kler n logo amblemler fade eder. kurumsal k ml kkullanımının kurumun bütün şubeler nde b r tutarlılık ve bütünlük arzetmes gerekmekted r.Kurumun web s tes nden sosyal medya mecralarına, kurum tebalalarından çalışanların karv z tler ne kadar terc h edlen kurumsal k ml k; renk, yazı st l ve fontlar aynı bütünlük çer s nde kullanılır. B r kurumun kurumsal k ml k kullanımı o kurumun marka b l n rl ğ nden tutun da o f rmanın kurumsal c dd yet ne kadar her şey fade eder. ÇAMLICA KOLEJİ

5LOGOTYPE’IN ÖLÇEKLEME ORANI 13 x 7x 14 x 5x Logotype’ın d key boyutlarda okunab lmes ç n 20mm’l k gen şl k ölçü bel rlenm şt r. Bu kural herzaman göz önünde bulundurulmalıdır. ÇAMLICA KOLEJİ

6 LOGOTYPE’IN FARKLI ÖLÇEKLERDE RENK KULLANIMLARI RGB R:0 G:112 B:60 C:57 M:0 Y:100 K:0 R:122 G:193 B:67 ÇAMLICA KOLEJİ

7LOGOTYPE’IN KULLANIM ŞEKLİ MALATYA KAMPÜSÜ MALATYA KAMPÜSÜ MALATYA KAMPÜSÜ ÇAMLICA KOLEJİ

8 LOGOTYPE’IN RENK KULLANIMI #315A2D #773C2A #D3D7D3 80 30 100 50 PANTONE CMYK C MYK 478 C 35 80 90 45 20 11 16 1 Çamlıca renk değerler alt kısımda bel rt lm şt r. Bel rlenen renkler dışında renkler kullanılamaz. ÇAMLICA KOLEJİ

9LOGOTYPE’IN FONT KULLANIMI Kurumsal k ml k a les n oluşturan Harabara a les d r. Yazı karakter kurumsal standartlara uygun şek lde yapılmalıdır. ÇAMLICA KOLEJİ

10 ÇAMLICA KOLEJİ

11KARTV Z T Ölçüler: 8,5 cm x 5,5 cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght ÇAMLICA KOLEJİ

12 DİPLOMAT ZARF UYGULAMASI Ölçüler: 24cm x 10,5cm Font: Gotham Narrow Med um/Bold ÇAMLICA KOLEJİ

13ANTETLİ KAĞIT Ölçüler: 21 x 29,7 cm Font:Gotham Narrow Med um ÇAMLICA KOLEJİ

14 CEPLİ DOSYA Ölçüler: 23Cm x 32cm Font: Gotham Narrow Med um/Bold ÇAMLICA KOLEJİ

15TORBA ZARF Ölçüler: 32cm x 24cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght ÇAMLICA KOLEJİ

16 KÜP NOT ÇAMLICA KOLEJİ

17ÖĞRENCİ DEFTERİ Ölçüler: 20 cm x 28 cm Font: Gotham Narrow Th n ÇAMLICA KOLEJİ

18 TEBRİK ve DAVETİYE KARTI Ölçüler: 9 cm x 21 cm Font: Gotham, Berksh re Swash, Trajan Pro , Opet TR ÇAMLICA KOLEJİ

19POŞET ÇANTA Ölçüler: 35 cm x 45 cm ÇAMLICA KOLEJİ

20 CD ETİKETİ ve ZARFI Ölçüler: CD zarfı:13,5 x 13,5 cm, CD: 11,6X11,6 cm Font: Gotham Narrow L ght/Bold ÇAMLICA KOLEJİ

21AJANDA Ölçüler: CD zarfı:13,5 x 13,5 cm, CD: 11,6X11,6 cm Font: Gotham Narrow L ght/Bold ÇAMLICA KOLEJİ

22 DOSYA İSİMLİĞİ 5 2,5x19 cm 3x19 cm 4,5x19 cm 4,8x19 cm ÇAMLICA KOLEJİ

23PERSONEL, ÖĞRETMEN,GÖREVLİ ve ZİYARETÇİ KARTI Ölçüler: 8,5 x 5,5 cm Font: Gotham Narrow Med um/Book ÇAMLICA KOLEJİ

24 BAŞARI BELGELERİ Ölçüler: 21 cm x 29,7 cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght, Trajan Pro,Opet tr/Courgette ÇAMLICA KOLEJİ

25FATURA Ölçüler:21 cm x 29,7 cm Font: DINPro-Med um/Black ÇAMLICA KOLEJİ

26 TAHSİLAT MAKBUZU Ölçüler: 8,5 cm x 5,5 cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght ÇAMLICA KOLEJİ

27TEDİYE MAKBUZU Ölçüler: 20x14 cm Font: Gotham Narrow L ght/Med um ÇAMLICA KOLEJİ

28 İŞ BAŞVURU FORMU Ölçüler: 21x29,7 cm Font: Gotham Narrow L ght/Med um ÇAMLICA KOLEJİ

29GÖNDER BAYRAK Ölçüler: 150 x 100 cm Malzeme: Alpaka,Raşel ve Saten Kumaş ÇAMLICA KOLEJİ

30 YELKEN BAYRAK Ölçüler: 75x300 cm Malzeme: 125 gr Raşel Kumaş ÇAMLICA KOLEJİ

Üçgen Bayrak: 20x30 cm, 31BAYRAK UYGULAMASI Malzeme: Kumaş, V n l Ölçüler: 70 x 200 cm Malzeme: 160 gr Kr stal Saten Kumaş Makam Bayrak: 100x150 cm, 444 7 406 444 7 406 Malzeme: Telal ,Pr nç D rekl , Saten Bayrak www.caml caokullar .com www.caml caokullar .com 150 cm 100 cm Kırlangıç Masa Bayrak8x32 cm, Malzeme: Paslanmaz Krom ayaklı, Ç ft Kat parlak saten kumaş Ölçüler:75 x200 cm Malzeme: 125 gr Raşel Kumaş Masa Bayrak: 22,5x15 cm, Malzeme: Paslanmaz Krom ayaklı, Ç ft Kat parlak saten kumaş 444 7 406 444 7 406 www.caml caokullar .com www.caml caokullar .com ÇAMLICA KOLEJİ

32 MASA TAKVİMİ Ölçüler: 16x14 cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght/Bold, Opet TR ÇAMLICA KOLEJİ

2383RRUULLLLOOPP Ölçüler: 80X200 cm Font: Gotham Narrow Med um/L ght ÇÇAAMMLILCICAAKKOOLELJEİJİ

34 PROMOSYON ÜRÜNLERİ Koleji Koleji Koleji Koleji ÇAMLICA KOLEJİ

35KAPI İSİMLİKLERİ Ölçüler: 25 x15cm Font: MarkPro / Bold ÇAMLICA KOLEJİ

36 RAKET / BİLLBOARD Açık Hava Raket Açık Hava B lboard 118,5 x 175 cm 350x200 cm ÇAMLICA KOLEJİ

37ARAÇ GİYDİRME ÇAMLICA KOLEJİ

38 ARAÇ GİYDİRME ÇAMLICA KOLEJİ

39PLAKET ÇAMLICA KOLEJİ

40 MADALYA ÇAMLICA KOLEJİ

41SOSYAL MEDYA ÇAMLICA KOLEJİ

42 TOTEM ÇAMLICA KOLEJİ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook