Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore MANDALA İLE MATEMATİĞİN SANATI MÜFREDAT İLE ENTEGRASYONU INTEGRATION OF THE ART OF MATHEMATICS WITH THE CURRICULUM WITH THE MANDALA

MANDALA İLE MATEMATİĞİN SANATI MÜFREDAT İLE ENTEGRASYONU INTEGRATION OF THE ART OF MATHEMATICS WITH THE CURRICULUM WITH THE MANDALA

Published by Kanatlarım Var Benim, 2022-04-10 00:58:09

Description: MANDALA İLE MATEMATİĞİN SANATI MÜFREDAT İLE ENTEGRASYONU INTEGRATION OF THE ART OF MATHEMATICS WITH THE CURRICULUM WITH THE MANDALA

Search

Read the Text Version

MANDALA İLE MATEMATİĞİN SANATI MÜFREDAT İLE ENTEGRASYONU INTEGRATION OF THE ART OF MATHEMATICS WITH THE CURRICULUM WITH THE MANDALA

Etkinliklerimiz okul öncesi kazanım göstergeler ile ilişkilendirilerek müfredata entegre edilmiştir.Aylık planlarımızda ve günlük akışlarımızda etkinliklerimize yer verilmiştir. Our activities have been integrated into the curriculum by associating them with pre- school achievement indicators. Our activities are included in our monthly plans and daily flows.

KASIM AYI MÜFREDATLA ENTEGRE ETKİNLİK 1:Proje logo ve afiş tasarımı BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. MOTOR ALAN Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar, döndürür. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

ETKİNLİK:Kültürel mandala oluşturma SOSYAL VE DUYGUSAL ALAN Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. DİL ALAN Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) MOTOR ALAN Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Figen ERDOĞAN İBB Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Anasınıfı