Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Test Revista Contrast Center

Test Revista Contrast Center

Published by dan.netservice, 2015-08-14 19:44:52

Description: Test Revista Contrast Center

Keywords: none

Search

Read the Text Version

Profesioni[tii imaginii Profesioni[tii imaginii Profesioni[tii imaginii Profesioni[tii imaginii dumneavoastr\ dumneavoastr\ dumneavoastr\ dumneavoastr\ TIPOGRAFIE TIPOGRAFIE TIPOGRAFIE TIPOGRAFIE EDITUR| EDITUR| EDITUR| EDITUR| BIROTIC| BIROTIC| BIROTIC| BIROTIC| PROMO}IONALE PROMO}IONALE PROMO}IONALE PROMO}IONALE PRINT CENTER PRINT CENTER PRINT CENTER PRINT CENTER PROMO CENTER PROMO CENTER PROMO CENTER PROMO CENTER OFFICE CENTER OFFICE CENTER OFFICE CENTER OFFICE CENTER ADVERTISING CENTER ADVERTISING CENTER ADVERTISING CENTER ADVERTISING CENTER

PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ Dupã 15 ani de nobilã experienþa în arta tiparului þi în mirifica lume a articolelor de biroticã - papetãrie þi promoþionale, credem cã putem sã vã oferim mai mult decât simple produse. Noi vã deschidem sufletul þi vã propunem soluþii, idei, perspective... Cuvântul care ne cãlãuzeþte paþii spre succes þi pe care vi-l propunem pentru colaborarea noastrã este ÎNCREDEREA în trecutul nostru, în partenerii noþtrii cu care ne mândrim, prin lucrãrile realizate de multe ori la ceasuri târzii, în echipa de profesioniþti formatã cu multe sacrificii þi, nu în ultimul rând, ÎNCREDERE în orice nou partener. Bine aþi venit ! Sorin MIH~ILESCU Fondator CONTRAST 1. Produc]ie tipografic\ 2. Produc]ie serigrafic\ 3. Produc]ie publicitar\ 4. Editura CONTRAST 5. Promovare, organizare evenimente 6. OFFICE Center 7. PROMO Center 8. PRINT Center 9. ADVERTISING Center

PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ 1 CATALOAGE DE PREZENTARE 4 AFI{E 4 AFI{E 1 CATALOAGE DE PREZENTARE 2 REVISTE 2 REVISTE 5 PLIANTE 5 PLIANTE 3 BRO{URI 6 VOLANTE 6 VOLANTE 3 BRO{URI

PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ 7 MAPE DE PREZENTARE 10 BLOC NOTES 8 FORMULARE TIPIZATE 11 FOI CU ANTET 9 FORMULARE TIPIZATE CU 12 PLICURI PERSONALIZATE REGIM SPECIAL

PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ PRODUCTIE TIPOGRAFICÃ 13 AMBALAJE, CUTII 16 CALENDARE i n ! La M ti l u A ! i n L a M t l i u A , , Pofta buna! ( 17 FELICIT|RI, C|R}I PO{TALE ( 14 ETICHETE AUTOCOLANTE 18 H|R}I 15 AGENDE 19 PUNGI CADOURI

PRODUCTIE SERIGRAFICÃ PRODUCTIE SERIGRAFICÃ 5 ETICHETE AUTOCOLANTE 1 AUTOCOLANTE PUBLICITARE 2 INDICATOARE 6 ETICHETE VOLUMETRICE PERICOL DE 220 V MATERIALE ELECTROCUTARE INFLAMABILE LUCRA|I NUMAI CU CASCA DE PROTEC|IE FUMATUL FUMATUL G LON V E H I CLE INTERZIS 7 INVITA}II DIVERSE ANIVERS|RI INTERZIS 3 INSCRIP}ION|RI TEXTILE 4 INSCRIP}ION|RI ARTICOLE 8 C|R}I DE VIZIT| PROMO}IONALE BANCA COMERCIAL~ ROM^N~ SUCURSALA SECTOR 3 CIUCIUC IOANA TEL: + 402 44 343 000 Contabil }ef + 402 44 343 006 FAX: +402 44 343 005 B-dul DECEBAL nr. 11 SECTOR 3, BUCURE}TI Tel.: 300 00 00 300 00 00 / 100, 102 Dipl. ing. A d i n T a b a c u REHAU Polymer S.R.L. Made in Italy Compartiment: Sisteme {os. de Centur\ 14-16 8245 TUNARI / ILFOV FAUR SA de profile pentru ferestre, Imported by \"M&N ITALY COMPROD IMPEX SRL\" fa]ade, sere din PVC Tel.: 004 021 200 00 00 Director de vâ nz\ri Fax: 004 021 200 00 00 B-dul Unirii nr. 7, bl. 1C Tel.: 0040.1.241 00 00 Web: http://www.rehau.ro Sc. 2, ap. 4, sector 5 Fax: 0040.1.241 00 00 E-mail: [email protected] Bucharest - Romania Mobil: 0040.94.000.000 Sante Sforna President

PRODUCTIE PUBLICITARÃARÃ PRODUCTIE PUBLICIT 1 TIPAR DIGITAL DE MARI 6 INSCRIP}ION|RI CU DIMENSIUNI FOLIE AUTOCOLANT| 2 BANNERE, COPERTINE 7 PRODUSE PLEXIGLAS 3 FIRME {I CASETE LUMINOASE 8 PRODUC}IE MOBILIER, STANDURI 4 PANOURI 9 LITERE VOLUMETRICE 5 SISTEME DE AFI{ARE 10 GRAVUR| COMPUTERIZAT|

EDITURA CONTRASTONTRAST EDITURA C

OFFICE CENTER OFFICE CENTER BIROTIC| - PAPET|RIE 1. H@rtie ]i articole din h@rtie BIROTIC| - PAPET|RIE 2. Instrumente de scris 3. Organizare, planificare, arhivare hârtie copiator, imprimant\ hârtie copiator, imprimant\ 4. Accesorii pentru birou consumabile birotic\ consumabile birotic\ 5. Papet`rie ]colar` 6. Consumabile, accesorii IT rechizite, produse [colare 7. Formulare tipizate rechizite, produse [colare formulare regim special 8. Formulare cu regim special formulare regim special 9. Diverse

PROMO CENTER PROMO CENTER ARTICOLE PROMO}IONALE 1. Articole promotionale ARTICOLE PROMO}IONALE 1.1 Pixuri, stilouri GRAVUR| COMPUTERIZAT| 1.2 Brichete GRAVUR| COMPUTERIZAT| 1.3 Brelocuri INSCRIP}ION|RI PROFESIONALE INSCRIP}ION|RI PROFESIONALE 1.4 Ceasuri 1.5 Tricouri, ºepci, echipament de lucru 1.6 Mape, serviete 1.7 Scrumiere 1.8 Diverse 2. Agende, calendare 3. Cupe, trofee, steaguri, fanioane, insigne, harþi 4. Indicatoare si autocolante de orientare, avertizare, interzicere, protecþia muncii, prevenirea incendiilor 5. Produse papetarie 6. Ambalaje cofetãrie, patiserie 8. Produse plexiglass 9. Invita\ii, c`r\i de vizit` 10. Felicitãri 11. Sisteme de afisaj, panouri, rame 12. Articole promotionale Bucureºti, România 13. Produse pentru hoteluri si restaurante 14. Cadouri 15. Chibrituri publicitare 16. Sacose de polietilena

PRINT CENTER PRINT CENTER TIPAR OFFSET v TIPAR DIGITAL TIPAR OFFSET v TIPAR DIGITAL 1 Tipar digital Minolta PRINTURI POLICROMIE XXL PRINTURI POLICROMIE XXL 2 Tipar digital de mari dimensiuni 3 Imprim`ri de mari dimensiuni INSCRIP}ION|RI TERMOTRANSFER 4 Inscrip\ion`ri profesionale cu folie autocolant` INSCRIP}ION|RI TERMOTRANSFER 4.1 Firme luminoase INSCRIP}ION|RI AUTOCOLANT INSCRIP}ION|RI AUTOCOLANT 4.2 Bannere 4.3 Inscrip\ion`ri auto 5 Inscrip\ion`ri termotransfer 5.1 Tricouri, ]epci 5.2 C`ni 5.3 Mouse pad, puzzle 6 Broderie 7 Concep\ie grafic` 8 Tehnoredactare 9 Scanare 10 Servicii WEB 11 C`r\i de vizit` 12 Carduri 13 Ecusoane, legitima\ii, accesorii 14 Leg`torie Unibind 15 Spiralare 16 Plastifiere 17 L`cuire

CALENDAREALENDARE C

CALENDAREALENDARE C

AGENDE AGENDE COLEC|IA COLEC|IA CONTRAST CONTRAST COLEC|IA COLEC|IA EGO EGO COLEC|IA COLEC|IA ITALIA ITALIA COLEC|IA COLEC|IA LEIDBERG LEIDBERG

PORTOFOLIU CLIENTIPORTOFOLIU CLIENTI

T T Totul sub un singur acoperi[!otul sub un singur acoperi[! Totul sub un singur acoperi[!otul sub un singur acoperi[! Bd. Basarabia nr. 5-7-9 Pia]a Muncii 022102 Bucure[ti 2 Tel.: 327 29 57; 320 09 11; 320 48 24; Fax: 326 58 75 E-mail: [email protected] www.contrast-media.ro www.contrast-media.ro


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook