Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore معلومات عن دورة التخاطب

معلومات عن دورة التخاطب

Description: معلومات عن دورة التخاطب
دورة التخاطب الشاملة من اللوتس مع كلية البنات جامعه عين شمس
دورة اعداد اخصائى تخاطب
التخاطب أصبح تكنولوجي
تخصصات دقيقة فى مجال التخاطب فقط مع اللوتس
دورة التخاطب التدريبية من مؤسسة اللوتس العلمية والتأهيلية المعتمدة من كلية البنات جامعه عين شمس
دورة عشان تتعلم مهنة أخصائى التخاطب تكنولوجي من خلال 100 مهارة فقط مع اللوتس بأحدث التكنولوجيا والادوات فى التخاطب

Keywords: تخاطب,دبلومة تخاطب,دبلوم التخاطب,تقييم,الادراك البصرى,الادراك,تقييم الادراك البصرى,تخاطب عين شمس,اخصائى تخاطب,تأخر لغة,التوحد,اضطرابات لغة,اضطرابات كلام,تنمية لغوية,اضطرابات نطق,النطق,اختبار لغة,الانتباه,الانتباه البصرى,دورة تخاطب,دورات تخاطب,تخاطب تكنولوجى,لدغة,خنف,حبسة,حبسة كلامية,تأهيل,تأهيل تخاطب,تأهيل تخاطبى,أخصائى,اخصائى تأهيل,اخصائية تخاطب,اخصائى تربية خاصة,تربية خاصة,علاج نطق,جلسات,جلسات تخاطب,تقييم لغة,دورات,اخصائى نطق,تعديل سلوك

Search

Read the Text Version

‫دورة اعداد اختصاصى تأهٌل تخاطبى‬ ‫باعتماد جامعة عٌن شمس‬ ‫دورة اللوتس للتخاطب التكنولوجى‬

‫ﻣدة اﻟدورة‪ 180‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫‪ 4‬ﺷﮭور‬

‫عاَس تكىن اخصائً تخاطب‬ ‫امكانٌة العمل بمركز‬ ‫‪4‬‬ ‫معتمد من كلٌة البنات‬ ‫او تشتغل اون لاٌن‬ ‫جامعة عٌن شمس ‪1‬‬ ‫ومؤسسة اللوتس‬ ‫ٌمتلك معمل تخاطب‬ ‫‪3‬‬ ‫تتعلم خطوات علاج ‪2‬‬ ‫تكنولوجى‬ ‫اضطرابات التخاطب‬

‫اخصائى معتمد من كلٌة البنات‬ ‫جامعة عٌن شمس ومؤسسة اللوتس‬ ‫هتحصم عهً ‪ 4‬شهاداث معتمذة مه كهُت انبىاث جامعت عُه شمس‬ ‫دورة أسس‬ ‫مقدمه فً‬ ‫مقدمة فً‬ ‫شهادة الدورة‬ ‫صعوبات‬ ‫تعدٌل السلوك‬ ‫التوحد‬ ‫التدرٌبٌة‬ ‫التعلم‬ ‫إعداد اختصاصى‬ ‫تأهٌل تخاطبً‬ ‫لابهت نهتىثُك مه وزارة انخارجُت انمصرَت ومه ثم انتىثُك مه أٌ سفارة لاي دونت‬ ‫انشهادة معتمذة نهعمم فٍ اٌ مكان داخم مصر وخارج مصر‬

‫اخصائى معتمد من كلٌة البنات‬ ‫جامعة عٌن شمس ومؤسسة اللوتس‬ ‫(‪ )2‬شهادتُه مه انهىتس‬ ‫*شهادة دورة فىُاث‬ ‫انتخاطب بانكمبُىتر‬ ‫*شهادة بانتذرَب انعمهً‬ ‫كارنٌه اختصاصً تكنولوجً‬ ‫لتقٌٌم التاخر اللغوى‬

‫خطىاث علاج اضطراباث انتخاطب‬ ‫هتتعلم مهارات التخاطب التكنولوجى‬ ‫تعلن ‪ 100‬ههارة هع دبلوم اللوتس التذريبى لتكوى اخصائى تخاطب هتويز‬ ‫مهاراث تقٌٌم وتدرٌب مهارات‬ ‫مهاراث تأهٌل اضطرابات‬ ‫مهاراث تقٌٌم المهارات‬ ‫ما قبل اكتساب اللغة‬ ‫تأخر النمو اللغوى‬ ‫السمعٌة‬ ‫مهاراث تأهٌل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11 10‬‬ ‫مهاراث تقٌٌم اضطرابات‬ ‫اضطرابات النطق‬ ‫‪26‬‬ ‫النطق والكلام‬ ‫مهاراث إدارة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الجلسة التأهٌلٌة‬ ‫‪100‬‬ ‫مهاراث تمُُم ‪12‬‬ ‫الٌا‬ ‫مهارة‬ ‫اضطراباث انهغت‬ ‫سوف تتعلم كيفية‬ ‫سوف تتعلم كيفية اتقان المهارات‬ ‫اتقان المهارات يدويا بايدك‬ ‫باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر‬

‫معمل التخاطب التكنولوجى‬ ‫الحقٌبة التعلٌمٌة اللازمة للتدرٌب‬

‫معمعلم اللتالتخاخاططببالالٌٌددوويى‬ ‫• إطالة الجملة بالصور‬‫امكاوُت انعمم بمركس او تشتغم اون لاَه‬ ‫مهنة العمل العمل‬ ‫المستقبل بمركز اون لاٌن‬ ‫من خلال المعمل‬ ‫هتبقى اخصائى متمٌز‬ ‫هتقدر تواكب التطور‬ ‫التكنولوجى هتقدر‬ ‫بمعمل التخاطب‬ ‫التكنولوجى والتحول‬ ‫تستخدم البرامج وتطبقها‬ ‫اون لاٌن فى اى وقت‬ ‫التكنولوجى الخاص بٌك‬ ‫الرقمى وتبقى‬ ‫وبسهولة وسرعة‬ ‫والى بٌتٌح امتٌازات‬ ‫اخصائى تخاطب‬ ‫خاصة‬ ‫معتمد ومتمٌز‬

‫امتُازاث دورة انتخاطب انتكىىنىجً‬ ‫الاعتماد‬ ‫الثقة‬ ‫الخبرة‬ ‫الرٌادة‬ ‫ستتعلم منهج‬ ‫الثقة والانطباع‬ ‫ستكتسب مهنة‬ ‫ستصبح اول‬ ‫اللوتس الاسم‬ ‫الجٌد عن دبلوم‬ ‫ومهارات تمكنك من‬ ‫اخصائى تخاطب‬ ‫الكبٌر صاحبة‬ ‫اللوتس داخل مصر‬ ‫العمل مع الحالات‬ ‫تكنولوجى معتمد‬ ‫المنهج العلمً‬ ‫المختلفة التً تعانً‬ ‫من جامعة عٌن‬ ‫وخارجها‬ ‫من اضطرابات فً‬ ‫الصحٌح‬ ‫شمس‬ ‫والتكنولوجً‬ ‫التخاطب ٌدوٌا‬ ‫المعتمد والمحكم‬ ‫وبالكمبٌوتر‬

‫المصادقة على البرنامج‬ ‫التحكٌم جامعة القاهرة‪:‬‬ ‫كلية التربية للطفولة المبكرة‬

‫المصادقة على البرنامج‬ ‫المعالجة الاحصائٌة‬ ‫جامعة القاهرة‪:‬‬ ‫معهد الإحصاء لعينة‬ ‫بالغة (‪ )1031‬طفل‬

‫المصادقة على البرنامج‬ ‫وزارة التربٌة والتعلٌم المصرٌة‪:‬‬ ‫تم تحكيم البرنامج‬ ‫من خبراء التربية الخاصة‬

‫المصادقة على البرنامج‬ ‫استخدام الاختبار رسمٌا‬ ‫فً عدد من‬ ‫رسائل الماجستٌر والدكتوراه‬

‫الاختبار فاز بجائزة افضل برنامج‬ ‫المصادقة على البرنامج‬ ‫كمبيوتر تربوى‬ ‫جامعة عٌن شمس كلٌة البنات‬

‫المصادقة على البرنامج‬ ‫اعتماد الاختبار من‬ ‫الجمعٌة المصرٌة للتخاطب‬

‫اعتماد البرنامج من‬ ‫الجمعٌة الأوروبٌة‬ ‫لأطباء التخاطب‬

‫الأوراق انمطهىبت‬ ‫* صىرة انمؤهم (مؤهم عانً) *صىرة انبطالت *عذد (‪ )3‬صىر شخصُت‪.‬‬ ‫نلاشتران وانمسَذ مه انمعهىماث‬ ‫الاتصال عهً‪01060600629 -01117049470 :‬‬ ‫مكان انتسجُم‬ ‫مؤسست انهىتس انعهمُت ‪ 216 -‬شارع الملك فٌصل‬ ‫– محطة التعاون – فٌصل‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook