Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Portfolio-นาย ขวัญชาติ วงศ์คำฝั้น โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Portfolio-นาย ขวัญชาติ วงศ์คำฝั้น โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Published by Guset User, 2022-11-18 05:53:57

Description: Portfolio-นาย ขวัญชาติ วงศ์คำฝั้น โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Search

Read the Text Version

PREFACE คำนำ เหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้สาขานี้ส่วนตัว กระผมอยากศึกษาต่อในด้าน กฎหมายเพราะว่าอยากศึกษากฏหมายให้แน่นกว่านี้จะได้ไม่ถูกเอา เปรียบและชอบความยุติธรรม แล้วกฏหมายก็อยู่กับเราในชีวิตประจำ วันของเรา กระผมเชื่อว่าหากเรามีความรู้ในด้านกฏหมายเราจะอาจจะ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ไม่มีความรู้ด้านกฏหมาย มากพอ ดังนั้นกระผมจึงมีความอยากจะเข้าต่อในคณะนิติศาสตร์อย่าง ยิ่ง หากได้เข้าศึกษากระผมจะใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาพัฒนาสังคมและ ช่วยเหลือผู้อื่น “ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฏหมาย” ผู้จัดทำ นาย ขวัญชาติ วงศ์คำฝั้ น


LIST OF CONTENTS สารบัญ Personal history PePresrosnoanlahl ihsitsotroyry Education history 11ปรปะรวั ะตวิัสต่ิวส น่วต นัวตัว ประวัติก ารศึกษา 2 Activity 3-6 กิจกรรม Cerlificate 7-9 ประกาศนียบัตร


EDUCATIO NEDUCATION ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี GPAX5: 2.76 GPAX ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 - 6 เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่4เทอม1 2.96 เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่4เทอม2 3.58 เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่5เทอม1 3.74 เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่5เทอม2 3.75 เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่6เทอม1 3.79 GPAX5: 3.56


PORTFOLIO ประวัติส่วนตัว ชื่อ: นายขวัญชาติ ข้อมูลครอบครัว นาสสกุล: วงศ์คำฝั้ น ชื่อบิดา: นาย ไชยยันต์ วงศ์คำฝั้ น ชื่อเล่น: ขวัญ อาชีพ รับจ้างทั่วไป วันเกิด: 10มกราคม 2548 อายุ 53ปี อายุ: 17ปี ชื่อมารดา: นาง นิล ไทยใหญ่ ศาสนา: คริสสัญชาติ: ไทย อาชีพ แม่บ้าน อายุ 36 เชื้อชาติ: ไทย กรุ๊ปเลือด : B ที่อยู่ สายการเรียน:อังกฤษ - จีน บ้านเลขที่ 40/4204ซอย:เทพกุญชร ต.คลองหนึ่อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี งานอดิเรก เล่นกีตาร์ ทำอาหาร รหัสไปรษณีย์12120 ร้องเพลงว่ายน้ำ ปลูกต้นไม้ ถ่ายภาพ ถ่ายเเบบ ช่องทางการติดต่อ [email protected] ขวัญชาติ วงศ์คำฝั้ น kwanwkf Soykwan 065-438-7100


ACTIVITY กิจกรรมในโรงเรียน เข้าค่ายกิจกรรม ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2565


เข้าร่วมกิจกรรม สอนน้องอ่าน กิจกรรมรับน้องจิตอาสา กิจกรรมจัดสัมมนา เข้าค่าย กิจกรรมวันสำคัญแห่งประเทศจีน เรื่อง “เคล็ดลับการสร้างตัวตนและการปรับตัวในโลกออนไลน์”


EXTRACURRICULAR กิจกรรมนอกโรงเรียน ACTIVITY เข้าร่วมการแข่งขันกีฑา คัดเยาวชนกรมพละศึกษา


กิจกรรมโกคิรจงกกรารรมรดจิ.ตจิตออาาสสาาทเรำาคทำวคามวาสมะดีอเพาื่ดอชนาอติกศสาสถนา์นกษทีั่ตริย์ ทัศนศึกษาตามรอยวรรณคดีพระนครศรีอยุธยา


CERTIFICATE ประกาศนียบัตร เข้าร่วมทดสอบ ความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


เกียรติบัตรผู้ประกอบ การรุ่นเยาว์ ช่วงCOVID-19 เกียรติบัตรผู้มีความสำเร็จในการหารายได้ ช่วงCOVID-19


เกียรติบัตรทดสอบความรู้ทักษะ ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ภาษาจีน


HOBBY งานอดิเรก


THANK YOU คติประจำใจ “ เก็บความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนในอนาคต”