Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Francie_Darney_převedeno_do___PDF

Francie_Darney_převedeno_do___PDF

Published by f.tonar, 2018-08-25 10:31:10

Description: Francie_Darney_převedeno_do___PDF

Search

Read the Text Version

DARNEY – FRANCIEVzpomínka na vznik Československá republiky Z podkladů MVDr. Víta Suchého částečně upravil František Tonar 2018

Francie – Darney 30. 6. 2018 Vzpomínka na sté výročí založení ČSRHistorie vztahů mezi Darney a Českou republikou(Československem) je dlouhodobá. Dokonce již ve středověkuod 14. století hluboké lesy v okolí Darney a na pozvání vévodůlotrinských přitahovaly do Francie mistry českého sklářství,kteří přinášeli i své sklářské výrobní postupy, kde pakrozvíjeli svoje sklářské umění. Rodinné erby těchtosklářských mistrů dodnes zdobí velký sál současného zámku.V době první světové války mělo město Darney opět velkývztah k českým zemím. Stalo se místem shromažďováníčeských a slovenských dobrovolníků - legionářů, kteřív cizině bojovali proti německé a rakouské armádě zavytvoření nezávislého československého státu.Dne 30. června 1918 byl v Darney francouzskýmprezidentem panem Raymondem Poincarém za přítomnostiDr. Edvarda Beneše prohlášen vznik nezávisléhočeskoslovenského státu a útvaru legionářů vycvičených veFrancii, kterým předal československou státní vlajku.Na památku této události byl v Darney vybudovánmonumentální památník s nápisem:„DNE 30. ČERVNA 1918 NA TOMTO MÍSTĚ PŘED 6000LEGIONÁŘI TÁBORA CLEBER FRANCIE POPRVÉ UZNALAPRÁVO NA NEZÁVISLOST A SVOBODU NÁRODŮČESKÉHO A SLOVENSKÉHO“.

V Darney existuje řada vzpomínkových artefaktů na dobrévztahy Francie a Československa. V prostorách staré radnicebylo zřízeno Muzeum Československa – historie a vojenství.V Darney je náměstí Masaryka s jeho pomníkem, pamětnídeska na budově, kde se Masaryk zdržoval. Třída EdvardaBeneše a Milana Štefanika. Město Darney spolupracuje audržuje přátelský kontakt se Slavkovem u Brna, kde jsempůsobil několik let v gastronomii a mnoha setkání jsem sezúčastnil, vzpomíná MVDr. Vít Suchý. Spolupráces družebním výborem byla vždy vřelá a upřímná. V okolíDarney žije několik mých přímých příbuzných, bratranců asestřenic z maminčiny strany, které často navštěvuji a tímpoznávám i město Darney a od roku 1980 zde mám mnohonových přátel. V letošním roce uplynulo od těchto událostísto roků. Tuto událost ve Francii si každoročně občanéDarney připomínají. Historie Darney se tak prolíná s historiíČeskoslovenska.Velice mě potěšilo, když jsem dostal pozvání od panaprezidenta Francie Emmanuela Macrona na slavnostv Darney, které jsme se s mojí Maruškou rádi zúčastnili. *** Následuje několik zajímavých fotografií ze slavnosti stého výročí založení Československa

Pozvánka na slavnosti Za přítomnosti pana Andreje Babiše premiera české republiky a pana PeteraPellegriniho premiera slovenské republiky, pan prezident Emmanuel Macron Vászve na slavnosti, které se konají v Darney, v sobotu 30. června 2018 od 12 hodin Památník v Darney

Nápis na památníkuPrapor Čs. obce legionářské

Andrej Babiš a TV FranciePremier Babiš, kpt Jean-Claude Snirc (můj bratranec) a já

Premier SR Pellegriny , bratanec a Vít SuchýPremier Babiš, Maruška, bratranec a Vít Suchý

Den po slavnostiMuzeum – Masaryk

Muzeum - ŠtefanikMasarykův dům, kde bydlel Masaryk Milan Štefanik

třída Štefanika třída Beneše *

V Darney byly definitivně položeny základy československé armády.30. června 1918 vykonali českoslovenští legionáři vykonali první velkou vojenskou přehlídku. Dějištěm bylo francouzské městečko Darney. Tato událost je považována za zrod československé armády.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook