Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore TYT Kimya Soru Bankası

TYT Kimya Soru Bankası

Published by orbitalgrafik, 2020-06-20 17:39:19

Description: TYT Kimya Soru Bankası

Search

Read the Text Version

RREEHHBEBRELİRĞİLNİDĞEİNHADZEIRLHAANMZIIŞRTLIRANMIŞTIR SSOORRUUBBAANNKKAASSI I vvidideoeo çöçzöüzmülmülü Hamdi Özkan Serkan Yavuz Çetin Gündüz Yakup Demir Sadık Üzengi ÖĞRETEN YORUMLATAN YAŞAM VE BECERİ TEMELLİ KAZANIM SORULARI ÖSYM TARZI SORULAR YENİ NESİL SORULAR YAŞAM VE BECERİ TEMELLİ YORUMLATAN YENİ NESİL SORULAR ÖĞRETEN ÖSYM TARZI SORULAR KAZANIM SORULARI spdf ÖĞRETMEN ÜYELİĞİ SEÇİMİ İLE SİSTEME GİRİŞ YAPARAK DİJİTAL SİSTEME ÜYELİK FORMUNU İÇERİKLERİNİZİ İSTEDİĞİNİZ YERE DOLDURUNUZ. İNDİREBİLİRSHİNİZa. mdi Özkan İNTERNETE BAĞLI OLSUN VEYA Serkan Yavuz OLMASIN DİLEDİĞİNİZ TİSETSETDİNİĞİZİNİİOZLSUOŞRTUULRÇAARBeLİLAİtRKiSEnİNNDİZİG. ündüz PLATFORMLARDA İÇERİKLERİMİZİ KULLANABİLİRSİNİZ. Yakup Demir Sadık Üzengi

Sevgili Öğrencilerimiz, ÖN SÖZ Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturu- tik, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi fen okur-yazarlıkla- mu olan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) başarılı olmanız rınının gelişmesine katkıda bulunacak üst düzey düşün- amacıyla, Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası kita- me becerilerini kullandırtmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bımızı titiz bir çalışma sonucunda hazırladık. beceri temelli sorulardan oluşur. Kitabımız s, p ve d şeklinde sınıflandırdığımız testlerden Kitabımızın hazırlık aşamasında, geçmiş yıllarda ÖSYM oluşmaktadır. tarafından gerçekleştirilen TYT ve YGS’de çıkmış sorular dikkatle incelenmiştir. Testlerin soru tarzı ve konu kapsa- s Testi mı çıkan sorular temel alınarak, Temel Yeterlilik Testine (TYT) uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Ba- s Testleri, öğrencilerin konuyla ilgili sahip olmaları gere- kanlığının 2019-2020 yılı Kimya Öğretim Programındaki ken temel bilgi ve becerilerin kazanılmasına katkı sağla- kazanımlara uygun olmasına özen gösterilmiştir. Kaza- yacak sorulardan oluşur. S testlerinde, konuyla ilgili kaza- nımlarla ilgili bilgi sahibi olmanız için konulara ait kaza- nımların mikro hücrelere ayrılmasına özen gösterilmiştir. nımlar yazılmıştır. Bu testler, öğrencide belirli kavram ve genellemeler kü- mesi oluşmasına olanak sağlar. Öğrencilerin kazanımla- Başarılarınızda yanınızda olmak istedik. Katkıda buluna- ra dair yanlış veya eksik öğrenmelerinin süreç başında bilirsek ne mutlu bize… giderilmesini ve öğrencilerin konuya dair ilgi ve çalışma isteklerini artırmayı amaçlar. Her şey gönlünüzce olsun… p Testi Dr. Hamdi ÖZKAN Dr. Serkan YAVUZ p Testleri, öğrencilerin s testlerinde edindikleri bilgileri Çetin GÜNDÜZ daha kapsamlı sorular içerisinde kullanarak bilgileri yo- Yakup DEMİR rumlamalarına ve yapılandırmalarına yardımcı olmayı Sadık ÜZENGİ amaçlar. Birden fazla kazanımın yer aldığı bu testlerdeki sorular; öğrencileri konu üstünde çok boyutlu düşünme- ye yönlendirecek ve konunun daha detaylı öğrenilmesine imkân sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır. Böylece öğren- cilerin konunun bütünü ile ilgili karşılaşılabileceği her tür- lü bilgi, işlem ve yorum temelli sorulara karşı hazır olması amaçlanmıştır. d Testi d testleri, s ve p testlerinde kullanılan bilgileri farklı koşul- lara ve yeni problemlere uyarlayarak bilgilerin Kimyanın günlük hayat yansımaları ve diğer disiplinler ile ilişkilen- dirilmesini sağlar. Öğrencilerin edindikleri bilgilerden çı- karımlarda bulunarak bilgiyi yaşantı haline getirmelerini amaçlar. Öğrencilere bilişsel düşünmenin yanı sıra anali- ORBİTAL TYT KİMYA SORU BANKASI Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre; tamamının/bir rstmrdm-01072020-1B kısmının elektronik, mekanik ya da her hangi bir kayıt sistemi ile ISBN : ?????????? çoğaltılmaz, yayımlanamaz ve depolanamaz. Her hakkı saklıdır ve Orbital Yayınlarına aittir. Orbital Yayınları Tasarım : Orbital Yayınları Grafik Birimi Basım Yeri : ??????

ORBİTAL ÖĞRENME YÖNTEMİ KAZANIM ODAKLI ÖSYM TARZI ÖĞRETEN - PEKİŞTİREN - TAMAMLAYICI DÜŞÜNDÜREN - YORUMLATAN - AKIL YÜRÜTME GEREKTİREN SORULARDAN OLUŞAN SORULARDAN OLUŞAN s TESTLERİ p TESTLERİ YENİ NESİL BECERİ VE YAŞAM TEMELLİ - DİSİPLİNLER ARASI - STEM SORULARDAN OLUŞAN d TESTLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE – KİMYA BİLİMİ 3. ÜNİTE – KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER s Testleri s Testleri Test 1 Simyadan Kimyaya-1.......................................................... Test 1 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ve Sınıflandırılması-1.... Test 2 Simyadan Kimyaya-2.......................................................... Test 2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ve Sınıflandırılması-2.... Test 3 Kimya Disiplinleri-1.............................................................. Test 3 Güçlü Etkileşimler 1 - İyonik Bağ-1..................................... Test 4 Kimya Disiplinleri-2.............................................................. Test 4 Güçlü Etkileşimler 1 - İyonik Bağ-2..................................... Test 5 Kimyanın Sembolik Dili-1.................................................... Test 5 Güçlü Etkileşimler 2 - Kovalent Bağ-1................................. Test 6 Kimyanın Sembolik Dili-2.................................................... Test 6 Güçlü Etkileşimler 2 - Kovalent Bağ-2................................. Test 7 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği................. Test 7 Güçlü Etkileşimler 3 - Metalik Bağ....................................... Test 8 Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Temel Malzemeler.......... Test 8 Zayıf Etkileşimler-1.............................................................. Test 9 Zayıf Etkileşimler-2.............................................................. p Testleri Test 10 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler.......................................... Test 9 - Test 10 - Test 11 - Test 12.................................................... p Testleri d Testi Test 11 - Test 12 - Test 13 - Test 14.................................................. Test 13 - Test 14................................................................................. d Testi 2. ÜNİTE – ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Test 15 - Test 16................................................................................. s Testleri 4. ÜNİTE MADDENİN HALLERİ Test 1 Atom Modelleri-1................................................................. s Testleri Test 2 Atom Modelleri-2................................................................. Test 3 Atom Modelleri-3................................................................. Test 1 Maddenin Fiziksel Halleri-1................................................. Test 4 Atomun Yapısı-1.................................................................. Test 2 Maddenin Fiziksel Halleri-2................................................. Test 5 Atomun Yapısı-2.................................................................. Test 3 Maddenin Fiziksel Halleri-3................................................. Test 6 Atomun Yapısı-3.................................................................. Test 4 Katılar-1............................................................................... Test 7 Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları-1...... Test 5 Katılar-2............................................................................... Test 8 Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları-2...... Test 6 Katılar-3............................................................................... Test 9 Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları-3...... Test 7 Sıvılar-1............................................................................... Test 10 Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri-1......................... Test 8 Sıvılar-2............................................................................... Test 11 Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri-2......................... Test 9 Sıvılar-3............................................................................... Test 12 Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri-3......................... Test 10 Gazlar.................................................................................. Test 11 Hal Değişim Grafikleri-1...................................................... p Testleri Test 12 Hal Değişim Grafikleri-2...................................................... Test 13 - Test 14 - Test 15 - Test 16.................................................. p Testleri d Testi Test 13 - Test 14 - Test 15 - Test 16.................................................. Test 17 - Test 18................................................................................. d Testi Test 17 - Test 18.................................................................................

5. ÜNİTE DOĞA VE KİMYA 9. ÜNİTE KARIŞIMLAR s Testleri s Testleri Test 1 Su ve Hayat......................................................................... Test 1 Karışımların Sınıflandırılması-1........................................... Test 2 Test 2 Karışımların Sınıflandırılması-2........................................... Çevre Kimyası..................................................................... Test 3 Çözünme Olgusu-1............................................................. Test 4 Çözünme Olgusu-2............................................................. p Testleri Test 5 Çözeltiler ve Derişimleri-1................................................... Test 6 Çözeltiler ve Derişimleri-2................................................... Test 3 - Test 4..................................................................................... Test 7 Çözeltiler ve Derişimleri-3................................................... Test 8 Koligatif Özellikler-1............................................................. d Testi Test 9 Koligatif Özellikler-2............................................................. Test 10 Koligatif Özellikler-3............................................................. Test 5 ............................................................................................ Test 11 Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-1................. Test 12 Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-2................. 6. ÜNİTE KİMYANIN TEMEL KANUNLARI Test 13 Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-3................. s Testleri p Testleri Test 1 Kütlenin Korunumu Yasası.................................................. Test 2 Sabit Oranlar Yasası-1........................................................ Test 14 - Test 15 - Test 16 - Test 17.................................................. Test 3 Sabit Oranlar Yasası-2........................................................ Test 4 Katlı Oranlar Yasası-1......................................................... d Testi Test 5 Katlı Oranlar Yasası-2......................................................... Test 18 - Test 19................................................................................. p Testleri Test 6 - Test 7 - Test 8 - Test 9.......................................................... d Testi Test 10 - Test 11................................................................................. 7. ÜNİTE MOL KAVRAMI 10. ÜNİTE ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR s Testleri s Testleri Test 1 Mol - tanecik sayısı.............................................................. Test 1 Asitlerin ve Bazların Genel Özellikleri-1.............................. Test 2 Mol - Kütle İlişkisi................................................................. Test 2 Asitlerin ve Bazların Genel Özellikleri-2.............................. Test 3 Bağıl Atom Kütlesi ve AKB.................................................. Test 3 Asitlerin ve Bazların Genel Özellikleri-3.............................. Test 4 Mol Hacim İlişkisi................................................................. Test 4 Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri-1...................................... Test 5 Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri-2...................................... p Testleri Test 6 Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri-3...................................... Test 7 Tuzlar-1............................................................................... Test 5 - Test 6 - Test 7 - Test 8 - Test 9............................................. Test 8 Tuzlar-2............................................................................... Test 9 Tuzlar-3............................................................................... d Testi p Testleri Test 10 - Test 11................................................................................. 8. ÜNİTE KİMYASAL TEPKİME DENKLEMLERİ Test 10 - Test 11 - Test 12 - Test 13.................................................. VE HESAPLAMALAR s Testleri d Testi Test 1 Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler-1................................ Test 14 - Test 15................................................................................. Test 2 Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler-2................................ Test 3 Denklemli Miktar Geçişleri................................................... 11. ÜNİTE KİMYA HER YERDE Test 4 Artan Madde problemleri..................................................... s Testleri Test 5 Saflık Problemleri................................................................ Test 6 Verim ve Yüzde Problemleri................................................ Test 1 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları ve Gıdalar-1................. Test 7 Mol Kütlesi ve Formül Bulma Problemleri........................... Test 2 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları ve Gıdalar-2................. Test 8 Karışım Problemleri............................................................. p Testleri p Testleri Test 9 - Test 10 - Test 11 - Test 12 - Test 13..................................... Test 3 - Test 4..................................................................................... d Testi d Testi Test 14 - Test 15................................................................................. Test 5 ............................................................................................1. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ 9.1.1. Simyadan Kimyaya 9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır. b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir. c. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles, Democritus, Aristo, Câbir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır. ç. Atatürk’ün bilime verdiği önemle ilgili okuma parçası verilir. 9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır. b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir. c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır. 9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili 9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. a. Element tanımı yapılır. b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır. 9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. a. Bileşik tanımı yapılır. b. H2O, HCI, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3, NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCI bileşiklerinin yay- gın ve sistematik adları tanıtılır. Sistematik adlandırılma kurallarına girilmez. 9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır. b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır. 9.1.4.2. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir. b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, CI2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır. 9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır.

s Testi Simyadan Kimyaya-1 1. Antik çağda yaşamış ve bugünkü kimya biliminin or- 4. MS 800'lerde yaşamış bir simyacı kurumuş bir göl yatağın- taya çıkmasına katkı sağlamış simyacıların amaçları dan bir kaya parçası çıkarıyor. arasında, I. İlk olarak bu kayayı parçalayıp değirmende öğütüyor. I. Değersiz madenleri altına çevirmek. Orbital Yayınları II. Toz haldeki karışımı suya atıyor. II. Ölümsüzlük iksirini bulmak. I II. Suda çözünmeyen katıyı süzerek ayırıyor. III. Elementleri keşfederek periyodik bir sistem oluşturmak. I V. Suyu buharlaştırarak beyaz renkli bir katı elde ediyor. yukarıda verilenlerden hangileri yer alır? V. Bu beyaz katıyı eritip, sıvıyı elektroliz ediyor. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Yukarıda anlatılan işlemlerden hangilerini bir simyacı- nın yapmış olması mümkün değildir? D) I ve II E) I, II ve III A) Yalnız V B) Yalnız III C) II ve IV D) IV ve V E) I ve V 5. Tarih boyunca insanoğlu hayatını sürdürebilmek ve daha iyi hale getirebilmek için çalışmış, bunu yaparken de bir çok yeni madde bulmuştur. 2. Simya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen maddelerden hangisi eski çağ insan- A) Sistematik bilgi birikimi yoktur. larının sınama-yanılma yoluyla keşfettiği bu maddeler- B) Teorik temellere dayalı çalışmalar içermez. den biri değildir? C) Bir bilim dalıdır. D) Yalnızca sınama-yanılma yöntemini kullanır. A) Zaç yağı B) Kezzap C) Plastik E) Günümüz kimya bilimine katkı sağlamıştır. Orbital Yayınları D) Kıbrıs taşı E) Şap 6. İmbik Damıtma düzeneği 3. Aşağıdaki görüşlerden hangisi antik çağ filozofu Günümüzde kimya laboratuvarlarında sıkça kullanılan da- Aristo'ya ait olamaz? mıtma sisteminin çok benzeri olan imbik, simya dönemin- de kullanılmaktaydı. A) Ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört temel ele- ment bulunur. Simya döneminde keşfedilen imbik, B) Doğadaki her şey dört temel elementin farklı şekiller- Orbital Yayınları I. Bitkilerden esans eldesi de ve oranlarda birleşmesi ile oluşur. II. Çeşitli maddelerden zaç yağı, kezzap, tuz ruhu gibi C) Soğuk ve kuru olan element topraktır. asitlerin eldesi D) Ateş elementi, kuru ve sıcaktır. III. Ham petrolden gaz yağı eldesi E) Maddelerin özellikleri yalnızca deneysel yolla açıklana- yukarıdakilerden hangilerinin elde edilmesi amacıyla bilir. kullanılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 8

1. ÜNİTE TEST 1 KİMYA BİLİMİ 7. Eski çağlarda insanların uğraşları sonucunda ortaya çıkan 10. Simyanın, teorik temelleri olmayan deneme-yanılmaya birçok kazanım, günümüz bilim dünyasına ışık tutmuştur. dayanan çalışmalardan oluşması bir bilim olarak kabul edilmemesinin temel sebebidir. Ancak simyacıların çalış- Buna göre, malarında kullandığı bazı metotlar günümüzde halen kul- lanılmaktadır. I. Bitkilerden bazı bileşenlerin ayrılıp elde edilmesi, Orbital Yayınları II. Madenlerin işlenmesi, Buna göre, III. Metalleri kullanarak bazı alaşımların eldesi, I. Damıtma uğraşlarından hangilerinin simyadan kimya bilimine II. Elektroliz aktarılanlar arasında olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II I II. Kristallendirme D) II ve III E) I, II ve III tekniklerinden hangileri simyanın, kimya bilimine kat- kısı olarak düşünülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Aristo'nun ortaya koyduğu dört temel element kavra- mıyla ilgili, I. Toprak, ateş, hava ve su dört temel elementtir. II. Düşünceye dayalı olarak ortaya çıkmıştır. III. Günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Orbital Yayınları 11. Elementler için, “Bilinen yöntemlerle kendinden daha yargılarından hangileri doğrudur? basit maddelere ayrıştırılamayan her saf madde ele- menttir.” tanımını yaparak, “dört element” teorisini A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III yıkan bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? D) I ve II E) I, II ve III A) A. L. Lavoisier B) R. Boyle C) J. J. Becher D) J. Priestley E) C. W Scheele 9. Ateş Y Kuru X Hava Soğuk Su Islak Aristo'ya göre yukarıdaki şemada yer alan X ve Y aşa- 12. Simyadan kimya bilimine geçiş; ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. Robert Boyle’ın element tanımını yapması X Y A) Toprak Kuru Orbital Yayınları II. Lavoisier’ın Kütlenin Korunum Yasası’nı açıklaması B) Toprak Sıcak C) Sıcak Toprak I II. Aristo’nun Dört Element Kuramı’nı geliştirmesi D) Kuru Sıcak E) Tahta Sıcak yukarıdaki olaylardan hangileri ile gerçekleşmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DCE ACDEDBCBD

s Testi Simyadan Kimyaya-2 1. Simya ile ilgili olarak, 4. Aristo'ya göre dört temel element vardır. I. Teorik temellere dayalı çalışmalar içerir. Toprak Soğuk - Islak II. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri sis- Orbital Yayınları Hava Islak - Sıcak tematik olarak kaydeder. III. Sınama-yanılma yoluyla madde hakkındaki ilk dene- Ateş Kuru - Sıcak yimleri kazandırmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? Su Soğuk - Kuru A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Bu elementler ve özellikleri, aşağıdakilerden hangisin- de doğru eşleştirilmiştir? D) I ve II E) II ve III A) B) C) D) E) 2. Simyacılar yaptıkları çalışmalar sonucunda, I. İmbik, huni, cam balon gibi basit laboratuvar malzeme- lerinin geliştirilmesi II. Mürekkep, barut, göz taşı gibi bir çok kimyasal madde- nin keşfi I II. Boya, seramik ve esans üretimi IV. Kavurma, süzme, çöktürme gibi temel deneysel yön- Orbital Yayınları 5. Antik çağlardaki insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek temlerin keşfi için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır? A) Yiyecekleri pişirmek için ateşi kullanmışlardır. yukarıda verilenlerden hangileri ile kimya bilimine kat- kı sağlamışlardır? B) Hayvan derilerini işleyerek kıyafet yapmışlardır. A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III C) Zeytinyağı ve soda karışımını temizlik amacıyla kullan- mışlardır. D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV D) Bitkilerin kök ve yapraklarını boya amaçlı kullanmış- 3. I. Hava, su, ateş, toprak dört elementtir. lardır. II. Bilinen yöntemler ile daha basit maddelere ayrıştırıla- mayan saf maddelere element denir. E) İlaçları sentetik olarak laboratuvarda üretmişlerdir. III. Tek tür atomdan oluşan saf maddelere element denir. Antik çağda, Rönesans döneminde ve Modern kimya döneminde element için yapılan tanımların eşleştiril- mesi hangisinde doğru verilmiştir? Antik Çağ Rönesans Modern Kimya Orbital Yayınları 6. Kimya bilimi ile diğer bilimlerin etkileşimi sonucunda yeni Dönemi Dönemi bilim dalları ortaya çıkmıştır. A) I II III B) I III II Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? C) II I III D) II III I A) Petrokimya B) Nükleer Kimya C) Organik Kimya E) III II I D) Jeokimya E) Adli Kimya ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 10

1. ÜNİTE TEST 2 KİMYA BİLİMİ 7. Simya, bilim olarak kabul edilmese de bir çok bilim dalının 10. Hava oluşması ve gelişmesinde rol oynamıştır. Sıcak Islak  Kimya  Eczacılık Orbital Yayınları Ateş Su  Tıp  Metalurji Kuru Soğuk  Malzeme bilimi Toprak Yukarıda verilen bilim dallarından kaç tanesinde sim- yanın katkısı olmuştur? Aristo'ya ait dört element ve özellikleri ile ilgili şekle göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Gümüş → kuru ve soğuk A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 B) Oksijen → sıcak ve ıslak C) Bronz → kuru ve soğuk D) Yağmur → sıcak ve ıslak 8. 17. yy. da Alman simyacı Johann Joachim Becher yanma E) Civa → ıslak ve soğuk olayını açıklamak için \"Filojiston\" teorisini geliştirmiştir. 11. I. Sistematik bilgi birikimi kullanılmaması Bu teoriye göre, II. Teorik temellerinin olmaması I. Yanıcı maddeler, yanıcı olmayan bir kısım da içerir. I II. Yalnızca sınama-yanılma yöntemine dayalı olması II. Maddenin yanıcı kısmına filojiston adı verilir. I II. Yanma sonucu açığa çıkan filojiston havaya karışır. IV. Deneysel sonuçların, teorik çalışmalar ile desteklenmesi IV. Doğadaki tüm maddeler yanar. ifadelerinden hangileri doğrudur? Orbital Yayınları Yukarıdakilerden hangileri simyanın bir bilim dalı ola- rak kabul edilmemesinin nedenlerindendir? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III 9. 12. Simyacılar nihai amaçlarına ulaşamamış fakat tüm çalış- maları da boşa gitmemiştir. Kireç taşı Isıtma Kireç Isıtma Kireç (CaCO3) işlemi (CaO) işlemi (CaO) Simyanın amacı a bc Değersiz metalleri Ölümsüzlük iksirini altına çevirmek bulmak Yukarıda şematize edilen işlemleri yapan bir simyacı, sön- Sonuç: Olumsuz Sonuç: Olumsuz memiş kireci (CaO) bir element olarak nitelendirmiştir. Simyacının bu sonuca ulaşmasında; Bu amaçlara ulaşmaya çalışırken, I. a kabındaki katının, diğerlerinden farklı görünmesi, I. Bazı hastalıkları tedavi edebilmişlerdir. II. b kabındaki katının ısıtıldığında bir değişikliğe uğrama- II. Metalleri birbirleri ile karıştırarak daha dayanıklı olan ması, alaşımları bulmuşlardır. I II. b ve c kaplarındaki maddelerin aynı özellikleri göster- Orbital Yayınları III. Bazı deneysel yöntem ve teknikleri günümüze aktar- mesi, mışlardır. yukarıda verilenlerden hangilerinin katkısı olmuştur? verilen sonuçlardan hangilerine ulaşabilmişlerdir? A) Yanlız I B) Yanlız II C) Yanlız III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III D) II ve III E) I, II ve II 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CE AB EC ADEDE E

s Testi Kimya Disiplinleri-1 1. Kimya bilimi, incelediği konulara göre başlıca altı alt alana 4. Kimya bilimi ile ilgili, ayrılır. I. Maddelerin yapısal özelliklerini inceler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alt alanlardan II. Maddede meydana gelen değişimleri inceler. biri değildir? Orbital Yayınları III. Ortaya çıkması çok uzun bir sürecin sonucunda olmuştur. A) Biyokimya B) Analitik Kimya C) Eczacılık yargılarından hangileri doğrudur? D) Organik Kimya E) Fizikokimya A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Karbon ve hidrojen içeren 5.  İlaç üretimi Biyokimya bileşikleri inceler.  Gübre sanayi Fizikokimya  Petrokimya sanayi Organik Kimya Canlı organizmaların  Bilgisayar yazılımı yapısında gerçekleşen  Atık su arıtma tesisleri kimyasal olayları inceler.  Boya sanayi Kimyasal sistemlerdeki fi- Yukarıda verilen iş alanlarından kaç tanesi kimyacıla- ziksel özellikleri ve enerji rın çalışma alanına girmez? dönüşümlerini inceler. Yukarıda verilen kimya alt disiplinlerinin açıklamalar Orbital Yayınları A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 ile eşleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır? A) B) C) D) E) 6. Aşağıdaki şekilde KCIO3 bileşiğinin ısıtılarak parçalanma- sıyla gerçekleşen bir tepkimeyle ilgili deney görseli veril- miştir. Oksijen gazı KCIO3 8. Kimya biliminin bir alt disiplini ile ilgili, Bir araştırmacı tarafından, bu tepkime sonucunda oluşan  Organik olmayan bileşiklerin özelliklerini inceler. yeni maddelerin kimyasal bileşenlerinin ne olduğu ve mik-  Metaller, ametaller, cam, çimento gibi malzemeler ile tarları belirleniyor. çalışır. bilgileri veriliyor. Buna göre kimyanın bu alt disiplini aşağıdakilerden Orbital Yayınları Buna göre bu deneyi yapan araştırmacı kimyanın han- hangisidir? gi alt disiplinine ait bir çalışma gerçekleştirmiştir? A) Analitik Kimya B) Organik Kimya C) Biyokimya D) Fizikokimya A) Fizikokimya B) Biyokimya C) Analitik Kimya E) Anorganik Kimya D) Organik Kimya E) Polimer Kimyası ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 12

1. ÜNİTE TEST 3 KİMYA BİLİMİ 7. Meslek Çalışma alanı Orbital Yayınları 10. I. Egzoz dumanından çıkan CO2 miktarının tayin edilmesi X Laboratuvar çalışmaları ile her türlü fay- II. Kandaki kolesterol oranının belirlenmesi dalı kimyasal ürünleri keşfeder. Ayrıca Y ham madde ve işletmede oluşan ürün III. Isı geçirmeyen yalıtım malzemelerinin özelliklerinin iyi- ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapar. leştirilmesi Laboratuvar çalışmalarını yararlı, Yukarıda verilen işlemler analitik kimya, anorganik ekonomik ürünlere dönüştürmek için kimya ve biyokimya disiplinlerinden hangilerinin ilgi fabrikadaki gerekli üretim süreçlerini alanı içinde yer alır? tasarlar. Analitik Anorganik Biyokimya Yukarıda çalışma alanları verilen X ve Y meslekleri Kimya Kimya aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I II III B) I III II X Y C) II I III A) Kimyager Kimya mühendisi D) II III I B) Kimyager E) III I II C) Kimya mühendisi Eczacı D) Kimya mühendisi Kimyager 11. Petrokimya ile ilgili, E) Eczacı Eczacı Kimyager 8. Maddeleri tanıma, ayırma ve bileşenlerinin nitel ve ni- Orbital Yayınları I. Petrol ve doğal gazdan elde edilen ürünleri inceler. cel analizleri ile ilgilenen kimyanın alt disiplini aşağı- II. Cam, seramik porselen gibi maddelerin üretimiyle ilgilenir. dakilerden hangisidir? III. Kimya sektörünün büyük bir bölümünün ham madde ihtiyacını karşılar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Analitik Kimya B) Anorganik Kimya C) Fizikokimya A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Biyokimya E) Organik Kimya D) I ve II E) II ve III 12. Elementlerin sembollerle Lavoisier gösterimi 9. CHO O Cabir bin Hayyan Kütlenin korunumu kanunu CH3 CH COOH HO H NH Berzelius Nitrik asidin keşfi NH2 HO H NO H Yukarıda kimyanın gelişimine katkı sağlayan bazı isimler Aminoasit H OH Timin ve keşifleri verilmiştir. (DNA bazı) CH2OH Karbonhidrat Yukarıda canlı organizmalarda bulunan bazı bileşikler ve- Buna göre, isimler ve keşiflerin eşleştirilmesi hangi rilmiştir. seçenekte doğru olarak verilmiştir? Buna göre bu bileşiklerin yapılarını ve canlı organiz- Orbital Yayınları A) B) C) madaki işlevlerini inceleyen kimya disiplini aşağıdaki- lerden hangisidir? D) E) A) Fizikokimya B) Organik Kimya C) Anorganik Kimya D) Biyokimya E) Analitik Kimya 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CB E E AC A ADB B E

s Testi Kimya Disiplinleri-2 1. 2015 yılında, Kimya dalında Nobel ödülünü kazanan ilk Orbital Yayınları 4. Kimya konularının çeşitliliği, çokluğu ve çok farklı bileşik Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’dır. Prof. Dr. Aziz sınıflarının olması, bu bilim dalının zaman içerisinde alt Sancar Nobel ödülünü “Hücrelerin hasar gören DNA’larını ana disiplinlere (ana bilim dalı) ve alt disiplinlere ayrılması- nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalan- na sebep olmuştur. dıran” araştırmaları sayesinde kazanmıştır. Buna göre; Prof. Dr. Aziz Sancar kimyanın hangi disiplininde araş- I. Gıda kimyası tırmalarını yapmaktadır? II. Petrokimya A) Organik kimya B) Anorganik kimya C) Biyokimya I II. İlaç kimyası D) Fizikokimya E) Analitik kimya yukarıdaki alt disiplinlerinden hangileri organik kimya ana bilim dalının alt disiplinlerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Sülfat (SO42−) çeşme sularında bulunan bir iyondur. Çeşme 5. suyundayüksekorandasülfatbulunmasıinsansağlığıaçısın- dan sakıncalıdır. Türk Standartları Enstitüsü verilerine göre >550 km 1 litre çeşme suyunda en fazla 250 mg sülfat iyonu bu- lunmalıdır. Su kalite kontrol laboratuvarında çalışan bir >400 km kimyager şehir şebeke suyundan her gün belirli aralıklarla su örnekleri alarak içerdiği sülfat iyonunun analizini yap- Bugün >225 km maktadır. >200 km Orbital Yayınları Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sülfat 160 km (SO42−) iyonu analizi kimyanın hangi ana bilim dalıyla 50 km 80 km 100 km ilgilidir? Pb-asit Ni-Cd Ni-MH Li-ion Gelecek Zn Li-S Li-hava Li-ion hava A) Anorganik kimya B) Fizikokimya D) Biyokimya Yukarıda elektrikli araçlarda kullanılan ve gelecekte kulla- nılacak olan bataryalar ile yapılabilecek yolculuk mesafesi D) Organik kimya E) Analitik kimya km cinsinden verilmiştir. Bu batarya teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik kimya B) Biyokimya C) Fizikokimya 3. Analitik kimyada, sıklıkla kullanılan analiz işlemleri ile D) Anorganik kimya E) Analitik kimya maddenin yapısal özellikleri ve bileşenleri incelenir. Buna göre analiz türleriyle ilgili, I. Nitel (kalitatif) analiz: Bir maddenin hangi bileşenlerden oluşturduğunu araştırır. II. Nicel (kantitatif) analiz: Bileşenlerin her birinin miktarla- 6. Polimerlerin oluşumunu, kullanım alanlarını, fiziksel ve rını hesaplar kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplinine polimer kimyası denir. I II. Volumetrik analiz: Kütle ölçümüne dayalı incelemeler Orbital Yayınları yapar. yukarıdaki açıklamalardan hangileri hatalı olarak veril- Aşağıdaki maddelerden hangisi polimer kimyasının miştir? çalışma alanına girmez? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II A) Kauçuk B) PVC C) Teflon D) II ve III E) I, II ve III D) Metal E) Naylon ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 14

1. ÜNİTE TEST 4 KİMYA BİLİMİ 7. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün petrolün ayrıştı- 10. Aşağıdakilerden hangisi bir eczacının çalışma alanla- rılması sonucunda elde edilir. rından biri olamaz? I. Gaz yağı A) Doktorlar tarafından düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları hastalara sunar. II. Makine motor yağı Orbital Yayınları B) Laboratuvarda ilaçların analizi ve ilaçların geliştirilme- III. Zaç yağı si ile ilgili araştırmalar yapar. Yukarıdakilerden hangileri petrokimyasal ürünlerden C) Yeni ilaçların geliştirilmesi için laboratuvarda araştır- değildir? ma çalışmaları yapar. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Hastaların durumuna göre ilaç önerilerinde bulunur. D) I ve II E) I, II ve III E) Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar. 8. Aşağıda verilen çalışma alanlarından hangisi metalurji mühendisliğine ait değildir? Malzeme Türü Örnek Orbital Yayınları 11. A) Elektronik diyotlar, transistörler, I. kapasitörler Gıda analizi malzemeler hafif zırh malzemeleri, B) Teknik seramik yalıtım malzemeleri gübre, tohum, sulama malzemeler nanoparçacıklar, na- C) Zirai malzemeler noteller, nanotüpler D) Nanomalzemeler alüminyum, titanyum, magnezyum E) Demir ve demir dışı alaşımlar II. Olay yeri inceleme 9. Aşağıdaki meslek ve çalışma alanı eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? Meslek Çalışma Alanı III. Parmak izi tespiti A) Kimyager Yeni kimyasal ürünlerin B) Eczacı geliştirilmesi Orbital Yayınları Kimya ile ilgili yukarıda verilen çalışma alanlarından C) Kimya öğretmeni İlaç üretimi ve temin edilmesi hangileri adli kimyanın çalışma alanları arasındadır? D) Metalürji mühendisliği Arge (araştırma geliştirme) Demir ve çelik üretimi A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) Kimya mühendisi Kimyasal maddelerin üre- tim yöntemlerinin geliştiril- mesi D) II ve III E) I, II ve III 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CEBECDCCCDD

s Testi Kimyanın Sembolik Dili-1 1. Tarih 1500'ler 1700'ler 1800'ler 1818 4. Günümüzde kullanılan element sembolleri ile ilgili, Au Altın G Orbital Yayınları I. Elemenlerin Latince adları esas alınarak oluşturulmuştur. elementinin II. J. J. Berzelius tarafından geliştirilmiştir. I II. Yalnızca bir harften oluşmaktadır. sembolü ifadelerinden hangileri doğrudur? Yukarıda tarihsel süreçte altın elementini temsil eden çe- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II şitli semboller gösterilmiştir. D) II ve III E) I, II ve III Buna göre, I. Eski çağlarda altını güneş ile sembolize etmişlerdir. II. Tarihsel süreçte element sembolleri zamanla daha ba- sit hale gelmiştir. I II. 1818'den itibaren element sembolleri için Latince harf- ler kullanılmaya başlanmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 5.  Belirli koşullarda, sabit erime ve kaynama noktaları vardır. D) II ve III E) I, II ve III  Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddele- 2. Sodyum elementi ile ilgili, Orbital Yayınları re ayrıştırılamazlar. I. Sembolü S'dir.  Atomik yada moleküler yapıda bulunabilirler. II. Tek atomlu (monoatomik) yapıdadır.  İki veya daha fazla tür atomdan oluşurlar. I II. Saf maddedir.  Saf maddelerdir. Elementler için yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 6. 3. Elementlere ait aşağıdaki sembol ve ad eşleştirmele- rinden hangisi yanlıştır? Sembol Ad Orbital Yayınları I II III A) He Helyum B) K Kalsiyum Yukarıda verilen şekillerde yer alan maddelerin hangi- C) Mg Magnezyum leri moleküler yapılı bir elementi temsil etmektedir? D) Na Sodyum E) Ba Baryum A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 16

1. ÜNİTE TEST 5 KİMYA BİLİMİ 7. Bileşikler ile ilgili; 10. CaCO3 katısı ısıtıldığında parçalanarak CaO katısı ve CO2 gazlarına ayrışır. I. Saf maddelerdir. Orbital Yayınları II. Farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesi ile oluşurlar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? III. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışabilirler. A) CaCO3 kireç taşıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) CaO sönmemiş kireçtir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III C) CaCO3 bileşiği kimyasal değişime uğramıştır. D) CaCO3 ısıtıldığında elementlerine ayrışmıştır. D) I ve II E) I, II ve III E) CO2 gazı farklı tür elementlerden oluşmuştur. 8. I. He 11. Sembol Seçilen harf C 6. harf II. H2 Fe 2. harf I II. NO2 Zn 5. harf Yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması hangi- Mg 4. harf sinde doğru verilmiştir? Orbital Yayınları I II III Yukarıda bazı element sembolleri verilmiş ve bunların Türk- A) Element Bileşik Bileşik çe isimlerini oluşturan harflerden birer tanesi seçilmiştir. B) Element Element Bileşik C) Element Bileşik Element Buna göre seçilmiş harflerin yukarıdaki veriliş sırası- D) Bileşik Element Bileşik na göre bir araya gelmesiyle oluşan elementin sembo- E) Bileşik Element Element lü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ne B) Ni C) C D) Cr E) He 12. Bazı bileşikler için element adlarını içermeyen geleneksel (yaygın) adları kullanılır. 9. I. Sembollerle gösterilirler. Aşağıdaki maddelerden hangisinin geleneksel adı yanlıştır? II. Yapılarında tek cins atom bulunur. Bileşik Geleneksel Adı A) H2O Su III. Aynı şartlarda belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Orbital Yayınları B) NaOH C) NaCI Sud kostik Yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve bi- D) HCOOH Sofra tuzu leşikler için ortaktır? E) HNO3 Sirke asidi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Kezzap D) I ve II E) II ve III 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E ABCDBDBCD AD

s Testi Kimyanın Sembolik Dili-2 1. Element Sembol 4. Elementler ve bileşikler ile ilgili, Berilyum Be Bor B Orbital Yayınları I. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf madde- Fosfor F lerdir. Potasyum P Kalsiyum K II. Bileşikler iki ya da daha fazla tür elementin kimyasal yollarla bir araya gelmesiyle oluşur. III. Element ve bileşikler sembollerle gösterilir. Yukarıdaki elementler için verilen sembollerden kaç ifadelerinden hangileri doğrudur? tanesi doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) II ve III E) I, II ve III 2. Co ve CO maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan- Orbital Yayınları 5.  O2 lıştır?  Fe A) Co, kobalt elementinin sembolüdür. B) CO, karbon monoksit bileşiğinin formülüdür.  H2 C) Her ikisi de saf maddedir.  CO2 D) Her ikisi de daha basit maddelere ayrıştırılamaz.  Cu E) Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi moleküler yapıda elementtir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 3. Elementlere ait aşağıda sembol ad eşleştirmelerinden 6. Na, NO ve N2 maddelerinin monoatomik element, ele- hangisi yanlıştır? ment molekülü ve bileşik molekülü şeklinde sınıflandı- rılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- miştir? Sembol Ad Orbital Yayınları Monoatomik Element Bileşik A) Zn Çinko Element Molekülü Molekülü B) Sn Kalay C) Au Altın A) N2 Na NO D) Ag Gümüş B) Na NO E) Mg Mangan C) Na N2 N2 D) NO Na NO E) NO N2 N2 Na ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 18

1. ÜNİTE TEST 6 KİMYA BİLİMİ 7. Kireç taşı CaO 10. I. Kalay a. Sn II. Kurşun b. Ag Sönmemiş kireç CaCO3 III. Gümüş c. Pb Sönmüş kireç Ca(OH)2 Orbital Yayınları Yukarıda verilen element isimleri ve sembolleri aşağı- dakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Yukarıda bazı kimyasal maddelerin yaygın adları ve for- A) I. a B) I. a C) I. b D) I. b E) I. c mülleri verilmiştir. II. b II. c II. a II. c II. a III. c III. b III. c III. a III. b Buna göre bileşik adları ve formüllerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır? A) B) C) D) E) 11. I. Fe II. Cu III. O2 IV. H2O V. NaOH 8. Aşağıdaki maddelerden hangisi farklı tür atomlardan Robert Boyle 17. yüzyılda elementi; \"kendisinden daha kü- oluşan moleküler yapıda bir maddedir? çük farklı maddelere ayrıştırılamayan saf maddeler\" olarak tanımlamıştır. Fakat 17. yüzyılda elektroliz gibi kimyasal A) O2 B) P10 C) H2O D) Fe E) S8 ayırma yöntemleri henüz keşfedilmemişti. Orbital Yayınları Buna göre, yukarıdaki maddelerden kaç tanesi Robert Boyle'a göre element olarak tanımlanmış olmalıdır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 9. Orbital Yayınları 12. Bileşik Formül Sud kostik NaHCO3 Yemek tuzu NaOH Ece sabah okula gitmek üzere saat 06:00'da kalkıyor. Yemek sodası NH3 Kezzap NaCl Buna göre Ece uyandığında, duvarında asılı bulunan element saatinin akrep ve yelkovanı hangi elementleri Amonyak göstermektedir? Akrep Yelkovan Orbital Yayınları Yukarıda bazı bileşiklerin yaygın adları ve formülleri veril- A) Helyum Sodyum miştir. B) Sodyum Helyum C) Karbon Neon Bu yaygın adlar ve formüller eşleştirildiğinde hangi bi- D) Neon Azot leşik dışarıda kalır? E) Karbon Magnezyum A) Sud kostik B) Yemek tuzu C) Yemek sodası D) Kezzap E) Amonyak 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BDE BDCBCE B AD

s Testi Kimya Uygulamalarında İş Sağılığı ve Güvenliği 1. Günümüzde kullandığımız kimyasal maddelerin bir çoğu Orbital Yayınları faydalı özelliklerinin yanı sıra bazı zararlı veya tehlikeli et- 4. Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı kilere de sahiptir. etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri kullanılır. Buna göre dikkatli ve ölçülü kullanmamız gereken kimyasal maddelere, Buna göre;  Deterjanlar şeklinde gösterilen uyarı işaretinin anlamı aşağıdaki-  Kömür, mazot, benzin gibi fosil yakıtlar lerden hangisidir?  Tarımsal ilaçlar  Plastikler A) Yanıcı madde B) Aşındırıcı (korozif) madde  Civa ve kurşun gibi metaller yukarıdakilerden kaç tanesi örnek gösterilebilir? C) Radyoaktif madde D) Patlayıcı madde A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 E) Zehirli madde Yanıcı Madde 5. Metanol hem zehirli hem de yanıcı bir kimyasal maddedir. İçerisinde metanol bulYuannaıcnı Mbaidrdşeişe üzerindYaek,ıcı Madde 2. Yanda verilen güvenlik işareti ile ilgili, I. II. III. I. Yanıcı kimyasal madde sembolüdür. II. Madde alevden uzak tutulmalıdır. Orbital Yayınları Radyo Aktif Madde Korozif ve Aşındırıcı I II. Madde alev aldığında kolayca söndürülebilir. yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangileri bulunma- lıdır? yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III D) I ve II E) I, II ve III 6. TNT (Trinitrotoluen) alev ve ısıya maruz kaldığında patla- yıcı özellik gösterir. Bu durumda içinde TNT bulunan bir kap üzerinde aşa- 3. Aşağıdakilerden hangisi toprağa, suya veya havaya ğıdaki güvenlik işaretlerinden hangisinin bulunması karıştığında çevre için zararlı olabilecek maddeleri be- en uPaytglayuıcnı Moaldudre? Yanıcı Madde Çevreye Zararlı Madde lirtmek için kullanılan iYşaanrıceı tMtiard?de Çevreye Zararlı Madde A) B) C) A) B) C) Orbital Yayınları Radyo Aktif Madde Kanserojen Madde Radyo Aktif Madde Yakıcı Madde D) Kanserojen Madde E) D) E) Korozif ve Aşındırıcı 20 ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI

1. ÜNİTE TEST 7 KİMYA BİLİMİ Kanserojen Madde Patlayıcı Madde 10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin çevreye verdiği zararları en aza indirmek için uygulanması ge- 7. I. II. III. reken yöntemlerden biri değildir? Radyo Aktif Madde Orbital Yayınları A) Deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin kullanımını azaltmak. Yukarıda verilen güvenlik işaretlerinin bulunduğu şişe- deki kimyasallardan hangilerini kullanırken uygun bir B) Plastik poşetler yerine bez torbalar kullanmak. maske takmak gerekir? C) Yapay gübre kullanımını azaltmak. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Atık su arıtım tesisleri kurmak. D) II ve III E) I, II ve III E) Atıkları şehirlerin mümkün olduğunca dışında toplamak. 8. Zehirli vPeiTkathorgişreadmilci Madde Etkisi 11. Benzin ve otogaz istasyonlarında aşağıdaki uyarı işa- I. Çevre kirliliği Yanıcı Madde retlerinden hangisi buYluannımcı Malaıdddıre? Radyo Aktif Madde II. Yanıcı Orbital Yayınları A) B) C) Kanserojen Madde Kanserojen madde RadyZoeAhkitrilfi MveaTdadheriş edilci Madde Çevreye Zararlı Madde III. Yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangilerinin etkisi D) E) doğru verilmiştir? Kanserojen Madde A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III Zehirli ve Tahriş edilci Madde Çevreye Zararlı Madde Radyo Aktif Madde 9. I. II. III. 12. Aşağıdakilerden hangisi kimya laboratuvarlarında alınması gereken önlemlerden biri değildir? Kanserojen Madde Orbital Yayınları A) Laboratuara yiyecek ve içecek sokmamak. B) Önlük ve eldiven giymek, gözlük takmak. Yukarıda verilen güvenlik işaretlerinin temsil ettiği C) Zehirli ve toksik maddelerden korunmak. maddelerden hangileri insan sağlığına zararlıdır? D) Derişik asitlerin üzerine su dökerek seyreltmek. E) Kimyasal madde atıklarını lavabo ve çöplere dökmemek. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ADCB B ABDE E BD

s Testi Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Temel Malzemeler 1. Aşağıdakilerden hangisi yoğunlukları farklı ve birbiri ile 4. karışmayan iki sıvıyı ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesidir? A) B) C) Orbital Yayınları I II III Yukarıdaki laboratuvar araç gereçlerinin adları aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? D) E) I II III A) Mezür Beher Erlen B) Mezür Erlen Beher C) Beher Erlen Mezür D) Erlen Beher Mezür E) Erlen Mezür Beher 2. Yandaki şekilde asit-baz titrasyonu için NaOH Orbital Yayınları 5. Bir beherde bulunan kum ve su karışımını ayırmak is- kullanılan bir deney seti görülmektedir. çözeltisi teyen öğrenci süzgeç kağıdını aşağıdaki cam malze- melerden hangisinin içine koyarak kullanmalıdır? Bu deney setinde kullanılan cam 1 HCI malzemeler aşağıdakilerden hangi- çözeltisi sinde doğru verilmiştir? 1 2 A) Erlen B) Deney tüpü C) Huni A) Büret Erlen B) Erlen Mezür 2 D) Ayırma hunisi E) Dereceli silindir C) Büret Beher D) Erlen Büret E) Mezür Erlen 6. Saf sıvıların ve sıvı çözeltilerin hacimlerinin ölçülme- si amacıyla kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 3. Laboratuvarda sıvı çözeltileri hazırlamak A) B) C) için kullanılan, yanda şekli verilen cam malzemenin adı aşağıdakilerden hangisi- Orbital Yayınları D) E) dir? A) Erlen B) Beher C) Balon joje D) Büret E) Pipet ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 22

1. ÜNİTE TEST 8 KİMYA BİLİMİ 7. Bir öğrenci yaptığı deneyde ilk olarak 1 gram sofra tuzunu 9. Laboratuvarda kullanılan bazı temel malzemeler ile ilgili; spatül yardımıyla bir erlene koyuyor. Üzerine bir miktar su ekleyerek tamamen çözünene kadar karıştırıyor. Bu çö- I. Beher, çözeltilerin hazırlanmasında ve karıştırılmasın- zeltiyi huni yardımıyla 100 mL'lik bir balon jojeye aktarıp da kullanılır. 100 mL çizgisine kadar su ekliyor. Orbital Yayınları II. Mezür (dereceli silindir) sıvıların hacimlerinin ölçülme- Buna göre öğrenci bu işlemler sırasında aşağıdaki la- sinde kullanılır. boratuvar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır? III. Termometre, tepkime ortamının sıcaklığını ölçmekte kullanılır. A) B) C) ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III D) E) 8. Orbital Yayınları M 10. Kimya laboratuarlarında kullanılan temel malzemelerden üç tanesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. (1) (2) (3) X : Toz veya küçük parçalar hâlindeki maddeleri almak için kullanılır. Nevzat öğretmen laboratuarda, yukarıda görülen üç farklı işlemi yapmaktadır. Y : Karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştır- mak için kullanılır 1. işlem: Süzme işlemi yaparak katı-sıvı heterojen karışımı birbirinden ayırmaktadır. Z : Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarıl- masında kullanılır. 2. işlem: Yoğunluk farkından yararlanarak iki farklı sıvıyı birbirinden ayırmaktadır. Buna göre X, Y ve Z malzemeleri aşağıdakilerden han- gisi olabilir? 3. işlem: Çözelti hazırlamak için sıvı bir maddeyi cam mal- Orbital Yayınları X Y Z zemeye boşaltmaktadır. A) Saat camı Baget Ayırma hunisi B) Kroze Havan Ayırma hunisi Nevzat öğretmen bu işlemleri yaparken aşağıdaki la- Dereceli silindir boratuar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır? C) Spatül Baget (mezür) Ayırma hunsi A) Huni B) Beherglas C) Ayırma Hunisi D) Saat camı Havan Dereceli silindir Deney (mezür) D) Büret E) Erlenmayer E) Spatül tüpü 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CACBCECDEC

p Testi 1. Bir laboratuvarda bulunan kimyasal risk tanımlayıcı cihaz; Orbital Yayınları 3. Lise öğrencilerine kimya Kimyager dersi anlatmak.  toksik madde algıladığı zaman kırmızı  korozif madde algıladığı zaman mavi Kimya Yeni kimyasal maddeleri keş-  yakıcı madde algıladığı zaman yeşil Mühendisi fi ve özelliklerini araştırmak. renkte LED lamba yakarak uyarı veriyor. Kimya Kimyasal maddelerin Buna göre kimyasal risk cihazının vermiş olduğu uyarı Öğretmeni fabrikalarda üretimi için renklerinin güvenlik işaretleri ile eşleştirilmesi aşağı- proses geliştirmek, kurmak dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ve çalıştırmak. Radyo Aktif Madde Zehirli ve Tahriş edilci Madde Üniversitelerimizin kimya ile ilgili bölümlerinin verdiği ünvanlar ve bu mesleklerin yaptığı işlerin eşleştirilme- si aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? A) A) B) C) Radyo Aktif Madde Yakıcı Madde D) E) B) KYoarnoızciıf MveadAdşıendırıcı Radyo Aktif Madde C) Yanıcı Madde Orbital Yayınları 4. Son yıllarda dünyada antibiyotiklerin kontrolsüz bir şekilde kullanımı sonucu insanlarda antibiyotik direnci artmıştır. Radyo Aktif Madde Bu nedenle bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam D) etmektedir. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucun- da arıların midesindeki bir laktik asit türünün MRSA cin- Radyo Aktif Madde Yakıcı Madde si hastalıklara yol açan bir bakteriye karşı etkili olduğunu keşfetmiştir. E) Yapılan bu çalışma hangi kimya alanı ile yakından ilgi- lidir? Radyo Aktif Madde Korozif ve Aşındırıcı A) Polimer kimyası B) İnorganik kimya C) Biyokimya D) Endüstriyel kimya E) Analitik kimya 5. Mg(katı) + H2SO4(suda) MgSO4(suda) + H2(gaz) 2. I. Moleküler yapıdadırlar. Aristonun element kavramına göre yukarıdaki tepki- II. Homojendirler. mede yer alan maddelerle ilgili, I II. Kimyasal yöntemlerle daha küçük maddelere ayrışabi- I. Mg toprak elementidir. lirler. Orbital Yayınları II. H2 hava elementidir. Yargılarından hangileri bileşikler için her zaman doğ- I II. H2SO4 element değildir. rudur? yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III D) II ve III E) I, II ve III ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 24

1. ÜNİTE TEST 9 KİMYA BİLİMİ 6. Aşağıda bazı kimya disiplinleri ve çalışma alanları veril- 9. Maddelerin su ile etkileşimini gözlemlemek isteyen bir öğren- miştir. ci kendine lazım olabilecek deney malzemelerini listeliyor. Kimya Disiplini Çalışma Alanı  Pipet Fizikokimya Kimyasal tepkimelerin Orbital Yayınları  Beherglas mekanizmaları  Dereceli silindir  Spatül Biyokimya Sulardaki ağır metal katyonlarının Bu öğrencinin hazırlamış olduğu listede aşağıda veri- nitel ve nicel analizi len malzemelerden hangisi yoktur? Analitik kimya Bir et numunesindeki protein A) B) C) türlerinin incelenmesi Buna göre uygun çalışma alanı ve kimya disiplininin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? A) B) C) D) E) D) E) 7.  Yapısında 4 farklı türde atom içerir. Orbital Yayınları  Bir molekülünde 8 tane atom vardır.  Yaygın adı göz taşıdır.  Poliatomik bir elementtir. Yukarıda verilen özellikler ile aşağıdaki maddeler eş- 10. leştirildiğinde hangi madde dışarıda kalır? A) CuSO4 B) NH3 C) CH3COOH %20 E) S8 %60 %20 D) NaHCO3 8. Metal Kullanım Alanı Bir taneciğinin içerdiği atom sayılarının yüzdesi yuka- I. Kurşun Barometre, termometre ve rıdaki grafikteki gibi olan maddenin yaygın adı, floresan lambalarda II. Magnezyum Çimento ve kireç üretimi I. Kezzap III. Demir Çelik üretimi II. Karınca asiti I II. Güherçile yukarıdakilerden hangileri olabilir? Orbital Yayınları A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Yukarıda verilen metal ve kullanım alanı eşleştirilmele- D) I ve III E) I, II ve III rinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BBCCCEBBED

p Testi 1. Moleküler yapıda olduğu bilinen saf X maddesi ile ilgili, 4. Aşağıdaki A kümesi elementleri B kümesi ise bileşikleri temsil etmektedir. 1. ve 3. taralı alan element ve bileşikle- I. Homojendir. rin kendine özgü özelliklerini 2. taralı alan ise element ve bileşiklerin ortak özelliklerini temsil etmektedir. II. Elementtir. III. Bileşiktir. Orbital Yayınları yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 1. 2. 3. AB Buna göre, 1., 2. ve 3. taralı alanlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur? 1. Taralı Alan 2. Taralı Alan 3. Taralı Alan A) Tek cins Saf maddedir. En az iki tür tanecik içerir. atom içerir. 2. Saf kireç taşının homojen olması, B) Sembolle Homojendir. Tek cins gösterilir. tanecik içerir. I. Yapısında tek cins molekül bulunması II. Farklı cins atomlar içermesi C) En küçük yapı Belirli sıcaklık Homojendir. taşı atomdur. ve basınçta I II. Her yerinde aynı özelliği göstermesi yoğunlukları sabittir. yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Orbital Yayınları A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) Tek tür atom Sabit basınç Kimyasal yön- içerir. altında belirli hal temlerle daha değişim sıcak- basit yapılara lıkları vardır. ayrışır. E) Homojendir. Saf maddedir. En küçük yapı taşı moleküldür. 3. Yukarıda laboratuvarlarda kullanılan bazı temel malzeme- Orbital Yayınları 5. I. Ağır metallerin (civa, kadmiyum, kurşun vb.) endüstriyel ler verilmiştir. atık sularından uzaklaştırılması. Buna göre yukarıda verilen laboratuvar malzemeleri II. Tarım alanlarında toprak verimini artırmak için azot, fos- arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? for ve potasyum gibi temel besinlerle toprağın zengin- leştirilmesi. III. İlaçların laboratuvarda sentezi ya da doğadan elde edilişi. Yukarıda verilen çalışma alanlarından hangileri kimya ile ilişkilidir? A) Balon joje B) Beherglas C) Mezür A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) Cam balon E) Erlenmayer D) II ve III E) I, II ve III ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 26

1. ÜNİTE TEST 10 KİMYA BİLİMİ 6. Saf madde olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleriyle ilgili, 9. Fosil yakıtların yanması ya da volkanik olaylar sonucunda  X, tek cins atom içeren bir moleküldür. atmosfere çeşitli gazlar salınır.  Y, tek tür molekül içeren bir maddedir.  Z’nin en küçük yapı taşı atomdur. I. CO bilgileri veriliyor. Orbital Yayınları II. CO2 I II. NO2 Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangi- IV. SO2 si olabilir? Atmosfere salınan yukarıdaki gazlardan hangileri in- san sağlığına ciddi zararlar verir? X Y Z A) Cl2 CaO He A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III B) Na H2O H2 HCl KOH D) II ve IV E) I, III ve IV C) O3 P4 K D) S8 Na2O K E) P4 7. Eski Çağlardaki Orbital Yayınları 10. Bir kimyasal madde için, Sembolü  Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı değildir.  Hafif ya da şiddetli zehir etkisi vardır. bilgileri veriliyor. Günümüzdeki Buna göre, bu madde ile çalışırken, Sembolü Sn Fe Pb Cu Au I. Yüz, göz ve cilde temas etmemesine dikkat edilmelidir. II. Gözlük ve eldiven kullanmak gerekmez. Bazı elementlerin eski çağlarda ve günümüzdeki sembol- I II. Çeker ocak içerisinde çalışmak gerekir. leri verilmiştir. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? Buna göre kurşun elementinin eski çağlardaki sembo- lü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) B) C) D) E) 11. Bileşiklerle ilgili; I. Saf maddelerdir. 8. İyonik bağlı bileşikler suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Orbital Yayınları II. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Buna göre, MgSO4 ve KCI tuzları ile hazırlanan sulu III. En az iki farklı türde atom içerirler. çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisi bulunmaz? yargılarından hangileri yanlıştır? A) Magnezyum B) Kalsiyum C) Potasyum A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Sülfat E) Klorür D) I ve II E) I ve III 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ECADEDCBECB

p Testi 1 . Simyacıların yaptığı çalışmalar sonucunda aşağıdaki bazı 4. Aynı türde moleküller içeren homojen bir madde ile il- bilgilere ve sonuçlara ulaşılmıştır. gili;  Bazı hoş kokulu bitkiler imbiklerde damıtılarak esans Orbital Yayınları I. Elementtir. elde edilmiştir. II. Bileşiktir. III. Saf maddedir.  Tuz; gıdaların korunmasında ve derilerin işlenmesin- de kullanılmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?  Kil; toprak kap ve seramik yapımında kullanılmıştır. Buna göre yukarıda verilen bilgiler düşünüldüğünde, A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III I. Simyacılar, çalışmaları sırasında günümüzde de kulla- D) I ve II E) II ve III nılmakta olan bazı basit laboratuar malzemelerini keş- fetmişlerdir. II. Simya uğraşları, kimyasal tepkimeleri ve maddelerdeki 5. dönüşümlerin temellerini açıklamıştır. I II. Simyacılar, deneme-yanılma yolu ile bazı faydalı bilgile- re ulaşmışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a b c A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Özellik a b c Tek cins atom içerir    D) I ve III E) I, II ve III Saf maddedir    Formülle gösterilir    2.  Damıtma Orbital Yayınları  Kristallendirme Şekildeki görselde verilen a, b ve c maddeleri ile ilgili tab-  Süzme loda bazı özelliklerin karşılaştırması yapılmıştır.  Çözme  Elektroliz Bu özelliklerden kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir? (: doğru, : yanlış) Yukarıdaki yöntemlerden kaç tanesi hem simyacılar hem de kimyacılar tarafından kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 6. HNO3 Kanserojen madde 3. Kezzap olarak bilinen nitrik asit, cilde ve kumaş dokularına Aseton Korozif ve aşındırıcı madde zarar veren, aşındırıcı etkiye sahip bir kimyasal maddedir. Kloroform Yanıcı madde Buna göre nitrik asit şişesi üzerinde aşağıdaki güven- Yukarıda verilen kimyasal maddeler ile ilgili risk kate- lik sembollerinden haYnagkıicsı iMbaudlduenmalıdır? Çevreye Zararlı Madde gorilerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) Orbital Yayınları A) B) C) Patlayıcı Madde ve AşındRıardıcyıo AktifKManasdedreojen Madde Korozif D) E) D) E) ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 28

1. ÜNİTE TEST 11 KİMYA BİLİMİ 7. 10. Ambalajının üstünde yandaki sembol olan bir kimya- Çevreye Zararlı Madde sal madde için; Orbital Yayınları I. Doğaya bırakıldığında zararlı etkileri yıllarca sürer. Bakır tel Bakır levha Bakır bilye II. Bu maddenin atıkları dikkatlice Kanserojen Madde lavaboya dökülmelidir. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki saf bakır örnekleri III. Başka kimyasal maddelerle aynı atık kabında toplan- ile ilgili, malıdır. I. Kütle ifadelerinden hangileri doğrudur? II. Özkütle A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III III. İçerdikleri atom türü D) II ve III E) I, II ve III özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Türkiye’de 2001-2017 yılları arasında ilk ve ortaöğretim okullarında yaşanan laboratuar ve deney kazalarının ince- 8. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan röntgen Orbital Yayınları lenmesi sonucu 34 vakaya rastlanmıştır. Araştırma bulgu- cihazlarının bulunduğu odaların kapısında aşağıdaki larına göre deney kazalarının en fazla 8. sınıf fen bilimleri güvPeatnlalyikıcı iMşaadrdeetlerindenRadhyao nAkgtiifsMiadbduelunmalıdÇeırv?reye Zararlı Madde dersinde yaşandığı görülmüştür. Kazaların sebepleri ince- lediğinde ise, 12 vakanın deney tüpü patlaması neticesin- A) B) C) de gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte cıva ile te- Yanıcı Madde mas ve ispirto parlaması vakalarına da sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme Kanserojen Madde kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, cıva ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazala- D) E) rın en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya ko- nulmuştur. Yaşanan bu kazaları en aza indirmek için aşağıdakiler- den hangisinin yapılması en uygundur? A) Okulda yapılan deney sayısını azaltmak B) Deney güvenliğine daha fazla önem vermek C) Deney yapmak yerine deney animasyonları izlemek D) Deneyleri sınıfta yapmak E) Deneyleri yaparken iş güvenliği uzmanı çağırmak 9.  NaCI 12. Bir elementle ilgili;  CaCO3  CaO Orbital Yayınları  Atomik yapıdadır.  Oda sıcaklığında katı halde bulunur.  H2SO4  Sembolü iki harften oluşur. Aşağıda verilen yaygın adlardan hangisi yukarıdaki bi- bilgileri veriliyor. leşiklerden birine ait değildir? Buna göre bu element aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sönmüş Kireç B) Sönmemiş Kireç C) Kireç Taşı A) Helyum B) Magnezyum C) Civa D) Zaç Yağı E) Sofra Tuzu D) Karbon E) Brom 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DB ACB ADB A AB B

p Testi 1. Aristo elementleri ikişer ikişer karşılıklı olarak birbirinin zıttı 4. Bileşiklerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden olan dört özellikle ilişkilendirmiştir. hangisi yanlıştır? A) Saf maddelerdir. Sıcak Hava Islak B) Bileşenleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerini korumuştur. C) Bileşenleri arasında belli bir oran vardır. Ateş Su Orbital Yayınları D) Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrışmazlar. E) En az iki farklı cins element içerirler. Kuru Soğuk Toprak 5. Aristo’nun bu sınıflandırmasındaki ıslaklık kavramı günümüzde kullanılan akışkanlık, sıcaklık kavramı dü- zensizlik olarak kabul edilirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Kuru özelliği akışkan olmayan, soğuk özelliği ise düzenli hali ifade eder. B) Toprak akışkan olmayan düzenli haldedir. C) Su ve ateş akışkan özellik gösterir. D) Su, düzenli ve akışkan haldedir. E) Hava düzensiz ve akışkan haldedir. 2. Simyacılar çalışmaları ile bazı araç ve gereçleri modern Orbital Yayınları Yukarıda verilen damıtma (destilasyon) düzeneğinde kimyaya kazandırmıştır. aşağıdaki laboratuar malzemelerinden hangisi yoktur? Buna göre, A) İspirto Ocağı B) Erlenmayer C) Cam balon I. Damıtma düzenekleri D) Termometre E) Ayırma hunisi II. Cam I II. Seramik I V. Polyester V. Nano tüpler yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi simya döne- minden kimya dönemine aktarılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. I. İlaç kimyası olarak da bilinir. İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştiren bilim dalıdır. 3. Element ve bileşikler ile ilgili; II.T arım kimyası olarak da bilinir. Tarımla ilgili çeşitli kimya- I. Elementler aynı tür atomlardan oluşur. sal faaliyetleri kapsar ve aynı zamanda bitkiler için zirai ilaçlar, gübrelerle ilgilenen bilim dalıdır. II. Bileşikler iki veya daha fazla tür elementin tepkimesiyle oluşur. Yukarıda I ve II numaralı kimya alt dalları aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? III. Her ikisi de saf maddedir. Orbital Yayınları I II ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Endüstriyel kimya Termokimya B) Farmasötik kimya Agrokimya A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III C) Agrokimya Farmasötik kimya D) Agrokimya Çevre kimyası D) I ve II E) I, II ve III E) Farmasötik kimya Çevre kimyası ORBİTAL YAYINLARI TYT KİMYA SORU BANKASI 30

1. ÜNİTE TEST 12 KİMYA BİLİMİ 7. Şekildeki görselde bazı element ve bileşiklerin modelleri 10.  Termometre, diş dolgusu ve böcek ilaçlarında bulunur. verilmiştir. Modellerdeki her bir küre bir element atomunu  Oda koşullarında sıvı halde bulunur. temsil etmektedir.  Buharı ve bileşikleri insan ve çevre sağlığına zararlı- dır. Orbital Yayınları Yukarıda bazı özellikleri verilen kimyasal madde aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Kurşun B) Civa C) Klor D) Gümüş E) Etil alkol Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi bu model- 11. İnsan vücudunda önemli görevleri olan iyonlar su, meyve lerden biri ile gösterilemez? ve çeşitli gıdalar ile vücuda alınır. Bu iyonlar kan, kemik ve doku gibi yapıların bileşiminde kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlı için gerekli ve vü- A O3 B He C) HCl D) N2 E) C2H4 cuttta bulunması gereken iyonlardan biri değildir? A) Ca2+ B) Mg2+ C) Pb2+ D) Fe2+ E) Na+ 8. Simya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Orbital Yayınları 12. Kalsiyum elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi A) Bir bilim dalı değildir. yanlıştır? A) Ca sembolü ile gösterilir. B) Kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak kabul edilir. B) Kemik ve dişlerin yapısında bulunur. C) Aktif metal olduğu için doğada bileşikleri halinde bulu- C) Astronomi, mitoloji, felsefe, tıp gibi birçok bilim dalı ile nur. ilişkilidir. D) Çevreye zararlı bir ağır metaldir. E) Kalsiyum eksikliği Raşitzm hastalığına neden olur. D) Değersiz metalleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksi- rini bulmak simyacıların önemli uğraşları arasındadır. 13. Evlerde temizlik amaçlı kullanılan çamaşır suyu, NaºCI çö- zeltisidir. E) Simya ile ilgili çalışmalar, sistematik bilgi birikimi kulla- nılarak yapılan deney ve gözlemlere dayanır. Bir çamaşır suyu şişesi üzerinde aşağıdaki güvenlik önlemlerine ilişkin işaretlerden hangisinin bulunması Yanıcı Madde Patlayıcı Madde beklenmez? 9. A) B) C) Yanıcı madde Patlayıcı madde Orbital Yayınları Radyo Aktif Madde Radyo Aktif Madde İçinde bulunduğu tüpün üzerinde yukarıdaki güvenlik D) E) işaretleri olan gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A) O2 B) H2 C) CO2 D) He E) HCN CCEBEBDEBBCDE 31

1. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ 1. Protein % Bileşim Organik madde Yağ 80 İnorganik madde Su 60 Yumurta beyazı Mineral Yumurta sarısı 40 20 0 Protein Yağ Mineral Su www.orbitalyayinlari.com Bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapılmıştır. Bu analiz sonuçları yukarıda besin değeri tablosu olarak verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanının çalışma konusudur. B) Yumurtanın büyük oranda sudan oluştuğunun belirlenmesi nicel analizin sonucudur. C) Yumurta beyazı mineral, sarısı ise yağ bakımından daha zengindir. D) Yumurta sarısında su, protein ve yağ olduğunun belirlenmesi nicel analiz ile belirlenmiştir. E) Yumurta beyazında en az oranda bulunan madde minerallerdir. 2. PCR (Polimeraz zincirleme tepkimesi) testleri virüslerden kaynaklanan COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkları test etmek için yaygın olarak kullanılan bir testtir. PCR testi uygulanırken, ilk olarak hastadan alınan boğaz sürüntüsünden elde edilen virüsün DNA'sı kopyalanarak çoğaltılır. Bu işlem sırasında test tüpüne eklenen floresan boyalar (üzerine ışık düştüğünde parıldayan) kopyalanan DNA'lara bağlanır. Virüsün varlığı bu boyaların yaydığı ışığın şiddetinin ölçülmesiyle kanıtlanır. Aşağıda iki ayrı kişiden alınan numunenin test sonuçlarına ait kopyalanan DNA ve yayılan ışık miktarını gösteren grafikler verilmiştir. Işık Işık Eşik Eşik Kopyalanan DNA Kopyalanan DNA 1. Örnek 2. Örnek Buna göre COVID-19 varlığını belirlemek için testi için yapılan bu çalışmalarla ilgili; I. 1. örneğin alındığı kişinin COVID-19 test sonucu pozitiftir. II. 2. örneğin alındığı kişide kesinlikle COVID-19 virüsü bulunmamaktadır. I II. Kimya alt dallarından Biyokimyanın çalışma alanına girer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası 32

TEST 13 d Testi 3. II. III. I. IV. V. www.orbitalyayinlari.com Yukarıda verilen modeller için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. Atomik yapıdadır. B) II. Moleküler yapıda bir elementtir. C) IV. Moleküler yapıda bir bileşiktir. D) III. Atomik yapıda bir karışımdır. E) V. Moleküler yapıda bir elementtir. 4 . Bir çiftçi toprağının verimini arttırmak için yaptırdığı analize ait aşağıdaki sonuç raporunu almıştır. Toprak Analiz Sonuçları Potasyum 692,71 mg kg-1 Kalsiyum 220,03 mg kg-1 Magnezyum 203,76 mg kg-1 Demir 4,80 mg kg-1 Bakır 2,34 mg kg-1 Çinko 2,97 mg kg-1 Bu analiz ve sonuçlarıyla ilgili, I. Yapılan analiz, analitik kimya disiplininin çalışma alanına girer. II. Toprakta çevre kirletici ağır metaller yüksek oranda bulunmaktadır. I II. Kalsiyum ve magnezyum gibi birinci dereceden gerekli olan elementler toprağın kalitesini artırmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 33 1234 DCED

1. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ 1. Kurşun, doğada yaygın olarak bulunan, endüstrileşen toplumlarda kentleşme ve sanayileşmenin artması, bunun yanı sıra gerekli önlemlerin aynı hızda alınmaması sonucu, halk sağlığını tehdit eden toksik bir elementtir. Oran 5 4 3 Kandaki kurşun oranı Suç oranı 2 1 Yıl 1980 1990 2000 2010 2019 www.orbitalyayinlari.com Yukarıda, Oxford Üniversitesi’nden Bernard Gesch'un yaptığı bir araştırmaya göre insanların kanında bulunan kurşun miktarı ile şehirdeki suç oranının ilişkisini gösteren bir grafik verilmiştir. Kurşun ile ilgili verilen bilgiler ve araştırma sonucunu gösteren grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Akaryakıtlarda ve endüstride kullanılan kurşun miktarı zamanla azalmıştır. B) Kurşun, insanlarda sinir sistemine ve beyin fonksiyonlarına olumsuz etki yapar. C) Kurşun insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturan bir metaldir. D) Yıllar geçtikçe çevre bilinci gelişmiştir. E) 2000 ve 2010 yılları arasında, kandaki kurşun oranı, işlenen suç oranına göre daha hızlı azalmıştır. 2. Element Atom Numarası 9 Flor 9 50 Fosfor 15 20 Kükürt 16 15 Potasyum 19 Kalsiyum 20 19 16 Kalay 50 Bir bilardo masasında, üzerinde farklı elementlere ait atom numaraları olan altı top bulunmaktadır. Bu toplar ile oy- nanan oyunun kurallarına göre, toplardan atom numarası tek sayı olanlar mavi köşedeki deliğe, atom numarası çift olanlar kırmızı köşedeki deliğe atılacaktır. Buna göre, bir oyuncunun kazanabilmesi için mavi ve kırmızı deliklere hangi toplar girmelidir? Mavi Köşe Kırmızı Köşe A) F, P, S K, Ca, Sn B) F, P, K S, Ca, Sn C) K, Ca, Sn F, P, S D) S, Ca, Sn F, P, K E) F, S, K P, Ca, Sn Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası 34

TEST 14 d Testi 3. KAFEİN Kafein bileşiği; çay, kahve, kakao çekirdeği ve çikolatada bulunan, yorgunluğu azaltan ve uyanıklığı arttıran organik bir maddedir. Çay yapraklarından kafeini izole etmek isteyen bir kimyager, önce çay yapraklarını bir beher içindeki ılık suda bekletiyor. Oluşan renkli sıvıyı huni yardımıyla süzüyor. Bu süzüntüyü bir ayırma hunisine alarak üzerine bir miktar kloro- form (CHCl3, organik çözücü) ekliyor. Ekstraksiyon işleminden sonra su ve kloroform fazlarını iki ayrı erlen içine alarak birbirinden ayırıyor. Organik faz bulunan erlendeki kloroformu buharlaştırarak beyaz katı haldeki kafeini elde ediyor. Bu işlemler sırasında kimyager, aşağıdaki laboratuar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır? A) B) C) D) E) 4. Petrol nedir? Sorusuna cevap arayan Mehmet bir internet sitesinde aşağıdaki yazıyı okumuştur. www.orbitalyayinlari.com www.orbitalyayinlari.com/ Kimya hakkında her şey! PETROL NEDİR? Petrol çoğunlukla sıvı hâlde bulunan, çeşitli renklerde bulunabilen, yağ kıvamında bir maddedir. Yoğun, kolaylıkla alev alabilen petrol, yeryüzünde doğal olarak bulunan katı, sıvı ve gaz hâldeki hidrokarbonların (Hidrokarbon olarak adlandırılan maddeler, esas olarak hidrojen ve karbon elementlerinden meydana gelmiş maddelerdir.) bir karışımıdır. Petrol kelimesi Latince \"petra\" ve \"oleum\" kelimelerinden türemiştir. Petra, Latince \"kaya\" anlamına gelirken, oleum kelimesi de \"yağ\" anlamına gelir. Ham petrolün rengi çıkarıldığı yere göre farklılık gösterebilir. Petrolün renginin değişkenlik göstermesinin sebebi, içeriğinde bulunan hidrokarbonların çeşitleri ve karışım oranlarındaki farktır. Buna göre yukarıda verilen internet haberine petrol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İçerisindeki bileşiklerin özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın uğraş alanına girer. B) Petrokimyanın çalışma alanıdır.YanıcıMadde C) Petrol içeren variller üzerinde, güvenlik işaret bulunmalıdır. D) İçerisindeki maddelerin nitel ve nicel analizini analitik kimya inceler. E) Atomların belirli oranlarda birleşmesiyle oluşan saf maddedir. 35 1234 EBDE


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook