Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Phương thức thanh toán Fiato Premier - Cập nhật 05_11_2022

Phương thức thanh toán Fiato Premier - Cập nhật 05_11_2022

Published by Hoàng Nam Group, 2022-11-12 14:35:09

Description: Phương thức thanh toán Fiato Premier như thế nào? Một câu hỏi được nhiều người gửi đến Hoàng Nam Group về Fiato Premier – Môt dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng mua ở thời điểm hiện tại ở Thành phố Thủ Đức.

Xem chi tiết: https://bdshoangnamgroup.com/phuong-thuc-thanh-toan-fiato-premier/

#HoàngNamGroup #FiatoPremier

Keywords: fiato premier,hoàng nam group

Search

Read the Text Version

Tiến độ thanh toán Fiato Premier 05/11/2022 Phương thức thanh toán Fiato Premier như thế nào? Một câu hỏi được nhiều người gửi đến Hoàng Nam Group về Fiato Premier – Môt dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng mua ở thời điểm hiện tại ở Thành phố Thủ Đức. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!


Ưu đãi tuyệt vời khi mở bán vào tháng 12/2022 Công ty Cổ phần Địa Ốc Thăng Long (Thăng Long Real Group) thông báo tiến độ thanh toán Phiếu đặt cọc, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng mua bán đối với các sản phẩm thuộc dự án Fiato Premier do Công ty Cổ Phần Hưng Phú Invest làm Chủ đầu tư, cụ thể như sau:


TIẾN ĐỘ THANH TOÁN PHIẾU ĐẶT CỌC ĐỢT THANH TOÁN LOẠI HÌNH SẢN PHẨM GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN Ký phiếu đặt cọc Căn thương mại dịch vụ, căn hộ Penthouse 100.000.000 đồng/sản Ngay khi ký phiếu đặt phẩm cọc Ký phiếu đặt cọc Căn hộ 02 phòng ngủ, căn hộ 03 phòng ngủ, căn 50.000.000 đồng/sản Ngay khi ký phiếu đặt cọc hộ Duplex phẩm


TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC ĐỢT THANH GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN TOÁN Ngay khi ký Hợp đồng đặt cọc (trong 1 10% giá trị sản phẩm chưa bao gồm thuế vòng 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt GTGT (đã bao gồm tiền cọc theo Phiếu đặt cọc) cọc) Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký Hợp 2 10% giá trị sản phẩm chưa bao gồm thuế đồng đặt cọc GTGT Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký Hợp 3 10% giá trị sản phẩm chưa bao gồm thuế đồng đặt cọc GTGT


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN FIATO PREMIER THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐỢT THANH GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN TOÁN 1 30% giá trị sản phẩm bao gồm Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (đã bao gồm tiền đặt cọc theo Hợp thuế GTGT đồng đặt cọc) 2 40% giá trị sản phẩm bao gồm Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán thuế GTGT 3 25% giá trị sản phẩm bao gồm Theo thông báo bàn giao sản phẩm thuế GTGT + Thuế GTGT của Đợt 4 4 05% giá trị sản phẩm không bao Theo thông báo bán giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền gồm thuế GTGT sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Tiến độ thanh toán theo thời gian ĐỢT THANH GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN TOÁN 1 30% giá trị sản phẩm bao gồm Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (đã bao gồm tiền đặt cọc theo Hợp thuế GTGT đồng đặt cọc) 2 10% giá trị sản phẩm bao gồm Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán thuế GTGT 3 10% giá trị sản phẩm bao gồm Trong vòng 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán thuế GTGT 4 45% giá trị sản phẩm bao gồm Theo thông báo bàn giao sản phẩm thuế GTGT + Thuế GTGT của đợt 5 5 05% giá trị sản phẩm không bao Theo thông báo bán giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền


ĐỢT THANH GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN TOÁN 1 30% giá trị sản phẩm bao Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (đã bao gồm tiền đặt cọc theo Hợp đồng đặt gồm thuế GTGT cọc) 2 Bảng phương0t5h%ứcgtiháatnrịhstảonápnhFẩimatobao Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán Premier – khugồCm2 thuế GTGT 3 05% giá trị sản phẩm bao Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán gồm thuế GTGT 4 05% giá trị sản phẩm bao Trong vòng 05 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán gồm thuế GTGT 5 05% giá trị sản phẩm bao Trong vòng 07 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán gồm thuế GTGT 6 45% giá trị sản phẩm bao Theo thông báo bàn giao sản phẩm gồm thuế GTGT


TIẾN ĐỘ THANH TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG NHÀ CHUNG CƯ ĐỢT THANH TOÁN GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN Đợt bàn giao sản 2% giá trị sản phẩm chưa bao gồm thuế GTGT Theo thông báo bàn giao sản phẩm phẩm


Kết luận Trên đây là bảng thông báo mới nhất về tiến độ và phương thức thanh toán Fiato Premier mà Hoàng Nam Group được nhà phát triển Bất Động Sản Thăng Long Real Group cung cấp. Mọi thắc mắc về phương thức và tiến độ thanh toán căn hộ chung cư Fiato Premier vui lòng liên hệ 0977427227 hoặc truy cập https://bdshoangnamgroup.com/fiato-premier/ để xem chi tiết dự án. Nguồn bài viết: https://bdshoangnamgroup.com/phuong-thuc-thanh-toan-fiato-premier/


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook