Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Oferta Primar octombrie LR mic

Oferta Primar octombrie LR mic

Published by fane.avram, 2016-10-09 10:59:13

Description: Oferta Primar octombrie LR mic

Keywords: oferta corint,primar,octombrie

Search

Read the Text Version

www.edituracorint.ro www.pasaport-cultura.ro REDUCERI ÎNTRE 30% ȘI 45% Pentru comenzi: Pentru comenzi de 1–10 exemplare 30% • e-mail: [email protected] Pentru comenzi de 11–20 exemplare 35% • Mobil: 0758.225.440; 0758.053.419; 0758.053.424 Pentru comenzi de peste 20 exemplare 45% OFERTĂ DE CARTE ŞCOLARĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ANUL ŞCOLAR 2016–2017 MANUALE CÂȘTIGĂTOARE ALE LICITAȚIEI ORGANIZATE DE MENCS ÎN ANII 2014-2016 RELIGIE. CULTUL ORTODOX RELIGIE. CULTUL ORTODOX RELIGIE. CULTUL ORTODOX MANUAL PENTRU CLASA A IV-A CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA A IV-A MANUAL PENTRU CLASA I SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA MANUAL APROBAT PRIN ORDINUL NR. 3614/07.04.2016 SEMESTRUL I MANUAL APROBAT PRIN ORDINUL NR. 5963/11.12.2015 ȘI SEMESTRUL AL II-LEACoperte manuale Religie I:Layout 1 12.07.2014 13:32 Page 2NOU! RELIGIE CULTUL ORTODOX NOU! Caietul elevuluiCoperte manuale Religie I:Layout 1 12.07.2014 12:55 Page 1 Caietul elevului CLASA A IV A • SEMESTRUL AL II LEA Mihaela Achim Dragoș Ioniță CLASA A IV A • SEMESTRUL AL II LEA Florentina Nicula Acest caiet este un auxiliaMErDINUcICSoATŢEnIREUcI Leput cu respectarea progMraANmUAeLi MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE școlare și a structurii manualŞNuIACŢlEuIROCiNEATaLĂEpRIIrobat de Ministerul EduPcCELaNATțSRiAUei MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE CLASA I MINISTERUL EDUCAŢIEI Naționale și Cercetării Științi ce.ŞTIINŢIFICE A IV-A ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE RELIGIERELIGIEînvCățaaireetu, laecleelveualșuiicpaenîntrumcalnasuaaal.MIEoVbxi-xeaerraceisțtiMeiilheoaMealravrigAaacMahroinmilda,ioAvztneeiaașnotuap,raîFelnDoareciunp,atDinarraategNroicșuluIeloanuiSpțEăn,MrioEtSpTăRțuUiLndAeLeI,I-LEA MINISTERUL EDUCAŢIEI SEMESTRUL ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AL II-LEA adecvate particularităților de vârstă ale elevilor, ating competențele Caietul elevului RELIGIE speci ce și urmăresc să aprofundeze conțiCnUuLtTuUriLleOCîRnUTvOăLDțăTOrUXii.L ORTODOX CLASA A IV A • SEMESTRUL I CULTUL ORTODOX MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Caietul elevuluiRubricile textul, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE din caiet –MINISTERUL Să înțelegem Să deMsAcNoUpALerim împreună, EDUCAŢIEI Exersăm, aplicămŞN,IAÎCnŢEIROdCNeEATmLĂERnIIuri pentru micul creștin – vPiCEzLNAeTSRaAUză atât aspectul informal, cât și ŞfToIINrŢmIFIaCEl CaLlAeSdAuAcaIțVieiA. •ESleEvMuElSeTsRteULiAnIIVv-Aitat ca, pe baza CLASA In: MANUAL informațiilor din textul suport al lecțiilor, să-și eSxEMpErSiTmRULeI creativitatea, Mihaela Achim PENTRU RELIGIEsă-și formeze depMroinbixdereari,MsihăaMAealparciAarecMhosoimltgd,oArvcneeiaașsnouiae,reaFztlDoeareiuend,tsDinirtaanegNoicșpuuIloaunnițnă, catudxielivaerdceorencmepouratl cșui respectarea programei Dragoș Ioniță SEMESTRUL Iste compus din: Mihaela Achim Florentina Nicula CLASA I+ CD) religios. Fixarea și evaluașrceoalacruenșoiștainsțterluorctduoribiânmdainteusaulunltuvi izaaptreopbraitnde Ministerul Educației RELIGIE lui Anișoara Daiu CLASA recapitulările și evaluărilNe adțeCioUlanLaTlUneLașlOiuCRl TueOrncDietOătățXirlioirȘdtieinîțnivăcțea.re.rului Dragoș Ioniță A IV A Utilizarea acestui auxiliaCraiîeltuvlaelcevounlduui cpeenptreu ecllaevsalaa IoV-ameasitebuorngăanizat în patru unități de CULTUL ORTODOX Maria Moldoveanu BN: 978-606-782-032-4 cunoaștere a credinței cîrnevștăițnaer,e,aalcueileDașuimcanîenzemuașniuaalc.ăEiixedreciuțirilme avta,riate pe care le propune, RELIGIE RELIGIEIrina Leonte (coordonator) BN: 978-606-782-034-8 ww.edituracorint.ro MANUALîntrucât Dumnezeu este aCdaelecav,aAtedepvaărrtuiclușilaVriiatățațil(oIoradne1v4â,r6s)t.ă ale elevilor, ating competențele CULTUL ORTODOX Daniela Filip speci ce și urmăresc să aprofundeze conținuturile învățării. Daniela-Liliana Buzatu Florentina NicMuliahaela Achim PENTRU Iuliana-Magdalena Enache Anișoara Daiu CLASA Rubricile din caiet – Să înțelegem textul, Să descoperim împreună, CLASA I Exersăm, aplicăm, Îndemnuri pentru micul creștin – vizează atât aspectul A IV A informal, cât și formal al educației. Elevul este invitat ca, pe baza informațiilor din textul suport al lecțiilor, să-și exprime creativitatea, să-și formeze deprinderi, să progreseze din punct de vedere moral și MDraargiaoșMIoonldițoăveanu RELIGIE religios. Fixarea și evaluarea cunoștințelor dobândite sunt vizate prin recapitulările și evaluările de la nalul unităților de învățare. Florentina NiculCa ultul ortodoxPpaecnhtreutucllaesdauacaIVţi-oaneasltReEcLoImGîcnuIptEnrUuuo.tcasCilâșidUttzeaDirLnreTue:amaUacLncreeeOzdsetRiuunTițeeOsaitueDcxrCOielașiXalteiran,eîlA, dvaaelvuăcirouDnldușuimVceniaețpzaee(uIeolșeaivna1lac4ă,oi6i )dm.eaiurbmunată, RELIGIE• Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa CULTUL ORTORDEOXLIGIE • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) ISBN: 978-606-782-035-5 REDUCERE RELIGIE • Caietul elevului ISBN: 978-606-782-037-9 SEMCESUTRLUTLUALLII-OLERA TODOX 40%PÂNĂLA CULTUL ORTODOX www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iv-a.html REDUCERE SEMESTRUL I REDUCERE La adresa de mai sus veţi găsi şi plani carea calendaristică a materiei. 4PÂ0NĂ%LA PÂNĂ LA SEMESTRUCLuAlLtuII-lLEoArtodoxPachetuleducaţionalRELIGIE.CULTULORTODOX www.edituracorint.roISBN: 978-606-782-032-4 40% pentruclasaaIV-aestecompusdin:ISBN: 978-606-782-033-1 • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) ISBN: 978-606-782-035-5www.edituracorint.ro • Caietul elevului ISBN: 978-606-782-036-2 www.edituracorint.ro SEMESTRUL I• Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iv-a.html La adresa de mai sus veţi găsi şi plani carea calendaristică a materiei. Mihaela Achim şi colectiv Mihaela Achim , Dragoș Ioniță, Florentina Nicula Irina Leonte (coordonator) şi colectiv Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Preţ: 24,90 lei/set Preţ: 9,90 lei/sem. I; 9,90 lei/sem. II Preţ: 19,90 lei/set RELIGIE. CULTUL ORTODOX RELIGIE. CULTUL ORTODOX RELIGIE. CULTUL ORTODOX CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA I MANUAL PENTRU CLASA A II-A CAIETUL ELEVULUI CLASA A II-A SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEACoperte manuale Religie II:Layout 1 12.07.2014 13:35 Page 2 SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA MANUAL APROBAT PRIN ORDINUL NR. 5041/25.08.2015 Coperte manuale Religie II:Layout 1 12.07.2014 13:35 Page 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI CLASA A II-A ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE SEMESTRUL AL II-LEA RELIGIE CULTUL ORTODOXIE CULTUL ORTODOX Caietul elevuluiPACHETUL EDUCAȚIONAL este compus din: RELIGIE CULTULCLASAAII-A ORTODOXMINISTERUL EDUCAŢIEI Caietul elevului CL✓ASMA Ia•nSuEaMlE(ScTaRrtUeL+I CD) Gabriela Favu Caietul elevuluiSEMESTRULIŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEelevului ✓ Caietul elevului MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Ana Nicoleta Danciu MANUAL Irina Leonte ✓ Ghidul profesorului MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEIonelia Ţiţirigă PENTRU CLASA A II-A •RSEEMLEIGSTIREUL I Gabriela Favu CLASA A II-A • SEMESTRUL IUL I Daniela Lupiş CULTUL ORTODOX Ana Nicoleta Danciu PACHETUL EDUCAȚIONAL este compus din: Ionelia Ţiţirigăe un auxiliar conceput cu respectarea programei ✓ Manual (carte + CD) Gabriela Favu CLASA Acest caiet este un auxiliar conceput cu respectarea programei Daniela Lupişurii manualului aprobat de Ministerul Educaţiei şi ✓ Caietul elevului Ana Nicoleta Danciu şcolare și a structurii manualului aprobat de Ministerul Educaţiei şice. ✓ Ghidul profesorului Ionelia Ţiţirigă i pentru clasa I îşi propune să sprijine învăţarea, Daniela Lupiş A II-A Cercetării Ştiinţifice. aluarea cunoştinţelor şi a competenţelor și formarea Lucrarea cuprinde exerciţii şi jocuri didactice care au rolul de aral-religioase.nterdisciplinară de abordare a conținuturilor, ca şi sprijini dinamizarea procesului de învăţare. Varietatea acestora, erciţiilor variate şi a situaţiilor diverse de învăţare, în capitole care respectă structura manualului, MANUAL atât în conţinut, cât şi ca nivel de dificultate, reprezintă un sprijin ort necesar pentru studiul religiei, foarte modern pentru profesorii care aplică tehnici de învăţare diferenţiată. Eleviiesori, dar şi un instrument de lucru atractiv pentru RELIGIEPENTRU au posibilitatea de a lucra individual, caietul cuprinzând spaţii CLASA destinate rezolvărilor. A II-A Caietul elevului pentru clasa a II-a reprezintă un instrument util, care îmbogăţeşte predarea cunoştinţelor cuprinse în manualul de religie cu o bine-venită împletire a jocului cu învăţarea. RELIGIE. CULTUL ORTODOX REDUCERE RELIGIE ISBN: 978-606-8668-93-2 REDUCERE Cultul oRrtEoLdoIGx IE REDUCERE RELIGIEmpus din: PÂNĂ LAISBN:978-606-8668-89-5 ISBN: 978-606-8668-95-6 PÂNĂ LAISBN:978-606-8668-93-2 PÂNĂ LAISBN:978-606-8668-88-8 Partener www.grupulcorint.ro Cultul ortodox CULTUL ORTODOXă și varianta digitală) 40%ISBN: 978-606-8668-84-0 40%ISBN: 978-606-8668-94-9 40%ISBN: 978-606-8668-85-7 CULTUL ORTODOXtipografie: SEMESTRUL AL II-LEPaAchetul educaţional RELIGIE. CULTUL ORTODOXesibil gratuit la adresa www.grupulcorint.ro pentru clasa a II-a este compus din: www.grupulcorint.roachet-educational-clasa-i.html Partenergăsi şi planificarea calendaristică a materiei. tipografie: • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) • Caietul elevului www.grupulcorint.ro SEMESTRUL I• Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-ii-a.html La adresa de mai sus veţi găsi şi planificarea calendaristică a materiei. Irina Leonte Gabriela Favu şi colectiv Gabriela Favu şi colectiv Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Preţ: 9,90 lei/sem. I; 9,90 lei/sem. II Preţ: 19,90 lei/set Preţ: 9,90lei/sem. I; 9,90 lei/sem. II

RELIGIE. CULTUL ORTODOX RELIGIE. CULTUL ORTODOX ÎN CONFORMITATE CU NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ MANUAL PENTRU CLASA A III-A CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA A III-A SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA PRIMUL MEU AN DE ŞCOALĂ MATEMATICĂMANUAL APROBAT PRIN ORDINUL NR. 5045/25.08.2015 CAIET PENTRU ȘI EXPLORAREA MEDIULUI. CAIETUL ELEVULUI CLASA I CLASA PREGĂTITOARE coperta Cai_cyanmagentayellowblack Maria Drăghici MINISTERUL EDUCAŢIEI CLASA A III-A ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE SEMESTRUL AL II-LEA RELIGIE CULTUL ORTODOX RELIGIE Caietul elevului CLASA A III-A • SEMESTRUL I CULTUL ORTODOX Primul meu an de şcoală. Caiet pentru clasa pregătitoare este unn: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Caietul elevului MINISTERUL EDUCAŢIEI CLASA A III-A Cristina Benga auxiliar interdisciplinar, disciplinele integrate fiind Comunicare în limba MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAurora Ciachir ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE SEMESTRUL I Aurora Ciachir română, Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arteste compus din: Niculina Filat MANUACLLASA A III-A • SEMESTRUL I Niculina Filat+ CD) Mihaela Ghiţiu PENTRUAcest caiet este un auxiliar conceput cu respectarea programei Mihaela Ghiţiu lui Ioana NiculCareistina Benga RELIGIEşcolare și a structurii manualului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Ioana Niculaerului CLASACercetării Ştiinţifice. CULTUL ORTODOX Aurora Ciachir BN: 978-606-8668-96-3 Niculina Filat A III-A Caietul elevului pentru clasa a III-a este împărțit în unități de învățare BN: 978-606-8668-98-7 Mihaela Ghiţiu organizate ca în manual. Competențele specifice sunt atinse prin ww.grupulcorint.ro Ioana Niculae exerciții variate, care completează situațiile diverse de învățare propuse vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare. ISBN: 978-606-8668-96-3 REDUCERE Unităţile de învăţare sunt structurate în funcţie de anotimpuri, copiii ISBN: 978-606-8668-97-0 MANUALelevilor: jocuri de rol, activități practice, abordări interdisciplinare. www.grupulcorint.ro 4PÂ0NĂ%LA Rubricile din caiet – Să înțelegem textul, Să ne îmbogățim vocabu- fiind antrenaţi cu uşurinţă în activităţi ludice să exprime ceea ce văd, aud larul, Să aplicăm – au drept scop aprofundarea textelor propuse ca şi simt. PENTRUsuport în manual și completarea acestora. Paginile de recapitulare și Caietul se adresează elevilor care urmează clasa pregătitoare, dar şi CLASAevaluare de la finalul unităților de învățare au rolul de a fixa și evalua cadrelor didactice şi părinţilor, scopul acestuia fiind de a-l obişnui pe copil cu primul an de şcoală şi de a participa cu plăcere la toate activităţile inte- cunoștințele dobândite. grate desfăşurate în clasă, dezvoltându-şi astfel personalitatea. RELAIIGII-A IEUtilizarea acestui auxiliar îi va ajuta pe elevi să descopere și să se apropie mai mult de frumusețea credinței în Dumnezeu. Sugestiile metodologice şi proiectarea unităţilor de învăţare sunt dis- Cultul ortodox ponibile la http://grupulcorint.ro/Primul meu an de scoala/ RELIGIE REDUCERE RELIGIE www.grupulcorint.ro Cultul ortodox ISBN: 978-606-8609-29-4 4PÂ0NĂ%LA SEMESTRPaUcheLtul eAduLcaţioInIa-lLREELIGAIE. CULTUL ORTODOX CULTUL ORTODOX pentru clasa a III-a este compus din: ISBN: 978-606-8668-87-1 • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) • Caietul elevului ISBN: 978-606-8668-86-4 • Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa SEMESTRUL Iwww.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iii-a.html www.grupulcorint.ro La adresa de mai sus veţi găsi şi planificarea calendaristică a materiei. Maria Drăghici Constanța Bălan, Corina Andrei, Format: 20,5x26 cm, 64 pag. Cristina Voinea, Nicoleta Stan Cristina Benga şi colectiv Gabriela Favu şi colectiv coperta broşată, policromieFormat:16,5x23,5cm,48pag.,copertabroşată Format: 16,5x23,5 cm, 64 pag., coperta broşată Format: 20,5x26 cm, 96 pag. Preţ: 17,50 lei Preţ: 19,90 lei/set Preţ: 9,90 lei/sem. I; 9,90 lei/sem. II Preţ: 14,90 lei MANUALE APROBATE PRIN ORDINUL NR. 4781 ȘI NR. 4782/13.10.2014 ÎN CONFORMITATE CU NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. MANUAL PENTRU CLASA A II-A MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI. MANUAL PENTRU CLASA SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA A-II-A SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA Maria-Emilia Goian Maria-Emilia Goian Constanţa Bălan Constanţa Bălan Lucia Minchevici Lucia Minchevici Corina Andrei Corina Andrei Iulia Preda Iulia Preda Cristina Voinea Cristina Voinea Nicoleta Stan Nicoleta Stan MANUAL MANUAL PENTRU PENTRU MANUAL MANUAL CLASA CLASA PENTRU PENTRU CLASA CLASA A II-A A II-A PARTEA I PARTEA A II-A A II-A A II-A PARTEA I PARTEA A II-A COMUNICARE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI ŞI EXPLORAREA MEDIULUI CORINT CORINT CORINT CORINT E D U C AŢ I O N A L E D U C AŢ I O N A L M obixera M obixera E D U C AŢ I O N A L E D U C AŢ I O N A L MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Maria-Emilia Goian, Constanța Bălan, Corina Andrei, Lucia Minchevici, Iulia Preda Cristina Voinea, Nicoleta Stan Format: 20,5x26 cm, 64 pag., policromie Format: 20,5x26 cm, 96 pag., policromie Preţ: 24,90 lei/set Preţ: 24,90 lei/set MANUAL APROBAT DE MECS ÎN 2016 ÎN URMA LICITAȚIEI, CU ANUNȚ DE PARTICIPARE NR. 161752 DIN 05.08.2016 ISTORIA ROMÂNIEI. MIC ATLAS ȘCOLAR MANUAL ISTORIE PENTRU CLASA A IV-A CAIETUL ELEVULUI ISTORIE CLASA A IV-A Lucrarea este în concordanță SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA cu programa școlară în vigoare.NOU! NOU! ATLASE CORINT BOGDAN TEODORESCU ISTORIEMINISTERUL MANUAL Caietul elevului CYAN MAGENTA YELLOW BLACK PENTRU ISTORIA EDUCAŢIEI CLASA ROMÂNIEI NAŢIONALE A IV-A ŞI CERCETĂRII Mic atlas școlar ŞTIINŢIFICE Caietul elevuluiMobixera Lucrarea este SEMESTRUL AL II-LEA în concordanţă cu programa şcolară ISTORIECLASA A IV-A • SEMESTRUL IZoe Petre (coordonator), BogdanTeodorescu, Corina Andrei Bogdan Teodorescu CLASA A IV-A Corina Andrei în vigoare. MINISTERUL Acest caiet este un auxiliar conceput cu respectarea programei BOGDAN TEODORESCU EDUCAŢIEI Bogdan Teodorescu şcoMlaArNUeALși a structurii manualului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Format:16,5x23 cm, 48 pag. NAŢIONALE CerPcCELeNATtSRăAUrii Ştiinţifice. MANUAL ŞI CERCETĂRII Preţ: 27,50 lei PENTRU ŞTIINŢIFICE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE CLASA A IV-A este împărțit în unități de învățare ISTORIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEZoe Petre (coordonator)A IV-A elevului pentru clasa a III-a ROMÂNIEI Bogdan Teodorescu SECMEaSiTeRUtLuI l Mic atlas școlarCorina AndreiISTORIEZoe Petre (coordonator) organizate ca în manual. Competențele specifice sunt atinse prin Bogdan Teodorescu M obixera Corina Andrei Zoe Petre (coordonator), BogdanTeodorescu, CorienaxAendrreci iții variate, care completează situațiile diverse de învățare propuse ISTORIE elevilor: jocuri de rol, activități practice, abordări interdisciplinare. Rubricile din caiet – Să înțelegem textul, Să ne îmbogățim vocabu- MANUAL larul, Să aplicăm – au drept scop aprofundarea textelor propuse ca PENTRU CLASA suport în manual și completarea acestora. Paginile de recapitulare și A IV-A evaluare de la finalul unităților de învățare au rolul de a fixa și evalua În ultimii ani au apărut mai multe atlase istorice, dar acestea nu au reușit să acopere cu adevărat — nici din punct cunoștințele dobândite. de vedere calitativ și nici din punct de vedere cantitativ — nevoile procesului didactic din școli. Faţă de celelalte atlase Utilizarea acestui auxiliar îi va ajuta pe elevi să descopere și să se istorice aflate pe piaţă, Istoria României. Mic atlas școlar se distinge prin efortul de a surprinde esenţialul într-un număr apropie mai mult de frumusețea credinței în Dumnezeu. limitat de planșe, oferind totodată o cantitate impresionantă de informaţie istorică. Deși în acest domeniu nu este posibilă ISTORIE ISTORIE o originalitate absolută, autorul și-a valorificat bogata experienţă didactică, reușind să ofere mai multe hărţi și tabele Pachetul educaţional ISTORIE cu perspective înnoitoare, care ajută efectiv la înţelegerea pentru clasa a IV-a este compus din: proceselor istorice. Având în vedere cele de mai sus, îmi exprim convingerea că Istoria României. Mic atlas școlar reprezintă un auxiliar practic și valoros atât pentru elevi, cât și pentru profesorii de istorie. Prof. univ. dr. BOGDAN MURGESCU SEMESTRUL AL II-LEA SEMESTRUL I • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) ISBN: 978-606-8668-87-1 ISBN: 978-606-8668-76-5 • Caietul elevului ISBN: 978-606-8668-86-4 • Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa www.grupulcorint.ro www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iii-a.html La adresa de mai sus veţi găsi şi planificarea calendaristică a materiei. Zoe Petre (coordonator), Bogdan Teodorescu, www.grupulcorint.ro Bogdan Teodorescu, Corina Andrei Corina Andrei Format: 20,5x26 cm, 72 pag. Format: 20,5x26 cm, 72 pag. Preţ: 24,90 lei/set Preţ: 12,50 lei

PACHET EDUCATIONAL PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A III-A CAIET MATEMATICĂ CLASA A III-A ANTOLOGIE DE TEXTE CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ APROBATĂ DE MENCS CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ APROBATĂ DIN LITERATURA UNIVERSALĂ • MANUAL LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A III-A, SEM. I ȘI II • CAIET LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A III-A, SEM. I ȘI II DE M.E.N.C.S. Daniela Beșliu, Alexandrina Dumitru ază dască- Constanţa Bălan MATEMATICĂ Caietul elevului Format: 16,5x23,5 cm, 160 pag. ezvoltarea Corina Andrei e acestuia, Caietul elevului Preţ: 19,90 lei CLASA A III A MCLAASA ATIIEI AM SEAMETSTRICUL ĂI te de pro- MATEMATICĂ PENTRU CLASA A III-A. CAIETUL ELEVULUI Constanţa Bălan Caietul elevului derea din- Realizat în conformitate cu programa actuală, caietul pe care vi-l Corina Andrei Caietul elevului CLASA A III-AAbordarea prezentăm se adresează atât elevilor – ajutându-i să înţeleagă și să Nicoleta Stan cipanţi la aprofundeze conţinuturile, stimulându-le creativitatea și dorinţa de rivsi,gdoearfeo,-lucrarea se adresează dască- Constanţa Bălan autodepășire, cadrelor didactice – în vederea realizării unui învăţă- CLASA A III-A Constanţa Bălan a,sdceălacragrue- pune accent pe dezvoltarea Corina Andrei Corina Andrei e uintitleilzeâcntudale, emoţionale ale acestuia, mânt modern, cât și părinţilor care doresc să urmărească progresul Nicoleta Stan timulează copiilor, să îi ajute în xarea și consolidarea cunoștinţelor și deprin- Realizat în conformitate cu programa actuală, caietul pe care vi-l ând toate competenţele cerute de pro- ctjuatdeeîcnatma,od echilibrat, ponderea din- derilor dobândite în școală. Caietul elevuluiprezentăm se adresează atât elevilor – ajutându-i să înţeleagă şi să oereaxnpirfiimined atent cântărită. Abordarea MATEMATICĂpe ranliet,ateelaevșiii devenind coparticipanţi la Tipurile vsatirmiauteledazeăe1xg9eâ7rncdiţiirieași probleme (peste 600) îi antrenează aprofundeze conţinuturile, stimulându-le creativitatea şi dorinţa de opria per- elevi, le și îi conduc spre aprofundarea cu- autodepăşire, cadrelor didactice – în vederea realizării unui învăţă- eptare corectă a textului scris, de fo- MANUAL Caietul elevuluinoștinţelor. Acestea sunt concepute de la ușor la greu, de la simplu la ConstancmţoaâpniBitloămrl,oasdnăeîrina,jucâtetCşîLni ApfiăSxraAinreţAailoşIriIcIcoanAresodlioSdraEersMecasEcăuSunTromRştUăinrLeţaeslAocrăLşpIirIdoegLprEerisAnu-l MATEMATICĂ PENTRU CLASA A III-A. CAIETUL ELEVULUImulare a unor mesaje proprii, de argu- complex, unele vizând teme interdisciplinare. Sarcinile de lucru sunt derilor dobândite în şcoală.mbogăţindu-și vocabularul și utilizând accesibile tuturor elevilor, însă cei CdLoArSnAicAi dIIeI Aperformanţă vor găsi două secţiuni ample ce conţin exerciţii cu grad ridicat de di cultate. Corina AndreiTipurile variate de exerciţii şi probleme (peste 600) îi antrenează de comunicare. Lucrarea stimulează PENTRUȘi foarte distractive! Nicoleta Stanpe elevi, le stimulează gândirea şi îi conduc spre aprofundarea cu- . Realizat în conformitate cu programa actuală, caietul pe care vi-l i, stimulându-le gândirea, judecata, CLASA prezentăm se adresează atât elevilor – ajutându-i să înţeleagă și să noştinţelor. Acestea sunt concepute de la uşor la greu, de la simplu la aaţiliscăitgaţâinadească creativ, să se exprime A III-A aprofundeze conţinuturile, stimulându-le creativitatea și dorinţa de e comunicare, să observe realitatea și Autoarele acestei lucrări au ealuabtoodreaptășmiraen, ucaadlurel loMr adtiedmacattiicceă– în vederea realizării unui învăţă- MATEMATICĂ PENTRU CLASA A III-A. CAIETUL ELEVULUILIMBAcomplex, unele vizând teme interdisciplinare. Sarcinile de lucru sunt nă, un final, în funcţie de propria per- pentru clasa a III-a care a îndeplinmit âcnrittemrioidleertneh, ncâicteșidepăcrailnitţialtoerlcaare doresc să urmărească progresul LITERATURAaccesibile tuturor elevilor, însă cei dornici de performanţă vor găsi redere în forţele proprii. licitaţia de manuale școlare organiczoaptăiidloer ,MsăECîi Sajîunteanînul 2x0ar1e5a. și consolidarea cunoștinţelor și deprin- Același colectiv de autori a realizdaetrmiloarnduoabluâlnMdiateteîmn șactoicaălăp.entru două secţiuni ample ce conţin exerciţii cu grad ridicat de dificultate. clasa a II-a, aprobat de MECS prin ordTiinpuurlinler.v4a7r8ia2tedidne1e3x.e1r0c.i2ţi0i1ș4i probleme (peste 600) îi antrenează ȘI Şi foarte distractive! Constanţa Bălan, Corina Andrei, Nicoleta Stan ROMÂNĂAutoarele acestei lucrări au elaborat manualul Matematică MANUALși Caietul elevului pentru clasa a II-pae, aefleervei,ntlemsatinmuualleualzuăi rgeâsnpdeicrteiav.și îi conduc spre aprofundarea cu- pentru clasa a III-a care a îndeplinit criteriile tehnice de calitate la noștinţelor. Acestea sunt concepute de la ușor la greu, de la simplu la PENTRUcomplex, unele vizând teme interdisciplinare. Sarcinile de lucru sunt LIMBACLASAaccesibile tuturor elevilor, însă cei dornici de performanţă vor găsi ȘI LITERATURA Pachetuleducaţional este compus din: MATEMATICAĂȘdpioIfueoIănaIrst-tereAcuţdiciuslntariasacamtiavpelI!eIIc-eaconţin exerciţii cu grad ridicat de di cultate. • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) licitaţia de manuale şcolare organizată de MECS în anul 2015. • Caietul elevului Autoarele acestei lucrări auISBeNl:a9b78o-6r06a-8t668m-83a-3nualul Matematică LIMBAAcelaşi colectiv de autori a realizat manualul Matematică pentru MATEMATICĂ ROMÂNĂLIMBAL• aGwhawdidwrue.sel apdrditouefermascoaoriursilunusti.,rvaoec/ţpcieagscăihbsieilştgi-epradlatuunciitatlcaiaoarnedaarlple-iccescalaniaAltetsarcnaţuei-dla aaca-ldșriaiiieiss-ctaamoi.chlaaăetncImaItuiImlva-aldaetceșeaacrrouieeltiaao.rrîeinaodrregepaalnwliinwizziwata.tgctmrăruipdatuenelcr uoMiriailnEletu.CrtloeSMhînanitceaemnduaelti2cca0ăl1ipt5ea.ntetrluaNĂcriteriile tehnice de calitate la licitaţia clasa a II-a, aprobat de MECS prin ordinul nr. 4782 din 13.10.2014 clasa a II-a, aprobat de MECS prin ordinul nr. 4782 din 13.10.2014 Constanța Bălan, Corina Andrei, şi Caietul elevului pentru clasa a II-a, aferent manualului respectiv. Nicoleta StanMECS în anul 2015. Format: 20,5x26 cm, 112 pag. ISBN: 978-606-8668-90-1 și Caietul elevului pentru clasa a II-a, aferent manualului respectiv. ȘI LITERATURA Constanţa Bălan, Corina Andrei, Nicoleta Stan ISBN: 978-606-8668-92-5 Preţ: 14,90 lei ȘI LITERATURA SEMESTRUL AL IIP-aLchEetuAleducaţionalMATEMATICĂpentruclasaaIII-a Constanţa Bălan, Corina Andrei, Nicoleta Staneriei. www.grupulcorint.ro ROMÂNĂPachetul educaţional MATEMATICĂ pentru clasa a III-a ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ROMÂNĂestecompusdin: este compus din: ISBN: 978-606-8668-83-3pus din: • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) • Caietul elevului ISBN: 978-606-8668-83-3 • Manual (varianta tipărită și varianta digitală) • Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa • Caietul elevuluita digitală) www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iii-a.html • Ghidul profesorului, accesibil gratuit la adresa www.grupulcorint.ro La adresa de mai sus veţi găsi şi plani carea calendaristică a materiei. www.edituracorint.ro/pachet-educational-clasa-a-iii-a.html ISBN: 978-606-8668-90-1 www.grupulcorint.ro La adresa de mai sus veţi găsi şi planificarea calendaristică a materiei. ISBN: 978-606-8668-91-8 uit la adresa www.grupulcorint.ro SEMESTRUL I Constanța Bălan, Corina Andrei,cational-clasa-a-iii-a.htmlnificarea calendaristică a materiei. Constanța Bălan, Corina Andrei Nicoleta Stan Format: 20,5x26 cm, 72 pag. Format: 20,5x26 cm, 64 pag. Preţ: 24,90 lei/set Preţ: 9,90 lei/sem. I, 9,90 lei/sem. II AUXILIARE ȘI CAIETELE ELEVULUI AFERENTE MANUALELOR CÂȘTIGĂTOARE ÎN CONFORMITATE CU NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ FIRST STEPS IN ENGLISH. HALLO, KINDER! COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. MATEMATICĂ PRIMII PAȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ LIMBA GERMANĂ CAIETUL ELEVULUI PENTRU ȘI EXPLORAREA MEDIULUI. PENTRU ÎNCEPĂTORI CAIET PENTRU CLASA A-II-A cotor 5.5mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK cotor 8 mm CLASA A II-A – PARTEA I ȘI A-II-A Evemariephs Ha llo,Maria Alexe FNirstGSLteIpsSin Draganovici H E rt Andreea Toate drepturile acestei lucrări sunt rezervate EDI Ha llo, kin der! Limba germană pentru începători Rusen H KHi nadlleo,r! Toate drepturile acestei lucrări sunt rezervate EDI Limba germană pentru începători K i n d e r!FNirstGSLteIpsSin CD-ul este inclus r: Alexandra Maria Stănescu, Alexandru Chirimbu în prețul cărții ISBN: 978-606-8609-41-6 CD-ul este inclusE Learn English with Ann and Robert în prețul cărții r:n e AlexandraC DMaria Stănescu, Alexandru Chirimbu ISBN: 978-606-8609-41-6 Lecții pentru începători TURII CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT. Lectura textelo F irst steps in English Learn English with Ann and Robert Limba germană pentru începătoriLearn English with Ann and Robert Maria AlexeLecții pentru începători ConțiMaria AlexeTURII CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT. Lectura textelo Hallo, Kinder! este un instrument de lucru care oferă posibilitatea învăţăriisau trei lecții. Fiecareție prezintă un aspect F i rst St e p slimbii germane prin jocuri şi activităţi diverse, în așa fel selectate încât acumularea cunoştinţelor să se realizeze într-un mod plăcut. o anumită situație deetul şi comunicarea lor În cele șase unităţi, împărţite în câte patru lecţii, se fixează prin jocuri atât vocabularul de bază al temei abordate, cât şi structurile lingvistice aferentebi, cartea este însoțităe ajută la fixarea unor i n E n g li s hacestuia. Fiecare exerciţiu este prevăzut cu simboluri uşor de recunoscut pentru copii, încât să nu întâmpine dificultăţi la înţelegerea cerinţei. Lucrarea, concepută în conformitate cu programa şcolară pentru limba modernă Evemarie Draganovici • Andreea Rusen Learn EapnrogbaltiăsphrinwOMitnhr. 34A18n/1n9.0a3n.2d013R, eostbe eînsrotţită de un ghid al profesorului, Lecții pentru începătoricare conţine mici dialoguri pentru fiecare imagine, respectiv pentru unele exerciţii‚ şi propune cântece, poezii, jocuri şi diverse activităţi la fiecare lecţie.ză În conformitate cu nouad util programă școlară în vigoare ilor Ghidul profesorului este disponibil la: Maria Alexe http://grupulcorint.ro/hallo_kinder_incepatori_ghidul_profesorului ISBN: 978-606-8668-42-0 Evemarie Draganovici, Andreea Rusen Maria-Emilia Goian, Constanța Bălan, Corina Andrei, Format: 20,5x26 cm, 144 pag. Lucia Minchevici, Iulia Preda www.grupulcorint.ro coperta broşată, policromie Format: 20,5x26 cm, 64 pag., policromie Cristina Voinea, Nicoleta Stan Format: 20,5x26 cm, 96 pag. Maria Alexe Preţ: 29,90 lei Preţ: 9,90 lei/sem. I; 9,90 lei/sem. II Format: 20,5x26 cm, 80 pag. Preţ: 14,90 lei coperta broşată, policromie Preţ: 29,90 lei PRIMUL MEU ROMÂNIA. GEOGRAFIA ROMÂNIEI ATLAS GEOGRAFIC ATLAS GEOGRAFIC ȘCOLAR MIC ATLAS ȘCOLAR Cyan Magenta Yellow Black_România-Atlas geografic [colar_Coperta I-IV Lucrarea avizată de Ministerul Lucrarea este în concordanță cu programa școlară și are la Educației  Naționale și Cercetării Științifice bazăRomânia.AtlasgeograficșcolaravizatdeMinisterul Atlasul geografic de fa]\ `[i propune s\ realizeze o sintez\ cartografic\ original\ asupra geografiei României, cu o prepon- prin adresa nr. 1377/noiembrie 2001 Educației  Naționale și Cercetării Științifice prin adresa derent\ destina]ie [colar\. Lucrarea reprezint\ o surs\ impor- nr. 1377/noiembrie 2001 tant\ de preg\tire cotidian\ a elevilor din `nv\]\mântul preuni- versitar. Mic atlas școlar CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ATLASE CORINT OCTAVIAN MÂNDRUȚ Lucrarea este utilizabil\ în contextul unui pachet de instruire AOCTAVIAN MÂNDRUȚ complex realizat de Editura CORINT, care cuprinde manualul GEOGRAFIA [colar, caietul de activitate independent\ a elevului, culegerea de CORINT GEOGRAFIA ROMÂNIEI teste [i ghidul profesorului; aceste lucr\ri [i prezentul atlas fa- ROMÂNIEI ciliteaz\ cunoa[terea [i `n]elegerea aspectelor esen]iale referi- E D U C AŢ I O N A L Mic atlas școlar toare la geografia României. Atlasul poate fi utilizat totodat\ ca Deși relativ redus ca dimensiuni (48 de pagini), prezen- surs\ informa]ional\ esen]ial\ în preg\tirea examenelor [i a con- tul atlas geografic reprezintă o sinteză a celor mai impor- VIZATcuMprEoLuCgcrraSamreaașecsotlearîănșcioanrceolradbaanzțăă cursurilor [colare. tante elemente de geografie a României. România. Atlas geografic școlar avizat de Ministerul Educației  Atlasul con]ine o serie de elemente informa]ionale [i car- Atât pentru elevii de clasa a VIII-a, cât și pentru cei și Cercetării prin adresa tografice care `l individualizeaz\, cum ar fi: care vor susţine bacalaureatul, atlasul constituie baza nr. 1377/noiembrie 2001. informaţională în studierea geografiei ţării noastre. h\r]i speciale [i tematice; h\r]i regionale pentru toate unit\]ile teritoriale majore ale Geografia României. Mic atlas școlar este structurat în ]\rii; patru capitole, care tratează: h\r]i cu reprezentarea substratului reliefului, care permit o lo- calizare corect\ (ora[e, resurse naturale, activit\]i economice • poziţia geografică; etc.); • geografia fizică (trepte, tipuri și unităţi de relief, climă, date de referin]\ despre jude]e [i municipiul Bucure[ti; date geografice, economice [i demografice aduse la zi. ape etc.); • geografia umană (populaţie, așezări, economie); A fost utilizat\ `n cea mai mare m\sur\ terminologia adop- • geografia regională (marile unităţi regionale). tat\ de tratatul de geografie a României (volumele I–IV, Editura Se remarcă deosebita realizare grafică a hărţilor, care Academiei, 1983–2005). dau impresia de reprezentare în spaţiu a suprafeţei terestre. Geografia României. Mic atlas școlar constituie un in- Prin logica intern\ imanent\ (de la geografia fizic\ [i geo- strument de lucru deosebit de util elevilor și o sursă sintetică grafia uman\ la geografia regional\ [i dezvoltarea durabil\), de informare pentru toţi cei interesaţi să-și îmbogăţească prin calitatea informa]iilor [i modalit\]ile de reprezentare carto- permanent cunoștinţele. grafic\, precum [i prin ]inuta grafic\, România, atlas geografic [colar satisface exigen]ele celor interesa]i. Ediţia a V-a revizuită Edi]ia a VII-a ISBN: 978-606-8668-73-4 rev\zut\ [i actualizat\ www.grupulcorint.ro www.grupulcorint.ro ISBN: 978-606-93580-0-9 Octavian Mândruț Octavian Mândruț Format: 20,5x26 cm, 80 pag. Format:16,5x23 cm, 48 pag. Octavian Mândruț Format: 20,5x26 cm, 48 pag. Preţ: 34,90 lei Preţ: 27,50 lei Preţ: 27,50 lei

ÎN CONFORMITATE CU MODELELE ELABORATE DE MENCS EVALUARE FINALĂ CLASA A II-A EVALUARE FINALĂ CLASA A IV-A EVALUARE FINALĂ CLASA A IV-A COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI CYAN MAGENTA YELLOW BLACKnentă importantă a procesului de învăţământ. Clasa a 2-a Aurelia Arghirescu În cadrul strategiei moderne, evaluarea la sfârşitul ciclului primar este un Clasa a 4-a Aurelia Arghirescu În conformitate de comunicare în limba română și 10 teste Floarea Ancuţă În comnofomremntitiamtpeortant. Floarea Ancuţă cu modeleleiului care veri că în mod e cient cunoștinţe Nicoleta Frumosu Claudia-Adriana Bancu elaborate Marilena-Liliana Nădrag cu moCdoenlceelepute după modelul testelor de evaluare nală la nivel naţional, cele Ileana Leafu de MECSpropuse de Ministerul Educaţiei și Cercetării Alexandra-Mihaela Grosu e2la0bdoeratteeste de limba română şi cele 12 de matematică veri că cunoştinţeleonale de evaluare. dfeunMdEamCeveSanlutaalree,aşicaonmupmeete: nţelor de înţelegere a textului scris în limba română; Limba română lor și elevilor repere în funcţie de care aceștia, Comunicare  evaluarea competenţelor de matematică. olosit, să poată aprecia nivelul de performan- Lucrarea de faţă le oferă elevilor şi părinţilor repere în funcție de care aceştia, Matematică în limba română indiferent de manualul alternativ folosit, să poată aprecia nivelul de performanţă atins în învăţare. Matematică şi explorarea mediului EVALUARE FINALĂ clasa fiEvnaalluăare EVALUARE FINALĂ clasa fiEvnaalluăare a 2-a a 4-a ISBN 978-606-8668-13-0 ISBN 978-606-8668-12-3www.grupulcorint.ro aIV www.grupulcorint.ro aIV Aurelia Arghirescu şi colectiv Aurelia Arghirescu şi colectiv Roxana Gavrilă şi colectiv Format: 16,5x23,5 cm, 128 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 128 pag., coperta broşată Format: 16,5x23,5 cm, 128 pag., coperta broşată Preţ: 14,90 lei Preţ: 19,90 lei Preţ: 14,90 lei AVIZATE DE MENCS PRIN PROCES-VERBAL NR. 2110/OCTOMBRIE 2013 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ JOCURI DIDACTICE LIMBA ENGLEZĂ. CAIETE DE LUCRU PENTRU CLASELE CAIETUL ELEVULUI I ŞI A II-A/A III-A ŞI A IV-A PENTRU CLASA A III‑A PENTRU CLASELE A II-A, A III-A ŞI A IV-A Anicuţa Todea, Ioana Câmpean Alexandrina Dumitru, Ecaterina Comişel, Format: 20,5x26 cm, 80 pag. Viorel-George Dumitru Ileana Pîrvu Format: 20,5x26 cm, 128 pag. (cls. a II-a şi a III-a), 96 pag. (cls. a IV-a), coperte broşate, 2 culori Format: 21x29,5 cm, 112 pag. coperta broşată, policromie coperta broşată Preţ: 16,50 lei/titlu Preţ: 14,90 lei/titlu Preţ: 9,90 lei NR. DESCRIERE AUTOR CLASĂ PREȚ CRT. pregătitoare 17,50 CLASA PREGĂTITOARE Maria Drăghici 1 PRIMUL MEU AN DE ȘCOALĂ Maria Alexe CAIET PENTRU CLASA PREGĂTITOARE Larousse Oxford LIMBI MODERNE Mădălina Pop ENGLEZĂ 2 FIRST STEPS IN ENGLISH. PRIMII PAȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ pregătitoare 29,90 pregătitoare 24,90 3 ISTEȚ DE MIC. ÎNVĂȚ ENGLEZĂ CÂNTÂND (cu CD inclus) pregătitoare 29,90 pregătitoare 19,90 4 PRIMELE CUVINTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ DICŢIONAR ILUSTRAT 5 ENGLISH IN A BLINK OF AN EYE

NR. DESCRIERE AUTOR CLASĂ PREȚCRT. Donatella Bergamino pregătitoare 27,506 I SPEAK ENGLISH. ÎNVAȚĂ ENGLEZA JUCÂNDU-TE7 DICȚIONAR ILUSTRAT ENGLEZ - ROMÂN PENTRU ACASĂ, ȘCOALĂ & INTERNET OXFORD pregătitoare 39,908 PRIMELE TALE PROPOZIȚII. DICȚIONAR ENGLEZ-ROMÂN CU ILUSTRAȚII Amelie Modere pregătitoare 34,90 FRANCEZĂ9 LE FRANCAIS EN IMAGES POUR TOUS LES ENFANTS Claudia Dobre pregătitoare 19,90 GERMANĂ10 HALLO, KINDER! Limba germană pentru începători Evemarie Draganovici, Andreea Rusen pregătitoare 29,9011 START MIT DEUTSCH. VOCABULAR, EXPRESII, JOCURI Nicoleta Stroie pregătitoare 24,9012 DEUTSCH MIT BILDERN FÜR ALLE KINDER. PRIMELE CUVINTE. PRIMELE PROPOZIȚII Cristina Cîndescu Dumitru pregătitoare 19,9013 ICH SPRECHE DEUTSCH. ÎNVAȚĂ GERMANA JUCÂNDU-TE Donatella Bergamino pregătitoare 29,9014 PRIMELE CUVINTE îN LIMBA GERMANĂ. DICȚIONAR ILUSTRAT OXFORD OXFORD pregătitoare 29,90 CLASA I LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ15 CAIET DE VACANȚĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICA PENTRU CLASA I Roxana Gavrilă (coord.) I 14,9016 ANTOLOGIE DE TEXTE DIN LITERATURA UNIVERSALĂ PENTRU CLASELE I-IV Daniela Besliu, Alexandrina Dumitru I-IV 19,9017 JOCURI DIDACTICE PENTRU CLASELE I-II Alexandrina Dumitru I-II 16,50 MATEMATICĂ MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI Bălan Constanța, Voinea Cristina, I 14,9018 CAIETUL ELEVULUI CLASA I Stan Nicoleta, Andrei Corina (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE19 CAIET EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE CLASA I Greta Airinei, Carmen Sima, Lenuţa Movileanu I 10,00 RELIGIE20 RELIGIE. CULTUL ORTODOX MANUAL PENTRU CLASA I Irina Leonte (coord.) I 19,90/ SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA Irina Leonte setul RELIGIE. CULTUL ORTODOX 9,90 sem. I,21 CAIET PENTRU CLASA I SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA I 9,90 sem. II CLASA A II-A LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ22 CAIET DE VACANȚĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ PENTRU CLASA A II-A Roxana Gavrilă (coord.) II 14,9023 ANTOLOGIE DE TEXTE DIN LITERATURA UNIVERSALA PENTRU CLASELE I-IV Daniela Besliu, Alexandrina Dumitru I-IV 19,9024 EVALUARE FINALĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ PENTRU CLASA A II-A Aurelia Arghirescu (coord.) II 14,90 Maria-Emilia Goian, Lucia Minchevici, II 24,9025 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. MANUAL PENTRU CLASA A II-A Partea I și Partea a II-a + CD (APROBATE DE M.E.C.S.) Iulia Preda II 9,90 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA A II-A Maria-Emilia Goian, Lucia Minchevici,26 Partea I (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) II 9,90 Iulia Preda II 14,9027 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA A II-A Maria-Emilia Goian, Lucia Minchevici, Partea a II-a (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) Iulia Preda28 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. CAIET PENTRU CLASA A II-A Ioana Câmpean29 JOCURI DIDACTICE PENTRU CLASELE I-II Alexandrina Dumitru I-II 16,50 MATEMATICĂ30 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI. MANUAL PENTRU CLASA A-II-A Constanța Bălan, Cristina Voinea, II 24,90 Partea I și Partea a II-a + CD (APROBATE DE M.E.C.S.) Nicoleta Stan, Corina Andrei II 14,90 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI. CAIETUL ELEVULUI PENTRU31 CLASA A-II-A (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) Constanța Bălan, Cristina Voinea, Nicoleta Stan, Corina Andrei RELIGIE32 RELIGIE. CULTUL ORTODOX. MANUAL PENTRU CLASA A II-A Gabriela Favu (coord.) II 19,90/ SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA Gabriela Favu (coord.) setul RELIGIE. CULTUL ORTODOX 9,90sem. I,33 CAIET PENTRU CLASA A II-A SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL AL II-LEA II 9,90 sem. II CLASA A III-A LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ34 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. MANUAL PENTRU CLASA A III-A Constanța Bălan, III 24,90/ (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II Corina Andrei setul LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. CAIET PENTRU CLASA A III-A 9,90 sem. I,35 (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II Constanța Bălan, III 9,90 sem. II Corina Andrei36 ANTOLOGIE DE TEXTE DIN LITERATURA UNIVERSALĂ PENTRU CLASELE I-IV Daniela Besliu, Alexandrina Dumitru I-IV 19,9037 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. CAIET PENTRU CLASA A III-A Ioana Câmpean III 14,9038 JOCURI DIDACTICE PENTRU CLASELE III-IV Alexandrina Dumitru III-IV 16,50

NR. DESCRIERE AUTOR CLASĂ PREȚCRT. MATEMATICA39 CAIET ELEV CLASA A III -A MATEMATICĂ Constanța Bălan, Corina Andrei III 14,90 (CONFORM CU NOUA PROGRAMĂ) LIMBI MODERNE ENGLEZĂ40 CAIET ELEV CLASA A III-A - LIMBA ENGLEZĂ E. Comișel, I.Pârvu III 9,90 CULTURĂ CIVICĂ/ CONSILIERE ȘI ORIENTARE41 MANUAL OPȚIONAL DREPTURILE MICULUI CETĂȚEAN Lenuța Movileanu, Maria Cical, Rodica Florescu III-IV 3,00 CLASELE III-IV MANUAL OPȚIONAL CONSILIERE42 ȘI ORIENTARE PENTRU CLASA A III-A Florentina Chifu, Andreea Chifu III 5,00 RELIGIE43 RELIGIE. CULTUL ORTODOX. Cristina Benga, Aurora Ceachir, Mihaela Ghiţiu, III 19,90/ MANUAL PENTRU CLASA A III-A Niculina Filat, Ioana Niculae setul SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II RELIGIE. CULTUL ORTODOX44 CAIET PENTRU CLASA A III-A Cristina Benga, Aurora Ceachir, Mihaela Ghiţiu, III 9,90 sem. I, SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II Niculina Filat, Ioana Niculae 9,90 sem. II CLASA A IV-A LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ45 ANTOLOGIE DE TEXTE DIN LITERATURA UNIVERSALĂ PENTRU CLASELE I-IV Daniela Besliu, Alexandrina Dumitru I-IV 19,9046 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. CAIET PENTRU CLASA A IV-A Ioana Câmpean IV 14,9047 JOCURI DIDACTICE PENTRU CLASELE III-IV Alexandrina Dumitru III-IV 16,5048 EVALUARE FINALĂ. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Roxana Gavrilă (coord.) IV 14,90 ȘI MATEMATICĂ49 EVALUARE FINALĂ. LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ Aurelia Arghirescu (coord.) IV 19,90 LIMBI MODERNE ENGLEZĂ50 LIMBA ENGLEZĂ. MANUAL OPȚIONAL CLASELE IV-VI Luiza Gervescu IV 10,00 ATLASE51 PRIMUL MEU ATLAS GEOGRAFIC Octavian Mândruț IV 27,5052 ROMÂNIA. ATLAS GEOGRAFIC ȘCOLAR Octavian Mândruț IV 34,90 ISTORIE53 ATLAS SCOLAR ILUSTRAT. ISTORIA ROMÂNIEI Minodora Perovici IV 39,9054 NOU! MANUAL DE ISTORIE CLASA A IV-A. SEMESTRUL I ȘI AL II-LEA Zoe Petre (coordonator), IV în curs de55 NOU! CAIET DE ISTORIE CLASA A IV-A Bogdan Teodorescu, Corina Andrei apariție Bogdan Teodorescu, Corina Andrei în curs de IV apariție EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE56 CAIET EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE CLASA A IV-A Lenuța Movileanu, Ileana Carvatchi, IV 10,00 Zenaida Ieremie CULTURĂ CIVICĂ57 MANUAL OPȚIONAL DREPTURILE MICULUI CETĂȚEAN. CLASELE III-IV Lenuța Movileanu, Maria Cical, Rodica Florescu III-IV 3,00 RELIGIE58 NOU! RELIGIE. CULTUL ORTODOX. MANUAL PENTRU CLASA A IV-A. Mihaela Achim, Anișoara Daiu, Dragoș Ioniță IV 24,90/set SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II Maria Moldoveanu, Florentina Nicula59 NOU! RELIGIE. CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA A IV-A. Mihaela Achim, Dragoș Ioniță, Florentina Nicula IV în curs de SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II apariție CLASELE I-IV ATLASE, ENCICLOPEDII60 ATLAS ILUSTRAT PENTRU COPII Usborne I-IV 34,9061 ATLASUL OCEANELOR Fleurus I-IV 29,9062 ATLASUL NATURII Fleurus I-IV 29,9063 ATLASUL ANIMALELOR Fleurus I-IV 29,9064 ENCICLOPEDIA ȘTIINȚELOR PENTRU COPII Orpheus Books I-IV 44,9065 MARILE CĂLĂTORII ALE EXPLORATORILOR ******* I-IV 29,9066 ENCICLOPEDIA LUMII PENTRU COPII ******* I-IV 49,90 LIMBI MODERNE ENGLEZĂ67 FIRST STEPS IN ENGLISH. PRIMII PAȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ Maria Alexe I-II 29,9068 PRIMELE CUVINTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ DICŢIONAR ILUSTRAT Oxford I-II 29,90

NR. DESCRIERE AUTOR CLASĂ PREȚCRT.69 ENGLISH IN A BLINK OF AN EYE Mădălina Pop I-IV 19,9070 ÎNVAȚĂ REPEDE ENGLEZA Luiza Gervescu I-IV 29,9071 I SPEAK ENGLISH. ÎNVAȚĂ ENGLEZA JUCÂNDU-TE Donatella Bergamino I 27,50 FRANCEZĂ72 LE FRANCAIS EN IMAGES POUR TOUS LES ENFANTS Claudia Dobre I-IV 19,90 GERMANĂ73 HALLO, KINDER! Evemarie Draganovici, Andreea Rusen I-IV 29,90 LIMBA GERMANĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI74 START MIT DEUTSCH. VOCABULAR, EXPRESII, JOCURI Nicoleta Stroie I-IV 24,9075 DEUTSCH MIT BILDERN FÜR ALLE KINDER. Cristina Cîndescu Dumitru I-II 19,90 PRIMELE CUVINTE. PRIMELE PROPOZIȚII76 ICH SPRECHE DEUTSCH. ÎNVAȚĂ GERMANA JUCÂNDU-TE Donatella Bergamino I 29,9077 ÎNVAȚĂ REPEDE GERMANA Fiona Chandler, Katie Daynes, Nicole Irving IV 29,90 CLASELE I-IV LIMBI MODERNE DICȚIONARE BILINGVE78 MINIDICȚIONAR ENGLEZ-ROMÂN, ROMÂN-ENGLEZ — I-IV 37,5079 MINIDICȚIONAR GERMAN-ROMÂN, ROMÂN-GERMAN — I-IV 37,5080 MINIDICȚIONAR FRANCEZ-ROMÂN, ROMÂN-FRANCEZ — I-IV 37,5081 DICȚIONAR ȘCOLAR ENGLEZ-ROMÂN, ROMÂN-ENGLEZ — I-IV 34,9082 DICȚIONAR ȘCOLAR GERMAN-ROMÂN, ROMÂN-GERMAN — I-IV 39,9083 DICȚIONAR ȘCOLAR FRANCEZ-ROMÂN, ROMÂN-FRANCEZ — I-IV 34,90 CLASELE I-IV BIBLIOGRAFIE ȘCOLARĂ - CLASICI ROMÂNI84 RECREAȚIA MARE Mircea Sântimbreanu I-IV 24,9085 TEATRU CARAGIALE I.L. Caragiale I-IV 9,9086 LEGENDE ȘI PASTELURI Vasile Alecsandri I-IV 9,9087 AMINTIRI DIN COPILĂRIE Ion Creangă I-IV 9,9088 NUVELE ȘI POVESTIRI Barbu Delavrancea I-IV 9,9089 POVEȘTI ȘI POVESTIRI Ion Creangă I-IV 9,9090 SATIRE ȘI FABULE Grigore Alexandrescu I-IV 9,9091 NEGHINIȚĂ Barbu Delavrancea I-IV 9,9092 BASME MIHAI EMINESCU Mihai Eminescu I-IV 9,9093 CIOCOII VECHI ȘI NOI Nicolae Filimon I-IV 12,5094 FIRE DE TORT George Coșbuc I-IV 9,9095 ÎNTÂMPLĂRI CU PĂCALĂ *** I-IV 9,9096 NUVELE ȘI POVESTIRI I.L. Caragiale I-IV 9,9097 POEZII ȘT. O. IOSIF Șt. O. Iosif I-IV 9,9098 POVESTEA VORBII Anton Pann I-IV 9,9099 VIAȚA LA ȚARĂ Duiliu Zamfirescu I-IV 9,90 BIBLIOGRAFIE ȘCOLARĂ - LITERATURĂ UNIVERSALĂ100 PRINȚ ȘI CERȘETOR Mark Twain I-IV 14,90101 COLȚ ALB Jack London I-IV 12,00102 MOBY DICK Herman Melville I-IV 12,00103 PRINȚUL SPIRIDUȘ Contesa D’Aulnoy I-IV 10,90104 COMOARA DIN LACUL DE ARGINT Karl May I-IV 14,90105 CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER Jonathan Swift I-IV 12,50106 MORCOVEAȚĂ Jules Renard I-IV 9,90107 COMOARA DIN INSULĂ Robert L. Stevenson I-IV 12,00108 MINELE REGELUI SOLOMON 2014 Henry Rider Haggard I-IV 12,90109 MUMIA Theophile Gautier I-IV 12,50110 RĂPIT DE PIRAȚI Robert Louis Stevenson I-IV 12,50111 TESTAMENTUL INCAȘULUI Karl May I-IV 14,90 CLASELE I-IV METODICI / DIDACTICI112 DIDACTICA GEOGRAFIEI. O ABORDARE ACTUALĂ Octavian Mândruț, Steluța Dan profesori 29,90

NR. DESCRIERE AUTOR CLASĂ PREȚCRT.113 ȘTIINȚE CLASELE III - IV. DIDACTICA DISCIPLINEI PENTRU ÎNVĂȚĂTORI Sanda Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe profesori 5,00 ÎN CURS DE APARIȚIE114 NOU! ERORI ÎN FOLOSIREA SEMNELOR DE PUNCTUAȚIE ȘI DE ORTOGRAFIE Ilie-Ștefan Rădulescu115 NOU! NUVELE Liviu Rebreanu116 NOU! CIUMA STACOJIE Jack London117 NOU! POEZII Octavian Goga118 NOU! CARMILLA Joseph Sheridan Le FanuCorint Junior vă dă noi idei de lectură plină de AVENTURĂ ȘI MISTER! • Berlin II • Eu haios • V ânătorii la TV de comori • Jacky Ha-Ha • Insula • Roboții o iau razna • R ăzboiul doctorului Libris vrăjitoarelor O experiență plăcută de lectură împreună cu întreaga familie!Accesaţi site-ul www.pasaport-cultura.ro www.edituracorint.ro www.pasaport-cultura.ro şi veți descoperi: Pentru mai multe detalii şi comenzi:  calendarul concursurilor gratuite organizate de GRUPUL EDITORIAL CORINT – Bucureşti, Asociaţia Corint Pro-Lectura în Str. Mihai Eminescu nr. 54A,Sector 1, Cod poştal 010517 cadrul proiectului Tel/Fax: 021.319.88.33, 021.319.88.66. PAŞAPORT PENTRU CULTURĂ; Mobil: 0758.225.440, 0758.053.419,  știri şi fotografii de la evenimentele organizate în şcoli și la târgurile de carte. 0758.053.424 Email: [email protected]


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook