Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

AFA Design Download
  • 0
  • 0
AFA Design - profile
AFA Design – Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Nội thất Việt Nam. Chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt hoàn thiện nội thất trọn gói cho các công trình. Với thế mạnh 15 kinh nghiệm, các công trình của AFA Design mang đến những trải nghiệm không gian và giá trị tinh thần độc đáo. Giúp nâng cao chất lượng môi trường làm việc, tăng năng suất lao động và giúp gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp.
Để làm được như vậy, AFA luôn vận dụng 7 nguyên tắc thiết kế:
1. Tối ưu không gian
2. Tối ưu chi phí
3. Thiết kế nhận diện thương hiệu
4. Thiết kế nội thất văn phòng thông minh
5. Tạo ra văn phòng trải nghiệm
6. Tạo ra văn phòng sáng tạo, độc lạ
7. Tạo ra văn phòng xanh
Không chỉ chú trọng đầu tư vào con người, phát triển hệ thống và quy trình làm việc. Năm 2012, nhà máy sản xuất nội thất hiện đại, tiên tiến của AFA Design tại Ba Vì, Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Việc chủ động sản xuất giúp AFA Design mang lại chất lượng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất c

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

AFA Design - profile