Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Folder4 PDF

Folder4 PDF

Published by tn, 2018-05-01 06:39:28

Description: Folder4 PDF

Search

Read the Text Version

Kontakt os for en uddybende samtale... Rønnebæk OpholdsstedKirkevej 9Rønnebæk RØNNEBÆK OPHOLDSSTED4700 NæstvedLeder: Thomas Emil Nøddelund Illustration af Rønnebæk OpholdsstedPsykolog: Rebecca Thorbek Uldall Den 1. juli 2018 åbner Rønnebæk Opholdssted, som er [email protected] hjem for anbragte børn og unge. Vi er et nystartetTlf. 22 34 22 30 / 42 56 42 20 døgnbemandet behandlingstilbud med plads til syv børn ogrønnebæk.dk unge, der af forskellige årsager har behov for et overskueligt miljø med en struktureret og forudsigelig hverdag, og medFind os på Tilbudsportalen.dk en tæt og forpligtende kontakt til omsorgsfulde, troværdige og tydelige voksne. Rønnebæk Opholdssted ligger på en stor naturskøn grund fire kilometer fra Næstved.

Baggrund VærdigrundlagÅbningen af Rønnebæk Opholdssted er kulminationen på en lang proces, der Positivt, ressourceorienteret grundsyn. Vi tror på, at alle børn og unge kanblev indledt i 1999 hvor medstifter Rebecca Uldall, der dengang var 12 år udvikle sig i en positiv retning, hvis de får den rette støtte. Vi forsøger så tidligtgammel, selv blev anbragt på det daværende Opholdssted Rønnebæk. 6 år som muligt at klarlægge den enkeltes ressourcer og beskyttelsesfaktorer medsenere, i 2005, mødte Rebecca sin mand og anden medstifter Thomas henblik på at styrke disse.Nøddelund. Systemisk tilgang. I vores arbejde med at forstå og hjælpe den enkelte vil vi seVi har gennem årene med jævne mellemrum talt om, at det kunne være på hele det omkringliggende miljø, herunder familie, venner, skole og allespændende en dag at åbne vores eget opholdssted for børn og unge. For os børn, unge og personale på opholdsstedet.ligger der en stor værdi i at hjælpe denne målgruppe mod en god start påvoksenlivet, og vi tror på, at vi her kan gøre en stor forskel – både i kraft af Alle har ret til en god barndom. Med det mener vi tryghed, faste rammer, legvores faglighed og med os selv som personer. I dag er Rebecca psykolog, og kreativ udfoldelse. Vi vil skabe de bedst mulige udviklingsforhold for detThomas er skoleleder, og fra 1. juli 2018 vil vi nu følge drømmen og åbne et enkelte barn/unge ved at bygge vores pædagogik op omkring den tætteopholdssted for børn og unge! relation, så vi derigennem kan skabe et tillidsforhold.Med en samlet erfaring inden for spiseforstyrrelser, udadreagerende børn og Inddragelse af barnets perspektiv. Børnene og de unge står hver især som deinstitutions– og skoleområdet, har vi en stærk faglighed, som vi vil bygge uomtvistelige hovedpersoner for behandlingen på Rønnebæk Opholdssted,videre på. hvorfor det er essentielt, at deres perspektiv inddrages i alle dele af den pædagogiske praksis.Vi er ikke alene, vi har allerede 5 medarbejdere, der alle har mellem 15 og 25års pædagogisk erfaring inden for anbringelsesområdet for børn og unge. Vi Hjemlige omgivelser. Rønnebæk Opholdssted er et behandlingssted og enbrænder alle for at komme i gang og skabe et sted, hvor omsorg, udvikling og arbejdsplads, men det er først og fremmest et hjem. Hos os er stemningentrivsel er i fokus. såvel som indretningen hjemlig, og opholdsstedets leder og psykolog er selv bosat på stedet.Pædagogik Sundhed. Fysisk såvel som psykisk sundhed er ikke kun et spørgsmål om fraværPå Rønnebæk Opholdssted er vores udviklingssyn, at alle børn og unge kan af sygdom, men handler også om, at krop og psyke hænger sammen. Derforudvikle sig i en positiv retning, og vi tror på, at alle mennesker har en medfødt bliver vores børn og unge tilbudt sund og alsidig kost, ligesom motion skalparathed og lyst til udvikling. Vi er inspireret af det pædagogiske koncept KRAP indgå som en naturlig del af hverdagen.(kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik), og vorespædagogiske indsats vil altid være tilpasset det enkelte barn/den enkelte unge. MålgruppeVores pædagogiske indsatser tager udgangspunkt i fem kerneelementer:Anerkendelse og validering, et ressourcefokuseret menneskesyn, en kognitiv Rønnebæk Opholdssteds målgruppe er børn og unge af begge køn i alderen 6 –tilgang, borgerinddragelse og fastsættelse af realistiske mål og delmål. 18 år. Vi er et sted for børn og unge med psykiske, sociale, adfærds- og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Der kan også være tale om tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og/eller omsorgssvigtede børn og unge af psykisk syge/misbrugere.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook