Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore a+5b School Network E-Katalog

a+5b School Network E-Katalog

Published by Altan muhammet, 2020-10-17 09:45:49

Description: a+5b School Network E-Katalog

Search

Read the Text Version

School Network

Başarı; ‘‘Başaracağım’’ diye başlayarak sonunda ‘‘Başardım’’ diyebilenindir. 2

School Network 3

School Network Misyon Var olma nedenimiz çocuklarımızdır. Başarımız ise; onların “Akademik Başarı”ları ile birlikte; • İngilizce ile dünyaya açılması • Bilişim ile üretime katılması • Kişisel Gelişim ile mutlu yaşaması • Spor ile sağlıklı olması • Sanat ile hayata farklı bakış açıları kazandırmaktır. Vizyon • Barışına • Üretimine • Çağdaşlığına • Gelişimine • İlerlemesine katkı sağlayan, • Kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkan • Ülkesine ve Dünya’ya değer katan • Özsaygısı, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek, • Gelişim ve değişime öncülük ederek “Eğitim Dünyası”nın lideri olmaktır. 4

Öğrencilerimize öğretim ile birlikte adalet, etik, sorumluluk, hoşgörü ve tüm canlıları sevme duygularını da aktarıyoruz. 5

Hedeflerimiz School Network ‘‘Var olma nedenimiz çocuklarımızdır.’’ Var olma nedenimiz çocuklarımızdır. İnsanlık tarihinin bu kavrama yüklediği Başarımız ise; onların “Akademik sorumlulukla, insanlığın bugünü ve geleceği Başarı”ları ile birlikte; için; • İngilizce ile dünyaya açılması • Barışına • Bilişim ile üretime katılması • Üretimine • Kişisel Gelişim ile mutlu • Çağdaşlığına yaşaması • Gelişimine • Spor ile sağlıklı olması • İlerlemesine katkı sağlayan • Sanat ile hayata farklı bakış • Kültürüne ve milli değerlerine sahip açıları kazandırmaktır. çıkan • Ülkesine ve Dünya’ya değer katan • Özsaygısı, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek, • Gelişim ve değişime öncülük ederek • “Eğitim Dünyası”nın lideri olmaktır. 6

7

School Network ’’ Nasıl öğreniyorlarsa öyle öğretiyoruz.’’ 8

Farkımız 1 İngilizce Eğitimleri 2 Bilişim 33 Kişisel Eğitimleri Gelişim 44 Spor - Sanat 55 Üst Kurul Eğitimleri Yönetimi 6 Öğrenci Yönetim Kurulu 9

Üst Kurul Üyelerimiz Ege (Sanatçı ve Yazar) Nur Kulaksızoğlu (Rehberlik ve Eğitim Koordinatörü) Kurullarımız, okulumuzun hedefine ulaşması için; Prof. Dr. Mustafa Özcan • Akademik içeriklerimizin zamanlarda öğrencilerimiz, (Akademisyen) yenilenmesi ve geliştirilmesi velilerimiz ve öğretmenlerimizle için akademik birimlerimizle bir araya gelirler. 10 fikir alış-verişi yapar. • Bilgi ve deneyimlerini • Öğrencilerimizin seminer, oturum ve söyleşilerle anaokulundan lise son sınıfa doğrudan aktarma olanağı kadar geçen öğrenim hayatında, sağlanır. içindeki gerçek potansiyeli • İngilizce, Bilişim, Sanat, keşfedip açığa çıkartmaya Spor, Kişisel Gelişim, Okulu ve onlara ilham kaynağı olma Sevdirme ve amacına yönelik çalışmalar • Oyunlaştırma alanlarının yapar. araştırılması ve geliştirilmesi • Kurul üyeleri belirli için gerekli desteği sağlarlar.

School Network Ercan Altuğ Yılmaz (Yazar ve Oyunlaştırma Uzmanı) Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu (Eğitim Psikolojisi/Pedagoji veYazar) Kurullarımız eğitimde uluslararası Kubilay Çelik “En iyi uygulamaları” gözeterek, vizyoner alanlarda (Gazeteci ve Yazar) uygun yönlendirmelerle, bilimsel anlamda sürdürülebilirliği sağlar ve liderlik misyonuyla 11 “a+5b Eğitim Modeli”ne katkıda bulunurlar.

İngilizce School Network Eğitimleri Çocuklarımıza basitçe dinleme ya da tekrarlardan “Bizde; oluşan, klasik yöntemler yerine; İngilizce yabancı LSA (Learning Style Analysis & TSA (Teaching Style Analysis dil değil, ikinci dildir.” (Öğretme stili analizi) yaklaşımları kullanılır. ‘’a+5b Eğitim Modeli’’ gereği olarak çocuklarımız İngilizceyi anadil düzeyinde öğrenirler. Amacımız öğrencilerimizin hayatları boyunca öğrendikleri İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize Dil Koçluğu Uygulaması ile Destek Oluyoruz! • Öğrencilerimizin speaking (konuşma), becerisinin arttırılması • Reading (okuma) • Listening (dinleme) • Writing (yazma), • Vocabulary (kelime bilgisi) ve grammer (dilbilgisi) Alanlarının tümünde öğrenme iç motivasyonunun yükseltilmesi hedeflenir. 12

Alanlarında uzman olan yabancı öğretmenlerimizle, TBL (Task Based Learning: Durum Bazlı Öğrenme Modeli), farklı öğrenme stiline uygun tasarlanmış bir müfredatla İngilizce öğretiyoruz. İngilizce eğitimlerimizde kullandığımız, ‘’Durum Bazlı Öğrenme Modeliyle’’, doğal dil öğrenme hızı yakalanır ve ölçülebilir etkin konuşma becerisi kazanılır. 13

Spor School Network Eğitimleri Eğitim içerikleri ve “a+5b Eğitim Modeli” oluşturulurken, “Bizde; “Spor Kurulu”muzun da katkıları alınarak, sporun çocuk Spor sadece beden ve gençlerde fiziksel, duyusal, sosyal ve bilişsel kazanımları eğitimi değil, yaşam desteklediği prensibiyle yola çıkılmıştır. biçimidir.” Sportif etkinliklerimizin kazanımlarını aşağıdaki temalara göre kurguladık; • Doğayı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme • İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme hile ve haksızlığın karşısında olabilme • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanma • Amacımız çocuklarımıza tüm hayatları boyunca spor yapma alışkanlığını kazandırırken aynı zamanda velilerimizi de seminer ve etkinlikler aracılığıyla bilgilendirerek, sporu ailece kaliteli zaman geçirmek için hayatlarına dahil etmelerini sağlamaktır. 14

Okulumuzda uyguladığımız sportif programlar, öğrencilerimizin yaş grubuna uygun hazırlanarak, sosyal bakımdan gelişimlerine yardımcı olmaktadır. 15

Öğrenci Yönetim School Network Kurulu (ÖYK) Ö​ ğrenci Yönetim Kurulu (ÖYK); “Öğrenci yönetim kurulu, tüm Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmesi, topluluk oluşturarak ortak kararlar alabilmesi, toplum yönetimi demokratik biçimde seçme çalışmalarını PDR ve seçilme haklarını sağlanabilmesi için her eğitim - öğretim yılında ile işbirliği içinde öğrencilerimiz tarafından Öğrenci Yönetim Kurulu oluşturulur. yürütür.” • ÖYK okul içi ve dışındaki öğrenci • Sınıf Temsilcileri, sınıfların düzeni, faaliyetlerinde okulumuz yönetiminin akademik ve idari işlerin sağlanmasında öngörüsüyle temsil hakkına sahiptir. Sosyal okul öğretmenleri ve yönetimine destek sorumluluk projeleri, kutlama, şenlik ve verir. Kademe temsilcileri ve Kampüs genel festivallerde görev alır. İdari ve akademik temsilcisi genel sorunların çözümünde ve etkinliklerde okulumuzla birlikte hareket işleyişin yürütülmesinde okul idaresine eder. yardımcı olur. Ö​ YK, her sınıf ve kademe düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adayların propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek; • Sınıf Temsilciliği • Kampüs Genel • İlkokul Temsilciliği Temsilciliği • Ortaokul Temsilciliği görevlerini yürütürler. • Lise Temsilciliği 16

Kısaca ÖYK ile; • Öğrenci Yönetim Kurulu (ÖYK), okul açılışını takip eden haftalarda yapılan seçimlerle belirlenir. • Seçilecek adaylar, okulumuz öğrencilerinin kazanmış olduğu özsaygı, özgüven ve sorumluluk duygularını daha da geliştireceklerdir. ‘‘Öğrencilerimizin örnek alınacak davranışlar göstermeleri, liderlik özellikleriningeliştirilmesi, takım çalışmasının önemi ve organizasyon oluşturabilme konularında okul hayatı içerisinde tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.’’ 17

Kişisel Gelişim School Network Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri İle; “Mutluluğun çocukluk hayallerinin • “a+5b Eğitim Modeli”nin gereği olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin en az akademik gelişimleri kadar önemli sonucu olduğunu, olduğunun bilincindeyiz. başarının ise o hayalleri • Çocuklarımızın, hayatın tüm evrelerinde üretken ve güçlü kuran biri tarafından olabilmesi için farklı kazanımlar edinmesini hedefleriz. gerçekleştirileceğini biliyoruz.” ’’ Kişisel gelişim alanında rehber öğretmenlerimiz dışında var olan kurullarımızda bizimle yola çıkan ’’eğitim bilimcilerin de desteği alınmaktadır. Öğrencilerimiz, kişisel ve akademik gelişim alanlarında eş zamanlı ilerlemeyi hedefleyen modelimizle, gelecekte özgüven, özsaygı ve sorumluluk bilinciyle tam bireyler olurlar. 18

Vicdan Kişisel gelişim Eğitimi eğitimlerimiz, Sevgi öğrencilerimizin hedeflerine Eğitimi ulaşmak için motivasyonlarını yükselterek, yaratıcı düşünmeyi ve sorumluluk almayı öğretir. ’’ Çocuklarımızın eğitim sürecini oyunlarla sevdirerek potansiyellerini ortaya çıkarıp, yaşamları boyunca etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlamaya ’’çalışıyoruz. 19

Sanat School Network Eğitimleri “Bizde; Sanat Eğitimleri; sanat sadece boyamak için değil, Bilim, teknoloji, kişisel gelişim ve spor eğitimleriyle birlikte dünyayı değiştirmek bireysel ve toplumsal gelişimin vazgeçilmezlerinden birisidir. içindir.” • İnsan çok yönlü eğitime ihtiyaç duyar. Bu nedenle akademik başarıyı destekleyecek bu alanlarda, çocuklarımızın eğilimlerini keşfediyoruz, uygun içeriklerle zenginleştirilmiş programlar üretiyoruz. • Bilgi Koleji’nde sanat eğitimi, çocuklarımızın sadece yaratıcılıklarını ortaya çıkartmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini de destekler. Bu yönü ile “a+5b Eğitim Modeli”mizin bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Sanatsal duyarlılıkları gelişen çocuklarımız, estetik bakış açısıyla düşünerek dünyaya bakar ve üretirler.

Bilgi Koleji’nde; sanatsal duyarlılıkları gelişen ’’ çocuklarımız, estetik bakış açısıyla düşünerek dünyaya bakar ve üretirler. Sanat derslerimiz 21 aşağıdaki başlıklara göre şekillenmiştir: • Görsel sanatlar (İki boyutlu sanat; resim ve çizim gibi. Üç boyutlu sanatlar; heykel ve seramik yapımı) • Müzik (müzik performansı, kompozisyon ve müzik eleştirisi) • Drama (drama performansı, oyun yazarlığı ve oyun eleştirmenliği) • Dans (dans performansı, koreografi ve dans eleştirmenliği) • Dijital Medya Sanatları (fotoğrafçılık, sinema, video ve bilgisayar animasyonları) • Mimari (bina tasarım sanatı; bir alanın gözlemi, planlaması ve bilgisayar ortamına 3 boyutlu modellemesi)

Eğitim Modeli İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini bilim ve teknolojiye hakim olmak gerekmektedir. karşılamak için 2050 yılının becerileri ile donatılmış Bunun yanı sıra özellikle akademik başarının yanına bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyin ve toplumun İngilizce konuşma becerisini eklemek son derece gelişmesi için bu becerilerden yararlanılması önemlidir. Sanat, spor ve kişisel gelişim ise bireyin gerekmektedir. sağlıklı, mutlu ve tam donanımlı olabilmesi için evrensel gerekliliklerdir. • “ a+5b Eğitim Modeli, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımıyla, akademik • ”a+5b Eğitim Modeli” öğrencilerimizin gelişime (a) ek olarak belirlediğimiz ve 5 beceri öğrendiklerini hayatında beceri ve yetenekleri ile (5b) olan; İngilizce, bilişim, sanat, spor ve birleştirerek kullanması amacıyla oluşturulmuş kişisel gelişimi hedefleyen eğitim-öğretim bir yaklaşımdır. Modelin temeli, insanların küçük uygulamalarıdır. yaşlarda sahip olduğu yaratıcılığı kullanmak ve desteklemektedir. Çocuklardaki doğal merak • Farklı bir bakış açısıyla a+5b sistematiği; duygusuna ve oyunla öğrenmeye odaklanan model bilginin oyunlaştırılarak pratiğe ile öğrencilere farklı yollarla çözümler bulabilme dönüştürülmesi, çocuklarımızın “5b” olarak becerisi kazandırılır. belirlenen alanlarla birlikte, akademik gelişiminin her öğrencide zirveye ulaşmasını • Bu şekilde elde edilen eğitim kazanımlarının sağlamaya yönelik metotlarla eğitim amacı, mesleki tercihleri teşvik etmek, bilişimsel verilmesidir. düşünme becerisini geliştirmek, araştırmayı ve derse katılımı sağlayarak kolaylaştırmak, teknik • Belirlediğimiz bu 5 beceriyi kazanmış, akademik öğrenimi zevkli kılmak, bilgiyi uygulamayla kalıcı alanda başarılı ve etik değerlere sahip bireylerin hale getirmek, İngilizce, sanat ve spor becerilerini, yetişmesi birçok alanda fayda sağlayacaktır. kişisel gelişim uygulamalarıyla birleştirerek bir bütün olarak algılatmaktır. • Dijitalleşen dünyada girişimcilik alanında istikrarlı ve başarılı bireyler yetiştirmek için tüketici Çocuklarımızı bilgiyle donatıp, sevgiyle bireylerden çok üretici bireylere dönüşüm ihtiyacı kucaklayarak geleceğe hazırlarken, üzerinde olacağının öngörüsündeyiz. durduğumuz ve önemini belirtmekten hiç vazgeçmeyeceğimiz temel hedefimiz: • Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Çocuklara ‘‘iyi bir dünya bırakmak’’ kadar önemli bir şey daha vardır: “Dünyaya iyi bir çocuk bırakmak” 22

School Network Sanat Spor 23

‘‘Çocuklarımıza, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve üretmeyi öğrenecekleri bir ortam sağlıyoruz.’’ 24

Anasınıfı 25

School Network Anasınıfımızda Çocuklarımızın yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bu okul öncesi dönemde, tüm gelişim alanlarına uygun eğitim-öğretim programlı uygulanmaktadır. eğitimin amacı; 26

‘‘Çocuklarımıza, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve üretmeyi öğrenecekleri bir ortam sağlıyoruz.’’ Çocukların yaparak, yaşayarak, soru sorarak, keşfederek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve araştırarak öğrenebilecekleri alanlara göre düzenlenmiştir. Okul öncesi sınıflarımız, farklı ilgi köşeleri ve materyallerle zenginleştirilmiştir. 27

School Network T üm sınıflarımızda okul öncesi öğretmenliğinden mezun sınıf öğretmeni ve çocuk gelişimi mezunu yardımcı öğretmenler eğitim vermektedir. Sınıflarımız çocukların yaparak, yaşayarak, soru sorarak, keşfederek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve araştırarak öğrenebilecekleri alanlara göre düzenlenmiştir. Okul öncesi sınıflarımız, farklı ilgi köşeleri ve materyallerle zenginleştirilmiştir. 28

Ben bir www.bilgikoleji.com Çocuğum... 29 Ben bütün gün, sessizce oturmak, ellerimi yanımda tutmak, sıramı beklemek, sabırlı olmak, sessiz olmak için yaratılmadım… Bırakın, Oynayayım... İnanın bana ben böyle öğrenirim…. Hareket, çeşitlilik ile dünyayı keşfetmek…

School Network 30

İlköğretime Böylece bu yaş gurubu öğrencilerde Hazırlık küçük kas gelişimi, kalem tutma becerisi, el-göz koordinasyon Okul öncesi öğrencilerle 1. gelişimleri desteklenmektedir. sınıfa hazırlık amacıyla okuma Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının yazma ve el yazısı gelişmesi yanı sıra ilkokul sınıf öğretmenleri için çalışmalar yapılmaktadır. rehberliğinde seseğitimi çalışmaları yapılmaktadır. “a+5b Eğitim Modeli” bileşenleri ışığında ana sınıfı öğrencilerimize, Sanattan Spora, Kişisel Gelişimden, İngilizce ve Bilişim Teknolojilerine, tüm gelişim alanlarını kapsayan, oynarken öğreten özel bir akademik program uygulanır. 31

School Network Anasınıfı 32

33

School Network 34

35

36

‘‘Biz Neden diye soran ve neden olmasın diye sorgulayan nesiller yetiştiriyoruz.’’ İLKOKUL 37

School Network Öğrencilerimiz, yaparak öğrenme yoluyla özgün projeler tasarlayarak sosyal ve bilimsel alanlarda üretken olmayı öğrenirler.İlkokul School Network ‘‘sevgi ile yaratıcılıkları desteklenen çocuklarımız fikirlerini özgürce ifade eder.’’ 40

Öğrencilerimiz, kulüplerimize öğretmenleriyle çalışmak ya da yetenekleri veya istekleri doğrultusunda, etkinlik yapabilmek amaçlı katılabilmektedir. Bu program ile öğrencilerimizin, akademik ve sosyal gelişimleri desteklenilmektedir. 41

42

43

School Network Okulumuzda sevgi ile yaratıcılıkları desteklenen çocuklarımız fikirlerini özgürce ifade eder. 44

Kodlama ve Robotik Eğitimleri Öğrencilerimize teknoloji merkezli, ezberleyerek değil, araştırarak, yenilikleri takip edip sorgulayarak, bilişimsel düşünme becerisi kazandırılmaktadır. Oyunlaştırma Eğlenerek, oynayarak öğrenen öğrencilerimiz, yaparak öğrenme yoluyla özgün projeler tasarlayarak sosyal ve bilimsel alanlarda üretken olmayı öğrenirler. 45

School Network Sosyal yönden gelişimine katkı sağladığımız öğrencilerimizin, çeşitli ölçme- değerlendirme metotları ile bilgi düzeyleri belirlenir, bu veriler ışığında ise akademik yönden desteklenirler. Öğrencilerimiz, yılı içinde yapılan çalışmalarla, zaman yönetimini ve test çözme tekniklerini kavramaktadırlar. 46

Öğrencilerimize teknoloji merkezli, ezberleyerek değil, araştırarak, yenilikleri takip edip sorgulayarak, bilişimsel düşünme becerisi kazandırılmaktadır. 47

School Network -Drama ve Oyun Kulübü, -Eğlenceli Deneyler Kulübü, -Ekoloji ve Organik Tarım Kulübü, -Futbol Kulübü, -Go Kulübü, -Görsel Sanatlar Kulübü, -Halk Oyunları Kulübü, -İngilizce Drama Kulübü, -Ritmik Jimlastik Kulübü, -Satranç Kulübü, -Seramik Kulübü, -Voleybol Kulübü, -Yaratıcı Düşünce Ve Hobi Kulübü, -İnnovasyon ve Girişimcilik Kulübü. 48

Öğrencilerimiz, kulüplerimize öğretmenleriyle çalışmak ya da yetenekleri veya istekleri doğrultusunda, etkinlik yapabilmek amaçlı katılabilmektedir. 49

School Network “a+5b Eğitim Modeli” ile öğrencilerimizin İngilizce, bilişim, kişisel gelişim, sanat ve spor alanlarında gelişimini hedefleyen özel bir program uygulanmaktadır. Ortaokulumuzda, eleştirel düşünme, iletişim, ‘‘Biz yetenek üretkenlik ve işbirliği becerilerini kazandıran ve cesareti sevgiyle “a+5b Eğitim Modeli” sayesinde; birleştirerek öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz’’ • Öğrenciler ‘’kendi hızlarında’’ öğrenme şansı buluyor. Bu sayede kimse geride kalmıyor, motivasyon yükseliyor. • Öğrenciler farklı zaman ve ortamda da dersleri takip edebiliyor, özgürlükleri artıyor. • Oyunlaştırma teknikleriyle interaktif hale gelen derslere ilgi artıyor. • Öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor. • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim hızlanıyor. • Öğrencilerin öğrenme isteği artıyor ve daha üst düzey öğrenme deneyimleri yaşıyorlar. 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook