Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Tommy Dyfenco Download
  • 0
  • 0
Dyfenco Catalogue
Dyfenco International Co., Ltd. – Taiwan.
Dyfenco được thành lập năm 1979, chuyên sản xuất các sản phẩm thiếc hàn và các sản phẩm liên quan cho ngành điện tử.
Danh mục sản phẩm bao gồm: Solder Paste (Thiếc hàn dạng kem), Solder Wire (Thiếc hàn dạng dây), Solder Bar (Thiếc hàn dạng thanh), Solder Flux (Chất trợ hàn), SMT Adhesive (Keo dán SMT), Electroplating Anodes/Tin Anode (Mạ điện cực dương/Thiếc cực dương), Solder Preform, …
Các sản phẩm của Dyfenco đạt tiêu chuẩn ISO, RoHS… với sự quản lý chất lương nghiêm ngặt mang tới chất lượng tốt nhất cho mọi khách hàng, ngay cả với các khách hàng khó tính như: Samsung, Canon, LG, Delta …
Thị trường chính: Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines …
_______________________________________________
Nếu quý khách hàng có nhu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Mr. Tommy Luu (Đại diện bán hàng tại thị trường Việt Nam)
Phone: +886-7-6160317 ext

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

Dyfenco Catalogue