Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore PCSTKLO0825s001

PCSTKLO0825s001

Published by jb7650, 2016-08-24 12:26:57

Description: PCSTKLO0825s001

Search

Read the Text Version

Kłobucka.pl - tygodnik powiatowy 10 nr 20 (20), 25 sierpnia 2016 Victoria Biała wraca Kickboxing: Ola Kucharczyk do treningów z powołaniem do kadry Siatkarze KS Victorii Biała w na hali gimnazjum w Kłobucku. Warto Pochodząca z Mi- oficjalnego profilu – „ciężkoponiedziałkowy wieczór rozpo- dodać, że to właśnie na hali w Kłobuc- chalinowa w gm. pracowała przez ostatni rokczęli przygotowania do trzecio- ku drużyna Victorii będzie rywalizo- Przystajń Aleksandra aby uzyskać tak dobre wyniki wligowych rozgrywek. wać w rozgrywkach ligowych. Kucharczyk znalazła kickboxingu. Jej determinacja miejsce w kadrze nie pozwoliła na odstąpienie W wakacyjnej przerwie doszło do W chwili pisania artukułu nie znany Polski w formule Li- od walki finałowej podczas Mi-kilku zmian. Mimo to Prezes klubu był jeszcze kształt trzeciej ligi. Wiado- ght-Contact strzostw Polski, wiedząc o dośćMateusz Woźniak zapewnia – „Gramy mo było jedynia, że drużyny rywalizo- poważnej kontuzji śródstopia.o pełną pulę”. wać będą w dwóch grupach. Siatkarze Dzięki zdobyciu Mi- Nie przeszkodziło to jednak w z Białej nie będą jedynymi reprezen- strza Polski w Lesznie w dużym stopniu w zdobyciu tego Zawodnicy Victorii trenowali pod tantami naszego powiatu na trzecio- formule light contact, tytułu. W rezultacie tych wszyst-okiem nowego trenera - Rafała Kiesz- ligowych parkietach. Od tego roku a także innym tego- kich ciężkich treningów, wyrze-kowskiego na tym stanowisku zastą- zmieniono formułę przystąpienia do rocznym osiągnięciom, czeń, i walk z zawodniczkamipił Wojciech Bociąga. Oprócz niego rozgrywek – z otwartej furtki skorzy- Aleksandra Kucharczyk Ola została zauważona i dosta-nowymi twarzami na treninu byli tały zespoły KS Płomień Przystajń oraz otrzymała powołanie do ła się do przysłowiowej kadry.zawodnicy: Dawid Augustynowicz, „Tygrysy” Krzepice. Początek rozgry- reprezentacji Polski na Czeka ją jeszcze zgrupowanieOskar Ułamek oraz Krzysztof Cierpiał. wek przewidziany jest na przełomie kondycyjne i specjalistyczne, aleSiatkarze przygotowują się do sezonu września i października. Bart Mistrzostwa Świa- oczywiście cały czas jest w cyklu ta w stolicy Irlandii przygotowań do tego najważ- Dublinie mające się x - Te a m niejszego przedsięwzięcia”. odbyć pod koniec - jak można się dowiedzieć z sierpnia br. Więcej na ten temat wkrótce. Zawodniczka KSW Mi- Plaża, dzika plaża...Mini Skatepark W sobotę 20 sierpnia na wydarzeniu. Plaża, dzika plaża, mo- na pewno dość egzotycznym wido- stom szefowej MOK-u. Pobyt podStrzelnicy w Kłobucku od- rze dookoła... Z wysokiego kiem w centrum miasta. Widziano palmami dyrektorki tej szacownejbyła się sportowa impreza Sobotnia impreza to zapewne brzegu wieczór mewy woła... tutaj i dyrektor Olgę Skwarę wy- instytucji akurat naszej redakcjiprzygotowana z myślą o wstęp do zapowiadanej w wywia- Twarz przy twarzy, dłonie w grzewającą się pod sztuczną palmą wiele wyjaśnia w wiadomej spra-rolkarzach i deskorolka- dzie z Maciejem Zielonką przez dłoniach... Przytuleni, za- na reklamowych leżakach – korci wie - pism bez odpowiedzi, narzach. Prezes Zajawki Olgę Skwarę już myśleni, zakochani idą brze- zapytać Pani prywatnie czy służbo- które tak grzecznie czekamy od 17 ponad rok temu rampy dla skate- giem ku jesieni – śpiewał wo? To się nazywa Product place- lipca. Rozumiemy, że czasu na pi- Już od jakiegoś czasu na Strzel- boardzistów. Czy i kiedy taka ram- Stan Borys ment z angielska, albo lokowanie sanie odpowiedzi brak, skoro plażanicy można było zobaczyć rampę, pa stanie w Kłobucku nie sposób produktu – z polska i trąci rekla- i szczyt sezonu wakacyjnego. Pro-z której korzystała przebywająca dzisiaj przewidzieć, chociaż ze Komu atrakcji przy minirampie mą wykonywaną na rzecz Fines szę więc odpoczywać i nabierać sił.tam młodzież. Rampa nie jest duża, słów, które pojawiły się na tablicy będzie mało i zechce poczuć wię- OB. Trochę nam brakuje „idących Na razie delektujemy się urokamizapewnia natomiast odpowiednie Facebookowej MOK-u należy się cej lata w Kłobucku, ten może udać brzegiem ku jesieni” – płynącego teledysków i zbieramy materiaływarunki do jazdy i prostych ewolu- spodziewać „skateparku” w Kło- się na plażę przy kłobuckim MO- z głośników, jednak proponujemy do kolejnych artykułów, które jużcji. Wystarczy też, by się dobrze na bucku już w przyszłym roku. Cie- K-u. Plaża pod koniec wakacji jest by muzykę jakąś puścić, repertuar wkrótce.niej bawić, gdy nie ma tłoku. kawe czy rajcy miejscy Kłobucka pozostawiamy muzycznym gu- już wiedzą i ujęto jego budowę w Jarosław Brzęczek Będąc w sobotę zgodnie z plaka- planach budżetowych na rok 2017?tami w samo południe na deskachjeździła trójka miłych dzieciaków Na spełnienie obietnic przyjdziew wieku przedszkolnym i nieco więc jeszcze mieszkańcom trochęstarszym w towarzystwie rodzi- poczekać. Już dzisiaj jednak moż-ców, a także kilku nastolatków nie na obejrzeć zdjęcia, które pojawiłykorzystających z rampy. Zabawa się na Facebooku, a i skorzystać zrozkręciła się nieco później, na te- okazji gdy słońca jeszcze nie bra-renie obiektu pojawił się równieżJerzy Zakrzewski – patronujący kuje, by na Strzelnicę się udać.reklama Jarosław Brzęczek


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook