Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore item-fail-kokurikulum-pdf

item-fail-kokurikulum-pdf

Published by zurina salam, 2022-02-01 16:30:21

Description: item-fail-kokurikulum-pdf

Search

Read the Text Version

KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 25 PERKARA 1. Surat Permohonan menubuhkan Kelab/Persatuan, unit-unit yang lain. 2. Surat Kelulusan Penubuhan daripada Pengetua selaku Penolong Pendaftar Sekolah. 3. Surat Perlantikan Guru sebagai Pemimpin/Penasihat. Ada Surat Penurunan Kuasa kepada AJK Murid. Keluar

KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 4. Minit Mesyuarat Agong Penubuhan. 5. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua. 6. Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua. 7. Perancangan Aktiviti Tahunan yang disahkan oleh Pengetua 8. Jadual Aktiviti Tahunan yang disahkan oleh Keluar Pengetua.

Keluar KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 9. Senarai Keahlian yang disahkan oleh Pengetua. 10. Surat Permohonan Mengutip Derma Keahlian daripada Bendahari ( Jika Ada ) 11. Surat kelulusan Mengutip Derma daripada Pengetua 12. Akaun Kewangan/Belanjawan yang disahkan. 13. Surat Permohonan untuk menjadi Ahli Gabungan daripada Pemimpin kepada Pengetua.

Keluar KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 14. Surat Kelulusan untuk menjadi Ahli Gabungan daripada Pengetua. 15. Surat Permohonan untuk menjadi Ahli Gabungan daripada Badan Induk. 16. Surat Penerimaan menjadi Ahli Gabungan daripada Badan Induk. 17. Minit-Minit Mesyuarat yang diadakan.

Keluar KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 18. Surat – Surat Pekeliling berkaitan daripada: KPM/JPN/PPD/Sekolah. 19. Dokumen Pencapaian Cemerlang ahli-ahli. 20. Laporan setiap aktiviti. ( Mingguan atau Pertandingan ) 21. Laporan Tahunan. 22. Daftar Penilaian bagi setiap ahli.

Keluar KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM 23. Surat Penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua. 24. Stok dan Inventori. 25. Sampel-sampel Sijil dan Surat-Surat Penghargaan.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook