Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SOPHIA RESIDENCE - MANUAL IDENTITATE (1)

SOPHIA RESIDENCE - MANUAL IDENTITATE (1)

Published by alexandru.raduca, 2015-05-14 09:30:13

Description: SOPHIA RESIDENCE - MANUAL IDENTITATE (1)

Search

Read the Text Version

CUPRINS• logo• elementele logo-ului• zona de siguranță• dimensiuni structurale• dimensiunea minimă• cromatica corporatistă• logo pozitiv-negativ• fundaluri de aplicare ale logo-ului• caractere folosite în comunicare• papetărie corporatistă• cartea de vizită• coala cu antet / fax• mapa de companie• plicul de corespondență• template prezentare powerpoint• cd-ul de prezentare• plic cd prezentare• advertising• roll-up banner• bilboard• signalistică• totem• decor auto

LOGO RESIDENCE A New Way of Living

COMPUNERELOGO RESIDEN A New Way of L + RESIDENCE +A New Way of Living RESIDENCE A New Way of Living

ZONA DE SIGURANȚĂ 1/3 1/3Zona de siguranţă reprezintă un spaţiu virtual RESIDENCEde jur-împrejurul logo-ului în care nu este A New Way of Livingpermisă apariţia niciunui tip de element graficstrăin acestuia. 1/3 1/3în acest mod se permite o receptare vizuală RESIDENCEideală a logo-ului. A New Way of Livingzona de siguranţă se încadrează în raportul 3 cmproporţional indicat în exemplul alăturatindiferent de condiţiile sau suportul de apariţieal logo-ului.DIMENSIUNEA MINIMĂPentru ca logo-ul să nu devină ilizibil atuncicând reprezentarea acestuia pe spaţii maireduse o cere, nu se va coborî sub valoarea de3 cm pentru latura lungă.

CROMATICA R: 102 G: 102 B: 102 C: 60 M: 51 Y: 51 K: 20 HTML #666666 Gray40 R: 0 G: 153 B: 51 C: 85 M: 13 Y: 100 K: 2 HTML #009933 RESIDENCE A New Way of Living

FUNDALURI RESIDENCE RESIDAPLICARE A New Way of Living A New WayLOGO RESIDENCE RESIDENCE RESIDENCE A New Way of Living A New Way of Living A New Way of Living RESIDENCE A New Way of Living RESIDENCE RESIDENCE RESIDENCE A New Way of Living A New Way of Living A New Way of Living RESIDENCE RESIDENCE RESID A New Way of Living A New Way of Living A New Way RESIDENCE RESIDENCE RESIDENCE A New Way of Living A New Way of Living A New Way of Living

CARACTERE Aa Aa Aileron Arial AILERON se va folosi în comunicarea vizuală. sunt preferate formele regular, ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ bold, sau light ale caracterului dar se pot abcdefghijlmnopqrstuwxyz abcdefghijlmnopqrstuwxyz folosi la fel de bine și celelalte forme ale 123456789 123456789 familiei Aileron. Arial se va folosi pentru redactarea [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<> [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<> documentelor oficiale și în comunicarea internă. ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ abcdefghijlmnopqrstuwxyz abcdefghijlmnopqrstuwxyz 123456789 123456789 [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<> [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<> ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUWXYZ abcdefghijlmnopqrstuwxyz abcdefghijlmnopqrstuwxyz 123456789 123456789 [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<> [email protected]#$%^&*()_+ȘȚÂÎĂ:;?<>

PA P E T Ă R I ECarte de vizităLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

Coala cu antetLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

Plic DLLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

CD de prezentareLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

Semnatura e-mailLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

ADVERTISING

Template Power pointLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

BilboardLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

TotemLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

CitylightLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

Panouri directionaleLorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad-ipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididuntut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adminim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nullapariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborum.

Decor autoRESIDENCE A New Way of Livingwww.sophiaresidence.ro


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook