Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore am.portfolio

am.portfolio

Published by Guset User, 2022-08-03 05:05:50

Description: นางสาวพิชญาภัค ทองสัมฤทธิ์ ม.6/1 เลขที่ 25

Search

Read the Text Version

PORTFOILIO แฟ้มสะสมงาน นางสาวพิชญาภัค ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเสม็ดจวนวิยาคม

FASHION DESIGN WEBSITE This space is where you can expound on why this was created - by whom and for what purpose. Y

FASHION PORPOSAL Fashion design @reallygreatsite Portfolio www.reallygreatsite.com

ABOUT US FASHION 123 ANYWHERE ST., FASHION ANY CITY, ST 12345 DESIGN HERE

THANKYOU FOR INVESTING INQUIRES This space is where you can expound on why this was created - by whom and for what purpose. WWW.REALLYGREATSITE.COM

G.E. VIRTUAL PSYCHOLOGY GoMental Mobile Application MAY 17, 2030 Prepared for Mr. Johnston-Jacobs

To Whom It May Concern: I am Dr. Sonnenberg, a clinical psychologist and founder at G.E. Virtual Psychology. I am writing on behalf of my company, an online psychological center that deals with mindfulness-based cognitive therapy for both adolescents and young adults. We currently offer a range of services that center around therapy for anxiety and other mental health issues.

We are now looking towards building a mobile application focusing on anxiety management for young adults. This app will serve as an efficient and cost- effective way to access mental health services. Aside from virtual therapy and rehabilitation services, we will also be providing holistic services such as mindfulness meditation. As per our initial research, our city has a significant number (12%) of young adults who are suffering from the effects of anxiety. We strive to make this app an online space for healing and advancement.

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต กรุ๊ป 2561 เรมอน แซมซัน ข้ อ เ ส น อ แ ผ น ก า ร ต ล า ด จอห์น โว นำ เ ส น อ โ ด ย ริโก ฟอร์ทูนาโด โจนาธาน เวย์เกอร์

PRODACTIF แดชบอร์ด พนักงาน ที่กำหนดเองได้ ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ พฤศจิกายน 2563 จัดทำสำหรับ บ. เอเลมปิ ออสเตน เทค

สออวัสสดเีตจนากเทค! เราเป็นบริษัทพัฒนาเว็บไซต์และแอปที่เน้น ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราจริงจังเรื่องการส่งเสริมธุรกิจให้ทำงานได้ เร็วขึ้นและดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่ตอบสนอง

แอตลาส & มินคัส ข้อเ สนอทา ง กา ร ตลา ด นำ เ ส น อ โ ด ย วั น ที่ วิลเลียม สปุ ตนิ ก 25 กุมภาพันธ์ 2562 WWW.ATLASANDMINKUS.COM

ข้อเสนอโปรแกรม การมีสุขภาพดี แก่พนักงาน จั ด เ ต รี ย ม เ พื่ อ เ ล อ ร์ ริ ง ตั น พิ ก เ ซ ล ส์ ดี แ อ ล ว า ย เ อ อ ร์ แ บ น ค ลั บ

อาไรโค ข้อเสนอสำหรับการขยายธุรกิจ พฤศจิกายน 2565 จัดทำสำหรับ บ. แรนเดโล

ข้อมูลผู้ลงทุน การลงทุนของคุณจะช่วยให้เรามีพื้นที่ในการขยายธุรกิจผ่านการ ขยายผลิตภัณฑ์ที่ อาไรโค ฟาร์มาซูติคอล สามารถนำเสนอได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในฐานะนักลงทุน คุณจะได้รับผลกำไร 6% จากกการขายผลิตภัณฑ์ Araico

สวัสดีจาก ออสเตนเทค เราเป็นบริษัทพัฒนาเว็บไซต์และแอปที่เน้นลูกค้าเป็น ศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราจริงจังเรื่องการส่งเสริม ธุรกิจให้ทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีตอบสนอง

เกี่ยวกับ ออสติน เทค เป็นเวลานานกว่า 10 ปีที่เราได้พัฒนา เทคโนโลยีใหม่ให้กับองค์กรทุกขนาดภารกิจ ของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยให้ กับบริษัทเพื่ อให้พนักงานสามารถทำงานได้ดี และเฉียบคมมากยิ่งขึ้น เราเชื่ อว่าเมื่ อเทคโนโลยีขับเคลื่ อนด้วย ข้อมูลและมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยี นั้นจะช่วยเพิ่มการสร้างผลกระทบอันดีของ องค์กรต่ออุตสาหกรรมและสังคมโดยรวม ทีม ผู้ก่อตั้งร่วม: ออสติน เทค อมองเดอ เลิทช์ (ซีอีโอ) เฮนรี นูเรีย (หัวหน้านักออกแบบ) สมาชิกหลัก: บลายธ์ โรเวน (การเงิน) วิเซียน โกรเปิลส์ (UX/UI) สเตฟานี บริท (หุ้นส่วน)

MSGR ธันวาคม 2568 ข้อเสนอ ธุรกิจ สตาร์ทอัพ เตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ นำเสนอ นำเสนอโดย จารึก จำรูญผล ดำรง คงไทย

ดี3 โดวจ์ แอนด์ โค การขยายตัวของธุรกิจอาหาร จัดทำสำหรับ: บ. อัคลูรา อินเวสเม้น 29 ตุลาคม 2573

ดี3 โดวจ์ แอนด์ โค สวัสดี! เราคือ ดี3 โดวจ์ แอนด์ โค เป็นแบรนด์ ที่กำลังเติบโต มีหน้าที่เตรียม และจัด ส่งมื้ออาหาร เรามุ่งมั่นในการทำอาหาร และส่งมอบมื้ออาหารดีต่อสุขภาพ ทำให้ลูกค้าได้ทานอาหารรสชาติเหมือน ที่บ้าน พร้อมทั้งมอบความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากให้แก่ลูกค้า


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook