Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore WiNART_PROJE_DERGiSi_OZEL_2022

WiNART_PROJE_DERGiSi_OZEL_2022

Published by Winart - Aluart Dergileri, 2022-11-09 09:02:35

Description: WiNART PROJE DERGiSi_PVC, Ahşap gibi ürün grubunu içeren Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, yurt içi ve yurt dışına dağılım yapan sektörel bir basın organıdır. Sektörümüzle ilgili gelişmeler, haber ve ürünler, gelişen trendler, araştırma ve röportajları yayınlamaktayız.
ALU&Art DERGİSİ Alüminyum, Ahşap gibi ürün grubunu içeren Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, yurt içi ve yurt dışına dağılım yapan sektörel bir basın organıdır. Sektörümüzle ilgili gelişmeler, haber ve ürünler, gelişen trendler, araştırma ve röportajlar yayınlar.

Search

Read the Text Version

Standlarımıza ,661 Davetlisiniz 0 ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 Kemalettin AKSÖZ 6$17ú&/7'û7ú$G×QD Pandemi sınavını bașarıyla geçen Türkiye, üretim ve ihracat gücü sayesinde İmtiyaz Sahibi enerji kriziyle boğușan dünyaya meydan okumayı sürdürürken sektörlerimizde Kemalettin AKSÖZ de çarklar çok daha hızlı dönüyor. İrili ufaklı tüm firmalarımız yarattığı istihdam, üretim ve ihracat faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine sunduğu katma değeri Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü her geçen gün artırıyor. Pandemi nedeniyle kapsamını daraltan fuarlarımız Handan AKSÖZ küresel salgın öncesindeki potansiyelini yakalamayı sürdürüyor. Eylül ayında hızlanan fuar trafiğinde biz de yerimizi aldık. Bu yıl ikincisini yayınladığımız [email protected] Almanya Özel Sayımızın Cam, Hırdavat ve Alüminyum Fuarları’nda dağıtımını gerçekleștirdik. 20-23 Eylül tarihlerinde Düsseldorf Glasstec Fuarı’nda, Reklam Departmanı 25-28 Eylül tarihlerinde Köln Eisenwarenmesse Fuarı’nda ve 27-29 Eylül Kadir AKSÖZ tarihlerinde Düsseldorf Aluminium Fuarı’nda tek Türk Medya partneri olarak sektörümüzün sesi olduk. Eylül’de bașlayan fuar trafiğimiz, ekim ayında da [email protected] devam etti. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak ekim ayında Ankiros, R+T Turkey, İntermob ve Sahaexpo Fuarlarında sektörümüz ve paydașlarımızı Web Master bașarıyla temsil ettik. Aydoğan A. GÜRSOY [email protected] 2023 planlarının olgunlaștığı bugünlerde bizler de 2023 ve sonraki yılların hedeflerine ulașma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda Tüyap Almanya Temsilcisi Fuarcılık’ın yurtdıșı fuar satıș partneri olarak ilki 8-11 Mart 2023 tarihinde Mustafa KONAK Sırbistan’da düzenlenecek Windoshow-Uluslararası Pencere, Kapı, Cam ve Ekipmanları Fuarı için șimdiden hummalı bir hazırlık içerisindeyiz. Yapı [email protected] sektörünün en önemli 3 kolunu tek çatı altında toplayarak alanında Balkanların T: +49 170 92 38666 en büyük ticari etkinliği olmaya hazırlanan fuarın firmalarımız için önemi hayli büyük. Firmalarımıza Güneydoğu Avrupa’nın yükselen yıldızı Belgrad’dan Gürcistan Temsilcisi Avrupa’nın kapılarını aralayacak olan fuar, aynı zamanda Balkan ülkelerinde Violeta AROSHIDZE önemli iș bağlantıları kurulmasını sağlayacak. İlerleyen dönemlerde de Tüyap Fuarcılık’ın yurtdıșı fuar satıș partneri olarak farklı ülkelerde düzenlenecek İran Temsilcisi fuarlarda aynı motivasyonla çalıșmayı sürdüreceğiz. Hamed SARCHAMI Sektörümüzün dev bulușmalarından biri olarak yılın son çeyreğine damga Nijerya Temsilcisi vuran Avrasya Kapı, Pencere, Cam, Alüminyum Fuarları’na yönelik Mehmet KASAP hazırlıklarımızı bitirdik. 12-16 Kasım tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde firmalarımızı bulușturacak olan fuarda yine 3 ayrı stant ve 3 Yayın Danıșma Kurulu ayrı dergi ile yerimizi alacağız. 2. holdeki 222E nolu, 14. Holdeki 1408 GALSİAD Yön. Krl. Bșk. - Saha İstanbul Malzeme nolu ve Fuaye Alanındaki standlarımızda 5 gün boyunca firmalarımız ve sektörümüzün çok önemli dernek ve kurulușlarıyla dirsek teması kuracağız. Komitesi Üyesi Celalettin KIRBOZ Fuarın sektörümüzün gelișimine yön veren, verimli iș bağlantıları sağlayan, Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR ihracat faaliyetlerine büyük açılım getiren çok önemli kazanımlarını da bir Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. Fikret YILMAZ sonraki sayımızda sizlerle bulușturacağız. Kompozit San. Der. G. Sekreteri İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT 2022’yi uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde, 2023’ün ülkemizin bașarılarına yenilerini ekleyeceğine, Türkiye’nin küresel arenada önlenemez Mimar Osman GÜDÜ yükselișini hızlandıracağına gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle 2023 yılının Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI ülkemize ve dünyamıza hayırlara vesile olmasını, sağlıklı ve refah günleri Öğretim Üyesi - Yönetim Danıșmanı Dr. Fatih ANIL beraberinde getirmesini temenni ediyoruz. Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: $FWJ[MJ.BI#B˘EBU$BE0mTUBOCVM1MB[B/P.BMUFQFł45\"/#6- 5FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS Baskı:,àMUàS4BOBU#BT‘NFWJ -JUSPT:PMV.BUCBBD‘MBS4JU;#;#5PQLBQ‘;FZUJOCVSOVł45\"/#6- 5FMt'BY Yılda bir kez yayınlanır. Kapı, pencere, çatı, cephe, cam, yalıtım ürün grubunu içeren Alüminyum ve PVC sektörüne yöneliktir. Fuar Özel Sayısı 2022 8JO\"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO\"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


DERGiMiZiN DAĞILIM PROFiLi DERGiMiZiN DAĞILIM PROFiLi t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFÎJ[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFÎJ[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t \"MàNJOZVN 17$ BIŗBQLBQ‘ QFODFSF ÎBU‘WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOEFLBQ‘oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBU‘ŗ‘ZBQBO VZHVMBZ‘D‘MBS‘ mSNBMBS t ČOŗBBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÚSMFSJ t \"MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZ‘D‘MBS‘ t 5àNNJNBSM‘LPmTMFSJ t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOFNBLJOFJNBMFEFO TBU‘ŗ‘O‘ZBQBOWFUFEBSJLÎJMFS t ČOŗBBUNàIFOEJTMFSJPEBMBS‘àZFMFSJ t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOFDBNJNBMFEFO TBU‘ŗ‘O‘ZBQBO VZHVMBZBO t (BZSJNFOLVMZBU‘S‘NPSUBLM‘LMBS‘ t 5PQMVLPOVUZBQ‘LPPQFSBUJnFSJ mSNBMBS t ğBOUJZFMFS ZBM‘U‘NWFZBM‘U‘NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBU‘ŗ‘O‘àTUMFOFOWF t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[M‘JŗZBQBOJOŗBBUmSNBMBS‘O‘OJMHJMJ UFEBSJLÎJMFS EFQBSUNBOMBS‘ t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t %FLPSBTZPONBM[FNFTBU‘D‘MBS‘WFVZHVMBZ‘D‘MBS‘ t ČOŗBBUNàIFOEJTMFSPEBT‘WFNJNBSM‘LPEBMBS‘ t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBU‘D‘MBS‘ t (\"-4Č\"%(JSJŗJNDJ\"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFČŗBEBNMBS‘%FSOFļJ t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBM‘QZBQBOmSNBMBS t \"-65&\".\"MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF\"SBŗU‘SNB.FSLF[J t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBS‘JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM t 5PQMVLPOVUZBQ‘LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[M‘JŗZBQBOJOŗBBUmSNBMBS‘O‘OJMHJMJ FEFOWFQB[BSMBZBOTBU‘ŗOPLUBMBS‘ t 50,Čo5$#BŗCBLBOM‘L5PQMV,POVUČEBSFTJ#BŗLBOM‘ļ‘ EFQBSUNBOMBS‘ t ,Č15\"ğoČTUBOCVM,POVUČNBS1MBO4BO7F5JD\"ğ t 50,Č5$#BŗCBLBOM‘L5PQMV,POVUČEBSFTJ#BŗLBOM‘ļ‘ t #BZ‘OE‘SM‘LWFČTLBO#BLBOM‘ļ‘ t ,Č15\"ğČTUBOCVM,POVUČNBS1MBO4BO7F5JD\"ğ t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBS‘ t #BZ‘OE‘SM‘LWFČTLBO#BLBOM‘ļ‘ t 5àNUJDBSFUPEBMBS‘ t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBS‘ t 44,ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ t 5àNUJDBSFUPEBMBS‘ t .JMMJ&ļJUJN#BLBOM‘ļ‘ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ t 44,ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ t 5#..,àUàQIBOFTJ t .JMMJ&ļJUJN#BLBOM‘ļ‘ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ t \"EBMFU#BLBOM‘ļ‘ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ t 5#..,àUàQIBOFTJ t Č/5&4o5àSLJZFČOŗBBU4BOBZJDJMFSJČŗWFSFO4FOEJLBT‘ t \"EBMFU#BLBOM‘ļ‘ČOŗBBU%BJSF#BŗLBOM‘ļ‘ tČ/%&3 ČTUBOCVMČOŗBBUΑMBS%FSOFļJ t Č/5&4o5àSLJZFČOŗBBU4BOBZJDJMFSJČŗWFSFO4FOEJLBT‘ t Č.4\"% ČOŗBBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t Č/%&3 ČTUBOCVMČOŗBBUΑMBS%FSOFļJ t 5Č.4&5àSLJZFČOŗBBU.àUFBIIJUČŗWFSFO4FOEJLBT‘ t Č.4\"% ČOŗBBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5Č.4&5àSLJZFČOŗBBU.àUFBIIJUČŗWFSFO4FOEJLBT‘ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBS‘#JSMJļJ t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t Č.0ČOŗBBU.àIFOEJTMFS0EBT‘ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBS‘#JSMJļJ t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t Č.0ČOŗBBU.àIFOEFOEJTMFS0EBT‘ t 5Ã4Č\"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã(Č\"%5àSLJZF(FOÎČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t 5Ã4Č\"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t .Ã4Č\"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFČŗBEBNMBS‘%FSOFļJ t 5Ã(Č\"%5àSLJZF(FOÎČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t 5Ã.4Č\"%o5àN4BOBZJDJWFČŗBEBNMBS‘%FSOFļJ t .Ã4Č\"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFČŗBEBNMBS‘%FSOFļJ  t Ã4Č\"%oÃSFULFO4BOBZJDJWFČŗBEBNMBS‘%FSOFļJ t 5\"-4\"%o5àSLJZF\"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t #àZàLFMÎJMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t \":Č%\"MàNJOZVN:à[FZČŗMFN%FSOFļJ t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBS‘OBLBZ‘UM‘mSNBMBS t 5Ã.4Č\"%o5àNTBOBZJDJWFČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t :BQ‘TFLUÚSàOEFàSFUJDJ JUIBMBUΑ EJTUSJCàUÚSmSNBZFULJMJMFSJ t Ã4Č\"%oÃSFULFO4BOBZJDJWFČŗ\"EBNMBS‘%FSOFļJ t #BT‘OZBZ‘OPSHBOMBS‘ GVBSD‘M‘LŗJSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBS‘ t #àZàLFMÎJMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t :VSUJÎJWFZVSUE‘ŗ‘OEBTFLUÚSMFJMHJMJmSNBMBSWFÎFŗJUMJNFTMFL t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBS‘OBLBZ‘UM‘BMàNJOZVNmSNBMBS‘ t \"MàNJOZVNTFLUÚSàOàOàSFUJDJ JUIBMBUΑ EJTUSJCàUÚSmSNBZFULJMJMFSJ HSVQMBS‘OEBOÚOFNMJBESFTMFS t #BT‘OZBZ‘OPSHBOMBS‘ GVBSD‘M‘LŗJSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBS‘ t :VSUJÎJWFZVSUE‘ŗ‘OEBBMàNJOZVNTFLUÚSàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÎFŗJUMJ NFTMFLHSVQMBS‘OEBOÚOFNMJBESFTMFS www.winartproje.com - www.aluart.com.tr


12 Röportaj Alcas Metal 2022’yi Yatırımlarla Uğurlayacak Alcas Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Ortağı Mehmet YILMAZ ile 2022 yatırımları hakkında bilgi edindiğimiz, yatırımlar ölçeğinde 2023 hedeflerine parantez açtığımız, Aluminium Düsseldorf 2022 Fuarı’ndaki faaliyetlerini ele aldığımız bir röportaj gerçekleştirdik. Katılım sağladığınız Aluminium Yatırımlarınız hakkında detaylı bilgi Piyasalar ve satıș yaptığınız pazarların Düsseldorf 2022 Fuarı’nı alabilir miyiz? durumu hakkında değerlendirmenizi değerlendirebilir misiniz? Standınıza alabilir miyiz? olan ilgi nasıldı? 3 adet mevcut presimizi 5 adete çıkartıyoruz. 4400 tonluk 10 inch ve 880 Ne yazık ki piyasalarda genel bir Fuar genel olarak sakindi. Bu yıl 50’yi tonluk 4.5 inchlik bir pres yatırımı yaptık. daralma var. Dünyadaki sanayide ișler așkın Türk ekstrüzyon firması fuara 880 tonluk pres geldi kuruluyor. 2021 yılı ve 2022’nin ilk 4 ayında harika katılmıștı. Bu bizler için olumsuz bir 1 Kasım’da imalata bașlıyor. 10 inch geçti. Sanayici hem para kazandı hem durum. Fuarda müșteri bulmak artık pressin ise aralık ayında montajına yatırım yaptı. Ancak 5.aydan sonra çok zor. Zaten çok az sayıda müșteri bașlanmıș olacak. Fabrika binasına Amerika’da ve Avrupa’nın bir resesyona geliyor. Așırı rekabeti fark edince onlar 10.000 m2 daha kapalı alan ilave ettik. girme eğilimi bașladı. Durgunluk hemen da çok düșük fiyat talepleriyle geliyor. Burada yerli yabancı birçok CNC ve siparișlere olumsuz olarak yansıdı. Bu da Avrupa pazarını karsız bir duruma kesim makinalarından olușan dev bir Siparișler azalmakta iptaller artmaktadır. sürüklüyor. 18 yıldır katıldığımız bu fuar mekanik ișlem hattı kurduk. Otomotiv ve Bu durgunluğun 2023 yılı içerisinde artık bizi pek mutlu etmiyor. Zaten genel beyaz eșya sektörüne hizmet vermeyi zirveye çıkacağını tahmin etmekteyiz. olarak fuarlar ișlevini yitirdi. Biz iç ve dıș planlıyoruz. Kalıphanemizin kapasitesini Dünyanın bu durgunluktan çıkması pazarda hiçbir fuara katılım sağlamıyoruz. artırmak ve 10 inch presin kalıplarını 2024 yılını bile bulabilir. Bunlar maalesef Büyük montanlı alıcılar hiçbir șekilde yapabilmek için fabrika içerisinde yeni ve yatırımlar ve yatırımcılar için olumlu fuarları takip etmiyor ve gelmiyor. profesyonel dev bir kalıphane kuruyoruz. haberler değil. Ama daha fazla çalıșarak Yaptığımız araștırma da küçük çaplı Burada kalıp üretme kapasitemizi 4 kat yeni pazarlar müșteriler bularak bunu firmaların fuarı ziyaret ettiğini gösteriyor. artırmıș olacağız. Tüm makinalarımız azaltmaya çalıșacağız. Genel olarak da bu tip müșteri grubu kalıcı geldi. Kasım ayı içerisinde kalıphanemizi ve karlı bir müșteri grubu değil. devreye almıș olacağız. Fabrikamız Değerli vaktinizi ayırdığınız için yakınlarında 10.000 m2 arazi üzerinde teșekkür ederiz. Son olarak eklemek Alcas olarak nasıl bir yıl 7.000 m2 kapalı alanda kurduğumuz istediğiniz bir konu var mıdır? geçiriyorsunuz? Yatırım ölçeğinde dökümhane hattımızda yatırımımız değerlendirebilir misiniz? bitmek üzere. Aylık 2500 ton kapasiteli Win&ARTProje - ALU&Art Dergilerine, alüminyum döküm tesisimiz 1 Aralık’ta katkılarından dolayı teșekkür ediyoruz. Biz 2021 yılının ortasında bir dizi imalata bașlayacak. 2023 yılı içerisinde yatırıma bașlamıștık. Yatırımlarımız henüz ise aylık 5000 ton kapasiteye ulașacak. Alcas Metal Will See 2022 Off with tamamlanmadı. Bu yılın sonunda bitirmeyi Investments hedefliyoruz. We had an interview with Mehmet YILMAZ, Board Member and Co-Founder of Alcas Metal A.Ș., where we not only got information about their investments in 2022, but also placed particular focus on their investment targets for 2023, and discussed their activities at Aluminum Düsseldorf 2022 Fair as well.


28 Ürün Veka, SOFTLINE 82 Profil Sistemi ile Geleceğe Yön Verecek Veka, en yeni teknolojiler kullanarak geliştirdiği SOFTLINE 82 profil sistemi ile geleceğin taleplerini karşılıyor. Birçok kasa, kanat profilleri ve yardımcı havayı kullanarak ısı yalıtımına beklenen Bu da enerji tüketimini düșürürken yakıt malzeme çeșitleriyle çok yönlü olarak etkiyi tam olarak karșılıyor. En yüksek masraflarını azaltıcı bir etki yaratıyor. Profil, tasarlanan Veka pencere profilleri, tasarım kalitede, DIN EN 12608 standartlarına bu yönüyle de CO2- emisyonlarını en aza özgürlüğünde sınırları așıyor. Beyaz ya göre, A sınıfı pencere profilleri üreten indiriyor. da renkli, karolaj gibi karakteristik ya da Veka, yeni profil sistemi ile her havada iyi dairesel, kemer, üçgen, asimetrik, duvar ve bir oda iklimi sağlamakla kalmıyor, yakıt 2) Mükemmel Bir Yașam Konforu cumba yapıya uygun tarzlara özel ürettiği masraflarını da hissedilir șekilde düșürmeye SOFTLINE 82’in mükemmel yalıtım profillerle kișiye özel tarzların temsilciliğini yardımcı oluyor. üstleniyor. Veka, en yeni teknolojiler özelliği, oda ısısında düșük farklar yaratıyor. kullanarak geliștirdiği SOFTLINE 82 profil VEKA’nın SOFTLINE 82 Profil Sistemini Böylece huzurlu bir yașam konforu sistemi ile profil üretiminde ulaștığı son Seçmeniz İçin 6 Temel Neden: sağlanıyor. Ayrıca güvenilir contalar soğuğa noktayı gözler önüne seriyor. SOFTLINE ve hava geçirgenliğine fırsat vermiyor. 82 profil sisteminin üretiminde kullanılan 1) Enerji ve Masraf Tasarrufu teknik, kullanıcılara kendini özel hissettiriyor. SOFTLINE 82’in çok odacıklı tekniği, çok 3) Daha Fazla Emniyet Çok odacıklı profiller, yalıtıcı niteliği olan Pencereler yerine ve ulașılabilirliğine göre düșük bir ısı geçirgenlik değeri sağlıyor. farklı emniyet taleplerini yerine getirmek zorunda! SOFTLINE 82; özel aksesuarlar, camlar ve kolları ile yașam alanlarını hırsızlık vakalarına karșı güvenceye alıyor. 4) Mükemmel Ses Yalıtımı Gürültü kirliliğine karșı savaș açan SOFTLINE 82, sağlıklı yașam alanları yaratıyor. SOFTLINE 82 sistemiyle yapılan standart pencereler, yașam alanlarını dıșarının gürültüsünden arındırıyor. Üstün teknolojisinden aldığı güçle yașam alanlarına en yüksek koruma sağlayan profiller arasında yer alıyor. 5) Zengin Renk Seçenekleri 50’den fazla renk ve ahșap dekor seçeneğine sahip SOFTLINE 82, her türlü yașam alanına göre kișiselleștirilmiș çözümler sunuyor. Ayrıca serinin farklı renklerde eloksal kaplamalı alüminyum giydirme kapakları da bulunuyor. Görselde SOFTLINE 82 profil sistemi ‚Tiny House‘ olarak adlandırılan küçük ev de kullanıldı. 6) Zamana Meydan Okuyan Yaklașım Parlak bir yüzeye sahip olan yüksek kaliteli SOFTLINE 82 profilleri, zamana meydan okuyan yaklașımıyla öne çıkıyor. Uzun yıllar parlak görünümünü koruyor. Kolay temizlenebilir olması ve boya gerektirmeyen özellikleriyle de kullanıcıların hayatını kolaylaștırıyor. Dünya çapında önde gelen profil üreticilerinden biri olarak VEKA AG sadece en yüksek kalite seviyesinde, VEKA Shapes the Future DIN EN 12608 standartlarına göre, A Sınıfı pencere profilleri üretmektedir. With SOFTLINE 82, VEKA has developed a window profile system that is ready for future requirements. Windows made of VEKA profiles feature high energy efficiency and offer a wide range of surface designs.


30 Ürün ASAȘ Yüksek Yalıtım Sağlayan Yeni PVC Monoblok Kutu Sistemini Piyasaya Sundu ASAŞ tarafından her detayı titizlikle geliştirilen yeni PVC Monoblok Kutu Sistemi, yüksek yalıtım değerleri ve tasarımının sağladığı esnek kullanım seçenekleriyle pazara yeni bir soluk getiriyor. Piyasaya sunduğu tasarım için iki farklı artırmak amacıyla yenilikçi ürünleri optimum kutu ölçüsü özel olarak tasarlanan ile adından söz çalıșıldı. 195x200mm opsiyonel contalar yan ettiren sektörün izolasyonsuz ve kapak içine ve kutu lider firmalarından 195x230mm izolasyonlu birleșim bölümlerine ASAȘ, uzun zamandır olarak titizlikle belirlenen yerleștirildi. Yalıtım heyecanla üretime boyutlarda üretilen kutu değerlerinin yanı sıra hazırladığı PVC seçenekleri ile maksimum mukavemet gücünü Monoblok Kutu sarım değerleri sağlanmıș artırmak için köșebent Sistemini piyasaya oldu. Ek bir kutu yüksekliğine ve lama kullanımlarına uygun sundu. Pazarın ihtiyaç duymadan; 300 cm+kutu özel yuvalar dizayn edildi. Kasa-kutu beklentilerini karșılama hedefi yüksekliğinde 39mm, 235 cm+kutu montajlarında Universal Alüminyum ile tasarımına bașlanan yeni PVC yüksekliğinde ise 55 mm lameller ile bağlantı profili kullanılarak sahada Monoblok Sistemi, beklentilerin üstünde kullanılabilme kapasitesine vidasız montaj kolaylığı da sağlanmıș ulașıldı. oldu. Piyasaya performans değerlerine sunulan yeni ulașarak kullanıcıların Alüminyum Monoblok sistem, ASAȘ’ın deneyimine hazır hale Sisteminin Detayları ve ürettiği Alüminyum getirildi. Aksesuarlarıyla Uyumlu Monoblok sisteminin detayları İki Farklı Optimum İzolasyonlu kutu, ve aksesuarlarıyla Kutu Ölçüsünde alttan açılma özelliği ile da uyumlu duvar içine gömülerek çalıșıyor. Yașam alanlarının müdahaleye izin verecek dinamik ihtiyaçlarına șekilde tasarlandı. Hava maksimum kapasitede cevap sızdırmazlığı değerlerini verebilecek șekilde geliștirilen ASAȘ Launches New PVC Monoblock Box System Providing High Insulation The new PVC Monoblock Box System, each and every detail of which has been meticulously developed by ASAȘ, brings a breath of fresh air to the market, thanks to its high insulation values, and flexible usage options provided by its design.


Win&ArtProje ve ALU&Art Dergilerimizle Almanya’da Sektör Temsilcilerimizin Sesi Olduk Mimart Yayıncılık olarak Win&ARTProje - ALU&Art Dergilerimiz ve Fuar Özel Sayımızla Düsseldorf Glasstec, Köln Eisenwarenmesse ile Düsseldorf Aluminium Fuarı’nda yerimizi aldık. Sektör paydaşlarımızın temsilciliğini üstlenen stantlarımız, ziyaretçi ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Mimart Yayıncılık olarak yayın hayatını soluksuz sürdürdüğümüz Win&ARTProje ve ALU&Art Dergilerimizin yeni sayıları ve Fuar Özel Sayımız ile sektörlerimizin küresel bulușmalarında firmalarımızı temsil ettik. Bu yıl ikincisini yayınladığımız Almanya Özel Sayımızı Cam-Hırdavat ve Alüminyum Fuarlarına hazırladık. 20-23 Eylül Düsseldorf Glasstec Fuarı’nda, 25-28 Eylül Köln Eisenwarenmesse Fuarı’nda ve 27-29 Eylül Düsseldorf Aluminium Fuarı’nda tek Türk Medya partneri olarak özel sayımızın dağıtımını gerçekleștirdik. Fuar katılım faaliyetlerimizle sektör temsilcilerimizi geniș kitlelerle bulușturarak iș hedeflerine katkı sağlamayı sürdürdük. We Have Became the Voice of Our Industry Representatives in Germany with Our Win&ARTProje and ALU&Art Magazines As Mimart Publishing, we took part in Düsseldorf Glasstec, Köln Eisenwarenmesse, and Düsseldorf Aluminium Fair with our Win&ARTProje - ALU&Art Magazines, and our Fair Special Edition. Acting as the representative of our sectoral stakeholders, our booths drew great attention of both the guests and the participants.


Sektör 36 Akpa Alüminyum Aluminium Düsseldorf 2022 Fuarı’nda Ürünlerini Sergiledi Akpa Alüminyum, global arenada yer almak ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelmek amacıyla alüminyum endüstrisi ve uygulama alanlarını kapsayan en önemli fuarlardan biri olan Aluminium Düsseldorf 2022’ye katıldı. Akpa Alüminyum Satıș Direktörü Turgut Yenilikçi olma becerimiz, marka değerimiz, Akpa Alüminyum Introduced Its Products ÇALIȘKAN, fuara ilișkin açıklamasında pazarlama ve iletișim yeteneklerimiz ile at Aluminium Düsseldorf 2022 Fair “Yurtdıșında büyüme ve global bir çok özel bir konuma sahibiz.” dedi. marka olma stratejimiz doğrultusunda Akpa Alüminyum attended Aluminium yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Varlık Fuarlarda Yerini Alacak Düsseldorf 2022, one of the prestigious gösterdiğimiz dıș pazarlara daha fazla Lider marka olmanın verdiği fairs that covers the aluminum industry and odaklanıp, pazardaki bilinirliğimizi daha its field of applications in order to show up da artırmayı hedefliyoruz. Güvenilirlik, sorumlulukla uluslararası arenada yerlerini in the global arena, and to get together with esneklik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmamız almaya devam ettiklerini vurgulayan its potential business partners. ve müșteri odaklı çalıșma anlayıșımız Turgut ÇALIȘKAN, BATIMAT Fuar’ında sayesinde bugün 5 kıtada 50’den fazla sektörde mimari çözümler sunan yenilikçi ülkeye ihracat gerçekleștiriyoruz. Üretim ürünlerini sergilediklerini dile getirdi. Son süreçlerimizde sürdürülebilir ve kaynak- olarak 12-16 Kasım tarihlerinde Tüyap’ta etkin bir ekonomiye geçiși destekliyoruz. gerçekleșecek Avrasya Pencere Fuarı’na da katılım göstereceklerini ifade etti.


44 Sektör Avrupalı, Üretimi Türkiye’ye Kaydırmak İçin Temasları Sıklaștırdı Avrupa’da yaşanan enerji sorunu sonrası birçok büyük üretici ya üretimlerini durdurdu ya da üretimlerini yavaşlattı. Türkiye’de enerji konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünen Avrupalı firmalar da üretimlerini Türkiye’ye kaydırmak için harekete geçti. 27-29 Eylül tarihleri arasında gelișimine daha fazla katkı sağlamak için Almanya’da düzenlenen Aluminium ülke ülke, fuar fuar gezdiklerini ifade eden Düsseldorf 2022’de konușan İstanbul İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Bașkanı Kurulu Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, Çetin TECDELİOĞLU, “Avrupalı șirketler Aluminium Düsseldorf 2022’de yer alan en yakın alternatif olarak Türkiye’yi 102 firma ile Türkiye’nin alüminyumdaki görmeye bașladı. Avrupalı, alüminyumda gücünü kanıtladığını söyledi. üretimlerini bize kaydırmak istiyor. Süreci doğru yönetir ve doğru enerji politikaları Güçlü Kapasite, Kaliteli Üretim olușturup, ilișkilerimizi en iyi șekilde Alüminyumun birçok sektörün kullanırsak, Türkiye çok büyük bir avantaj yakalayabilir” dedi. içinde yer aldığına dikkat çeken Çetin TECDELİOĞLU, “Özellikle endüstri, Almanya’nın Düsseldorf șehri 27- otomotiv, beyaz eșya, savunma sanayi 29 Eylül tarihleri arasında Aluminium gibi birçok sektörde stratejik olarak yer Düsseldorf 2022’ye ev sahipliği yaptı. alıyor. Bu konuda Türkiye’nin gerçekten 1000’ün üzerinde katılımcı firmanın yer güçlü bir üretim kapasitesi var. Güçlü aldığı fuarda, Türkiye 102 firma ile ev üretim kapasitesinin yanında üretilen sahibi Almanya’nın ardından firma sayısı ürünlerin dünyanın dört bir tarafına hızlı bakımından ikinci oldu. Türk üreticilerin teslim edilmesi ve ürün çeșitliliğinin olması ürettikleri kaliteli ürünü dünya pazarına Türkiye’yi bu alanda farklı bir boyuta sunmak, ihracata ve Türkiye’nin ekonomik tașıyor. Ayrıca Türkiye kaliteli ürünleriyle de dikkat çekiyor.” dedi.


46 Sektör Böylece Avrupa’daki pazarımız da büyümeye bașladı. LME (Londra Metal Market) depolarının da bir an önce kurulması gerekiyor ki, dünyadaki belirli stokları Türkiye sermayeye bağlanmadan kendi sınırları içerisinde mevcut hale getirsin. Bunları yapmazsak enerjimiz de olsa hammaddeye ulașmakta zorluk olabilir. Bunun stratejik olarak düșünülmesi gerekiyor” diye konuștu. Çetin TECDELİOĞLU: “En Yakın olsa da süreci doğru yönetir, doğru enerji Türkiye Alüminyumda Dünyanın Alternatif Türkiye” politikaları olușturup, ilișkilerimizi en iyi Sayılı Ülkeleri Arasında șekilde kullanırsak Türkiye için çok büyük t \"MàNJOZVNÎVCVLQSPGJMJISBDBU‘OEB Türkiye’nin üretim anlamında kendini bir avantaj olur ve bu durumu kalıcı kanıtladığına dikkat çeken Çetin kılabiliriz. Sadece fason üretimden milyar 2021 yılı itibarıyla Türkiye 1,79 milyar TECDELİOĞLU, özellikle Avrupa’daki dolarlar seviyelerine çıkabiliriz diye tahmin dolar ihracatla Avrupa’da ikinci, enerji sorununun ardından Türkiye’nin ediyoruz” ifadelerini kullandı. dünyada üçüncü sırada. daha da ön plana çıkmaya bașladığını kaydetti. Avrupalı firmaların, ‘Türkiye’deki Türkiye’nin coğrafi konumunun, t 5àSLJZF BMàNJOZVNNVUGBLFŗZBMBS‘ üreticilere fason üretim yaptırabilir miyiz?’ çok ciddi fırsatları da beraberinde ihracatında 2021 yılı itibarıyla 267 demeye bașladığını ifade eden Çetin getirdiğinin altını çizen TECDELİOĞLU, milyon dolar ihracat ile Avrupa’da TECDELİOĞLU, șunları söyledi: “Bu șunları söyledi: “Harcama kapasitesi üçüncü, dünyada beșinci sırada. düșünce Avrupa’da yașanmaya bașlayan yüksek pazarlara yakın konumdayız. enerji sorunu ve yükselen enerji fiyatları Bu da lojistikte avantaj sağlıyor. Lojistik t \"MàNJOZVNGPMZPJISBDBU‘OEBZ‘M‘ sonrasında olușmaya bașladı. Bu her ne fırsatlarımız, pazar genișlemesine de itibarıyla 474 milyon dolar ihracatla kadar geçici bir durum olarak karșımıza pozitif etki yapıyor.” Avrupa’da üçüncü sırada yer alan çıksa da üretimin devamlılığı anlamında Türkiye, dünyada yedinci sırada. bir hayli faydalı olacaktır. Avrupa’daki Çetin TECDELİOĞLU: “Büyük firmalar Türkiye’deki üreticilere ‘Size Makinelerle Pazar Payı Arttı” t \"MàNJOZVNZBQ‘NBM[FNFMFSJ sipariș verirsek, enerji sorununa ihracatında 2021 yılı itibarıyla Türkiye takılmadan yerine getirebilir misiniz?’ Avrupalıların 2-3 yıl öncesine kadar 434 milyon dolar ihracatla Avrupa’da ve ‘Temin noktasında sıkıntı yașanır daha büyük makinelerle üretim yaptığını altıncı, dünyada sekizinci sırada. mı?’ șeklinde sorularla geliyor. Çünkü dile getiren TECDELİOĞLU, “Ancak Avrupa’daki birçok büyük üretici enerji Türkiye’de de büyük çaplı presler, t \"MàNJOZVNLBQMBSJISBDBU‘OEB5àSLJZF sorunu nedeniyle ya üretimi durdurdu ya makineler devreye girmeye bașladı. 2021 yılı itibarıyla 25 milyon dolar da yavașlattı. Bu duruma çözüm arayan ihracat ile Avrupa’da üçüncü, dünyada Avrupalı șirketler en yakın alternatif olarak dokuzuncu sırada. Türkiye’yi ve Türk üreticileri görmeye bașladı” diye konuștu. t 5àSLJZF BMàNJOZVNÚSNFIBMBU ihracatında 2021 yılı itibarıyla 106 Çetin TECDELİOĞLU: “Üretimde milyon dolar ihracat ile Avrupa’da Kalıcı Olabiliriz” birinci, dünyada üçüncü sırada. Avrupalı firmaların Türkiye’nin enerji t \"MàNJOZVNCPSVJISBDBU‘OEBJTF konusunda bir sıkıntı yașamayacağını 2021 yılı itibarıyla Türkiye, 24 milyon düșündüğünü belirten Çetin dolar ihracat ile Avrupa’da dördüncü, TECDELİOĞLU, “Türkiye’deki sanayiciler dünyada sekizinci sırada. ve ihracatçılar olarak biz de benzer düșünceye sahibiz. Șu anda böyle Europeans Have Escalated Contacts to bir sıkıntı beklenmediği için Avrupa Shift Production to Türkiye üretimlerini bize kaydırmak istiyor. Her ne kadar fason üretim istekleri ağırlıkta In the wake of the energy crisis in Europe, many major producers have either stopped, or slowed down their production. Not expecting any energy shortage to occur in Türkiye, European companies have therefore taken action to shift their production to Türkiye.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook