Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 3 KTM PRU15 Siri1.pptx

3 KTM PRU15 Siri1.pptx

Published by PTJ TUMPAT, 2022-11-09 08:31:38

Description: 3 KTM PRU15 Siri1.pptx

Search

Read the Text Version

4 PROSES PENGIRAAN UNDI Dikemas kini: Mei 2022


PENGIRAAN UNDI DIMULAKAN SELEPAS TAMAT WAKTU PENGUNDIAN Dikemas kini: Mei 2022


PENUNDAAN ATAU PENANGGUHAN PENGIRAAN UNDI 1. Bencana alam 2. Kejadian-kejadian yang menganggu keselamatan seperti rusuhan dan sebagainya 3. KTM uzur dengan tiba-tiba TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: 1. Memaklumkan kepada Pegawai Pengurus dengan serta merta; 2. Selepas mendapat arahan, KTM hendaklah memasukkan kertas undi di dalam peti undi dan memeterainya semula serta menandatangani perekat keselamatan; 3. Memasukkan semula dokumen ke dalam sampul-sampul dan memeteraikannya sekiranya telah dibuka; dan 4. Mendapat arahan dari PP mengenai tarikh, masa dan tempat pengiraan akan dijalankan di bawah pengawasan PP. 3 Dikemas kini: Mei 2022


SUSUN ATUR PENGIRAAN UNDI MASUK TINGKAP KTM Dulang DITOLAK EMU1 Dulang RAGU EMU2 EMU3 Dulang Calon Dulang Calon Bilik Darjah Dulang Calon Dulang Undi Belum Dikira Peti Undi KELUAR Dikemas kini: Mei 2022


SUSUN ATUR PENGIRAAN UNDI PILIHAN RAYA UMUM (PRU) 2 PETI UNDI KETUA TEMPAT MENGUNDI KERANI – KERANI MENGIRA UNDI UNDI DITOLAK UNDI RAGU CALON C CALON B CALON A UNDI BELUM DIKIRA PETI UNDI UNDI DITOLAK UNDI RAGU CALON C CALON B CALON A UNDI BELUM DIKIRA PETI UNDI EJEN MENGIRA UNDI SET NEGERI SET PARLIMEN Dikemas kini: Mei 2022


SEMAK 4 PERKARA SEBELUM EMU DIBENARKAN MASUK EJEN MENGIRA UNDI 1 2 3 4 Dokumen Surat Lantikan EMU Pas Bertugas Pengenalan Borang Sumpah Kerahsiaan Dikemas kini: Mei 2022


CATATKAN KEHADIRAN ETM/EMU DALAM BUKU KERJA KTM PENUGASAN EMU BERMULA APABILA PETUGAS MULA MENYUSUN ATUR TEMPAT MENGIRA UNDI SELEPAS SELESAI MENGURUSKAN SAMPUL 3 Dikemas kini: Mei 2022


SEDIAKAN PERALATAN SEBELUM CCaappDDititoelraikma MEMULAKAN PENGIRAAN UNDI Pen Stamp Pad Getah Buku Panduan Memutuskan Undi Ragu Dikemas kini: Mei 2022


MEMULAKAN PENGIRAAN UNDI Pengiraan undi PARLIMEN & NEGERI dijalankan serentak Dikemas kini: Mei 2022


Tunjukkan semua dulang adalah kosong kepada Ejen Mengira Undi Potong ikatan telinga peti undi PARLIMEN & NEGERI yang dimeterai Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN Tuangkan isi peti undi ke dalam dulang Undi Belum Dikira PARLIMEN & NEGERI. Tunjukkan peti undi yang telah kosong kepada Ejen Mengira Undi Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN Kira kertas undi dalam bilangan 10 dan ikat Gabungkan ikatan 10 tersebut ke dalam bilangan 100 dan ikat Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN SELESAI MENGIRA BILANGAN KERTAS UNDI DI DALAM DULANG UNDI BELUM DIKIRA Didapati terdapat sebanyak 373 kertas undi. Sila lengkapkan Borang SPR.757 (PARLIMEN DAN NEGERI) Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN + ✔ ✔ ___73 ✔ 373 Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN Sebelum mula memaparkan kertas undi, KTM perlu SEMAK bilangan kertas undi dengan bilangan yang dicatatkan pada Borang 13 374 + ✔ ✔ ___73 ✔ 373 Sekiranya bilangan kertas undi LEBIH berbanding Bahagian E Borang 13, rujuk Pastikan bilangan kertas undi adalah Jadual Ketiga untuk menguruskannya sama dengan bilangan yang dicatatakan pada Borang 13 15 (Bahagian E) dan Borang SPR.757 Sekiranya bilangan kertas undi SAMA atau KURANG, proses pengiraan undi (paparan) boleh diteruskan Dikemas kini: Mei 2022


JADUAL KETIGA 1. Dihadapan Calon/ Ejen Mengira Undi/ Ejen Pilihan Raya Sampul No.3 dibuka. 2. Membandingkan bilangan kertas undi yang tidak digunakan dan yang rosak dengan bilangan kertas undi yang asalnya dikeluarkan kepada tempat mengundi itu, hendaklah mengesahkan pernyataan dalam Borang 13. 3. Jika ternyata suatu kesilapan telah dibuat dalam mengisi Borang 13, betulkan Borang 13 dan KTM boleh meneruskan pengiraan undi. 4. Jika setelah melakukan semakan, KTM berpuas hati betul berlaku lebihan kertas undi, dihadapan Ejen Mengira undi/ Ejen Pilihan Raya, KTM perlu memeriksa No.Siri kertas undi dan Cap kertas undi pada setiap kertas undi. 5. Hendaklah mengeluarkan mana-mana kertas undi yang tidak mengandungi tanda rasmi Ketua Tempat Mengundi berkenaan atau ditandakan selainnya. Dimasukkan ke dalam Sampul No.3, dimeterai dan ditandatangani oleh KTM dan Calon/ Ejen Mengira Undi/ Ejen Pilihan Raya. 6. KTM mengarahkan proses pengiraan seterusnya dimulakan. Dikemas kini: Mei 2022


SEKIRANYA BILANGAN KERTAS UNDI LEBIH (RUJUK PADA JADUAL 3) DIBANDINGKAN Borang 13 Borang SPR.757 Sama/ Kurang Bilangan Lebih daripada daripada Borang 13 Kertas Undi Borang 13 Proses pengiraan dalam Jadual ketiga undi Borang Sahkan Pernyataan SPR. 757 Isi Borang SPR.764 Borang 13 Isi Borang 14 Keluarkan kertas asing (cap kertas undi lain) [Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981] Proses Pengiraan Undi Dikemas kini: Mei 2022 Isi Borang SPR.764 Isi Borang 14


KAEDAH MENCARI KERTAS UNDI SEKIRANYA BILANGAN KERTAS UNDI LEBIH BERBANDING BILANGAN PADA BAHAGIAN E BORANG 13 1. Semak nombor siri Cap Kertas Undi 2. Semak No.Siri Kertas Undi (kaunterfoil) Dikemas kini: Mei 2022


JADUAL 3 - TATACARA YANG PERLU DIIKUTI JIKA BILANGAN KERTAS UNDI YANG TERDAPAT DI DALAM SUATU PETI UNDI MELEBIHI BILANGAN YANG DINYATAKAN SEBAGAI BERADA DI DALAMNYA MENGIKUT BORANG 13 Daftar Pemilih Pilihan Raya Kertas Undi lebih - Dalam Jadual Kertas Undi “Rosak” Ketiga (Jika Ada) KP 1 Rosak Kertas Undi Yang Tidak Digunakan Kaunterfoil Buku Kertas Undi Dikemas kini: Mei 2022


KAEDAH MEMAPARKAN KERTAS UNDI PAPARKAN kertas undi PARLIMEN & NEGERI dan TERIAKKAN nama/ simbol parti/ bebas Masukkan kertas undi ke dalam dulang mengikut simbol parti/ bebas. Sekiranya terdapat keraguan, masukkan ke dalam dulang ragu Dikemas kini: Mei 2022


KAEDAH MENGURUSKAN KERTAS UNDI BERGEJALA Pastikan kertas undi pengundi bergejala adalah yang terakhir diuruskan dalam peringkat memaparkan kertas undi Dikemas kini: Mei 2022


KAEDAH MENGURUSKAN KERTAS UNDI BERGEJALA Keluarkan kertas undi daripada plastik. Papar kertas undi kepada EMU Selepas papar, masukkan semula ke dalam plastik. Tangan KMU dan plastik perlu disanitasi Dikemas kini: Mei 2022


Dulang Undi Belum Dikira PARLIMEN & NEGERI yang telah kosong ditunjukkan kepada Ejen Mengira Undi Dikemas kini: Mei 2022


Dikemas kini: Mei 2022 24


MEMUTUSKAN UNDI RAGU (PARLIMEN & NEGERI) UNDI DITERIMA UNDI DITOLAK Copkan cap Copkan cap “Diterima” “Ditolak” di belakang di belakang kertas undi. kertas undi. KTM tandatangan KTM tandatangan di belakang kertas di belakang kertas undi undi DULANG DITOLAK CALON Dikemas kini: Mei 2022


Tunjukkan dulang Ragu yang telah kosong kepada Ejen Mengira Undi Dikemas kini: Mei 2022


Kira kertas undi dalam setiap dulang dalam bilangan 10 dan diikat Gabungkan ikatan 10 tersebut ke dalam bilangan 100 dan ikat ** Untuk kedua-dua set PARLIMEN & NEGERI Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN SILA LENGKAPKAN BORANG SPR.764 (PARLIMEN DAN NEGERI) BERDASARKAN MAKLUMAT BERIKUT: Bilangan undi yang diterima setiap calon: Fatah Pilus (Kamera)= 72 undi Lee Chong Wah (Laptop) = 236 undi Munusamy (Telefon) = 59 undi Bilangan Undi Ditolak selepas KTM memutuskan undi ragu = 6 undi Perhatian: Perlu dimaklumkan jumlah undi yang diperolehi setiap calon bertanding kepada EMU yang hadir Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN SMK SERI DUYONG 138/21/01/02 N.21 DUYONG 2 373 ✔ ✔ ___73 ✔ 373 Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN SMK SERI DUYONG IKUT SUSUNAN 138/21/01/02 NAMA DALAM KERTAS UNDI N.21 DUYONG 2 373 FATAH PILUS 72 236 KAMERA 59 LEE CHONG WAH LAPTOP MUNUSAMY TELEFON 6 Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN CARA MENENTUKAN PERBEZAAN 4% ATAU KURANG (Peraturan 25(13) Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981) ___(U_N__D_I _T_E_R_B_A_N_Y_A_K_)_–_(_U_N_D_I_K_E_D__U_A_T_E_R_B_A_N__Y_A_K_) ___ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEHI OLEH SEMUA CALON % PERBEZAAN = X 100ANTARA CALON 373 FATAH PILUS CAMERA X100236 - 72% ___________ LEE CHONG WAH LAPTOP MUNUSAMY TELEFON =72 PERBEZAAN 367236 ANTARA X10059 CALON 164% =PERBEZAAN 367ANTARA _____ CALON =% 44% PERBEZAAN ANTARA CALON 6 NOTA : JUMLAH UNDI YANG DITERIMA OLEH SEMUA CALON TIDAK TERMASUK JUMLAH UNDI DITOLAK (BAHAGIAN C) Dikemas kini: Mei 2022


PROSES ULANG KIRA > 4.00% TIDAK PERLU ULANG KIRA ≤ 4.00 % BOLEH ULANG KIRA Boleh dibuat sekiranya layak atas permohonan MANA-MANA calon/ EMU atau KTM Nota: JIKA DIBUAT PROSES ULANGKIRA Hendaklah bermula daripada peringkat memaparkan kertas undi, tidak termasuk undi ditolak dan meneriakkan nama/ simbol parti kepada EMU. Ulang kira boleh dijalankan sebanyak SATU (1) kali sahaja. Dikemas kini: Mei 2022 33


SILA LENGKAPKAN BORANG 14 (PARLIMEN DAN NEGERI) SETELAH SELESAI MELENGKAPKAN BORANG SPR.764 SEDIAKAN BILANGAN YANG MENCUKUPI UNTUK MENYERAHKAN SALINAN BORANG 14 KEPADA EJEN MENGIRA UNDI Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN NEGERI SMK SERI DUYONG 2 138/21/01/02 N.21 DUYONG 374 Dikemas kini: Mei 2022


**CONTOH: DUN 53374 FATAH PILUS CAMERA 72 137 LAPTOP LEE CHONG WAH TELEFON + 236 275 MUNUSAMY 59 99 356171 Dikemas kini: Mei 2022 6 534 1–17511 – 6


TURUTAN PENGISIAN BORANG DALAM URUSAN PENGIRAAN BORANG 13 BORANG SPR.757 BORANG SPR.764 BORANG 14 SEMUA BORANG PERLU DIISI DENGAN LENGKAP, TEPAT DAN BETUL Dikemas kini: Mei 2022


BORANG 14 NEGERI Perlu dibuat salinan yang secukupnya untuk Ejen Mengira Undi KTM perlu tandatangan pada setiap salinan Borang 14 yang diserahkan kepada EMU yang hadir Dikemas kini: Mei 2022


APLIKASI MUDAH ALIH (LAPORAN KTM) - KEPUTUSAN • Menu Keputusan adalah ruang yang disediakan bagi membolehkan KTM mengisi keputusan undian yang diperoleh calon bertanding. • Senarai parti yang bertanding bagi Bahagian Pilihan Raya berkenaan akan dipaparkan. • KTM boleh mengisi keputusan undian mengikut maklumat yang tertera pada Borang 14 (PARLIMEN & NEGERI) bagi setiap parti yang bertanding untuk saluran berkenaan. Dikemas kini: Mei 2022


Berikut adalah contoh paparan apabila 2 Skrin Keputusan dipaparkan. Pilih tab PARLIMEN/DUN 1 login pada aplikasi mudah alih laporan KTM. Pilih tab Keputusan Dikemas kini: Mei 2022


3 Pilih Parti, contoh: BN 4 Skrin kemasukan keputusan undian akan dipaparkan Dikemas kini: Mei 2022


5 Masukkan jumlah undi yang Jumlah undi yang diterima parti diperolehi parti, contoh: 30. Klik HANTAR 6 akan dikemaskini pada ruangan tersebut. 30 Dikemas kini: Mei 2022


5 PERSIAPAN KE PUSAT PENJUMLAHAN RASMI UNDI Dikemas kini: Mei 2022


45 PERSIAPAN KE PPRU Menghantar keputusan rasmi kepada Pegawai Pengurus Professional multipurpose template • Dikemas kini: Mei 2022


PENGURUSAN SAMPUL-SAMPUL (PARLIMEN & NEGERI) LENGKAPKAN MAKLUMAT ASAS SEMUA SAMPUL BACA DENGAN TELITI KANDUNGAN SAMPUL-SAMPUL Dikemas kini: Mei 2022


JENIS SAMPUL DAN ISI KANDUNGAN SAMPUL SAMPUL NO. 1 SAMPUL NO. 4 1. BORANG 13 (PENYATA KERTAS 1. KERTAS UNDI YANG DIKIRA UNDI) 2. KERTAS UNDI YANG DITOLAK 2. BORANG SPR.753 (CONTOH SAMPUL NO. 5 CORAK PENINDIK/CAP/TANDATANGAN) 1. SURAT PELANTIKAN ETM / EMU 2. BORANG A (BORANG SUMPAH KERAHSIAAN PETUGAS/ETM/EMU) 3. BORANG SPR.757 (BILANGAN 3. BORANG SPR.714 (SURAT LANTIKAN PETUGAS PILIHAN RAYA) PENGESAHAN KERTAS UNDI) 4. BORANG 10 (BORANG AKUAN MENGENAI IDENTITI) 5. BORANG 10A (KEENGGANAN KTM MENGELUARKAN KERTAS UNDI) 4. BORANG SPR.764 (PENYATA AWAL 6. BORANG SPR.720 (REKOD PENGUNDIAN TIAP-TIAP SEJAM) PENGIRAAN UNDI) 7. BORANG SPR.763 (BORANG KERTAS CATATAN KETUA TEMPAT SAMPUL NO. 2 MENGUNDI) 8. BORANG SPR.765 (BORANG AKUAN PENGUNDIAN) 1. BORANG 14 (PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENGIRAAN UNDI SAMPUL NO. 3 SAMPUL NO. 6 1. BUKU DPPR KP1 1. DPPR KTM 2. KERTAS UNDI YANG TIDAK 2. BORANG 11 (BORANG AKUAN) 3. PELBAGAI (BUKU AKTA/ UNDANG-UNDANG/ PANDUAN/ DIGUNAKAN 3. KERTAS UNDI `ROSAK” CHECKLIST/ PERALATAN DAN SEBAGAINYA) 4. KAUNTERFOIL 4. PENINDIK/ CAP RASMI 5. ‘KERTAS UNDI DALAM JADUAL KETIGA’ (JIKA ADA) Dikemas kini: Mei 2022


SAMPUL NO. 1 & 2 (PARLIMEN & NEGERI) DISERAHKAN SECARA SERAHAN TANGAN OLEH KTM KEPADA PEGAWAI PENGURUS SAMPUL SAMPUL NO. 1 NO . 2 Dikemas kini: Mei 2022


PERINGATAN. JANGAN MASUKKAN SAMPUL NO.1 & NO.2 KE DALAM PETI UNDI Dikemas kini: Mei 2022


MASUKKAN SAMPUL NO. 3 DAN 4 (PARLIMEN & NEGERI) KE DALAM PETI UNDI DAN PETI UNDI DIMETERAI SELENGKAPNYA SAMPUL NO. 3 SAMPUL NO. 4 Dikemas kini: Mei 2022


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook