Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Mondo Download
  • 0
  • 0
Vječni rat
Vječni rat pripovijeda o vojniku Williamu Mandelli, koji postaje junak u ratu protiv Tauranaca, svemirskog neprijatelja kojeg se ne može ni shvatiti ni poraziti. Rat je počeo kad su ljudi otkrili način brzog putovanja do zvijezda: upravo to zvjezdano putovanje – koje relativistički usporava protok vremena onima u svemirskom brodu – stavit će Mandellu na najveću kušnju nakon što se vrati kući. Protok nekoliko mjeseci na ratištu znači protok desetljeća na Zemlji. Shvativši da se ne može uklopiti u posve novi svijet koji ga je dočekao, on se ponovno prijavljuje u vojsku, i odlazi u rat… vječni rat.

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

Vječni rat