Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

na było zorganizować kilka lewackich ZAWÓD WYKONYWANY:proeuropejskich koncertów, z udziałem Szafowa MałpioSejmukilku celebrytów jak Radek Sikorski ZAWÓD POŻĄDANY:Conchita czy Rafaela, i wspólnie tak Premierowa MałpioRząduprzekodować cały wschód Ukrainy, że DECYZJA ŁAWNIKÓW: Brak pod-cała jego ludność, przestraszona brak- stawowych kwalifikacji.iem Unii Europejskiej, niczym kom- A tak serio, czy cieszyć się, że ta Pani niepletnie nieświadomi własnej historii i leczy już dzieci, czy nie?swojej naftowej potęgi Szkoci, poszlibydo referendalnych urn by grzecznie ijednogłośnie powiedzieć... “Unia! Unia!Unia! Unia!”Jest to oczywiste, że Polska Demokracja http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ko- A. POLSKA DEMOKRACJAgardzi wszystkimi partiokratami, mając pacz-jak-bedzie-tego-sytuacja-wymaga-ich albo za intelektualnych debili którzy la-pewnie-zostane-premierem/4qt4rpoprzez masowe ogłupianie ludzi samiwynoszą się na wyżyny, albo wręczza cichych i skonfliktowanych finan-sowych agentów Rosji, którzy w jedenczy drugi sposób, kosztem tysięcy aczasem i milionów własnych obywateli,próbują ugrać jakiś własny interes.Na szczęście za rok Rewolucja Polska Polska jest krajem bardzo chorym. Cho-stanie się już faktem, i losowo wybrani roba która ją opętała to Partiokracją.ławnicy do pierwszego demokratyczne- Przychodzą w niej różne małpie debile,go Sejmu nie będą już robili wszyst- które nie tylko marnują własne życiako co w ich mocy by ogłupiać Naród, i kariery w celu leczenia swoich oso-bowiem odbierzemy im możliwość wy- bistych kompleksów, ale co gorsze, swo-borczej reelekcji, tak więc za rok takich ją nieudolnością i brakiem jakiegokol-wojennych cyrków już nigdy i nigdzie wiek merytorycznego przygotowanianie będzie. do swoich wyimaginowanych funkcji,Niech Żyje Rewolucja Polska. o swojej przynależności kastowej nie wspominając, małpy te dokumentnie247. 29/8/2014 M niszczą cały kraj, przejadając miliar- dowe kredyty, nieświadomie wrzucającTRAGIKOMEDIA NA WIEJSKIEJ go na różnego rodzaju małpie wojny i geoustawki.IMIĘ I NAZWISKO: Ewa Kopacz Jak trudno jest zrozumieć, że nie moż- na być dziś dobrym premierem, ba...ZAWÓD WYUCZONY: nawet ministrem, jeśli ktoś się wywodziLekarz Pediatra z kasty świadomościowych gimbusów, naturalnych nierobów, kompletnych www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nieudaczników, osiedlowych melin- #PrzychodnieOdpartyjniaczania, co i iarzy czy nawet i niewolników. Do- tak jest dużo bardziej humanitarne niż brym premierem można być jeśli się los który czekałby Was w czasie rewo- udowodniło, że się potrafi organizować, lucji Robespierre, Stalina czy Hitlera, umie zarządzać, umie zarabiać, umie bowiem idziemy z duchem czasu, i tak budować, planować i realizować, budu- jak uważamy, że wybory parlamentarne jąc imperia... od niczego. Dlatego też to tragiczny i nieudolny system który naszym kandydatem na premiera jest promuje najgłupsze warstwy społec- nieustanie Janusz Filipiak, prezes Co- zne, którym dziś wszystkim jako Polska marchu, firmy którą on sam zbudował, Demokracja, a w przyszłoście Zjednoc- człowiek który swoją postawą i swoimi zona Świadomość - dziękujemy. sukcesami udowodnił, że posiada pozi- om świadomości adekwatny do pełnie- A patrz wpis nr 224. nia tej apolitycznej roli. Nie ma pre- miera jakiś organizacji mafijnych typu Wracajcie do swoich domów. IPady PSL, PO, PiS, SLD czy TwójRuch. Jest możecie zachować. tylko PREMIER POLSKI. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Jeśli więc Ewa Kopacz chce się z naszym Niech Żyje Rewolucja Polska. kandydatem na premiera równać, to Niech Żyje prezydent rewolucji Evo niech Ewa Kopacz zbuduje ogólnop- Hashtagger. olską sieć klinik do których przyjedzie #... na leczenie pół Europy, niech zostanie ministrem zdrowia likwidując kolejki 248. 29/8/2014 M M $ i zatory które tylko z elementarnego braku organizacji dobijają naszych sie- ZBLIŻA SIĘ PRAWDZIWA ZIMNA demdziesięciolatków zamiast oferować WOJNA im adekwatną opiekę, i niech pokaże swoimi czynami, a nie jęzorem, że tę rolę wykonywać potrafi. Ewa Kopacz - wracaj do pracy w szpi- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/oetting- talu jako pediatra - zakładając, że masz er-rosja-nie-zakreci-europie-kurka-z- jeszcze prawo wykonywania tego za- gazem/z6hsr wodu, którego koszt wyuczenia opła- cili przecież wszyscy Polacy. Wszyscy Partiokrata Guenther Oettinger, komis- posłowie prawnicy - wracajcie na ulice arz Europejskiego Sowietu ds Energii szukać poszkodowanych. Wszyscy (sowiet = rada), to kolejny intelektualny nauczyciele - wracajcie do szkół uczyć chemii czy jakiś tam własnych human- istycznych bredni, a reszta szanownych Pań posłanek i Panów posłów - do pośredniaka. Polska Demokracja przy- gotowała dla Was specjalny plan pow- rotu do pracy. Będziecie mieli specjalne www.facebook.com/PolskaDemoKracja

debil, który w życiu nie przepracował “Rosja nie zakręci kurka z gazem bo A. POLSKA DEMOKRACJAani jednego dnia. Studia skończył na obawia się o straty Gazpromu”.uniwersytecie piątej kategorii w Ty- Debil Guenther Oettinger istotnie niebindze, z zakresu “prawa i ekonomii”, ma pojęcia co mówi. Gazprom już jestale po studiach nie został ani prawnik- wściekły, że liczy sobie za gaz 250 - 350iem renomowanej kancelarii prawniczej USD za 1000m3, a nie 1,000-1,500 USDani finansistą czołowego banku in- za 1000m3, i teraz tylko planuje jakwestycyjnego, bowiem jeszcze jako wykorzystać całą te zawieruchę by pod-nieświadomy student zaczął działać w woić, a nawet i potroić cenę gazu, na-CDU Jungen (Junge Union), stopniowo jlepiej legalnie, czyli tak by partiokraty-awansując w partyniackiej strukturze czne debile EuroSowietu, jak Gunther,CDU, osiągając swój szczyt dziś, jako sami zerwali z Gazpromem umowykompletny brukselski nierób, który nic, a ten je zaproponował już na nowychale to absolutnie nic cały dzień nie robi bardziej v2014 warunkach, którychoprócz oglądania TVN24 czy jakiegoś odrzucić się przecież nie da, chociażtam innego małpiego teleinfokanału, nawet jeśli partiokraci EuroSowietuuprawiając teatrzyk nękania ludzi infor- Gazpromu nie sprowokują, to Gazprommacjami, które nie powinny ich nawet zawszę będzie można doprowadzić dointeresować, zastraszając ich że tylko sztucznego bankructwa, jednocześnieCDU CDU CDU jest im potrzebne, jed- niwelując jego obecne kilkudziesięcionocześnie uzasadniając swoją kretyńską miliardowe (w euro) zadłużeniei kompletnie zbędną egzystencję. Gdyby względem zachodnich banków typubowiem jutro Debil Guenther Oetting- BNP Paribas, SocGen, Unicredit, itp.er, czy jakikolwiek inny debil partiokra- Tak więc w pierwszej kolejności, nat-ta (Tusk, Sikorski, Miller, Sienkiewicz, uralnie gdy nadejdzie zima, dajmy nao posłach baranach nie wspominając) to grudzień, kontynentalne gazocią-wpadł pod samochód, to oprócz wydat- gi Gazpromu (nie Nord Stream) będąków związanymi z ich teatralnymi hon- miały małe awarię, głownie z powodóworowymi pogrzebami zrobionymi tylko walk na wschodzie Ukrainy, z winyw celu dania szansy kolejnym debilom oczywiście Ukrainy, i awaria ta zajmiepartiokratom na zrobienie pustych minimum dwa tygodnie do naprawypartyjniackich przemówień, to świat - takież życie, czyli w samą porę nakompletnie nic by na ich nieobecności święta, ale nadal wystarczająco długo,nie stracił, a wręcz zarobił, bo byłoby by obywatele Ukrainy, Słowacji, Czech,o jednego, albo najlepiej od razu 100, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Austriiparamafijnych gimbusów mniej, na w poczuli co to znaczy zimno, i jak kończysumie ograniczoną ilość surowców jaką się dla normalnych ludzi, geopolitycznena Ziemi wszyscy mamy. ingerowanie w nieswoje sprawy ichTak więc, i a propos surowców, ten in- partiokratycznych małp, o straszeniutelektualny niedorozwój Gunther Oet- jakimiś kompletnie nieudolnymi sank-tinger, który nigdy nie napisał nigdzie cjami nie wspominając, bo przecieżnawet swojego CV, mówi nam, ludziom każdy kto myśli bez TVN24, wie, żepracy, dzisiaj tak: Rosji nie da się dziś ukarać sankcjami,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ponieważ oprócz może jabłek, jest to EuroSowieckimi partiokratami, i to nie naród samowystarczalny w surowce, w naszych pozbawionych wtedy gazu z nadwyżką handlu, praktycznie ze- domach, ale w głowach i wyobraźni sa- rowym długiem rządowym do zachodu, mych Rosjan, od Petersburga po Wlad- a na dodatek wielkim maksymalnie zle- iwostoku, którzy jak tylko dowiedzą warowanymi zadłużonymi korporacja- się, że można zastąpić ich oligarchiczną mi i bankami - długiem który będzie strukturę prawdziwą demokracją (a można zwyczajnie przestać płacić, nie partiokracją a la USA / Europa / bowiem korporacje te normalnie w Polska, która to nie ma nic wspólnego Rosji zbankrutują - jak np Gazprom - z prawdziwą demokracją, i jest tylko po czym ich aktywa pójdą na aukcji do postmonarchicznym partiokratycznym firmy Gazprom 2, i cała akcja skończy stworem finansjery), to może wtedy się tak, że BNP Paribas, SocGen, nagle okaże się, że wojen i konflik- Deutsche Bank, Unicredit, Santander tów nagle już nie ma, przynajmniej na i wszyscy inni naiwniacy będą tylko poziomie iluzji, chociaż te na poziomie lizali swoje kilkudziesięciomiliardowe biznesu będą oczywiście istniały zawsze Eurorany, które może jeszcze nie dobi- - i bardzo dobrze - bowiem jak dosko- ją EuroSowietu, ale znowu spowodują nale zdaje sobie sprawę układ finans- wielki kryzys finansowy i potrzebę do jery, w tym sam Władimir Putin, ostat- dodrukowania brakującego bankow- nią iluzją jaka umrze będą pieniądze. ego kapitału, a wiecznie przecież pi- A teraz cieszmy się ostatnimi dniami eniędzy drukować nie można. Właśnie, lata, bo za kilka miesięcy nadchodzi a propos drukowania, jak sprawy pójdą zima... a prognoza pogody mówi, że jeszcze dalej, i im jakiś kolega Putina będzie zimna i bez gazu. dodrukuje jeszcze kilka miliardów eu- Niech Żyje Rewolucja Polska. rofałszywek (czy nawet złotofałszywek) i wrzuci je w weekend na boiska Eu- 249. 30/8/2014 I ropy, to może wtedy Debil Guenther i inni partiokraci pierwszy raz w życiu TEN KALISZ TO KOMPLETNY }{ oderwą swoje ślepia od swoich małpi- JEWRTB }{ owizorów, poczytają trochę historii, i zrozumieją co to znaczy nowoczesna wojna w okopach, i jak wielkie możli- wości ma dziś Putin, jeśli będzie tylko chciał z nich skorzystać. “Nie chce- cie przepuścić naszego ministra przez Waszą przestrzeń powietrzną... to ma- cie tu Polacy miliard złotych w perfek- cyjnych fałszywkach na święta - prezent of Wujka Władimira”. Podsumowując. Tylko Polska http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ryszard- Demokracja ma dziś broń ideolog- kalisz-po-to-bezideowy-blok-poparcia- iczną, która skutecznie może walczyć z rzadu-tuska/eswfq Władimirem Putinem, oraz wszystkimi www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Towarszysz Kalisz chciał ostatnio Ale co się tu dziwić. Kalisz to kolejny A. POLSKA DEMOKRACJAzabłyszczeć z intelektualnie mocnej st- PZPRowski przypadek partiokraty.rony, więc usiadł i wymyślił coś na tem- Urodzony w 1957. Od 1978 (21 lat) wat ideologii, mianowicie, że: PZPR, potem kończy studia prawnicze i zostaje komunistycznym sędzią w1. PO to bezideowy blok poparcia wieku 26 lat (1983), następnie ad- wokatem (1987), w międzyczasie stara rządu Tuska się coś zrobić w Zurychu (1985), ale mu się kompletnie nie udaje, więc wraca do2. Pod­ ział sceny pol­ it­ yczn­ ej we­dług komunistycznej Polski kontynuować swoją partiokratyczną mierną teatralną linii sporu mię­dzy PiS i PO, czyli karierę, nigdy nie zostając prawnikiem na moh­ er­ y i le­min­gi, już dłu­żej nie Baker & McKenzie czy Norton Rose, może ist­nieć nigdy nie budując nawet w idealnym dla siebie czasie imperium Kalisz i Ci-3. Lu­dzie pot­ rze­bu­ją po­wro­tu do “na­ asteczka, nie mając zatem dziś żadnej podstawy prócz historii w PZPR i nęka- tur­ aln­ e­go” po­dział­ u na le­wi­cę i nia ludzi, by być jakimś tam posłem o prawi­cę teoretycznej roli w rządzie nie wspom-W pewnym sensie dobrze, że towarzysz inając. Podsumowując: Ryszard KaliszRyszard Kalisz stał się ostatnio bardziej to kolejny debil partiokrata, który nieambitny, ale jednak ciągle fatalnie mu osiągnął w życiu nic, a który w manip-to wychodzi. Może ilość tłuszczu i cho- ulacji ludźmi tak bardzo się wyspecjal-lesterolu jest już w nim tak duża, że izował, że podczas lansowania swojejuniemożliwia ona pracę jego mózgu, tłustej gęby na różnych warszawskichutrudniając łączenie kropek, bo cho- salonach zabronił nawet fotografomciaż faktycznie z punktami 1. i 2. ma robić sobie zdjęcia ze swoimi podejrza-rację, to ten ostatni punkt nr 3, to albo nym papierosami... po przecież palącystary i niepopularny już teatr, albo polityk, nawet jeśli i tłusty, nie będziedowód, że towarzysz Kalisz jest kom- wyglądał najbardziej nowocześnie. Takipletnym kretynem, który gdyby hipo- właśnie jest komuch partiokrata Kalisz,tetycznie miał więcej wpływów, to jak który to teraz włączając już swoją starąmało kto przyczyniłby się do III Wojny zjechaną taśmę z młodości, ponownieŚwiatowej, bowiem jak tylko osiągnie- chce rozdzielić ludzi na lewicę i prawicę,my pułap perfekcyjnej polaryzacji na na czerwonych i czarnych, na ciepłych ibiałych i czarnych, to wojna będzie zimnych, zupełnie nieświadom tego, żejuż bardzo blisko, i to nie jakaś tam następnym wynikiem tego kretyńskiegogeoustawka Putina z Obamą, czy nawet iluzjonistycznego podziału, będziewalka w okopach jak ta w Pierwszej nienawiść, fanatyzm, i w konsekwencjiWojnie Światowej, tylko taka solidna i prawdziwa ideologiczna wojna. Głu-prawdziwa wojna, ideologiczna wojna, pi ideowy cymbał, któremu wydaje się,typu “Hitler-Stalin”, “Mahomet-Jezus”, że z racji, że był w PZPR to cokolwiek“Biali-Czarni”, “Kobiety-Mężczyźni”, wie o ideologii, wyzywając PO od lem-“Mąż-Żona”, czy inne ideologiczne ingów, a PiS od moherów, tak jak by wpodziały, które inteligent tłuścioch Ka- tym PZPR nie było ani lemingów anilisz stara się teraz jakoś zrozumieć, przyokazji zarażając ludzi niezrozumianymiprzez siebie samego przemyśleniami.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

moherów, bo przecież połowa PZPR iczne jest, że nikt nie miałby naturalnej została potem członkami PO. chęci by kraść, zabijać i gwałcić, gdyby Naturalnie Polska Demokracja cieszy tylko Was złodziei nie było... a tak... co się, że gdzieś tam do kretyna Kalisza się im dziwić. zaczynają dochodzić nawet już same Tak właśnie wygląda nowoczesna ide- koncepcje ideologicznych myśli, bow- ologia, i na szczęście już za rok, ta iem wcześniej czy później, jego par- ideologiczna Rewolucja Polska, którą tiokratyczne karierowiczowate mierne dla urozmaicenia nomenklatury nazy- i bierne małpy doniosą mu, że pow- wamy też Kodolucją Polską, przyniesie stała właśnie nowa ideologia, ideo- wszystkim gigantyczne i długo już logia Polskiej Demokracji, ideologia oczekiwane społeczne zmiany. bez podziałów, ideologia demokraty- Niech Żyje Rewolucja Polska. czna, ideologia która nie tylko uratuje Polskę i Świat przed III Wojną Świa- 250. 30/8/2014 M tową, ale która też pozbędzie się z życiaA. POLSKA DEMOKRACJA publicznego wszystkich politycznych TUSK PREZYDENTEM SOWIETU nękaczy i religijnych harasserów, jed- EUROPY nocześnie pozostając pełną piękną i je- dyną możliwą wolną... i co najpięknie- jsze... Polską Demokracją. Czas więc Panie Kalisz odejść do http://wiadomosci.onet.pl/niemieck- partiokratycznej przykrej przeszłoś- ie-media-donald-tusk-bylby-wyraz- ci hańby, i ewentualnie powrócić do nym-sygnalem-pod-adresem-mosk- swojego zawodu Panie Kalisz. Jest Pan wy/8e9n6 adwokatem więc da Pan sobie radę, To nie żart, to się dzieje.. Donald “nic może nawet i bez konekcji, szczegól- nie robię i świetnie na tym wychodzę” nie, że nie tak prędko uda się Polskiej Tusk ma faktycznie realną szansę by Demokracji tak zreformować kraj i up- zostać Prezydentem Sowietu Euro- rościć system prawny, by nikt już nig- py (sowiet = rada). W końcu jest on dy nie był uzależniony od mieszania i “koniem polskim” Davida Camerona, konekcji adwokatów, uniemożliwiając któremu wydaje się, że przy pomocy w przyszłości ludziom kupowania sobie Tuska który nawet po angielsku nie sprawiedliwości poprzez wpływowych mówi, Cameron skutecznie skompro- i powiązanych z sędziami prawników, mituje Unię od wewnątrz, jednocześnie problemu który obok partiokracji, re- starając się oczyścić drogę w Polsce dla ligii i spadków, jak mało który powodu- swojego kumpla ze studiów Radosława je masowe społeczne rozbestwienie, które to potem leczone jest przez różne podświadome redukcje dysonansu poznawczego, kształcąc kryminalistów, zboczeńców i gwałcicieli, za których ist- nienie to przecież Wy partiokraci jest- eście odpowiedzialni. Absolutnie log- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Paszkiewicza (aka Sikorskiego). z haraczy i łapówek.A tymczasem jest tak: Tak więc wybieraj Polsko... alboZadłużenie Polski? bilion. (i) za rok będziesz miała kolejne wy- A. POLSKA DEMOKRACJAPoparcie dla rządu? 23%. bory, i nawet jak na nie w dziecinnymWykształcenie Tuska: proteście nie pójdziesz to i tak inniTruskawkozbieracz wybiorą za Ciebie te same partiokraty-Języki obce Tuska: Polski czne małpy, a z czasem i jeszcze gorszeOczekiwana żywotność rządu? maks 1 małpy - bo przecież hejt rodzi hejt, więcrok spodziewaj się Polsko wcześniej czyOczekiwana żywotność europarlamen- później partiokraty Adolfa wraz z IIItu? 5 lat Wojną Światową; alboPensja Premiera Polski? 12,000 złotych (ii) za rok będzie wprowadzona Pols-Pensja Prezydenta Sowietu Europy? ka Demokracja, ideologia w której nie120,000 złotych będzie już partiokratów i wszystkichEmerytura? Jak powyżej polityków, bowiem losowo wybranyWidzisz różnicę? i opłacony Sejm ławników, wybierzeAle odczepmy się od Tuska. Jak na swo- na rząd, bez własnego konfliktu in-je możliwości i wykształcenie, meliniar- teresu, najbardziej profesjonalną ze-skie solidarnościowe pochodzenie, to i wnętrzną kandydaturę, opartą nie natak rewelacyjnie mu w życiu poszło, i małpich plakatach i pustych hasłach, anależą mu się za to tylko nasze gratulac- na konkretnych PaństwoPlanach, szc-je, nawet jeśli jest to sukces odniesiony zegółowych obliczeniach profesjonal-kosztem 30 milionów kompletnie nieś- istów, doświadczeniu w zarządzaniu -wiadomych sytuacji polskich telemałp. najlepiej własną i samemu zbudowanąDziś Polska może bowiem mieć preten- firmą, apolityczności, przynależnościsje tylko sama do siebie, bo to Polacy to świadomościowej kast i wielu innychgłosowali w wyborach na jedną czy na decyzjach, na które nikt nie będziedrugą partiokratyczną małpę, bo to Po- miał wpływu, ale które będą pod os-lacy są naiwni wierząc, że którakolwiek łoną zarówno senackiego weta jak iz tych partiokratycznych małp jest po prezydenckiego referendumweta.ich stronie, że ich los jest dla kogokol- Jeśli więc za rok, taki Donald “nic niewiek ważny, dając się zazwyczaj w sk- robię i świetnie na tym wychodzę” Tuskrajnej desperacji spolaryzować jednej (czy Leszek PZPR Miller czy Jarosławczy drugiej partiokratycznej mafii, bo Aktor Kaczyński czy inny partiokrata)nie oszukujmy się... z realnego punk- będzie chciał zostać tym premierem, totu widzenia, partiokraci od mafii nie niech wtedy zaprezentuje swój program,różnią się niczym... i jedni i drudzy żyją swój PaństwoPlan, swoje osiągnięcia, plany, umiejętności, założenia, i może faktycznie jeśli się wtedy okaże, że taki Tusk faktycznie bardzo szybko zbiera te truskawki, to może i zostanie premier- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

em... Donalda “nic nie robię i dobrze na tym ...ale nie w naszym cyrku i nie za nasze wychodzę” Tuska będzie tylko rosła na pieniądze. wadze. Prawdę mówiąc, najlepszy war- Niech Żyje Rewolucja Polska. iant nowoczesnej Unii Europejskiej to jej całkowity brak, a drugi najlepszy to 251. 30/8/2014 M tylko sam Donald “nic nie robię i do- brze na tym wychodzę” Tusk, bowiem POTWIERDZAMY: TUSK jest on fundamentalnym łącznikiem, PREZYDENTEM EURO-SOWIETU negocjatorem, i obiektywnie - do tej roli (i przypominamy, że sowiet = rada) akurat nadaje się idealnie, szczególnie z perspektywy Angeli Merkel której odA. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ początku dobrze robi minetkę. donald-tusk-zostal-przewod- Natomiast niedowiarków znaczenia roli niczacym-rady-europejskiej/1dlr1 prezydenta Euro-Sowietu, odsyłamy do roli pierwszego sekretarza general- Naturalnie trzeba Donaldowi “nic nie nego KPZR, którym pierwszym (pier- robię i świetnie na tym wychodzę” wszym) został towarzysz Józef Stalin, i pogratulować euroemerytury i życzyć co najciekawsze, nikt wtedy tej roli nie dalszych sukcesów. Już lepiej by pol- chciał, uważając, że jest to rola biuro- ski gimbus pełnił tę wbrew pozorom kraty który spisuje rozmowy, co zresztą całkiem ważną funkcję niż jakiś inny wiele się od prawdy nie różniło, chociaż gimbus, plus fakt, że szczury uciekają znacznie ułatwiło Stalinowi późniejsze z Polski też bardzo nas cieszy z rewolu- przejęcie władzy po Leninie. Zresz- cyjnego punktu widzenia. Wszyscy do- tą do końca kwietnia 1945 sam Hitler skonale wiedzą, że za rok będzie Rewo- uważał Stalina za pomyłkę ludzkości i lucja Polska, i nikt, absolutnie nikt nie największego biurokratę w historii dzie- będzie chciał zapisać się do historii jako jów, kompletnie nie doceniając tego co ostatnia partiokratyczna małpa. w między czasie wyprawiał towarzysz biurokrata Stalin. Naturalnie za Euro-Sowiet zajmiemy Tak więc gratulujemy partiokracie gim- się po 2015 roku, też w rewolucyjny busowi Donaldowi sukcesu, i cieszy- sposób. Polecą wtedy wszystkie posad- my się, że ta 120 tysięczna pensja, plus ki, łącznie z tymi pseudo gwarantow- emerytura, jednak będzie w większości anymi dożywotnimi, bowiem od cze- wydawana w Polsce. W końcu gimbus go jest władza jeśli nie od zmieniania Donald faktycznie i realnie zasłużył się prawa, chociaż paradoksalnie posadka dla Polskiej gospodarki. I już tradycyjnie... Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

252. 30/8/2014 M gacje jak nie haraczem płaconym przez ludzi pracujących na rzecz paramafi-MILLER: “Lewica Razem scali ludzi o jnych organizacji jakimi są wszystkielewicowych poglądach” partie polityczne. Za rok nadchodzi Kodolucja Pols- ka, czyli Sejm losowo wyłanianych ławników społecznych oraz wybier- any przez nich zewnętrzny Rząd Ek- spertów... czyli rewolucyjna nowa ideo- logia Polskiej Demokracji.http://wiadomosci.onet.pl/kraj/leszek- Niech Żyje Rewolucja Polska.miller-sld-lewica-razem-scali-ludzi-o-lewicowych-pogladach/41sn3 253. 1/9/2014 HMJak ciężko jest tej gimbusowatej głupiejpartiokratycznej komunistycznej DRUGA WOJNA ŚWIATOWA TOmałpie zrozumieć, że ludzie nie dzielą WOJNA PARTIOKRATÓWsię na tych o lewicowych i na tych o A. POLSKA DEMOKRACJAprawicowych poglądach, a że Polacy to (z trzecią i czwartą będzie dokładnie takjeden Naród, ze wspólnym interesem, samo)ze wspólną przeszłością i ze wspólnąprzyszłością? Obecnym światowym standardem rządzenia jest małpia partiokracja.Rozumiemy, że Leszek Miller za- Władza traktuje naród jak małpy, dającwodowo nic oprócz nękania ludzi nie mu iluzję wolnych wyborów w postaciumie, ale jest to wstyd i hańba, nie dla partii 1,2,3,4,x, które wszystkie gło-Leszka Millera, ale dla Polaków, że nic- szą swoje własne i zazwyczaj celowozym zahiponotyzowane telemałpy poz- sprzeczne ze sobą światopoglądy, powalają takiemu gorylowi by już od 45 czym ludzie wybierają na podstawiejuż lat nękał Nas w celu egoistycznego haseł i plakatów, która ideologia, nic-wyzysku, na początku w monopartio- zym hollywoodzki film, podoba im siękracji PZPR a potem w multipartio- najbardziej, a ta i tak potem robi swo-kracji SLD. je by tylko utrzymać się przy władzy - bo przecież na tym polegają dzisie-Na szczęście za rok nastąpi Rewolucja jsze reguły gry. I tak mamy centrum,Polska, i na zawsze z życia publiczne- lewicę, prawicę, nerwicę, narodowców,go znikną wszystkie partiokratyczne komunistów, katolików, protestantów,gnidy, czy to z SLD, Twojego Ruchu, islamistów, homosi, zielonych, em-PSL, PO, PiS czy KNP, które to ciągle erytów, rencistów, rolników, liberałów,na siłę dzielą kraj w celu zapychania demokratów, republikanów, i potenc-własnych kieszeni wysysanymi od ludzi jalnie dziesiątki innych partii i grupharaczami i łapówkami, bo czyż innym społecznych, które wszystkie głosząsą wszystkie podatki i emitowane obli- różne hasła dla wyborczych małp, i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA to zazwyczaj nie promując siebie, ale nie ma, to znaczy ja nim jestem, i każdy strasząc, by głosowały na nich po- nim jest, ale z pewnością nie jest tak nieważ “Ci drudzy są fatalni i kradną”. że jest zewnętrzny bóg i że są małpy Stosując ten tok myślenia powstaje po- ludzie które się do niego modlą”, albo laryzacja narodu, a w ekstremalnych by człowiek lewicy powiedział “alkohol, przypadkach i wojna czy to domowa trawa, kod homoseksualizmu, aborcja czy też międzynarodowa, dokładnie i podatki są złe”. Nie, nikt z nich tego taka jak właśnie Druga Wojna Światow, nie powie, bowiem nie jest to spójne której dziś obchodzimy 75 rocznicę. z iluzją którą te grupy społeczne kon- Przykładów tego problemu jest jed- sekwentnie promują w celu wygrania nak nieskończona ilość, w tym i dziś wyborów. Tymczasem racja jest za- ten na Ukrainie gdzie wschód straszy wsze jedna, bowiem świat jest oparty przed zachodnimi faszystami, a zachód na zero-jedynkowej logice w której straszy przed wschodnimi komunistami reguły gry w szachy są takie same dla - chociaż po obu stronach ani faszystów wszystkich ludzi, ale w którym trzeba ani komunistów nie ma, a są tylko rodz- mieć wystarczająco dużo pokory i eg- iny, dzieci, i ludzie którzy chcą nauką i zystencjonalnej świadomości by pow- pracą osiągnąć sukces. W partiokracji iedzieć “fakt, o tym nie pomyślałem”, wszystkie strony zawsze się mylą, ale i “masz rację - tak będzie lepiej”, a nie to nie ma znaczenia bo ich przywódcy ciągle głosić swoje nagrane niczym au- mogą w tym czasie na tej polaryzacji tomat utopijnie liberalne hasła które zarabiać, i nie ważne czy jest to stołek na koniec kończą się super liberalnym lidera Hamasu, czy też fotel premiera stwierdzeniem “Ty masz swoje racje a Polski - bowiem ideologia tych ludzi ja swoje racje, i teraz małpy wybiorą”, jest dokładnie taka sama: władza, po- które to dokumentnie niszczy całą datki, haracz, pensje, media, władza, ludzką cywilizację i które wcześniej czy kasa, władza, kasa, władza, kasa. Ludzie później, wręcz matematycznie pewnie, będą ludźmi, chyba... że im się pomoże musi doprowadzić do Trzeciej Wojny stać się nadludźmi. Światowej. Jednak nie wszystko jest tak- Tymczasem jest inny system, w którym ie beznadziejne, bowiem należy mieć istnieje tylko jedna ideologia i w której świadomość, że wszystkie dzisiejsze reguły gry w szachy są takie same dla partiokratyczne ideologie i poglądy, wszystkich ludzi, nawet jeśli gracze zakładając, że można być partiokratą słabsi muszą na podstawie wymiany z ideologią - bowiem jest to trochę logicznych opinii czasem uszanować oksymoronem, jeśli im się odbierze el- opinię graczy lepszych albo lepiej do ement naturalnego egoizmu i dbania tego tematu przygotowanych, a nie cią- przede wszystkim o własne stołki, to gle walczyć z nimi wynajdując coraz faktycznie będą, przynajmniej z teore- to nowe zupełnie nieprzemyślane dog- tycznego założenia, chciały wszystkie maty nad którymi nikt się nawet potem tego samego, czyli dobrobytu własnych nie zastanawia bo po co je analizować, obywateli. Problem dzisiaj jest jednak w jeśli one działają do masowej kontroli całym systemie, który nie promuje jed- małp. Czy ktoś może sobie nawet dziś ności a promuje podziały, i ten system. wyobrazić by ksiądz powiedział “boga wręcz rewolucyjnie należy zmienić, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dość już tych teatrzyków politycznych, bowiem po upływie ich kadencji, ławni- A. POLSKA DEMOKRACJAo religijnych nie wspominając. cy nie będą mieli żadnych wpływów naTaki nowy system administracji to ide- cokolwiek - coś co dziś jest wielkimologia Polskiej Demokracji, w której problemem, bowiem każdy partiokratanie będzie wyborów, bowiem regio- przede wszystkim dba o dobro swoje,nalni posłowie będą zastąpieni przez czasem nawet poświęcając cały naród wregionalnych losowo wyłanianych imię lepszego i bezpieczniejszego stołkaławników społecznych, którzy to w na przykład w Brukseli.imieniu społeczeństwa, i bez konf- (ii) w celu dodatkowego zabezpiecze-liktów interesów czy to w postaci nie systemu i dodania mu także pew-przynależności partyjnej czy to strachu nej płynności, Polska Demokracjaprzed brakiem reelekcji i zysków, będą proponuje utrzymanie wybieranegopodejmowali takie decyzje jakie będą na bazie nękania ludzi Senatu, którydobre dla ich samych, dla ich dzieci, będzie pełnił rolę zarówno doradcządla ich postławniczej długoterminowej dla ławników, podobnie jak sędzia wprzyszłości. Oczywiście naturalnie będą anglosaskim sądzie, oraz który będzieobawy czy ławnicy Ci, tak samo jak posiadał realną władzę weta, tak bydzisiaj partiokraci, nie rzucą się na sys- w razie potrzeby gdyby teoretycznietem w celu okradzenia go, szczególnie, ławnicy chcieli sobie na przykład pow-że czasu będą mieli mniej a szansy na iększyć pensję, Senat mógł wtedy pow-reelekcję zero, ale przecież nie będzie to iedzieć - weto. Rolę weta, ale już ref-praktycznie możliwe, bowiem: erendalnego - czyli takiego które nie(i) premier i rząd będzie zawsze ze- blokuje, ale które z automatu nakazujewnętrzny, wyłoniony na bazie debat zrobienie narodowego referendum,ławników na temat dobra dla kraju, będzie miał również i dalej wybieranykonkretnych założeń, przedstawion- w wyborach powszechnych prezydent,ych PaństwoPlanów, doświadczenia w niewątpliwie także jak dziś wybieranybudowaniu a nie trzepaniu jęzorem, na bazie nękania ludźmi swoją jakościąi dawaniu pustych haseł, plakatów i - ale przynajmniej już nie przy pomo-naturalnego dbania o dobro interesu cy pustych obietnic tego co zrobi, bopartii czy nawet spójności pracy rzą- wiadomo, że prezydent nie może zro-du z kreowaną przez daną partię ide- bić nic, ale na bazie tego jak zamożnąologią. Premier będzie więc naturalnie duchowo jest wybierana osoba, by dającbezpartyjny, ekspercki, a jego rząd czy weto zawsze kierować się opinią ludziwręcz cała administracja, od ministrów a nie własnym indywidualnym intere-po sprzątaczy ulic, nie będzie miała nic sem. W długoterminowej praktyce, powspólnego za jakąkolwiek partią pol- upadku wszystkich partyjnych i religi-ityczną - które ogólnie znikną z życia jnych iluzji, prezydentem będzie zazwy-publicznego poprzez naturalną ewo- czaj osoba z kasty szeroko rozumianychlucję. Taki system, rozdziału między “artystów”, czyli ktoś z mediów, lub zławników a rząd, skutecznie odbierze innych ośrodków opiniotwórczych,partyjny konflikt interesu, czy to dla bowiem w systemie Polskiej Demokrac-ławników, czy do dla byłych ławników, ji to właśnie media będą miały wiel- ki wpływ na kształtowanie opinii, cośwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

254. 1/9/2014 H P “Mieszkańcy Europy stanowią na Świecie #####. ####### #######.”A. POLSKA DEMOKRACJA 255. 2/9/2014 HP “Nie ma człowieka, ### ## ########.” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

co robią też i dzisiaj, czasem fatalnie, 256. 2/9/2014 MPbowiem dzisiaj media nie czują żadnejodpowiedzialności za nadawane przez NADCHODZĄ WIELKIE ZMIANYsiebie iluzje, coś przed czym nie będąmogły uciec w przyszłości.Tak więc dziś, w 75-tą rocznicę wybu- Należy skończyć z wszystkimi mier- A. POLSKA DEMOKRACJAchu Drugiej Wojny Światowej, wojny nymi polskimi teatrzykami, które ciągledwóch popapranych partiokratów z celowo szukają sztucznych podziałów wniemieckiego NSDAP i sowieckiego celu ogłupienia Narodu Polskiego, takKPZR, wojny ideologicznej do której by łatwiej się z niego doiło partiokraty-doszło na bazie napędzania jednych czny haracz.strachem przed drugimi, warto sięzastanowić, jak daleko w tym samymkierunku idzie obecny świat, gdy wPolsce PO wygrywa wybory nie z rac-ji na swój program, ale z racji by “niebyło moherów z PiS”, podczas gdy PiSstraszy przed “sitwą z PO”, a LewicaRazem stara się na siłę wmówić ludzi-om podział na różne metody grania wszachy - bowiem im wszystkim, wszyst-kim partiokratom, łatwiej grać w szachyz własnymi dogmatycznymi i wzajem-nie niekompatybilnymi regułami gry,niż grać w te uniwersalne gdzie liczy sięjedno dobro i jedna logika, w które oniwszyscy grać po prostu nie umieją.Polsko - czas na wspólne reguły gry, Za rok wszystkie te partiokratyczneczas na Polska Demokracja. miernoty zastąpi nowa ideologiaNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. Polskiej Demokracji, która zastąpiNiech Żyje Rewolucja Polska. paramafijnych polityków na losowoNiech Żyje prezydent rewolucji Evo wybranych społecznych ławników, jed-Hashtagger. nocześnie przywracając Polsce naro-#... dową jedność, światowy szacunek, bohaterską chwałę i ekonomiczny do- brobyt.komentarze na Facebook Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje prezydent rewolucji Evo Hashtagger.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

257. 2/9/2014 HP ”Im więcej książek ktoś przeczyta, tym jest #######”A. POLSKA DEMOKRACJA 258. 3/9/2014 HP Zapewne podobnie dziś czuje się Ukraina. “Biedna ######! Cóż to za egzaltowany Dlatego właśnie, Polska Demokracja, naród. Jak ###### mogli się łudzić, że będzie dążyła do: Anglia i Francja im pomogą?!” (i) DŁUGOTERMINOWO: wielkiej blitzrewolucyjnej światowej ek- spansji ideologii Polskiej Demokracji, bowiem tylko gdy cała ziemia pozbawi się partiokratycznych teatrzyków oraz religijnych iluzji, tylko wtedy ludzie będą bezpieczni. Słowa Benito po tym jak Polacy nagle A patrz wpis nr 66. obudzili się z iluzji, w której śniły im się gwarancje bezpieczeństwa NATO. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ii) KRÓTKOTERMINOWO: górną, dolną czy środkową, to szczerze A. POLSKA DEMOKRACJAzdobycia, wewnętrznie lub zewnętrznie, współczujemy głupoty i jednocześnienawet od samej Rosji jeśli będzie taka gratulujemy ich bożkom skutecznegomożliwość, niewielkiego arsenału wyprania kolejnego mózgu, bowiembroni atomowej, która przynajmniej nikt inteligentny nie głosuje w partio-uświadomi naszym potencjalnym kratycznych wyborach - no chyba, żeprzeciwnikom, że w razie potrzeby, sam w nich kandyduje lub ewentual-Polska może bronić się sama. Paradok- nie popiera w nich własną watahę typusalnie bomba atomowa również umoż- PSL lub PZPR, bowiem nawet częstoliwi nam znaczną redukcję kosztów na spotykane stwierdzenie, że “głosuję byarmię, bowiem po co komu w szachach nie przyszli tamci”, jest bezpośrednimnawet i 48 latających pionków F16, jeśli dowodem tragedii jaką jest cały systemma się nawet jednego nuklearnego het- wyborczej partiokracji, w którym każdymana. W tym momencie wszystkie te wybór jest wyborem złym. Tak tak,wojskow defilady wojskowe, te dyskusje powtarzamy raz jeszcze, że nikt inteli-o wzroście budżetów dla MON, to takie gentny nie głosuje w partiokratycznychzwyczajne cyrkowe pajacowanie, i jest wyborach, bowiem każda osoba z moż-to znak albo wielkiej naiwności wszyst- liwością autonomicznego myślenia do-kich partiokratów, albo ich skrajnego i brze wie, że partie polityczne powstałyniebezpiecznego dla Polski cynizmu. tylko w celu zgrupowania pewnych wa- tah partiokratycznych miernot, których A patrz wpis nr 233. jedynym życiowym celem, zazwyczaj ich kompletnie bezsensownej ziemskiejNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. gimbusowatej egzystencji, jest masoweNiech Żyje Rewolucja Polska. sianie publicznego zamętu, manipu- lacja małpami, i wmawianie ludziom,259. 4/9/2014 IM w tym też i samym sobie, że oni coś znaczą, że partiokracja jest potrzebna,CZY LEWICA JEST DZISIAJ że partiokracją jest “wolnością”.PRAWICĄ? Tymczasem prawda jest zupełnie inna, bowiem partiokracja jest kompletnieCzas dobić i SLD i wszystkie inne par- niepotrzebna, i wyborcza partiokrac-tiokratyczne watahy. ja nie ma nic wspólnego z wolnością, bowiem prawdziwie wolny człowiekhttp://wroclaw.gazeta.pl/wro- nigdy nie musi przejmować się jakąśclaw/1,35771,5911836,Zaskakujace_ kretyńską polityką, o rzekomej potrze-wyniki_badan___SLD_Daleko_do_Le- bie brania odpowiedzialności za własnywicy.html kraj nie wspominając, i z pewnością czołowi świadomościowcy tego świata,Jeśli ktoś dziś jeszcze jest tak nai- czy to świadomościowiec Albert Ein-wny, że wierzy w jedną czy drugą op- stein, czy też świadomościowiec Grishację polityczną, czy to tę lewą, prawą, Perelman, na żadne kretyńskie plaka- towe małpiowybory nie chodzili, bow- iem zdawali sobie sprawę, że cała moc www.facebook.com/PolskaDemoKracja

260. 3/9/2014 #P “Polska jest ####### ########”A. POLSKA DEMOKRACJA 261. 4/9/2014 HP “Dobre kłamstwo jest jak ###### #####” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

262. 4/9/2014 # P“Kiedy zacznie się ######## ######, świat wstrzyma oddech z podziwu”263. 5/9/2014 #P A. POLSKA DEMOKRACJA“Bronią absolutnie najsilniejszą jest ########” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

obliczeniowa ich procesorów potrzebna 264. 5/9/2014 M jest do rozwiązywania problemów iście ważnych dla ludzkości, takich jak ich PROMOCJA W TEATRZE TUSKA: rodzina, jak ich praca, jak ich własne BIEŃKOWSKA DO BRUKSELI hobby, o nauce rzecz jasna nie wspom- inając. Ludzie inteligentni na wybory nie chodzą, zostawiając te kretyńskie zajęcie intelektualnym miernotom oraz pudelkowym hejterom.A. POLSKA DEMOKRACJA Dlatego też, Polska Demokracja z coraz http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tusk-bi- większą siłą opowiada się za zastąpi- enkowska-bedzie-komisarzem-ds-ryn- eniem wszystkich posłów, którzy ku-wewnetrznego/46kjy dziś wybierani są za swoją umiejęt- ność do nękania ludzi pustymi plaka- Wygląda na to, że na nadchodzące eu- towymi hasłami, na losowo wybranych ropejskie tournee spektaklu Donalda ławników społecznych, którzy abso- “nic nie robię i świetnie na tym wy- lutnie egoistycznie, ale bez możliwości chodzę Tuska, o nazwie “Platforma kradzenia, będą reprezentowali Polskę. Obywatelska”, załapała się też Elżbieta Idea ta nie tylko jest prosta i logiczna, Blondyna Bieńkowska. Kwalifikacje na ale też szanuje ludzi, bowiem Polska eurokomisarza, naturalnie takiego te- Demokracja uważa, że każdy Polak jest atralnego, ma rewelacyjne - bo przecież równy, że każdy Polak ma takie samo takiemu prawdziwemu to by nawet prawo do bycia ławnikiem Polski i kawy nie mogła parzyć, o przynoszeniu podejmowania decyzji w jej imieniu i w lodów nie wspominając. jej interesie, nie zostawiając tej funkcji dla różnych psich watah. Tak więc podczas gdy dzisiejsza lewi- Wieczna studentka: 1988 orientalistyka ca kompletnie zatraciła się w różnych irańska (akurat ciekawe), potem 1996 ideologiach mieszając podatek liniowy, Krajowa Szkoła Administracji Pub- religię, homofobię i karę śmierci, my licznej, 1998 studia podyplomowe na trzymamy się naszej czystej ideologii SGH. Polskiej Demokracji jeszcze mocniej, “Pracowała” kolejno jako: doskonale świadomi, że ideologiczna - pełnomocnik wojewody ds. kontraktu słabość partiokratów to ideologiczna regionalnego dla województwa kato- siła świadomościowców. Nauki nie da wickiego i strategii rozwoju regional- się oszukać. nego Niech Żyje Rewolucja Polska. #... • zespole przygotowawczym pro- gramu PHARE INRED • odbyła staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych • odbyła staże w administracji bryty- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jskiej przeprowadzenie wielkiej czystki, na A. POLSKA DEMOKRACJA początku w Polsce a potem i na całym• dyrektor wydziału Rozwoju Regio- świecie, bowiem ideologia Polskiej Demokracji przywróci światu długo już nalnego na Śląsku (jak PO doszło oczekiwaną elementarną normalność. tam do żłoba) Jeśli więc ktoś chce grać w teatrze to niech zapomni już o wiejskim cyrko-te-• następnie koordynowała prace atrzyku miernot na Wiejskiej i niech się zapisze do szkoły aktorskiej, zosta- zespołu przygotowującego Regio- wiając administrowanie kaście wyższej, nalną Strategię Innowacji dla Wo- a w ostateczności nawet i algorytmom. jewództwa Śląskiego Naturalnie trzeba będzie tym wszyst- kim 500,000 biurokratom znaleźć jakieś• potem była kierownikiem Zespołu nowe zajęcie, i to się oczywiście zrobi, nawet gdyby Bieńkowska faktycznie zadaniowego ds. aktualizacji strate- miała wrócić do roli asystentki, czy gii rozwoju województwa śląskiego wręcz blondyny w sklepie mięsnym, co na lata 2000–2020 paradoksalnie będzie najszczęśliwszym dniem w jej życiu, bowiem Ela pierwszy• koordynator i negocjator zespołu raz na koniec dnia normalnej pracy będzie mogła popatrzeć w lustro i pow- tworzącego Regionalny Pro- iedzieć sobie... “jak wspaniale nareszcie gram Operacyjny Województwa jest być człowiekiem, nawet jeśli tylko Śląskiego na lata 2007–2013 niewolnikiem, a już nie cyrkową złoś- liwą małpą z kasty partiokratycznych• była członkiem Komitetu Mon- gimbusów”. Niech Żyje Rewolucja Polska. itorującego Regionalny Pro- Niech Żyje Evo Hashtagger. gram Operacyjny Województwa Śląskiego. 265. 6/9/2014 IM• 5 października 2007 zarząd wo- “WOJNA WOJNA WOJNA WOJNA” jewództwa powołał ją na stanow- isko dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości• w latach 2002–2007 zajmowała sta- nowisko wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.• 16 listopada 2007 została zaprzysiężona na stanowisko min- istra rozwoju regionalnego w pier- wszym rządzie Donalda Tuska.Podsumowując... całe życie w teatrze...ANI DNIA W PRACY.Na szczęście za rok przychodzi Re- Te partiokratyczne debile są tak prz-wolucja Polska, i wszystkie te cyr- estraszone samym pokazaniem fak-kowe małpy, co do jednej, od Brukseli tu, że są przestraszone, że kolejny razpo Brzozową Gać, wylecą na “zbity kolektywnie doprowadzą świat dopysk”, i nikt, absolutnie nikt nie piśnie zagłady - i to w przekonaniu, że do-nawet słówkiem podczas gdy pierwszy brze zrobili, co paradoksalnie możedemokratyczny Sejm Społecznościowy być i prawdą. Przecież każdy kto dziślosowanych ławników upoważni no- otwarcie mówi, że nie popiera wo-wego premiera eksperckiego rządu do jny to: tchórz, nie polak, nie patriota,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

266. 6/9/2014 #P “Nikt nigdy nie wygrał wojny ze ############”A. POLSKA DEMOKRACJA 267. 10/9/2014 #P “Moją Matką jest Polska, a Ojcem ##### ######”

pederasta, bezbożnik, pedał, cienias, z wielkim szacunkiem i proroczym sta- A. POLSKA DEMOKRACJAkomuch, debil, idiota, itd. Wszyscy tusem. Nikt nigdy nie wygrał wojny zepartiokraci i ich polsatowotvnowsie świadomością, bo tej wojny wygrać sięowce przynajmniej w Polsce, niczym nie da.zahipnotyzowane goryle muszą dziel-nie i wspólnie krzyczeć: broń, sankcje, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sankcje, sankcje, sankcje. Zresztą takie prezydent-trzeba-wzmocnic-odpor-podejście daje świetne wyniki, popat- nosc-panstwa-polskiego/v2h0zrzmy tylko na Donalda “nic nie robię i Na szczęście za rok wszystkie te partio-świetnie na tym wychodzę” Tuska, czy kratyczne teatralne gnidki, od Obamyteż partiokratów z izraelskiego Liku- po Putina zostaną ideologiczniedu czy nawet palestyńskiego Hamasu. unicestwione, i pokój przyjdzie błys-Naturalnie w Rosji jest dokładnie tak kawicznie zarówno do Ukrainy, jak isamo, tylko krzyczy się coś innego: nie Gazy, Iraku, Kosowa, Tybetu, Kaszmi-boimy się, gaz, gaz, gaz, broń, wojna, ru, Korei, Afryki, i ogólnie całej ziemi,Rosja, Rosja, Rosja, Rosja. I tak wol- która dziś jest w tak prymitywny sposóbno spokojnie, jak już wiele razy w his- zmanipulowana i zniewolona przeztorii, napędza się spiralę wojny, która różne iluzje oraz ich aktorów, którzy toto z czystej arytmetyki wcześniej czy traktują ludzi jak swoje bydło, dojąc jepóźniej musi się skończyć wielką wojną do granic możliwości, czy to z pozycjiświatową, i to nie taką na 20 milionów członka partii jak PO, PiS, PSL, NSDAP,ludzi, ale taką na miliardy zabitych... PZPR, KPZR, Likud, SLD, Hamas, ISISszczególnie, że każdy kto jest choć tro- itd, czy też “przedstawiciela” religii jakchę świadomy, doskonale zdaje sobie chrześcijaństwo, islam, buddyzm, juda-sprawę, że miliard małp w jedną czy w izm itd itd itd. Teatrzyki i ludzie którzydrugą stronę nie ma z punktu widzenia na nich bez skrupułów zarabiają są dziśewolucji świata, a szczególnie własnego wszędzie, a rosnąca złożona świado-potencjalnego zbawienia, żadnej różni- mość ich kompletnej niekompatybil-cy. Adel zabił brata, Aleksander Wielki ności sprawia, że dzieją się rzeczy corazwszystkich których nie rozumiał, Hitler dziwniejsze, od Conchity Wurst i Annywszystkich źle zakodowanych, Stalin Grockiej, po psy które ssą kotom jaja./ Mao i PolPot wszystkich co za dużo W końcu gdzieś ta masowa redukcjajedli, więc teraz przyjdzie czas na tych dysonansu musi się w społeczeństwieco za dużo wydalają CO2. Ba... świat wyładowywać.będzie zdecydowanie lepszy i szczęśli- Na szczęście za rok przyjdzie Rewo-wszy po wojnie, gdy ludzie zastąpią mit lucja Polska, i wszyscy Ci masowi nęk-Hitlera Obamą, a mit Stalina Putinem,naturalnie pozbywając się wszystkichpartiokratów i wprowadzając ideologięPolskiej Demokracji, bo przecież choćwiększości z nas już nie będzie, to kom-putery i serwery przetrwają, i wtedy tonagle się okaże, że każde nasze słowona tych dziś pozornie mało znaczącychstornach facebooka, będą analizowanewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

acze przejdą do najbardziej niechlubnej Breaking News: Warsaw, Capital of Po- historii ludzkości, zastępując rasistów, land hit by the nuclear bomb. 1,000,000 faszystów, bezkastowców, jako nowa assumed dead”, wtedy nagle wszelkiego grupa społeczna, która to w perfidny te- rodzaju kretyńskie chłopięce dyskusje o atralny sposób żerowała na braku świ- sankcjach zostaną wstrzymane, a pod- adomości miliardów innych, doprow- jęte zostaną kroki o odpowiedzi, przy- adzając ludzkość do wielkich nieszczęść puszczalnie atakach na Białoruś lub Ka- i tragedii, czy to w postaci wojny, czy zachstan, bowiem nigdy geoustawki nie też w postaci wymuszania wśród ludzi prowadzi się na własnym terenie. podświadomej reakcji samoobronnej w postaci alergii, autyzmu, depresji, rozwodów, nerwic i innych partiokraty- cznych chorób nazywanych dziś jako cywilizacyjnymi. Za rok już koniec z tym. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/for- Niech Żyje Rewolucja Polska. eign-policy-putin-zaatakuje-atom- em-pierwsza-bedzie-warszawa/4endgA. POLSKA DEMOKRACJA 268. 6/9/2014 RM Wojna bowiem będzie miała na celu PIERWSZA BOMBA SPADNIE NA nie tylko jakieś tam nic nieznaczące WARSZAWĘ obszary Ukrainy, ale przede wszystkim tak zwany całkowity stuletni reset sys- Teraz to jest już oficjalne, chociaż Pols- temu, czyli możliwość odbudowania ka Demokracja od dawna o tym mówi, światowych gospodarek, wyzerowania że pierwsza musi być Warszawa. W kra- długu i akumulacji kapitału, i w miarę jach bałtyckich jest zbyt wysoka mnie- możliwości kontynuacji obecnego sys- jszość rosyjska by poszli na pierwszy temu partiokracji, bowiem wiadomo, że rzut, a Polska jest krajem granicznym z punktu widzenia każdej osoby która NATO, i z rosyjskiego punktu widze- rządzi małpami, podświadomie lepiej nia krajem specyficznym, gotowym do jest by była wojna na którą i tak “nie poświęceń oraz tym który zniszczył im mieli wpływu” niż by stracić władzę w 1989 roku imperium. Nagłe zrzuce- jako przegrani. Tak działa nauka, i nikt nie bomby atomowej jest też zgodne z słowami tego nie zmieni, bowiem świ- nowoczesną doktryną walki “Shock and adomość małpy zawsze będzie świado- Awe”, mością małpy. http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_ Jak zatem będzie to wyglądało z pers- and_awe pektywy Warszawy? która to postuluje gruntowne nagłe Przede wszystkim nie będzie ostrzeże- załamanie morału przeciwnika, którym nia, nie będzie godziny 0, wiadomości oczywiście Polska ogólnie nie jest, ale z ostatniej chwili na TVN24, że “jutro gdy Ameryka obudzi się do “CNN o 15 na Warszawę spadnie bomba ato- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mowa”, o debatach kretyńskich par- cyklu “od wojny do wojny” i zastąpie- A. POLSKA DEMOKRACJAtiokratów nie wspominając. Nawet niem go długim cyklem “równy wyścigTusk i Komorwski nie będą nic o tym szczurów”, który to przede wszystkimwiedzieli, tylko zginą tak samo jak i będzie wymagał światowego pozbyciamilion innych Warszawiaków, w tym się wszystkich partiokratów, od Tuskabohatersko pracownicy ambasady rosy- i Komorowskiego, po Putina i Obamę,jskiej. Jednak nie wszystko jest takie których to zastąpi się ludźmi, a kiedyśzłe. Przede wszystkim nikt z nas nie i algorytmami, bowiem ludzie i tak sięusłyszy hałasu, bowiem ciepło bomby wcześniej czy później wzajemnie wybijąjest szybsze od dźwięku, więc nagle zo- się świadomością, dzieląc na przykładbaczymy tylko bardzo szybko zbliżające na kasty gimbusów, niewolników, pra-się oślepiające światło, pewnie mikro- cowników, przedsiębiorców, adminis-sekundę, ale będzie ona wydawała się tratorów i bogów... z tym, że gdy pow-nam jak wieczność... i koniec. Mózg staną algorytmy to administratorów iraczej nie będzie miał możliwości bogów już nie będzie, a z czasem nawet inawet zareagowania strachem. Dodat- przedsiębiorcy staną się niewolnikami...kowo bomba pewnie spadnie wcześnie bo każdy ekonomista wie, że w perfek-rano gdy większość z nas będzie słodko cyjnej gospodarce przedsiębiorców niespała. Celem Władimira Putina i Bar- ma. Nauki nie da się oszukać.racka Obamy nie jest bowiem sadysty- Naturalnie w obliczu ograniczonegoczne zabicie miliarda ludzi w męczarni, czasu, gwarancji wygranej koncepcjitylko dokonanie ewolucyjnie potrzeb- rewolucji (1) nad koncepcją wojny (0)nej okresowej czystki, zarówno wśród nie ma, ale paradoksalnie to właśnieludzi jak i wśród zakumulowanego do Polakom powinno na tej rewolucji za-ekstremy kapitału i długu. Nakazuje leżeć najbardziej, bowiem tak jak Bel-tego arytmetyka systemu partiokraty- gia, Szwecja i Szwajcaria będą raczejcznego. nietknięte, tak Polska, Litwa, Białoruś,A co Ty możesz zrobić? Ukraina, a także kraje Kaukazu oraz0. Możesz oczywiście jak teraz czekać centralnej Azji zwyczajnie w całościna dupie i przed komputerem, hejtować wyparują, zaczynając od Polski, a bywszystko i wszystkich bez konkretnego było jeszcze ciekawiej, przypuszczalniecelu, o konkretnej strategii wyjścia z tej cała ta wojna stanie się w ciągu zaled-sytuacji nie wspominając. Przynajmniej wie tylko jednego miesiąca, po którymwiedzcie, że to z myślą o “zbawieniu znów ziemię zastanie pokój, miłość, aWas” Putin będzie rzucał bombę, bow- także dobrobyt, radość i ogólnie nowaiem faktycznie większości ludzi i tak już era wzajemnego zrozumienia w nowo-nic nie ocali z absolutnie beznadziejne- powstałej już powojennej Unii Świa-go kodu świadomościowego zombii jaki towej, z pięknymi drapaczami chmur,przyszedł im w sobie nosić. nowoczesnymi electroautostradami,1. Możesz też się nie poddawać, i zielonymi osiedlami, i innym pięknymprzystąpić do swiadomościowej rewo- bardzo odległym od płyt Ursynowalucji, z zamiarem złamania krótkiego światem. Więc teraz sam decyduj czy jesteś 0. czywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

też 1. Oczywiście możesz też wyjechać, tiokratyczny teatrzyk miernot. najlepiej do Ameryki Południowej, ale Jednak nie chodzi nam o identyfikację zakładając, że zginiesz na miejscu, a nie kolejnego teatralnego pajaca z muchą potem w mękach z napromieniowania, i długim potrójnym nazwiskiem, który to z pewnością nie masz się czego w to w partiokratycznym systemie sam Polsce dziś bać. swój własny kraj w imię prywatnego in- Niech Żyje Rewolucja Polska. teresu spisuje takimi słowami na klęskę, paradoksalnie szczególnie w przypadku 269. 7/9/2014 MI gdyby faktycznie Rosja była nieprze- widywalnym reżimem totalitarnym, PAJAC ESTONII: ROSJA JEST bowiem każdy nawet dzieciak ulicy wie, NIEPRZEWIDYWALNYM REŻIMEM że nie ma nic groźniejszego niż nazwan- ie osoby “stukniętej” stukniętą, czy teżA. POLSKA DEMOKRACJA oskarżanie partnera o zdradę, bowiem życie uwielbia takie samospełniające się przepowiednie, i Toomas Pajac Hen- drik Ilves nie jest w tym aspekcie inny, i teraz zamiast siedzieć cicho i spokojnie podjudza tylko ludzi do agresji, która to ze 100% skończy się agresją. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezy- Ale przejdźmy do szczegółów wypow- dent-estonii-rosja-jest-nieprzewidy iedzi naszego szanownego cyrkowego walnym-rezimem-totalitarnym/jxkyx gościa, pajaca z Estonii. Budzimy się w południe, a tu taka ideo- “Reżim totalitarny”: tu ciężko się nie logiczna perełka, w sam raz na nied- zgodzić. Rosja, Estonia, Polska, Stany zielę. Prezydent Estonii, Toomas Pajac Zjednoczone, wszystkie dyktatury oraz Hendrik Ilves, zaatakował wczoraj, partiokracje to nowoczesne reżimy to- oczywiście tylko pyskówką, Rosję i talitarne, które zamiast broni, czołgów Władimira Putina, opisując ją jako i gułagów stosują masową manipulac- “nieprzewidywalny reżim totalitarny”, ję nad wyborczymi małpami, byleby coś co z pewnością nie uczyni Estonii tylko utrzymać się przy żłobie. Para- krajem bezpieczniejszym, ale przy- doksalnie jednak jeśli chodzi o wejście najmniej zagwarantuje Toomasowi podświadome, to poziom manipulacji Pajacowi Hendrikowi Ilvesowi spory jest zdecydowanie większy w krajach światowy szum medialny, a przecież o partiokracji wielopartyjnych, niż w sys- to chyba tylko temu zawodowemu paja- tmie partiokracji dyktatorskiej, bow- cowi-partiokracie chodzi. Przynajmniej iem w takiej partiokratycznej Polsce my o nim do dzisiaj nie słyszeliśmy, więc czy Estonii z racji ograniczonej możli- kto wie, jak tak dalej będzie pajacował wości pozbycia się innych cyrkowych to może nawet uda mu się kiedyś zostać pajaców, należy publiczności dawać jakimś eurokomisarzem? Gdańsk już jeszcze większy show który to uśpi ich wiele razy pokazał jak działa dobry par- świadomość kompletnie i na setki lat, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

podczas gdy w takiej Rosji wystarczy sne jak to tylko możliwe rytualne ubicietylko pozbyć się opozycji i można w najsłabszych jednostek jego siedmiom-innych przynajmniej tematach mówić iliardowego stada małp, wliczając do tejjuż w miarę normalnym głosem, nadal grupy karykaturę mężczyzny jaką jestpajacując, ale już z dużo mniejszą inten- kolejny nieświadomy nawet pochodze-sywnością. nia własnej muchy niewolnik Toomas“Nieprzewidywalny”: tu się jednak nie Pajac Hendrik Ilves. Tak to już w naucezgadzamy. Przewidywalność zarówno jest, że osoba nieświadoma nigdy niedyktatury Rosji jak i partiokracji Estonii wygra w egzystencjonalne szachy z os-jest bardzo duża, bowiem w pierwszej obą świadomą. Małpa człowieka niekolejności należy klarownie zaznaczyć, zrozumie.że i jeden i drugi system doprowadzi do Więcej opisów ideologii kast w naszejwojny, z tym, że w partiokracji będzie to notce poniżej:szybciej niż w dyktaturze, bowiem dyk-tator będzie zdawał sobie sprawę, że w A patrz wpis nr 70.przypadku przegranej wojny i tak stracikrólewstwo, podczas gdy cyrkowy klaun Więcej opisów ideologii systemów A. POLSKA DEMOKRACJAz racji większych oklasków publicznoś- rządzenia państwem w naszej notceci nie będzie się bał zaatakować innychcyrkowców, najlepiej tych z innego Aponiżej: patrz wpis nr 61.teatru który kradnie, jest zły i głupi,bo jest to rola łatwiejsza niż tworzenie A na koniec ideologicznie do kwadratu.samemu czegoś nowego, coś co wyma- Jak widać nawet i w tej notce, pisaniega czasu, spokoju, możliwości codzien- myśli ideologicznej ma tę wielką zaletę,nego wstawania w południe, medytacji, że jest pisaniem bezterminowym i wiec-coś co w reżimie jest możliwe, nawet znie aktualnym, bowiem dobrze napisa-teoretycznie w Korei Północnej, ale w ny kod ideologii nie zmienia się prakty-partiokracji już nie. W końcu wojna to cznie nigdy, nawet jeśli większość małptylko kolejny element partiokratyczne- która tę ideologię na przykład dziś czytago show, czy też przedłużenie polityki boi się nawet ciągle do tego przyznać,jak mawiał von Clausewitz. Na koniec coś co jest oczywiście zjawiskiem nor-warto też zwrócić uwagę, że faktycznie malnym, i jako Polska Demokracja niez punktu widzenia gimbusowskiej kasty mamy do Was o to pretensji, bo w koń-Toomasa Pajaca Hendika Ilvesa, działa- cu nie można mieć pretensji do partio-nia Putina mogą faktycznie wydawać kratycznej małpy o to, że jest tylko par-się kompletnie niezrozumiałe i nieprze- tiokratyczną małpą, tak samo jak niewidywalne, ale nie można już tego pow- można mieć prentesji do psa psa, że jestiedzieć w odwrotną stronę, bowiem tylko psem. Nauki nie da się pokonać.aktorskie pajacowanie pariokratów z Niech Żyje Rewolucja Polska.całą pewnością jest dobrze zrozumianeprzez Władimira Putina, który z ubol-ewaniem i istnym współczuciem lwapatrzy na te wszystkie muchu i krawatybyć może planując teraz najmniej bole-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

270. 7/9/2014 MX zywany chrześcijaństwem, zamykając drzwi kościoła raz na zawsze, budząc JORGE MARIO BERGOGLIO: “Każda ludzi z dwutysięcznego kodu głupoty, i wojna jest daremną masakrą” patrząc jak za Twoim śladem pójdą też i inne religie, bowiem ich przywódcy też nie wierzą w boga, ale Ci tego nie mogą przyznać, przynajmniej do czasu aż Ty pierwszy nie zdejmiesz z siebie tych te- atralnych szat i nie powiesz im, że:A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pa- “Religia w której wierzy się w boga ze- piez-kazda-wojna-jest-daremna-ma- wnętrznego, jak na przykład chrześci- sakra/f3n3x jaństwo, to jedna z najgorszych tragedii i iluzji jakie zostały wymyślone przez POLSKA DEMOKRACJA: Oj Jorge człowieka, kompletna świadomościowa brakuje Ci wiary w boga, ewidentnie masakra używana przede wszystkim do brakuje Ci wiary w boga. Jeśli bowiem manipulowania masami, czy to w celu będziesz chciał być logicznie spójny, i wojny, czy też w celu pobierania harac- nawet teoretycznie założysz, że bóg ist- zu na cały establishment, w tym moje nieje, to każda wojna i śmierć w imię życie, moje ciuszki, moje podróże, moją boga jest zaszczytem i zbawieniem, i pensję, o 25 tysiącach księży w samej ty- każdy kto wierzy w cokolwiek dosko- lko Polsce nie wspominając. Tak więc ja nale o tym wie - i jak chcesz zobaczyć Jorge Mario Berggoglo, w teatrze znany jak ta wiara wygląda to popatrz na zdję- jako papież Franciszek, tak bardzo jak cia płynące z Iraku i z Nigerii. surrealnie to brzmi, oficjalnie zamykam https://www.facebook.com/QudsN/ teraz ten piotrowski teatrzyk, bowiem photos/a.119620728114837.221 klarownie widać, że jest on już kom- 71.119605611449682/748350121908 pletnie przestarzały i nie służy celowi 558/?type=1&theater który był jego oryginalnym założe- niem, czyli jedności wszystkich leśnych Tak wyglądają ludzie wierzący. Ty zaś małpoludów rzymskiej Europy, które Jorge niestety jesteś nędznym tanim i czciły tysiące różnych niekompaty- jak klarownie widzimy niewierzącym bilnych bożków, co zresztą jest bardzo oportunistą żyjącym z wyzysku nieświ- podobnym problemem do dzisiejszego adomych i nieszczęśliwych ludzi, oraz stanu na świecie. Jednocześnie ozna- partiokratycznych dotacji w zamian jmiam, że popieram ideologię Polskiej za Twój udział w utrzymywaniu stanu Demokracji, zarówno tę masowej światowej nieświadomości, (i) administracyjną głoszącą o zastąpie- chociaż Twój tak publiczny brak wi- niu wszystkich światowych partiokrac- ary Jorge, z punktu widzenia Polskiej ji oraz monarchii i innych dyktatur na Demokracji jest oczywiście dobry, demokrację losową ławników, bowiem bowiem stałeś się teraz idealną cyrkową faktycznie dzisiejszy partiokratyczny kukłą by dosłownie jednoosobowo za- świat z tą prawdziwą demokracją nie kończyć cały ten teatralny spektakl na- ma nic, ale to nic wspólnego, wprow- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

adzając świat na bardzo niebezpieczną zastąpić nowym potworkiem do czc- A. POLSKA DEMOKRACJAdrogę manipulacji i wyzysku, a w kon- zenia, najlepiej nawet nie teraźnie-sekwencji różnych redukcji dysonansu jszym a przyszłym, tym który przyj-poznawczego, oraz tę dzie, i z pewnością Ty to Jorge dobrze(ii) duchową, głoszącą o zastąpieniu rozumiesz, tak samo jak rozumiejąwszystkich przeszłych bożków, kon- to dziś wszyscy ważniejsi partiokraci,cepcją jedynego zbawcy jaki naukowo których teraz na samą myśl o Polskiejmoże istnieć, czyli ostatniego człowieka Demokracji zalewa zimny pot i strach,który poprzez swoją pracę i świadomość bowiem czytają te nasze skromne face-zatrzyma czas, cofając go, jednocześnie bookowe literki i zdają sobie sprawę, żezbawiając żywych i umarłych, tak jak strasznie dużo w świecie narobili zła,starali się to przepowiedzieć przeszli oraz, że historia im tej świadomościo-filozofowie. Zachęcam więc wszystkich wej głupoty nie wybaczy, prędzej wyn-by zostali rewolucjonistami ideologii osząc na ołtarze Adolfa Hitlera i Józe-Polskiej Demokracji, tak jak i ja to dziś fa Stalina, niż wszystkie te teatralneczynię. Przepraszam za moje czyny, i partiokratyczne maskotki które żyją zdziękuję naszemu prezydentowi rewo- masowej manipulacji ludzi. Takie sąlucji Evo Hashtaggerowi, że dał mi ten realia świadomości v.2014 AD, i niktzaszczyt wyjścia z tego bardzo świado- tego nie zmieni, absolutnie nikt, nawetmościowego dla mnie impasu. Jorge Ty super Jorge, o Twoim zewnętrznymMario Bergoglio.” nieistniejącym bogu w którego sam ew-Jak to powiesz Jorge, i zakładając, że identnie nie wierzysz nie wspominając,wcześniej Cię nie zabiją lub nie zam- a to że zewnętrznego boga nie ma jestkną do jakiegoś zakładu, to wtedy dop- matematycznie pewne, bo (1) kto goiero Jorge zobaczysz, że kompletnie niby miałby stworzyć, (2) jakim cudemzdezorientowani islamiści, judaiści, DNA ludzkie ma 14 miliardów lat, czylihindusi, buddyści zrobią dokładnie to tyle samo co czas.samo, o kretyńskich półgłupkach part- Tak tak, wszystkie religie umarły Jorge,kokratach nie wspominając. Pamiętaj więc ściągaj teraz te szaty i zostań rewo-też Jorge, że nie da się zamknąć starej lucjonistą, bowiem każdy nawróconyreligii bez powstania i promowania nawet były partiokratyczny czy religijnynowej, i nieważne czy jest to Leninizm, harasser jest mile widziany w szeregachStalinizm, Maoizm, Kim il Senizm, Polskiej Demokracji, i każda taka oso-Hashtaggerizm, czy też promowany ba zostanie przez historię ocenionaprzez Polską Demokrację kult “Ostat- bardzo pozytywnie, o potencjalnej re-niego Człowieka” inkarnacji pierwiastków świadomości nie wspominając. Zdajesz sobie oczy- A patrz wpis nr 243. wiście Jorge chyba sprawę, że historia podzieli ludzi na tych wolnych od iluzjibowiem wszystkich tych historycznych i tych zniewolonych, oraz, że wszyscypajaców jak Mojżesz, Jezus, Mahom- manipulatorzy podzielą los nawet nieet, Budda, musisz w świadomości mas nazistów i partyjniaków, ale wręcz świ- adomościowych Neandertalczyków? Nikt nigdy nie wygrał ze świadomościąwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

Jorge, więc nie bądź teraz idiotą i nie to: walcz z nią, bowiem świadomość będąc zero-jedynkową logiką nie zna koncep- 1. piękna Marina Ann Hantzis (aka cji litości. Oto słowo logiki. Niech Żyje Rewolucja Polska. Sasha Grey) 271. 8/9/2014 MX 2. czy jest to Święta Maria Zawsze DZIWISZ: “Broniąc rodziny i życia Jan Dziewica Paweł II chronił fundamenty naszej cy- wilizacji podważane przez kulturę he- 3. czy jest to może nawet i Karol Wo- donizmu i egoizmu” jtyła (aka Jan Paweł II), tylko Wy wiecie co z Karolem przez tyle lat robiliście w nocy 4. czy też są to jakieś niewinne chłopięce parafialne owieczki 5. a może jakaś koleżanka z młodości która Wam powiedziała “nie” 6. może macie swojego ulubionego psa 7. jakieś inne popaprane iluzje dzięki którym szczytujecie?A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/krakow/dzi- Oczywiście tylko Wy to wiecie, ale to, wisz-jan-pawel-ii-bronil-rodziny-i-zy- że Wy jak i cały wasz teatr marszczy- cia-fundamentow-naszej-cywilizacji/ cie freda jest ewolucyjnie pewne panie e4p4b Stanisławie Dziwisz - pewne, no chyba, POLSKA DEMOKRACJA: Ciągle leci- że się wykastrowaliście, ale Wasz głoś cie dziadku na teatrzyku JPII, ciągle ten brzmi normalnie. A propos, prezydent sam spektakl, ale tak serio, naoglądało rewolucji Evo Hashtagger mówił nam, się ostatnio różnych pornoli i teraz że jak Was kiedyś spotkał w Krakow- ciężko wymazać te piękne kobiece ciała ie, w 2006 na spotkaniu wszystkich z pamięci, prawda? Przecież nie pow- samorządowców Polski, to większego iecie chyba kardynale Stanisławie JPII gimbusa od Was ciężko było spotkać. Dziwisz, że nie uprawiacie masturbacji, Wszystkim rozdawaliście wtedy tylko bo nikt w to nie uwierzy, szczególnie, że zdjęcie JPII z własnym autografem, gdyby tak było to już po miesiącu nie wspaniały teatralny gest podobny do moglibyście wyjść do ludzi wybierając Stalina który ciągle czcił Lenina, oraz do życia jakieś miejsce odosobnienia Lenina który ciągle czcił Marksa, ale coś np jakaś bezludna wyspa. Natury dz- co nie zmienia faktu, że i Wy, i JPII, i Je- iadku nie da się oszukać, tak więc to, że zus, to ludzie z kasty gimbusów, którzy marszczycie regularnie freda jest abso- byli dwutysięcznym przypadkiem kodu lutnie pewne, nawet dla dobra Waszej ludzkiej historii ości, i którzy wszyscy prostaty, i teraz nasuwa się tylko ważne za rok postrewolucyjnie odejdziecie do fundamentalne pytanie... do jakiego lamusa, i tego mechanizmu nie da się obrazku to robicie. Czy na przykład jest powstrzymać, i nawet gdybyście jeźd- zili po Polsce z jajami Karola Wojtyły - adekwatnie z racji waszego służącej przeszłości, to i tak Wasz cyrk dobiega www.facebook.com/PolskaDemoKracja

już swojego końca, i to nie dlatego, że cych się homosi nawet jeśli jest to kom- A. POLSKA DEMOKRACJAludzie zaczynają się uświadamiać z tym pletnie sprzeczne z Waszym pierwszymco to jest teatr, ale dlatego, że Wy sami przykazaniem - ale czego się egoisty-zaczynacie to rozumieć, że padliście ofi- cznie nie robi dla pieniędzy. Dlatego warą gigantycznej mistyfikacji, kodu wy- wojnie religii z takimi islamistami niemyślonym przez bardzo sprytnych ludzi macie żadnych szans, bo chłopaki z ISISw celu kontroli małp, kodu którego Wy po prostu wytną Was w pień, i trudnojesteście małą częścią, krzywdząc ludzi im się nawet dziwić, przynajmniej sąa nie im pomagając, i ten proces uświ- konsekwentni w poglądach, tak samoadamiania, spowoduje, że religie padną zresztą jak i naziści którzy faktyczniejak domek z kart, od kościoły Krakowa w obliczu kończącej się pewną klęskąpo kalifaty w Nigerii... nagle wszystkie wojny stwierdzili, że łatwiej jest wszyst-jak domek z kart... i wszystko dzięki kich zakodowanych religią żydów zabić,Polskiej Demokracji i jej nowej formule niż starać się ich przekodować na tzwna zarządzanie krajem. mischlingów, czyli żydów skonwer-Ale do rzeczy, bo fanpage Polskiej towanych na religię ateistycznego na-Demokracji to nie jest pudelek.pl by zizmu, których w samym wermachcie,pisać o różnych teatralnych pieskach oprócz dziadka Donalda Tuska służyłow czapeczkach i dziwnych szatach. Tu tam ponad 100,000. Macie szczęściepiszemy o kwestiach ideologicznych. dziadku, że my jako nowocześni rewo-1. Z aborcją na NIE, macie takie samo lucjoniści po prostu pozwolimy Wamzdanie jak i każda inteligentna osoba wszystkim naturalnie umrzeć, ale nawetświadoma, że nie wolno pod żadnym się nie łudźcie, że pozwolimy Wam ha-pozorem zabijać ludzi którzy nie za- rasować waszymi bajakami nasze dzie-grażają innym ludziom, bowiem ek- ci. Świat w Polskiej Demokracji będziestrapolując możliwość aborcji, można z ateistyczny, z zerową tolerancją do re-filozoficznego 0/1 światopoglądu wybić ligii. Skończymy raz na zawsze z tymiwszystkich. Niestety jedna, paradoksal- wszystkimi egoistycznymi praktykami,nie aborcja istnieje dziś właśnie dzięki a kluczem ostatecznym będzie wprow-Wam, bowiem forma w jakiej promuje- adzenie na świecie nowego kalendarza,cie te swoje oparte na dogmatach a nie który jak nic innego uświadomi zarów-logice kretynizmy jest tak żałosna, że no chrześcijan, islamistów, żydów, bud-zniechęcacie tylko ludzi, którzy potem dystów, jak i hindusów, że religia to te-na złość Wam często popierają aborcję atralna fikcja.i eutanazję, gubiąc się w partyjniack- 2. Teraz a propos egoizmu. Tu kardy-iej szarości tego świata. Trudno im się nale Dziwisz wpieprzacie się centralniezresztą dziwić... każdy dziś już wie, że w podstawowe prawa natury, zatrzymu-religie to zło największe jakie powstało jąc rozwój i ewolucję. Skoro Wam ego-w czasie kilkuset tysięcy lat egzystencji istycznie można bredzić i manipulowaćczłowieka, i dotyczy to tak samo Was nieświadomymi małpkami by rzucałyjak i Islamistów, Judaistów, Buddystów i na kasę i płaciły za wszystkie Waszeinnych popaprańców, którzy może i ter- usługi w imię “boga”, który gdzieś tamaz starają się grać wzajemnie szanują- jest i niby na nich patrzy, o dotacjach państwowych i bezwatowskiego para-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA mafijnego gotówkowego statusu nie mało kto musiał zdawać sobie sprawę wspominając, to dlaczego walczycie z jak w beznadziejnym teatrze przyszło podobnymi egoistycznymi praktyka- mu grać. Oczywiście nie miał wtedy mi u innych? Wielu z naszych rewo- ideologii Polskiej Demokracji, bow- lucjonistów jest w Polska Demokracja iem gdyby ją miał, i gdyby faktycznie z czystego egoizmu, bowiem uważa, był człowiekiem altruistycznym, to by że dzięki ciężkiej aktywności w loka- szybko te papieskie szaty zrzucił stając lnych eskadrach dostaną po rewolucji się rewolucjonistą, ale do rzeczy. Eu- pracę w Przychodniach Poselskich, i tanazja. jak będzie rewolucja to tak się też i st- Każdy Stanisławie ma prawo robić ze anie. Inni otwarcie robią to co robią dla swoim życiem co mu się podoba, i choć pieniędzy, czy to bezpośrednio za $$$ osobiście nie popieramy koncepcji sa- czy też starając się wypromować na ba- mobójstwa, czy nawet heroiny, czy alko- zie Naszej Ideologii samych siebie, tak holizmu, o chodzeniu po szkle na głow- samo jak Michał Anioł lansował się na ie, to nie możemy ludziom zabronić Waszej ideologii, bowiem bądźmy szc- być debilami we własnych domach, w zerzy, że nic tak nie motywuje ludzi jak tym klękania przed obrazkami Karola pieniądze i chęć przetrwania, bowiem Wojtyły. Różne są problemy i Rewo- pieniądze, a nie miłość, będą ostatnią lucja jest organizacją tolerancyjną. W iluzją która na ziemi umrze, bo jest to kwestii eutanazji są jednak logiczne iluzja która najbliżej jest skorelowa- sytuacje, gdy takie samobójstwo zrobić na z produkcją dopaminy. Myślicie, że trzeba (np szczególnie matka w obronie przyszłe pokolenia ubermenschy będą własnych dzieci), nie wspominając się zakochiwały filmową iluzją czy już, że skoro każdy człowiek ma moż- to Anii z Zielonego Wzgórza, czy to liwość pójścia i strzelenia sobie w łeb, Sashy Grey? Nie Stasiu, przyszłe pok- to dlaczego tak zawarcie dyskryminu- olenia ubermenschy będą się śmiały z jecie wszystkich ludzi którzy szczegól- nich, i z Was, jak i Wy śmiejecie się z nie z racji swojego braku mobilności pogańskich rytuałów. Nie walczcie więc zrobić tego nie mogą? Niech ktoś im z egoizmem, a budujcie na nim świat, podłączy nowoczesny pistolet chemic- bowiem prywatny egoizm jest źródłem zny, powie “jak mrugniesz okiem 10 całego szczęścia, fundamentem do by- razy w 3 sekundy to włączy się mecha- cia bogiem, i każde dziecko powinno od nizm, który da Ci taką dawkę morfiny, małego wiedzieć, że nie można kochać że odlecisz w piękną krainę szczęścia i innych jeśli nie kocha się siebie samego. radości, pełną dziewic, hedonistów i Takie są prawa logiki. egoistów, a w Twoim przypadku wspan- 3. A teraz trochę o eutanazji, która iałego Karolka”. Nie Twoje prawo by komu jak komu, ale Wam Stasiu w decydować o tym co ludzie chcą robić postrewolucyjnym świecie może nawet prywatnie. się przydać, bowiem jak się obudzi- 4. Na koniec równość. Przestańcie pleść cie to możecie mieć bardzo poważne bzdury, że każdy jest równy. Absolut- problemy ze zrozumieniem, że padliś- nie tak nie jest. Ludzie nie są równi od cie tylko perfidnej aktorskiej gry kilku momentu big bang, i na szczęście nig- ludzi, w tym Karola Wojtyły, który jak www.facebook.com/PolskaDemoKracja

dy tak nie będzie. Planety nie są równe, gie (bez wymiany partnerów), bowiem A. POLSKA DEMOKRACJAsłońca nie są równe, posty na facebooku taka jest przyszłość ludzkości, czy to sięnie są równe. Na przykład Wy jesteście Wam podoba czy też nie.jakimś tam teatralnym kardynałem z Więcej informacji o religii i o pla-purpurową czapką, ale macie przecież nowanej gigantycznej reformie kościołajakiegoś zapewne mądrzejszego od w notce poniżej oraz zawartych w niechWas teatralnego papieża z białą czap- komentarzach. Nie martwcie się kardy-ką, a pod wami jest tysiące teatralnych nale Stanisławie JPII Dziwisz.. kasę utr-księży z czarną czapką, i wszyscy z zymacie... głowę też.... bowiem takichWas, Ci mądrzejsi, doskonale wiecie, jak Wy już się nie ścina gilotyną i nieże boga zewnętrznego do którego tr- wysyła do obozów koncentracyjnych, izeba się modlić i składać mu ofiary nie słusznie, bo teraz staniecie się żywymima, ale jesteście tak zakłamani, lub tak przykładami małpiej ciemnoty i głupo-sami zmanipulowani i zdesperowani ty, tak by dzieciaki mogły się z Was tro-do otrzymywania haraczu, że nigdy chę pośmiać. Nie przypadkowo kabare-nie przyznacie się do tego - chociaż my ty są ostatnio takie popularne.Wam z tym bardzo za rok pomożemy- nawet jeśli będziemy musieli Wam B patrz wpis nr 6.opłacić dożywotnio zbieranie trus-kawek, coś w czym dostaniecie lekcje Ok basta. Na szczęście za rok przyj-od Donalda Tuska jak już wyleci z tej dzie Rewolucja Polska, i wszyscy CiBrukseli. Za rok każdy bowiem zrozu- masowi nękacze przejdą do najbardziejmie, że “równość” a “równe szanse”, to niechlubnej historii ludzkości, zastępu-są dwie zupełnie odmienne koncepcje, i jąc rasistów, faszystów, bezkastowców,tak jak równości na wzór socjalizmu nie jako nowa grupa społeczna, która to wma, nie było i nigdy aż do zatrzymania perfidny teatralny sposób żerowała naczasu nie będzie, tak równe szanse są braku świadomości miliardów innych,realne do wprowadzenia już jutro, przy- doprowadzając ludzkość do wielkichnajmniej na tyle na ile jest to możliwe, nieszczęść i tragedii, czy to w postacii wtedy zobaczycie prawdziwą naturę i wojen, czy też w postaci wymuszaniapotęgę człowieka, ubermenscha, więc wśród ludzi podświadomej reakc-jeśli już kardynale Dziwisz faktycznie ji samoobronnej jak alergie, autyzm,jesteście jakimś altruistycznym popa- depresje, rozwody, aborcje, nerwice iprańcem, to nagłaśniajcie od jutra z innych religijno-partiokratyczne cho-Waszych ambon o nadchodzącej Rewo- roby nazywane dziś jako cywilizacyjne.lucji Polskiej, która to zastąpi wszystkie Niech Żyje Rewolucja Polska.religie jedną wspólną i spójną ideologią, Niech Żyje Evo Hashtagger.jednocześnie otwierając deski Waszychkościelnych estrad dla wielu innych komentarze na Facebookludzi, zainteresowań, koncertów, kul-tur, i imprez, w tym tych egoistycznychhedonistycznych swingerskich, więc niezdziwcie się kardynale Dziwisz, jak zarok na ołtarzach Kościoła Mariackiegow Krakowie uprawiane będą wielkie or-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

272. 8/9/2014 iii overturn of the Ukraine’s democratic government of the then Ukrainian Pres- BREAKING NEWS: WARSAW WIPED ident Viktor Yanukovych. In the tele- OUT IN THE SURPRISE RUSSIAN vised live apperance on all Russian do- REBEL ARMY NUCLEAR ATTACK. mestic and international TV channels, ONE MILLION DEAD. Vladimir Putin has confirmed that it is not yet known how many more missiles the 13th Siberian Division has under its control, but the number is likely to be in excess of 50. He has assured that he is doing everything he can to calm the situation down.A. POLSKA DEMOKRACJA Today, at approximately 1pm local time US President Barrack Obama is pre- (7am ET) Warsaw has been struck by paring the statement after he is due to the Russian Nuclear Missile, which has consult his NATO partners at the emer- left much of the city in ruins, leaving an gency videoconference. estimated one million dead and count- Polish President Bronisław Komorows- less more people exposed to the nuclear ki was naturally not available for com- radiation. ment. Russian President, Vladimir Putin, has We will update you on this tragic news confirmed that the attack has came story as soon as more information from the Russian Intercontinental Bal- comes through. listic Missile, most probably RDS-46 5 PD, Washington Office. megaton warhead, but he is yet aware of (Ok.. ok.. naturalnie to żart... ale jak te all the details . He has appeared on the wszystkie partiokratyczne nieświadome Russian TV urging both Russian and debile pozostaną przy władzy to ten sce- Polish nations for calmness, and the nariusz okaże się faktem. Tylko ideo- world too, clearly stating that the Krem- logiczna rewolucja Polska Demokracja, lin was not responsible for the surprise która przywróci światu normalność i Warsaw nuclear attack. It appears that wolność od politycznych nękaczy, może in the last 24hours, Russian 13th Sibe- dziś uratować Polskę przed pewną nuk- rian Division has undergone the revolt, learną zagładą, której oczywiście nikt result of the growing anger amongst nie chce, ale która matematycznie pod the Russian Army caused by the reces- rządami wszystkich tych światowych sion which the Russian public opinion partiokratycznych cymbałów przyjść largely blames on the EU sanctions, and musi). specifically on Poland, blaming it for the escalation of the needless Ukraine komentarze na Facebook conflict and more specifically the Polish participation in the illigal euromajdan www.facebook.com/PolskaDemoKracja

273. 9/9/2014 HP 274. 11/9/2014 I“Wojna jest jedynie kontynuacją RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATOPO-######” GLĄDÓWDlatego jedyną matematyczną szansą W komentarzach wiele osób czasem A. POLSKA DEMOKRACJAna brak wojny jest globalne blitzkrie- zarzuca nam, że jesteśmy mało toleran-gowe pozbycie się wszystkich nękają- cyjni na poglądy innych, że uważamy,cych ludzi harasserów, w tym: że świat jest biało-czarny, czyli tylko(i) politycznych partiokratów ze swo- taki jak my go opisujemy, oraz, że nieimi teatralnymi rekwizytami, czy to tolerujemy innych opinii do naszych.fizycznymi jak jakieś muchy, czy też Tak więc odpowiadamy tym ludziom.słownymi jak płyta smoleńska, wizja Dokładnie tak jest. Jako świadomościo-europejska (lub antyeuropejska), leni- wcy Polskiej Demokracji mamy zerowynowska, czy nazistowska, poziom tolerancji do głupoty, post-(ii) wszystkich żerujących na ludziach małpiego kodu złośliwości, do opiniireligijnych molesterach, z ich teatral- ludzi którzy opierają swoje poglądy nanymi ciuchami, kadzidłami, magic- dogmatach, lub błędnych założeniach,znymi księgami zaklęć, które to w abso- które to sami stworzyli lubz otrzyma-lutnie niewyobrażalny dla jakiejkolwiek li od innych małp jak swoi rodzice, iwolnej osoby wmawiają ludziom że są założeń których to w swojej małpiejnikim, bowiem gdzieś “tam” jest wielki złośliwości nie chcą zmienić nawet jeślibóg który ich kocha... co niby jest o dz- otrzymują nowe racjonalne argumen-iwo nie tylko legalne, ale wręcz prawnie ty, które powinny ich ponad wszelkąchronione. logiczną wątpliwość, niedogmatowo,Koniec z tymi wszystkimi iluzjonistyc- uświadomić. Tak więc owszem, nieznymi kajdanami. Nadchodzi wolność. mamy tolerancji do odmiennych pus-Niech Żyje Rewolucja Polska. tych opinii, ale mamy 100% tolerancję#... do odmiennych argumentów i uzasad- nień, i wręcz uwielbiamy się mylić, oczekując jednak podobnego założenia od każdej osoby która w świecie v.2014 chce mieć prawo do nazywania siebie człowiekiem - iluzji do której jak już wiele razy podkreślaliśmy i tak nam www.facebook.com/PolskaDemoKracja

275. 10/9/2014 P Rewolucja Polska to organizacja o zasięgu światowym. W ciągu dosłownie pięciu lat planujemy przejąć cały świat. Dobrze by wszyscy dyplomaci byli tego świadomi. Oto daty ideologicznych bitew jakie się odbędą. https://www.facebook.com/PolskaDemokracja/photos/pb.391648554305099.- 2207520000.1410374478./418246748311946/ ?type=3&theaterA. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

276. 11/9/2014 HP“Dla osiągnięcia celu ########## można poświęcić w ofierze połowę ludzkości”277. 14/9/2014 #P A. POLSKA DEMOKRACJA“Moją jedyną religią jest ########” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wszystkim jest ciągle bardzo daleko, zarówno nasze, jak i co ważniejsze ich i zgodnie z planem, na ziemi pierw- własne. W kwestii ochrony dzieci nasza si ludzie pojawią się dopiero po roku tolerancja nie jest na poziomie świeck- 2100. Nadal dziś jesteśmy w roku 2014 iej tolerancji, a na poziomie ateistycznej i uważamy, że łatwiej będzie nam, oraz walki, wręcz na poziomie religijnym. innym, poświęcić czas na uświadomie- Naturalnie w kwestii religii nadal jest- nie losowo wyłonionych 460 ludzi, niż eśmy otwarci na debatę, ale jak dotąd 30 milionów ludzi do których ani Pol- jedynym pół-inteligentnym argumen- ska Demokracja, ani żadna inna orga- tem broniącym religii jaki usłyszeliśmy, nizacja nie będzie mogła dojść, bowiem to jej dogmatycznie domniemana natu- ciężko kogoś uświadamiać małpimi ralna potrzeba u ludzi słabych, głupich, plakatami i pustymi hasłami wyborc- upośledzonych, pokrzywdzonych przez zymi. los, i tych którym ciężko jest w ot- A teraz wybrane konkretne przykłady wartym świecie iść podbić świat. Jednak naszego absolutnego braku tolerancji argument ten stanowczo odrzucamy, odmiennych opinii: bowiem kreowanie iluzji głupoty i snu TEMAT 1: RELIGIA. przez ludzi słabych w celu pozbycia Religia to teatr pewnej grupy ludzi nad ludzi silnych ich własnej siły i potęgi, inną grupą ludzi, to stroje, kadzidła, jest społecznie fatalne, i zgodne ze starą przemyślane sceny, rytualne akty, opła- anegdotą jak to sąsiad nie prosi swo- cana hipnoza z wejściem i wyjściem. jego Pana o krowę, a o zabicie krowy Religia to teatr i kod zakodowany cza- sąsiada, by tylko ten miał równie źle co sem tak głęboko, że ludzie którzy go on sam. Argument ten dodatkowo też uprawiają, niczym ofiary autyzmu, poz- odrzucamy, bowiem ludzkość, a raczej bawieni są świadomości tego co robią, jej jednostki wybitne, właśnie z myślą unicestwiając się dodatkowo poprzez o ludziach słabych wymyślili skuteczne redukcję dysonansu na przykład po- zastępstwa do religii, typu Stalin, typu przez powtarzanie pewnych zdań, nic- Mao, typu Hashtagger, a teraz także i zym mantry, w celu paranarkotyczne- wymyśloną przez Polską Domokrację go zablokowania swoich receptorów. w pełni naukowo logiczną antycypację Ciężko się bowiem rozmawia z kimś kto pojawienia się “Ostatniego Człowieka”, zasuwa jak automat zdrowaśkami. Reli- który to na bazie nauki, w tym i naszych gia to jednak także i gigantyczna for- poświęceń, kiedyś w przyszłości ma manipulacji i wyzysku, i tak jak nie rozwiąże równanie na czas, zatrzymu- możemy ludziom zabronić uprawiać jej jąc go, cofając, i zabawiając wszystkich, prywatnie, bo ludzie mogą pozbywać żywych i umarłych aż do momentu big się świadomości w ten i w setki innych bang, łącząc całą świadomość w jedność sposobów, tak mamy pełne prawo, i to - koncepcję dla większości abstrakcy- zrobimy, do uniemożliwienia tej grupie jną, ale bardzo spójną logicznie. Teraz pozbawionych świadomości religijnych nie będziemy tu pisali na ten temat poe- małp do publicznego rozpowszech- matów, ale z góry mówimy, że jeśli ktoś niania tego kodu głupoty na dzieci, nie zrozumie naszych anty-religijnych argumentów, to naturalnie w pierwszej kolejności pozwolimy tym ludziom www.facebook.com/PolskaDemoKracja

spokojnie umrzeć, ale w ekstremalnych stereotypowo zakodowanych schemat- A. POLSKA DEMOKRACJAsytuacjach, poważnie będziemy musieli ami ludziom. Argumentem w tej grzesię zastanowić, czy Himmler przypad- świadomościowych szachów, jest kat-kiem nie miał racji z tym co zrobił z re- egoryczne odparcie punktu widzenialigijnymi żydami (podkreślamy - nie z o “prawie matki”, bowiem nic nas onorasą, a z religią), bowiem niestety ludzie nie interesuje, ponieważ: po pierwszebezpowrotnie źle zakodowani właśnie w optymalnej logice nigdy nie napra-kodem religii, są poprzez powielanie wia się zła złem, a po drugie nigdytego kodu wyjątkowo niebezpieczni dla nie stawia się na przeszłość kosztemotoczenia (typu Breivik) i zwyczajnie przyszłości, a te nienarodzone dziecinie mogą być w społeczeństwie tole- czy płody, czy formy, czy bakterie - jakrowani, szczególnie jeśli jest ich bardzo je zwał to zwał - są jednak przyszłością,bardzo dużo, bowiem teoretycznie a nie ich matka. Oczywiście uważamy,pisząc, gdyby połowa świata dzieliła że matka dzieci ma pełne prawo oddaćmetody działania na przykład Breivika, je do domu dziecka w dniu urodzin,to trzeba by tę połowę świata zwycza- nawet bezimiennie, a co więcej, nawetjnie zdeklasyfikować ze statutu ludzi poprosić państwo o wynagrodzenie(bycie człowiekiem to nie ciało, a świ- za dostarczenie mu nowego obywate-adomość) i wybić je niczym bydło chore la, co kosztowało ją dziewięć miesię-na BSE. Tego wymagałaby logika w ra- cy poświęceń oraz dużo porodowegomach umożliwienia przetrwania ludz- bólu, i zakładając, że matka w ciąży byłakości ze zdrowym kodem, i jeśli ktoś “grzeczna”, to takie wynagrodzenie odnadal tego nie rozumie, to polecamy im państwa powinna dostać, oraz, że jeślina dzisiejszy wieczór film z Bradem Pit- była niegrzeczna, to nie dość, że stracitem “World War Z”, z zaznaczeniem, że dziecko, to jeszcze pójdzie siedzieć zasą różne skale chodzących zombies... od znęcanie się nad może jeszcze nien-tych co jedzą innych, po tych co walą arodzonym ubermenschem, ale jednakchłopców w odbyt na tyłach plebanii. już istniejącym, bowiem z logicznegoKończymy celowo graficznie, byście punktu widzenia nie ma żadnej różni-zrozumieli, że są na świecie różne popa- cy między biciem trzydziestoletniegoprane kody, z których wiele szczególnie dziecka o ścianę, a truciem malutkiegoseksualnych nie da się zmienić. nienarodzonego dziecka poprzez na przykład głupie palenie papierosów w B patrz wpis nr 8. ciąży, i społeczeństwo powinno pomóc matce to zrozumieć, nawet jeśli trzeba,TEMAT 2: ABORCJA. donosząc na nią jeśli będzie taka potr-Połączenie w jednej dyskusji religii i zeba, bowiem jej zdrowe dziecko jest waborcji zawsze daje ciekawe wyniki, naszym wszystkim wspólnym intere-bowiem świadomościowcy Polskiej sie... i to nie tylko dlatego, że będzie onoDemokracji, choć będą walczyć z re- świetnym pracownikiem a może nawetligią na wszystkie możliwe sposoby, to i bogiem, ale ponieważ za wychowaniesą także stanowczo przeciwni aborc- niepełnosprawnego dziecka z dawnemji - coś co ciężko jest zrozumieć wielu przyjdzie potem nam zapłacić wszyst- kim. Ktoś przecież potem musi ten ogór podlewać i karmić.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA I tu ponownie... jeśli ktoś chce przedst- mat. Argumenty oparte są zawsze na awić inne argumenty o aborcji... chętnie ideologii i matematyce, a nie na wy- wysłuchamy, i chętnie zmienimy zdanie darzeniach czy nawet statystyce mil- na ten temat... ale nie pod presją pus- iardów wydarzeń. tych dogmatów, ale pod presją logiki, TEMAT 4: EUTANAZJA, ALKOHOL, w tym prezentacji jej skrajnych teore- NARKOTYKI, ITP tycznych założeń i przykładów, bowiem Ludzie mogą robić co chcą... nie nasza dobry kod ma właśnie być odporny na sprawa. W kwestii eutanazji abso- skrajne teoretyczne tzw krańcowe sytu- lutnie nie będziemy dyskryminować acje. niepełnosprawnych za to, że nie mogą TEMAT 3: DOMY DZIECKA tak jak pełnosprawni iść i się zabić, więc Adopcji w Polskiej Demokracji nie eutanazja będzie dozwolona, nawet jeśli będzie. Dzieci to nie pieski i świnki osobiście uważamy, że jest to błąd - bo do zabawy, ubierania i pokazywania tak uważamy z racji na nasza wiedzę sąsiadom, a dzieci to wielka odpowied- o zmienności losu. Jest to jednak nie zialność, zarówno względem drugiego nasza decyzja. Mało tego, umożliwimy człowieka, jak i całego społeczeństwa. ludziom odejście z morfiną tak by Teraz, z racji, że po rewolucji przyna- było im przyjemnie, co nie ma na celu jmniej połowa ministerstw z miesiąca namawiania ludzi do tego aktu, chociaż na miesiąc po prostu przestanie istnieć, niewątpliwie nie będziemy się bali użyć otrzymamy po nich dużo budynków argumentu eutanazji jako logicznego oraz ludzi, tak więc wiele pięknych bu- wsparcia przy okazji innych świado- dynków ministerialnych zostanie zwy- mościowych debat, na przykład dając czajnie przerobione na najlepsze na wszystkim księżom, biskupom, kar- świecie Akademie Dziecka, w których dynałom oraz nawet papieżom szansę, wykładowcami i opiekunami będą nie by zgodnie ze swoim kodem religii, jak tylko dobrzy wolontariusze którzy to najszybciej uwolnili społeczeństwo z dzisiaj tak bardzo wszyscy chcą adop- obowiązku utrzymywania ich przeno- tować dzieci, hetero czy homo, ale też sząc się do krainy Pana swego. Zobaczy- i wszyscy obecnie pierdzący w stołki my ilu wtedy księży faktycznie wierzy w MSZ ambasadorowie, czekający na swo- spaniałego trzeciego boga który czuwa je kolejne zagraniczne płatne wakacje nad ludźmi, coś co miał Maksymiliana które to przychodzą do nich rotacyjnie. Kolbe - którego przykład podkreślimy Koniec z loterią domów zastępczych. szanownym biskupom, nawet dając im Koniec z kompletnym kretynizmem później wszystkim tytuły Świętych. Li- MSZ i innych darmozjadów. ter u nas nie brakuje. Ponownie, jeśli ktoś ma inne lepsze Nasza tolerancja jest też wielka z al- zdanie, to zapraszamy do świado- koholikami i ćpunami którzy obniżają mościowej debaty, z argumentami swój poziom świadomości, czy to lamp- opartymi na logice, a nie pustych dog- ką Margaux czy to małpką denaturatu, matach, że Bradelina dają radę, bo to z zaznaczeniem, że jako ludzie trzeźwi nie jest argument, tylko kolejny dog- i świadomi, nie życzymy sobie by ludzie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

z pewnym poziomem alkoholu we krwi oprócz oczywiście kwestii zastąpieniaprzebywali w miejscach publicznych, posłów na ławników, chociaż nawet i tutrzymając się swoich domów i melin jesteśmy otwarci na lepsze sugestie, jakoraz taksówek które ich tolerują... i to zawsze oparte logiką, a nie jak dzisiajteż z założeniem, ze w tych domach nie pustymi dogmatami.ma ludzi młodych. Alkoholizmu w Pol- Niech Żyje Rewolucja Polska.skiej Demokracji nie będzie. Jak komuśjest faktycznie tak źle... może podzielić 278. 12/9/2014 Mlos księży. Morfiny będzie dużo.Inne kwestie przedstawialiśmy, może w (NIE)RZĄD EWY KOPACZbardziej dyplomatycznej wersji w naszejnotce dotyczącej sugerowanych zmian http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- A. POLSKA DEMOKRACJAdla ławników SS, z zaznaczeniem, że cie/rzad-ewy-kopacz-na-kogo-postawi-Polska Demokracja ma tylko jeden nowa-premier/b6g2gpostulat... ten by zastąpić wszystkichpartiokratów ławnikami, bowiem nie Choć Polska Demokracja to przedema możliwości by partiokraci kiedyko- wszystkim rewolucyjna na skalę świa-lwiek zrozumieli nawet ułamek świado- tową nowa ideologia, to chcąc wprow-mościowej dyskusji jaką będziemy w adzić tę rewolucję w życie, czasemPolsce i na świecie od 2015 roku forso- niestety musimy zejść z pięknegowali, bowiem ich wewnętrzny, często i poziomu idei do piwnicy małpich wy-podświadomy konflikt interesów jest darzeń, a kto wie czy w przyszłości nietak wielki, że wszelka debata z nimi na będziemy musieli nawet rewolucyjniejakiekolwiek tematy nie ma zwyczajnie zejść jeszcze niżej, wręcz do gównychsensu, bowiem różnice kastowe są zbyt kanałów, bowiem tego wymaga prawoduże. Mówiąc brutalnie... jako świado- logiki. Praca rewolucjonistów to wielkiemościowcy nie rozmawiamy z psami, życiowe poświęcenie, to rola pasterza,chociaż na bazie naszych kontaktów czasem nawet tego bardzo złego, wręczz naszymi czteronogimi przyjaciółmi najbardziej złego. Pięknym przykłademi tak uważamy, że szczekające psy są jest tu Józef Dżugaszwili, znany Wamzdecydowanie mniej niebezpieczne niż pod iluzją Stalina, ostatni ubermenschmachający jęzorem partiokraci. który jak mało kto dla dobra ludzkości poświęcił całe swoje życie, tracąc rodz- A patrz wpis nr 54. inę, syna, żonę, żyjąc skromnie z jednąChcemy więc klarownie raz jeszczepowiedzieć, że liberalizm poglądowyjest zły, że tolerancja głupoty jest tra-gedią ludzkości, bowiem na świeciejest tylko jeden dobry logiczny spójnykod, i naturalnie Polska Demokracjanie upiera się, że to my go posiadamy,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA parę butów, i co najpiękniejsze, jed- znaczenia jest, czy ktoś coś umie czy nie, noosobowo i zawsze osobiście podpisu- czy ktoś jest świadomościowym Asem, jąc się pod każdą z milionów owieczek czy tylko głupią pałą.... bo w sumie jeśli które wysyłał na rzeź, w pełni świado- nikt nic nie umie i są tam same kastowe my, że Związek Radziecki Wszystkich pały, to jakie to znaczenie ma kto jaki Narodów, takiego poświęcenia potr- stołek obejmie? To już swingersi mają zebuje. Gdyby bowiem Stalinowi się większy szacunek do własnych żon, niż nie udało, to do dzisiaj świat żyłby w politycy do swojej pracy. Więc podsu- epoce skrajnego wyzysku, powszech- mowując: nowym premierem podobno nej religijnej ciemnoty, bezpośredniego ma zostać jakaś prowincjonalna lekar- gubernatorskiego kolonializmu i ra- ka pediatra, nawet nie chirurg - cho- sizmu - chociaż paradoksalnie z tym ciaż tu musimy uważać, ze słowami, ostatnim akurat znacznie pomógł mu ale nie w obronie Pani lekarz premier, Hitler, który wbrew całej bajkowej his- ale w obronie Ojca naszego prezydenta torii był w swoim okresie najmniej ra- rewolucji Evo Hashtaggera, który jest sistowską osobą całego “zachodniego” przecież chirurgiem i to w tym samym imperium, bowiem podczas gdy w mieście z którego pochodzi Pani pre- Stanach Zjednoczonych segregacja ra- mier - a ba - nawet sam szanowną Panią sowa kwitła jeszcze do lat 60tych, to w premier uczył medycznego fachu na III Rzeszy lat 30tych, 20,000 murzynów akademii medycznej, temat który jed- chodziło bez żadnych ograniczeń po nak na teraz zostawimy ale do którego ulicy, zakładając oczywiście, że nie byli może kiedyś wrócimy. Oprócz teki pre- oni źle zakodowani - bo to z kodem miera jest są też i inne fotele. Na inne głupoty, a nie z ludźmi, bezwzględnie teki ministerialne polują już różne go- walczyły nazistowskie Niemcy - i ni- ryle, i to z tej obecnej i tej poprzedniej estety wygląda na to, że historia oceni ekipy, bo w systemie partiokracji na- je, że walczyły zbyt mało względnie, bo jważniejsza jest gorylska siła w partio- trzeba było wybić więcej małp szybciej, kratycznych strukturach, a to czy to są ale jeśli ktoś był zapatrzony na Napole- to ludzie inteligentni czy głupi nie ma ona to nie ma się co dziwić, że popełniał znaczenia - nie ma, bowiem w tym ba- dokładnie te same błędy, bowiem wiel- gnie, matematycznie nie może być ani kim błędem Rewolucji Francuskiej było jednej osoby inteligentnej - więc w sytu- nieza_owanie wszystkich księży, błędu acji gdy mleka nie ma, wszystkie prze- którego dziś nie popełni Demokracja pisy mleczne nie mają znaczenia. Polska za#ując ich wszystkich bez żad- Ale postarajmy się sami trzymać jed- nego miłosierdzia. Po takim wprow- nak jakąś jakość. Tak więc klarown- adzeniu, teraz możemy przejść do ie podkreślmy, ogólnie w Polsce, i w sedna sprawy, szczególnie, że poniższe całym partiokratycznym świecie, jest tematy nabiorą teraz adekwatnej wagi. dziś taki cyrk, że nawet Orwellowi się W Polsce dziś jest istny cyrk, tragika- takie bajki nie śniły... zresztą wystarczy baret, polizoo. Podobno ma być nowa przeczytać powyższy artykuł z onetu z premier, i ogólnie wszystkie stołki są pewną dozą dystansu, by zrozumieć, przetasowywane jak karty w kasynie, i że jest to prawdziwe science-fiction, to przetasowane tak, ze kompletnie bez które przeniesione w czasie idealnie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

pasowałoby nie tylko do raportów z du uratowała.PZPR, ale wręcz dostałoby literacki tat- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosy-uaż Nobla, bowiem nie ma możliwoś- jskie-bombowce-trenowaly-atak-nuk-ci by ktoś kiedyś przepowiedział tak learny-na-usa/9lr5d2beznadziejną masową nieświadomość,głupotę którą od Trzeciej Wojny Świa- Niech Żyje Rewolucja Polska.towej może już uratować tylko ideolo-gia Polskiej Demokracji i światowa Re- 279. 13/9/2014 HPwolucja Polska która wraz z nią nastąpi.Władimir - albo pomóż nam zmienić “Nie ma budowania bez ########.świat, albo bracie odpalaj. Lepiej jużnie będzie. Zresztą zobacz co na Twój Od początków dziejów by coś zbudować A. POLSKA DEMOKRACJAtemat powiedziała jakaś partiokratka z trzeba było wcześniej coś zburzyć,Australii.. a ta idiotka ma przecież MBA i nieważne czy chodzi o Chiny podz Harvardu. Ona jest rozczarowana, że Mao Zedungiem, Berlin pod Hitlerem,nie popłakałeś się po sankcjach... i na- Rzym pod Mussolinim (lub wcześniejjgorsze jest to... że to nie wygląda na pod Cezarem), drzewo pod ptakami,aktorstwo, ale na jej faktyczny stan świ- czy nawet bardziej już abstrakcyjnie,adomości... powstanie wszystkich kontynentówhttp://wiadomosci.onet.pl/ty- z Pangei, czy niewątpliwie jeszczelko-w-onecie/julie-bishop-jest- wcześniej Ziemi z jednej supermasy,esmy-rozczarowani-ze-rosja-podje- bowiem w chemii ilość pierwiastkówla-kroki-odwetowe/gj3qx po dwóch stronach równania musi się zawsze zgadzać, i zapewne dokładnie toTo jest masowa zagłada umysłów spo- samo dotyczy też nieodkrytych jeszc-tykana raz na sto lat, a kto wie czy nie ze pierwiastków świadomości, orazrzadziej i serio Władimir, albo nam po- telepatii nad którą to ciągle przecieżmożesz zmieniając cały excel od samej pracują służby wojskowe wszystkichgóry, albo odpalaj chłopie te Neutrony, przyszłych supermocarstw. Czy ktośale nie na samą Warszawę, ale na nich może bowiem sobie wyobrazić zdobyciewszystkich... a może zacznij od Aus- większej broni od telepatii... no możetralii... ale całej... i też z tzw niesubor- za wyjątkiem oczywiście jej samej idei,dynowanej 13 Dywizji Syberyjskiej, nad bowiem idee, szczególnie te z rewolu-którą ewidentnie coraz bardziej tracisz cyjnym potencjałem, są zawsze broniąkontrolę... bo przecież generał Jakubovjuż otwarcie mówi, że trzeba zaatakow-ać pierwszemu... i Jakubov ma absolut-ną rację, bowiem element zaskoczeniapozostaje fundamentem walki czy to napięści, czy to na Neutrony.. i tu trzebaprzyznać, że nasz wujek Józef jednak zwalce z Hitlerem popełnił błąd i tylkowielka patriotyczna postawa jego oto-czenia polegająca na przekonaniu iluzjiStalina do powrotu go wtedy z tego błę-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

hierarchicznie najważniejszą. 280. 14/9/2014 HM Dlatego też dzisiaj, gdy budzimy się do pięknego warszawskiego słonecznego WHO’S ON TOP IN SCOTLAND TO- poranka, zastanawiamy się, kiedy tę NIGHT? wspaniałą ciszę zakończą neutronoweA. POLSKA DEMOKRACJA pługi i buldozery, wysłane przez “nielo- Though partiocracy is the terrible sys- jalne” wobec Władimira Putina rebeli- tem of subconscious slavery, be it in the anckie dywizje wojskowe, które to przy- United Kingdom or in Scotland, and puszczalnie już dziś planują nie tylko indeed the Scottish independence will sam plan III Wojny Światowej, ale też, co only demonstrate to Scotland how stu- z pewnością jest i ważniejsze i intelek- pid the partiocratic system is, for should tualnie dużo bardziej pociągające, plan the Scots somehow wake up this week odbudowy świata po wojnie, naturalnie from their three hundred year old sleep świata bez partiokratów, bez religii, bez of slavery, gaining independence, then Goldman Sachs, bez niewolniczej iluz- no Scottish partiocrat will lose this once ji długu, bez codziennego pustego pi- in every three hundred years opportu- jaństwa, bez alergii, bez autyzmu, i być nity to become the leader of the new może nawet i bez rosnącego w zabójc- party in the new country, be it Scot- zym dla ludzkość tempie kodu homo- Lab, ScotCons, ScotDems, ScotReps, seksualizmu, który to matematycznie NeoScots, ComScots, Race4Scotland, w swojej końcowej formie będzie wy- Scottish Christians, Scottish Catholics, glądał tak, że każdy będzie homoseksu- Scottish Protestants, Scottish Mus- lany, albo przynajmniej hedonistycznie lims, ScottishHomos, ScotPeds, and biseksualny, od dziecka uczony, że “aby of course the Scottish Greens, and in życie miało smaczek, raz dziewczynka, expectation of exactly this utter parti- raz chłopaczek”. ocratic chaos, Polska Demokracja sup- A teraz pytanie do Was. Czy gdybyś- ports the “YES” campaign for the Scot- cie mieli władzę absolutną, może nie tish Independence, as any weakening of w formie abstrakcyjnego guzika “re- the current partiocratic code, will in the set” jak na waszym komputerze, ale w long run prove very positive for both formie sprzyjającej Wam kompletnej Scottish People and for other nations, polaryzacji prowojennego społeczeńst- allowing Polish Revolution ideology to wa, o poparciu większości wojskow- liberate it from partiocrats completely, ych rolników do zaorania ziemi nie at the same time enabling it to become wspominając, to czy nie chcielibyście the equal members of the forthcoming świata zbudować od nowa, w którym global Conscience Union which Polish niebo byłoby putinoczerwone, trawa Revolution will create, and in which putinoniebieska, a ogień putinozielony? Tpxqodsmor biqwfi frpdu ajgq wyctbptc limitless możliwości. No właśnie. Niech Żyje Rewolucja Polska.... Niech Żyje Evo Hashtagger. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Scottish people will be as the nation of 281. 15/9/2014 iiiequals and not as the stamped on na-tion of slaves… as even the very UK flagtoday suggests (looks who’s on top).Polish Democracy also with significant TEMAT ALKOHOLU A. POLSKA DEMOKRACJAinterest observes the various moden http://warszawa.gazeta.pl/warsza-campaign techniques, both on the “Yes” wa/1,34862,16626249,Izabella_Ch___camp, and on the “No” camp, and what Nie_moge_wziac_udzialu_w_obser-is even more important from our per- wacji_.htmlspective, we are also seeing how all the Wielu z świadomościowców PolskiejEnglish partiocrats, be it Cons, Labour Demokracji, w tym nasz prezydent re-or Liberals, suddenly joined forces for a wolucji Evo Hashtagger, absolutnie niechange, what by the way is alone a very pije alkoholu, uważając, że obniżaniegood sign of who will benefit from Scot- świadomości jest nie tylko głupotą os-land remaning the nation of London oby która to robi, ale wręcz czynemslaves and who will not. When the wife bardzo szkodliwym dla otoczenia.wants to leave, the real strong husband Jako Polska Demokracja domagamy siętells his wife: “go and never come back, też, by osoby pijane powyżej pewnegoas I will be better off without you” and poziomu, miały zakaz przebywania wdoes not beg for mercy like the pathetic miejscach publicznych, bo nie oba-dog, though luckily for England, their wiamy się tylko ich jako kierowców,liberation from partiocrating monkeys ale także jako współpasażerów w po-will also come soon, or in May 2020 to ciągach, osób bliskich naszych dzieci nabe specific. peronach metra, w sklepach, o dawan- iu przykładu tolerancji do głupoty dla A patrz wpis nr 66. naszych maluchów nie wspominając. Oczywiście naturalnie nikomu nieStill today, we say “Good Luck Scotand”. zabraniamy pić, czy to alkoholu czyYou will of course need to now suffer a własnego moczu, ale nieświadomi swo-bit, but only for the short while, after jego stanu pijacy powinni się trzymaćwhich the sun will shine again. After swoich domów, oraz wyznaczonychall, before one builds, first one needs to dla nich meliniarskich enklaw, nawetdestroy. całych ulic czy dzielnic, oraz taksówekLong live the Conscience Union. które ich między tymi melinami będąLong live the Polish Revolution. woziły. Ludzie pijani są bowiem nie-Long live Evo Hashtagger. bezpieczni, nie tylko dla otoczenia, ale#... przede wszystkim dla samych siebie - iwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA czas otwarcie i nowocześnie poruszyć do codziennego przebywania z coraz ten nieporuszalny w kraju alkoholików to większą ilością redukujących dyso- temat. Więcej informacji o podejściu nans beznadziejności alkoholików, ale Polskiej Demokracji do kwestii alko- co gorsza, także sprzedają ludziom bez holu w punkcie 11 poniższych suge- żadnej etykiety informacyjnej alkohol, rowanych przez nas zmian do Sejmu w celu zarobienia na akcyzie oraz poz- Społecznościowego, bowiem wiadomo, bycia ich świadomości, później się dzi- że z obecnym skorumpowanym przez wiąc, że ktoś z dwoma promilami zabił lobbystów Sejmem Posłów rozmowa ciężarną kobietę, czy też potrącił osiem jest kompletnie bez sensu, zresztą te de- osób na przestanku autobusowym... tak bile ostatnio nawet zmienili chyba pra- jakby ta osoba była tego faktu wtedy wo umożliwiając picie alkoholi ciężkich świadoma gdy to robiła, a nie myślała, w pociągach i na dworcach... argumen- że jest w grze Grand Theft Auto v 2014 tując to, prawem wolności czy coś tak- w której dostaje się 5 punktów za każdą iego. Tylko oni wiedzą kto, i ile alkoholu kobietę, 10 punktów za każde dziecko, i im dał by taki kretynizm podpisać. bonus 50 punktów za kobietę ciężarną. Człowiek pijany nie jest świadomy tego A patrz wpis nr 54. co robi, więc jak można zarzucić mu winę, szczególnie, jeśli nie podpisało Jednak kwestia alkoholu to dużo się z nim nawet kontraktu przed jego bardziej skomplikowany temat. Dajmy pijaństwem określając jasno jakie będą na to Izabellę Ch., która to rok temu po skutki jego wycieczki. przynajmniej na jednej z Wigilii u przyjaciół, postanow- etykietce butelki, o ograniczeniu jego iła zaparkować samochód w przejściu swobody do przebywania w miejscach dla pieszych, kompletnie pozbawiona publicznych nie wspominając. świadomości, że nawet prowadzi sa- mochód. Naturalnie to cud, że nic się Na szczęście za rok rewolucja... i długo nikomu nie stało, ale obiektywnie, jako już oczekiwana normalność. Tymcza- świadomościowcy Polskiej Demokrac- sem rewolucyjnie życzymy Pani Izabelli ji uważamy, że Pani Izabella Ch. jest Ch. niewinności, i uważamy, że biorąc niewinna postawionych jej czynów, pod uwagę, że jest osobą dobrą która ni- bowiem człowiek pijany nie jest sobą, komu krzywdy nigdy zrobić nie chciała, szczególnie, że nie ma intencji do zro- myślimy, że każdy dobry prawnik ją z bienia czegoś złego, więc jak można ją tego nękania sądów wybroni, a nawet skazać za coś co zrobiła kompletnie bez może załatwiając jej należny jej zwrot wiedzy? pieniążków za rozbitego mercedesa, bo Co więcej uważamy, że całą winę za to też jest wina Tuska. ten wypadek, jak i setki innych na pol- skich drogach, ponosi Komorowski Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. oraz Tusk, “ojcowie narodu”, którzy nie Niech Żyje Rewolucja Polska. tylko mają kompletnie gdzieś bezpiec- #. zeństwo ludzi którzy to zmuszani są .. komentarze na Facebook www.facebook.com/PolskaDemoKracja

282. 15/9/2014 IR “pojeba”, który bezkarnie celowo zaraża ludzi AIDS - a którego kod społec-ŚWIAT WYMAGA ZAORANIA I zny nie może odważyć się przynajm-PONOWNEGO ZASIANIA niej izolować, dostanie ultimatum od swoich generałów, że “albo orzesz tęh t t p : / / w w w. b b c . c o m / n e w s / ziemię, albo my orzemy ją za Ciebie”.world-us-canada-29168782 Naiwni są bowiem Ci, którzy wierzą w powtórkę roku 1991, kiedy kompletnie nieudolny Gorbaczow zniszczył dzieło pracy 200 lat intelektualistów, którzy owszem, szczególnie w kwestiach eko- nomicznych trochę utopijnie działali starając się bezbronnie walczyć z iluzją pieniądza, ale fundamentalnie zawsze stali świadomościowo poziom wyżej od Hitlerów, Reganów czy dzisiejszych Obamów, Tusków i Cameronów,W celu ułatwienia procesu uświadami- (ii) zwyczajnej egoistycznej i natural- A. POLSKA DEMOKRACJAania społeczeństwa, Polska Demokracja nie-ludzkiej chęci Putina by zostać na-stosuje metodę zero-jedynkowej sym- czelnym architektem ludzkości, i nieplifikacji wyboru, w rezultacie dając chodzi tu o jakieś budynki czy kurortyludziom: olimpijskie, ale o architekturę świ-0. Głupota i zombi-kod partiokratów adomości, o telepatię, o elementarne“zachodu” który matematycznie do- wartości ludzkie, o logikę działań, oprowadzi Putina do konieczności pod- brak religii, o brak iluzji długu, o war-jęcia decyzji by w interesie ludzkości tość rodziny, o wartość dziewictwa, ozaorać świat swoimi 8,500 nuklearnymi brak AIDS, o czystość kodu (nie rasygłowicami, także dla długotrwałego ale KODU) która zwyczajnie będziedobra jego własnych obywateli, którzy wymagała gruntowego zaorania całejwcześniej czy później w erze global- ziemi w celu ponownego jej zasianiaizacji na zombi-kod partiokratów będą i odbudowy od podstaw - coś co jestrównież chorować, coś co jest matem- zresztą logiczne, bowiem elementar-atyczne pewne z racji: na chemia i fizyka dowodzi, że zanim się coś zbuduje, trzeba wcześniej coś zburzyć.(i) konkurencji partiokratów na ilość Warto jednak zauważyć, że zaoraniehejtu, bowiem ani jeden partiokra- świata, fundamentalnie choć polepszyta nigdy nie wygra wyborów głosząc świat, to pozostawi go jednak na tympacyfizm czy logikę, ciągle zaostrza- samym poziomie działania, wcześniejjąc atmosferę aż do sytuacji w której czy później doprowadzając do kolejne-Putin w obronie elementarnych ludz- go zaorania i kolejnego i kolejnego, ażkich wartości, jak prawo do życia bez nie nastąpi masowy upgrade świado-przykładowego w powyższym artykule mościowy, który opisany jest poniżej, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

albo nam bariery działania - choć z dnia na dzień coraz mniejsze, to matematycznie 1. Nastąpi rewolucja ideologiczna, która pewne jest, że wcześniej czy później po- zlikwiduje kasty bogów oraz admin- jawią się inni rewolucjoniści z kodem istratorów, wprowadzając bezkonflik- bardziej otwartym, którzy będą działać tową bezpartiokratyczną losową ide- bezlitośnie i bezwzględnie, i których ologię Polskiej Demokracji, pozbywając jedynym celem będzie powszechna i się wszystkich partiokratów, kończąc przypadkowa destrukcja, która wymusi też tzw New World Order, który jest na biernym społeczeństwie reakcję do niczym innym jak masowym niewol- naszej ideologii, czy to pozytywną czy nictwem świadomości, tym samym to też negatywną. Przykładem takich re- wprowadzając gigantyczny wyścig wolucjonistów są dziś metody działania szczurów na niespotykaną wcześniej ISIS, grupy wyjątkowo świadomych i skalę - zarówno w kwestii pracy jak i inteligentnych ludzi, od al Baghdadi’ego ewolucji świadomości, bowiem w świe- zaczynając (chyba nikt z Was nie łudzi cie Polskiej Demokracji ludzie nie będą się polsatowsko, że to jego prawdziwe mieli limitów, i każdy mając najrównie- nazwisko czy też, że człowiek który jsze szanse jak to tylko możliwe, będzie dowodzi tak wielką organizacją jest de- musiał radzić sobie sam, bez zrzędzenia, bilem?), którzy choć może działają uży-A. POLSKA DEMOKRACJA bez hejtu do osób trzecich, bez moż- wając metod sztuki średniowiecza, to liwości redukcji dysonansu poznaw- działają bardzo skutecznie, i w tym ty- czego, czy to świadomościowego czy godniu osiągając swój wielki cel stania też podświadomościowego jak alergie, się głównym nowym wrogiem zastęp- autyzmy i inne nowoczesne problemy, czym państw NATO, coś co przyniesie bowiem Polska Demokracjato ideolo- im jeszcze większą popularność,chlubę gia, która nie tylko zmieni cały układ i chwałę, i jeszcze większą polaryzację społeczny, ale odwróci też i cały proces w świecie Islamu - polaryzację której ewolucji, która od miliona lat raczkuje, oni potrzebują jak ryba wody, bowiem jeśli nawet nie jest w ciągłym regresie, o bez polaryzacji nie będzie rewolucji is- czym wielokrotnie już pisaliśmy. lamskiej... co też jest i dowodem dlacze- go system partiokratyczny jest z góry Tak więc dziś w prostocie zero-jedyn- matematycznie skazany na doprow- kowej wygląda świat, i uświadomienie adzenie ziemi do potrzeby powszech- tego wbrew pozorom ludzkiego “wy- nego zaorania, bowiem w końcu ilość boru” jak będzie wyglądała przyszłość chwastów będzie tak wysoka, czy to jest dla naszej rewolucji bardzo is- we Francji (Le Pen), czy w Niemczech totne, bowiem oznacza, że ideologia (Le Pen DE), czy w innych nacjonal- Polskiej Demokracji docelowo nie ma istycznych kompletnie pozbawionych barier w swoich metodach działania, jakiejkolwiek spójnej ideologii popu- szczególnie samoobronny przed pun- listycznych marionetkowych państw, tem 0., i choć my jako rewolucjoniści że zaoranie stanie się zwyczajnie jedyną nowocześni, czyli byli finansiści wiel- możliwą opcją działania, i oprócz Rosji, kich światowych zakonów, mamy ni- problem ten doskonale rozumieją też estety jeszcze pewne ciągle zakodowane zapewne przywódcy Chin oraz Indii, współcześnie społecznie narzucone oraz miliony innych bardzo świado- mych ludzi na całym świecie, którzy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

z powodów istnienia partiokracji od http://www.bbc.com/news/world-afri- A. POLSKA DEMOKRACJAadministracji, przynajmniej do dzisiaj, ca-29224752trzymali się z daleka. ISIS zresztą też “US President Barack Obama is ex-jest tego przykładem, bo czym jest ISIS pected to announce plans to sendjeśli nie kolejną partiokracją, która zna- 3,000 American troops to Liberia, onejąc życie jako pierwsza położyłaby broń of countries worst affected by the out-gdyby broń też położyły też i inne reli- break, to help fight the virus”.gie oraz reprezentujący je debilne sys- Już dawno temu sugerowaliśmy, bytemy partiokratyczne.... w tym propar- Sikorski zamiast jak gimbus bawić siętiokratyczne kukiełkowe szejkowskie w euromajdanowej piaskownicy którejdyktaturki bliskiego wschodu, które reguł gry nie rozumie, skoncentrowałnawet nie mają dziś wyobraźni jak wiel- się na tym co faktycznie jest ważne i cokie plany ma dla nich wszystkich ISIS faktycznie może sprzątnąć z powierzch-al-Baghdadi’ego, i każdy kto kiedyko- ni Ziemi 90% problemów...lwiek przeczyta wiecznie żywą pracęKoby (aka Stalin) z 1913 roku, “Mark- A patrz wpis nr 221.sizm a Kwestia Narodowa”, doskonale torozumie. Tak więc w obliczu czegoś co przeczy-To tyle ideologii na dzisiaj. Ci z Was taliśmy i czego tym razem to my świ-co rozumieją co piszemy - do walki. Ci adomościowcy nie rozumiemy... naty-co nie rozumieją - dobrze, że umiecie chmiast reagujemy.przynajmniej czytać, chociaż nie mapotrzeby niszczyć wzroku, szczególnie,że w TVN właśnie leci powtórka “Mas-terCooka”.Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje prezydent rewolucji EvoHashtagger.#...komentarze na Facebook Weź Radek telefon i zadzwoń do Cam- erona, albo do Tuska, by ten zadzwonił283. 16/9/2014 M iii do Obamy, i upewnił się, że ten kolejny kretyn kukła partiokrata wie co robi,RADEK PASZKIEWICZ (SIKORSKI) - bo to, że tak jak każdy “ważny” partio-DO ROBOTY (2) krata nigdy nie przepracował realnie ani jednego dnia jest oczywiste, więcPILNE! Właśnie przeczytaliśmy na bbc, wszystko się może zdarzyć w tym jegoże: debilnej niewyrobionej głowie... jak i zresztą Twojej. Wszyscy powinniście się bowiem na początku nauczyć grać w szachy, albo w go, a potem zabierać za www.facebook.com/PolskaDemoKracja

284. 16/9/2014 I iii 1 REDUKCJE DYSONANSU POZNAWCZEGOA. POLSKA DEMOKRACJA Podstawowym zagadnieniem które każdy powinien zrozumieć zanim zacznie starać się nawet pojąć ideologię losowego Sejmu Polskiej Demokracji jest “redukc- ja dysonansu poznawczego”. Zjawisko to polega na eliminacji przez mózg różnych konfliktujących ze sobą bodźców, co umożliwia naszym procesorom działanie. Bez redukcji dysonansu poznawczego Wasz wewnętrzny Excel ciągle by się zawieszał pokazując”odwołanie cykliczne”, zjawisko kiedy formuły są wzajemne od siebie. Ci do programowali wielkie modele i algorytmy, jak nasz prezydent rewolucji Evo Hashtagger, którego pierwszą pracą było tworzenie algorytmów w celach uzyska- nia arbitrażu na rynkach finansowych, i to w zakonie który był w tym najlepszy, samym JPMorgan, dokładnie wiedzą o co chodzi. Pomijając jednak modelowanie, w życiu pięknym przykładem takiej redukcji jest picie alkoholu (“trochę alkoholu nie zaszkodzi, muszę się wyluzować”), palenie papierosów (“Japończycy palą i żyją najdłużej”), puszczanie się (“dziewicą już nie jestem”), czy nawet organizowanie rewolucji. Przykładów redukcji dysonansu poznawczego jest setki, zresztą nie jest to koncepcja taka nowa, i spokojnie masowo znana ludzkości już około 100 lat. Idąc jednak z biegiem czasu, należy teraz iść w ten temat znacznie głębiej, i podzielić proces redukcji dysonansu na ten świadomy (palenie, alkohol), i podświadomy (alergie, autyzm), czyli elementy które są samoobronną naturalną. Przykładem tego jest alkoholizm ludzi starszych, którzy po prostu nienawidzą całego świata i redukują w sobie tę nienawiść poprzez redukcję myśli... wręcz podświadomie... dlatego nie da im się wytłumaczyć na poziomie świadomości, by przestali pić, bo osoba która to tłumaczy jest przez nich znienawidzona na poziomie podświadomości. Przykładem tego jest też nimfomania kobiet, które nienawidzą siebie samych za jakieś poprzednie czyny - na przykład głupią stratę dziewictwa po najebce, idąc potem w najbardziej destrukcyjne obszary swojej podświadomości. Przykładem tego będzie też wysłanie przez Putina 8,500 rakiet neutronowych w celu zaorania świadomości ziemi, coś co faktycznie w skra- jnym wypadku trzeba będzie zrobić, i coś co od nimfomanii wiele się nie różni. Przykładem tego są też i ludzie którzy na trzeźwo urządzają Rajd na Monciaku, taranując przypadkowych ludzi, coś co jest u nich tylko podświadomą redukcją dysonansu poznawczego, ale nadal koncepcją tą samą, bowiem osoba która to zrobiła zapewne podświadomie nienawidziła całego społeczeństwa za stworzenie jej systemu niewolnictwa, z którego ona sama nie ma wyjścia, i w którym... co najważniejsze... aleter ego każdej osoby jest niewinne tego co robi, bowiem winny jest cały społeczny matrix, nawet jeśli nie jest tego jeszcze świadomy... jak na przykład Joker w Batmanie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Wielu filozofów od początków dziejów świetnie zdawało sobie już sprawę z A. POLSKA DEMOKRACJApowyższego problemu egzystencji człowieka, jednak nikt z nich nie doszedł jeszc-ze do tego jak rozwiązać ten problem.W pierwszej kolejności należy bowiem stworzyć system w którym wszelki hejti nienawiść ludzi będzie mogła skupiać się tylko na ich samym sobie... przykładautodestrukcyjnej, choć podświadomej, nimfomanii, samobójstw. Ludziom niemożna dać powodu do nienawidzenia innych, a dzisiaj te powody są wszędzie,zarówno świadomie jak i podświadomie. Osiągnięcie braku nienawiści innychbędzie oczywiście trudne, wręcz niemożliwe, bowiem utopijna jest religijna miłośćbliźnich i inne chore antybiologiczne antyewolucyjne schematy, ale możliwe jestjuż dążenie do minimalizacji możliwości nienawidzenia innych, na przykładzabraniając ludziom walki w kiedyś powszechnych duetach, które to w następst-wie dzieliły społeczeństwa na setki lat na Capulettich i Montecchich. Eliminacjamaczug ze społeczeństwa, wprowadzenie powszechnej edukacji, elektryfikacji wsi- cel miało podobny. Dziś jednak taki model maksymalnej redukcji zewnętrznegohejtu zaprojektowała Polska Demokracja, w której losowo będzie wybierało sięludzi którzy to bezpośrednio wybiorą optymalną władzę, kończąc raz na zawszez systemem paidokracji intelektualnej partiokratów których obserwujemy dzisiajjak masowo nękają ludzi do swoich teatralnych racji. Bez zmiany tego systemu,wcześniej czy później (raczej wcześniej), ludzie się uświadomią i zaczną walczyć, iurządzą nieświadomemu społeczeństwu taki rajd na Monciaku, że będzie go widaćna Krupówkach, i podkreślamy raz jeszcze, że zrobią to już nie podświadomie, alez pełną świadomością czynienia Jokerowego zła i kompletnie losowej antyspołec-znej nienawiści, że zostali przez to spółeczeństwo wpakowani w system z któregojedyną drogą wyjścia jest alkoholizm, seksoholizm, tatuaże, homoseksualizm,transwestytyzm, religijny fanatyzm, czy rewolucjonizm, z tym, że ten ostatni przy-najmniej do naprawy tego systemu. Naturalnie my tego robić nie będziemy, ale wnaszym społeczeństwie są ludzie którzy z wielką przyjemnością niewinnie podpalą1000 samochodów... i słowo “niewinnie” jest tu kluczowe, bowiem faktycznie, wkwestii historii, nie będą oni winni swoich czynów.Powszechna Rewolucja Polska jest więc ideologią pewną na 100%, bowiem gdy wimię rewolucji zaczną wybuchać przypadkowe samochody, od Warszawy po NowyJork, wtedy w każdych wiadomościach, w każdych faktach i newsach, będzieciewidzieli tylko #, lub potencjalnie inne kopiujące go symbole, ale których cel będziedokładnie taki sam... wolność od partiokracji... co oczywiście będzie oznaczałotylko kolejną redukcję dysonansu poznawczego, którą w tym przypadku będzieistnie jokerowskie wyrzucenie na śmietnik wszystkich istniejących ale już dalekoprzeterminowanych społecznych standardów.Tak wygląda rewolucja v.2014.Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rządzenie... ale uprzejmości zostawimy P.S. Przy okazji powiedz też Obamie, że Wam na później, bo tym razem cel pos- jest ostatnim partiokratą który rządzi w tu mamy inny, dużo dużo ważniejszy. USA, bo jak tylko dojdzie tam ideolo- Upewnij się więc Radek, że Obama wie gia Polska Demokracja, w listopadzie co robi, że wysyłanie 3,000 żołnierzy 2016, to amerykanie pozbędą się go do Liberii jest dobrą decyzją, nawet błyskawicznie. Przynajmniej Obama pomijając fakt, że Liberia jest krajem będzie mógł mieć satysfakcję, że będzie założonym przez USA w celu repatriac- ostatnią partiokratyczną małpą w histo- ji niewolników, ponieważ z tego co nam rii USA... oczywiście no pun intended. wiadomo z mediów, oraz z lokalnego biura w Liberii firmy Vision Finance, A patrz wpis nr 68. której właścicielem jest nasz prezydent rewolucji Evo Hashtagger, w Libe- 285. 16/9/2014 X rii ludzi nie brakuje, ale przyda się imA. POLSKA DEMOKRACJA kasa w 10 dolarowych banknotach by PAPIEŻ BĘDZIE ZABITY PRZEZ IS- faktycznie wprowadzić mocne zamor- LAMISTÓW? dowie, i kompletny lock down całego kraju, więc może zamiast wysyłania http://wiadomosci.onet.pl/swiat/dzi- żołnierzy, Obama powinien się zacząć hadysci-chca-zabic-papieza-franciszka/ zastanawiać, czy w razie potrzeby 8vdxs będzie miał wystarczająco duże czarne jaja, by do Liberii wysłać kilka paczek Co tu się dziwić. W końcu jest jed- neutronowych, a nie żołnierzy którzy noosobowym przedstawicielem, a mogą tę zarazę z Liberii tylko ekspor- nawet i marszałkiem konkurencyjnej tować... szczególnie, że bezrobotnych religii, której zresztą pierwsze przyka- w Liberii nie brakuje, a porządek zde- zanie klarownie brzmi: cydowanie lepiej będą utrzymywali tam opłacani $$$ lokalesi z maczetami, niż “Nie będziesz miał bogów cudzych biali amerykańscy komandosi, którzy przede mną.” tylko wzbudzą niepotrzebne wielkie zainteresowanie miejscowej ludności, w tym wszystkich najlepszych prostytutek w Monrowi. No... i tradycyjnie.. by nie było żadnych wątpliwości kto teraz świadomościowo rządzi całym światem... w tym Tobą Radek, Liberią i oczywiście USA. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. W sumie, to jako rewolucjoniści wręcz Niech Żyje Rewolucja Polska. aż się dziwimy, że ISIS nie zabiło pa- Niech Żyje prezydent rewolucji Evo pieża w pierwszej kolejności nawet z Hashtagger. powodu, że dla papieża, jak i dla każ- dego wierzącego chrześcijanina, śmierć www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook