Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

Długoterminowo, tylko wprowadzenia powyższych postulatów upewni się, że nig- A. POLSKA DEMOKRACJAdy na ziemi nie będzie już wojny domowej… bo przecież każda wojna na ziemito wojna domowa… z Drugą Wojną Światową będącą najtragiczniejsza wojną do-mową w historii.Kwestie Krótkoterminowe:Kwestia wiz. Jesteśmy członkiem grupy Schengen i nasze decyzje robimy jakogrupa.oczekujemy, że każde państwo, które ma bezwizowy ruch z Schengen będzie res-pektowało nasze prawo do bezwizowego ruch wizowegowprowadzamy wizy dla każdego Państwa które ma wizy dla jakiegokolwiek Państ-wa w grupie Schengen. Z racji fundamentalnych błedów jakie były dokonane wpodpisywaniu międzynarodowych umów prawnych przez wszystkie poprzednieoportunistyczne partiokracje, będziemy przypuszczalnie musieli wizy wprow-adzić poprzez tzw ‘red tape’, jak na przykłada nakaz rejestracji policyjnej dla każ-dego obywatela USA który odwiedza nasz kraj.Dodatkowo nasz kandydat na prezydenta, Evo Hashtagger, zapewnia, że, w czasieswojej krótkiej prezydentury (około pól roku w celu wprowadzenia PolskiejDemokradcji), nie odwiedzi ani jednego Państwa które nie szanuje wzajemnejpolityki wizowej, głównie USA.Zostaną zniesione preferencje dotyczące ruchu bezwizowego dla posiadaczyPolskich paszportów dyplomatycznych. Paszport dyplomatyczny nie służy dokastownia społeczeństwa, ale do uniemożliwienia aresztu osób kluczowych dlafunkcjonowania Państwa. Wszystkie poprzednie partiokracje w Polsce ewident-nie o tym zapomniały, często negocjując osobne prawa wizowe dla posiadaczypaszportów dyplomatycznych, których w Polsce jest i tak stanowczo za dużo. Cowięcej wszelkie już podpisane umowy wizowe dla posiadaczy paszportów dyplo-matycznych innych Państw zostaną rozwiązane. Tam też nie dzielimy na ważnychi nieważnych. Już tylko za to Radek Sikorski należy Ci się dymisja, a przykłademsą bardzo bliskie mi Emiraty Arabskie, gdzie rok temu uzgodniłeś, że Ty i Twojarodzina możecie jeździć na paszportach dyplomatycznych bez wiz, podczas gdy jamusiałem marnować mój czas i pieniądze by taką wizę dostać, za zapewniam Cię,że Twój czas nie jest cenniejszy od mojego czasu.Kwestia polityki zagranicznej. Nie wtrącamy się pryncypialnie w to co robią innepaństwa. Kompromitacja Ukraińska jest już wystarczająco kosztowna. Każdy itak będzie wiedział, że Polska jest jedynym demokratycznym Państwem na Ziemi. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 18. HARMONICAZJA PRAWA PODATKOWEGO. Ostatnim etapem eliminacji niewolnictwa będzie plan wprowadzenia 100% podat- ku spadkowego, coś co być może dla większości świadomości czytelników będzie wielką barierą do zrozumienia. Po pierwsze filozofia: Ludzie życie na Ziemi ma swój początek i swój koniec, a wraz z nim wszystkie ży- wotność mają wszystkie umowy i kontrakty, w tym także prawa własności. Duchy praw nie mają. Długoterminowo, bez podatku spadkowego istnieje teoretyczna szansa, i to matem- atycznie spora, że cały kapitał będzie w rękach kilku osób, a z matematycznego punktu widzenia jest to pewne, że długoterminowo będzie to jedna osoba – tak więc w celu uniemożliwienia potrzebnych do redystrybucji kapitału wojen, właśnie w ochronie życia, potrzebne jest prawo regulujące tę nawet teoretyczną na dzień dzisiejszy kwestię Po drugie psychologia: Człowiek który nie zarobił swoich pieniędzy nie może ich docenić, nie może być ubermenschem, i prawe mówiąc nawet nie może uzasadnić swojej roli społecznej, skazując go na nękanie innych ludzi na różne inne sposoby, jak sztuka, moda, reli- gie, i inne elementy stanowiące oprogramowanie. Człowiek który nie jest ubermenschem skazany jest na fotel psychologiczny, o rozwodach i kompleksach nie wspominając. Już Warren Buffet, skrajny kapitalista stwierdził, że “Zostawię moim dzieciom tyle by mogły robić wszystko, ale nie tyle by nie musiały robić nic”. Dokładnie tej samej polityki trzymają się też i Bill Gates, Michael Bloomberg, i wielu czołowych świadomych miliarderów którzy sami zarobili pieniądze. Natu- ralnie nikt kto je odziedziczył nigdy do tego kręgu nie dołączy, bo z zasady nie ma wystarczająco dużo świadomości by się tego majątku pozbyć. Po trzecie ekonomia: 1. Równość i sprawiedliwość to tzw PRODUKTY PUBLICZNE, a każdy to zna nawet podstawy ekonomii wie, ze obowiązkiem Rządu jest wspieranie produk- tów publicznych. Bez równości ludzie się nienawidzą, czy o tym mówią otwar- cie czy nie. Obniżając poziom dyskusji do wręcz brukowca, na przykład Polska Demokracja ma mały szacunek do Sebastiana Kulczyka, ale wielki do jego Ojca www.facebook.com/PolskaDemoKracja

– oprócz oczywiście jego tandetnej aspołecznej i irracjonalnej sukcesji. Naturalnie A. POLSKA DEMOKRACJADr Jan był tam gdzie miał być i wypominanie mu tego jest dziecinne, bo każdy z naszrobiłby to samo na jego miejscu. O Sebastianie tego powiedzieć nie można, zresztąnajlepszym dowodem tego będzie jego małżeństwo bo tylko tam podstawą będziepoziom świadomości a nie stan konta, i to zawsze wcześniej czy później wychodzi.2. kapitalizm akceptujący pokoleniowe spadki jest sam w sobie oksymoronem, log-icznie pozbywając kapitału jego twórczości i innowacyjności, a wraz z nimi eko-nomiczynej efektywności. Kapitalizm spadkowy to takie stawianie psa jako strażni-ka bomby atomowej.Inne podatki.Podatek dochodowy na poziomie 0%.Podatek korporacyjny na poziomie 0%, oprócz hazardu.Podatek VAT, w miarę możliwości na poziomie 0%.Jeśli się okaże, że w rezultacie efektywności zarządzania Państwem jakie przyjdąwraz z Rządem Eksperckim, podatki spadkowe będę większe niż potrzeby Państ-wa, to Państwo będzie wydawało nadwyżki, w efektywny sposób na naukę, podbójkosmosu, budowy akcelatorów i inne badania naukowe. Podatek spadkowy napoziomie 100% nie jest motywowany potrzebą zbilansowania budżetu, ale kwestiąlogiki, filozofii, psychologii i ekonomii.Plan wprowadzenia unii podatkowej:Unia GospodarczaUnia Walutowe w Unii GospodarczejMonitorowanie przepływów ‘czystego’ i ‘brudnego’ kapitału, w znaczący sposóbpodatkowanie przepływ ‘brudnego’ kapitału ze strefy ‘brudnej’ do strefy ‘czystej’.Jest to niczym innym niż rozszerzeniem obecnych praw finansowych dotyczącychfunduszy ze źródeł nielegalnychWprowadzenie logicznych praw uniemożliwiający ‘małpom’ które będą chciały om-inąć podatek:Zakaz pensji w spółkach wyższych niż zysk spółki, zakładając jakieś tam minimumdla firm, które akurat przynoszą stratyOgraniczenia w darowiznach do normalnych poziomów. Nie chodzi o kompletneodcięcie pępowiny, ale o likwidację niewolnictwa.Z czasem i tak zbuduje się społeczny brak akceptacji do takich zachowań, bo jestono szkodliwe nie tylko społecznie ale także i względem dzieci.19. REGULACJE FINANSOWEJak wiele osób wie nasz kandydat na prezydenta, Evo Hashtagger to jeden czołowych www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA finansistów wręcz na skali globalnej. Pracując dla instytucji jak JP Morgan i Merrill Lynch doradzał on wielu przedsiębiorstwom, bankom, ale także i Rządom odnośnie ich finansów i regulacji, także podczas corocznych spotkań Banku Światowego. Evo świetnie wie, że obecny system bankowy jest bankrutem podtrzymywanym ty- lko dzięki księgowości kreatywnej. Wchodzenie w szczegóły nie ma tu sensu, ale system bankowy wymaga gruntownej przemiany w których banki gwarantujące de- pozyty będą tylko państwowe, bowiem konkurencja na stopy depozytu czy też sto- py kredytu jest z góry z ekonomicznego punktu widzenia skazana na bankructwo systemy bankowego. Nacjonalizacja sektora bankowego jest więc absolutnie jedyną drogą wyjścia. Naturalnie banki mogą dalej działać, ale na zasadach rozszerzonych funduszy inwestycyjnych, oraz tzw pośredników finansowych w kontakcie z klien- tem. Będą też znaczne zmiany w wycenach aktywów, w tym nieruchomości. Niemcy nie miały spadku cen nieruchomości i powodem tego był prosty zapis, że wycena nieruchomości do potrzeb kredytów mieszkaniowych jest robiona na podstawie zwrotu kapitału z wynajmu, a nie podkręconych cen porównawczych któe doprow- adziły świat do kolejnego potencjalnie wielopokoleniowego kryzysu. Do dzisiaj ceny mieszkan w Berlinie są niższe niż w Warszawie. Normalne? 20. INNE KWESTIE Rząd Ekspertów będzie odpowiedzialny za szczegóły zmian, w tym masowe ograniczenie administracji, w tym redukcja ilości ministerstw. Sztab PD mieści się na Al Szucha, i doprawy ciężko jest zrozumieć co Ci wszyscy partiokraci robią. Cały Rząd powinien się zmieścic w obecnym budynku URM na AL Ujazdowskich. Naczelna wartością systemu jest logika, a w niej profesjonalizm. Popierajcie PD, i kradnijcie nasze pomysły, bo sami ich nie wymyślicie, chyba, że zostaniecie na kilka lat pustelnikami, ale to są ciężkie i przypadkowe sytuacje. czy ten ból to wszystko na co go stać?? 55. 20/3/2014 I R A jeśli zaś chcesz zjeść cukierka to po- myśl jak uwielbiasz uczucie, że coś ch- LOSOWANIE POSŁÓW cesz ale czego nie możesz. UZALEŻNIJ SIĘ OD UCZUCIA Dużo osób pyta się o metodę losowania WALKI Z UZALEŻNIENIEM... to tak- posłów, być może czasem podejrzewa- ie proste... i takie sexy. jąc nas o próbę jakiegoś taniego oszust- wa. Tak więc dla jasności. I pamiętaj, że możesz wszystko... 1. Losowanie będzie stricte manualne, przecież jesteś ubermenschem prawda? z kulek, tak samo jak losuje się dziś na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przykład mecze sportowe. Zero techni- to może się jeszcze dzisiaj wydawać.ki i komputerów. Losujemy PESEL. Przyłącz się. #PolskaDemokracja wal-2. Losowanie odbędzie się w każdym czy o #Woloność dla Ciebie i dla Twoichregionie pod który dzisiaj podchodzi Dzieci... bo to one są przecież bogami.miejsce w Sejmie.3. Losowanie będzie nadzorowane 56. 20/3/2014 Iprzez Państwową Komisję Wyborczą,oraz ludzi którzy będą chcieli je nadzo- FREKWENCJA WYBORCZArować.4. Losowanie będzie publiczne, w obec- #PolskaDemokracja staje w obronieności każdego kto będzie chciał przy- między innymi 51% Polaków którzy niejść, tak więc przypuszczalnie będzie się mają w Sejmie swojego przedstawiciela.odbywało na stadionach miejskich lub Prawda jest taka, że “wybrańcy Naro-innych placach. du”, panie i panowie z Wiejskiej już5. Dzień losowania będzie wielkim dawno temu stracili mandat na przemy-Narodowym Świętem Wolności, mo- canie swoich lobbystycznych uchwał.mentem gdy nikt nie będzie wykluc-zony, gdy każdy będzie równy i równie Wybory parlamentarne 2011 - 48.92% A. POLSKA DEMOKRACJAświadomy. Wybory parlamentarne 2007 - 53,88%Wprowadzenie Polskiej Demokrac- Wybory parlamentarne 2005 - 40,57%ji spowoduje błyskawiczne świado- Wybory parlamentarne 2001 - 46,29%mościowe zmiany społeczne. Nie tylko Wybory parlamentarne 1997 - 47,93%skończą się plagi pijaństwa, przemocy Wybory parlamentarne 1993 - 52,13%domowej, wzajemnego nękania i ma- Wybory parlamentarne 1991 - 43,20%nipulacji, religie pewnie także - cho- Wybory parlamentarne 1989 - 62,70%ciaż nie mamy powodu by zabraniaćludziom bawić się w teatrzyki i przebi- Frekwencji do PE nawet nie pokazuje-erańców - każdy jest wolny, zakładając, my, bo to wstyd jest a nie demokracja.że wolna jest jego świadomość, tak więckoniec ze zniewoleniem świadomości. W 2015 żegnamy z Sejmu: #PO, #Plat- formaObywatelska, #PiS, #SLD, #PSL, #Ruch i wszystkie partie polityczne... wprowadzając losowo wybierany pierTak więc Polska Demokracja zapewnia wszy demokratyczny #SejmSpolec-wszystkich potencjalnych paranoików, znosciowy.że w czasie losowanie nikt nie będzie Tego właśnie domaga się większośćnikogo oszukiwał. Nie po to robimy Polaków, którzy nie chcą głosować naWielką Walkę o Wolność (WWoW), jednych czy drugich cwaniaków, i wby stać się tanimi oszustami. Pamięta- konsekwencji nawet nie mają w Sejmiejcie też, że po uwolnieniu Polski idzie- swojego partyjniaka.my uwolnić świadomość reszty naszejplanety - tak bardzo jak abstrakcyjniewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

57. 20/3/2014 H Fakty są jedne... ale historii jest siedem miliardów...A. POLSKA DEMOKRACJA 58. 21/3/2014 MR RZĄD EKSPERCKI Wielu z Was dowiadując się, że od 2015 roku posłowie będą wybierani losowo, zakłada, że w Polsce będzie amatorka bezdomnych i pijaków. Jest to kompletnie błędne założenie. Owszem #SejmSpołecznościowy, szczególnie ten I kadencji może statystycznie być ciekawie zdywersyfikowany, jak i Polski Naród, tym bardziej pokazując Polakom, że trzeba sobie wzajemnie, przynajmniej świadomościowo pomagać, a nie cieszyć się z faktu, że pobity sąsiad leży pijany w rowie, bo ten właśnie sąsiad, albo jego dzieci, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

może kiedyś być Wam i Polsce potrzebny. W szybkim więc czasie, dzięki Polskiej A. POLSKA DEMOKRACJADemokracji, Polska stanie się najbardziej świadomym, rozwiniętym i co dla WasRodacy jest bardzo ważne: gospodarczo bogatym Państwem na świecie... naturalniezakładając, że reszta planety nas nie będzie kopiowała, co jest wątpliwe, bo #Pol-skaDemokracja to matematycznie jedyny optymalny system rządzenia państwem.Zamożność Polski będzie wspierana nie tylko wielką transformacją świadomościo-wą każdego Polaka, ale też i ekspercką pracą Rządu, bo w Rządzie posłów już nigdynie będzie. Tak jak w każdej publicznej firmie, wprowadzony zostanie zakaz łącze-nia funkcji Zarządcy i członka Rady Nadzorczej. Od 2015 roku Rząd będziewybierany z najbardziej kompetentnych ludzi jakich Polska ma, niemalżekonkursem ich Życiorysów...ale po kolei... zaczynamy od samej góry.http://www.wykop.pl/link/1281983/tak-przybywalo-urzednikow-w-administrac-ji-panstwowej/#Premier tak jak dzisiaj, będzie sugerowany Sejmowi przez prezydenta. NastępnieSejm, po niewątpliwie licznych debatach, albo go przyjmie albo nie, analizując kom-petencje, założenia, cele i okres ich realizacji... w podobny sposób jak dzisiaj każdyPolak analizuje i wybiera majstra do remontu swojego domu. #PolskaNaszDom.Kandydat na premiera przedstawi więc swoją ekipę budowlaną, powie co zrobi,jak szybko to zrobi, i jakie będą obserwowane kroki milowe. Premier pokaże takżedowód swoich kompetencji, nie z zbierania truskawek w Norwegii, ale najlepiej zzarządzania dużą prywatną firmą, jeśli zbudowaną przez siebie - tym większy szacu-nek. Dodatkowo oprócz wielkiego prestiżu, premier dostanie najwyższą pensję jakądziś dostaje jakikolwiek “zarządca” na świecie, bowiem za dobrych ekspertów pła- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ci się więcej niż 16tys zl. miesięcznie. Pensję naturalnie uzgodni Sejm... najlepiej wypłacając jej lwią część w premiach za sukcesy jak np redukcja hiperinflacyjnie rosnącej armii urzędasów która opłacana jest z Waszych podatków. Oprócz pensji, premier będzie też miał do dyspozycji najnowsze zaplecze technologiczne, w tym wspaniały prywatny samolot i inne telekomunikacyjne zabawki, tak by efektywnie i bez zbędnego parcia na szkło mógł pracować na #PolskiDobrobyt. Nigdy więcej premier i jego ministrowie nie będą latali jakimiś tupolewami, bo wstyd jest, że taki Radek Sikorski starając się na przykład o miliardowe kontrakty naftowe w Iranie, leci tam rozpadającą się furmanką. Dzisiejsze wojny są gospodarcze, więc dajmy naszym żołnierzom adekwatną broń. I co najważniejsze... jeśli robota premiera i jego rządu będzie wykonywana źle, to premier i ministrowie wylecą na przysłowiowy “ #zbitypysk “, bez premii i bez samolotu, o przyszłych posadkach w komisjach UE i ONZ nie wspominając. Pol- ska nie będzie już latami tolerować okradających ją amatorów, którzy wciskając “wyborczym małpom” puste obietnice i tani PR utrzymują się od wyborów do wy- borów. Koniec z lobbystami. Koniec z partiokrcją. Podsumowując - dla tych co doczytali, bowiem na dzisiaj piszemy głównie do ludzi już świadomych, którzy pomogą PD stworzyć potrzebne nam do rewolucji powia- towe struktury - koniec z amatorszczyzną, która w pewny sposób nie tylko marnuje #PolskiPotencjał, ale też i ze 100% pewnością prowadzi kraj ku bankructwu, nędzy, braku emerytur, i ogólnie katastrofy w jakiej obudzi się cała Polska, oprócz oczywiś- cie partyjniaków, którzy do tego czasu “ukradną” tyle, że w swoich Jaguarach będą mieli w poważaniu to czy Polacy mają co jeść czy też nie. W 2015 żegnamy z Sejmu: #PO, #PlatformaObywatelska, #PiS, #SLD, #PSL, #Ruch i wszystkie partie polityczne... wprowadzając losowo wybierany pierwszy demokraty- czny #SejmSpołecznościowy i wybierany na bazie kompetencji #RządEkspercki. Powtarzamy: bez tego Polsce grozi pewne bankructwo. Wybierzcie sami. 59. 21/3/2014 RI • minister Marek Biernacki: 14,5 tys. zł. RZĄD EKSPERTÓW: To się opłaca! • wiceminister (nie sędzia) Jerzy Dzisiejsza poranna dawka emocji ko- Kozdroń: 12,5 tys. zł. sztuje Polskę 100 milionów złotych, na tyle bowiem wg CBA “Ministerstwo • wiceminister (nie sędzia) Stanisław Sprawiedliwości” (to nie Orwellowski Chmielewski: 12,5 tys. zl. żart) mogło zmarnować pieniędzy. • wiceminister (nie sędzia) Michał Ale co tu się dziwić.... jaka jakość min- Królikowski: 10,5 tys. zł. istrów, taka praca ministerstw... a jakość ministrów w MS wynagradzana jest tak: • wiceminister (sędzia) Wojciech Hajduk: 22 tys. zł. • wiceminister (sędzia) Wojciech Węgrzyn: 22 tys. zł. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Gołym okiem widać, że logiki w MS W 2015 żegnamy z Sejmu: #PO, #Plat-brak już od samej góry, a tam gdzie formaObywatelska, #PiS, #PSL, #SLD,brak logiki tam nie tylko korupcja ale #Ruch, #Tusk, #Kaczynski, #Miller,i gigantyczny brak kompetencji... i tu #PZPR, #Palikot i wszystkie inne par-nasuwa się ciekawe pytanie do przyszłej tie polityczne... wprowadzając losowodebaty: wybierany pierwszy demokratycznyCo w systemie Partiokracji większym #SejmSpołecznościowy i wybierany naniebezpieczeństwem jest? bazie kompetencji #RzadEkspercki.(a) lobbystyczna korupcja z premedy- 60. 23/3/2014 #Mtacją, czy(b) gigantyczny brak kompetencji i świ-adomości ministrówSwoją drogą już chyba lepiej przy A. POLSKA DEMOKRACJAwładzy mieć egoistycznego cwaniaka,niż nieświadomego idiotę... bo cwania-ka zawsze można zmotywować do pra-cy nagrodami, i do niebrania łapówekkarami... i niekoniecznie chodzi nam okary śmierci jakie za korupcję dostająurzędnicy w Chinach czy Singapurze.Idiocie natomiast nie pomoże nic. Koleżanki i Koledzy, z KNP oraz innych partii prawicowych...http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cba-za- Witam Was w Polskiej Demokracji.wiadomilo-prokuratora-generalne- Polska i Świat rozpoczyna dziś nowygo-ws-zamowien-publicznych-ms/d1k29 rozdział. Wspólnymi siłami zmienia- my system, upewniając się, że w Se-W #PolskaDemokracja Rząd będzie jmie zamiast 460 partiokratów będziestricte ekspercki, więc jeśli ekspercki 460 racjonalnie myślących normalnychpremier będzie chciał, i otrzyma na to osób... czyli 460 ludzi jak JKM.absolutorium Sejmu Społecznościo- Zapewniam Was, że lepszego systemuwego, to pracę w MS może zatrzymają zarządzania Państwem nie ma.sędziowie Hajduk i Węgrzyn, ale reszta Evo Hashtaggerpolitykierów na ciepłą posadkę nawetnie ma co liczyć.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

61. 27/3/2014 I SYSTEMY POLITYCZNE Chociaż większość moich obecnych znajomych już rozumie logikę Polskiej Demokracji (oraz brak logiki obecnej Partiokracji), to była ostatnio burzliwa dys- kusja odnośnie innych systemów politycznych i ich pozycjonowania na świado- mościowej osi. Ogólnie przetasowanie było większe niż się spodziewaliśmy, bowiem starając się zastosować jakiś obiektywizm dodaliśmy dwa nowe podkryteria selekcji. 1. Elementem fundamentalnym świadomości jest wiara, i ilość bogów. W systemie Polskiej Demokracji każdy jest bogiem, a w systemie Partiokracji nikt z racji, że ten temat nie jest nawet poruszony. Koncepcja “bogów” czy też ubermenschy zaczyna się dopiero od dyktatury demokratycznej. Ewidentnie czym więcej ubermenschy w społeczeństwie tym bardzie rozwinięty jest naród, i filozoficznie i gospodarczo. To ludzie tworzą PKB, oraz ich siła, energia, praca, kreatywność i wiara w siebie.A. POLSKA DEMOKRACJA 2. Drugim ważnym elementem jest podział na kapitalistów (w sekcji na +) oraz soc- jalistów (w sekcji na -), chociaż te różnice często się dzisiaj zamazują. Na przykład komunistyczne Chiny są obecnie pewnie bardziej kapitalistyczne niż na przykład bardzo lewicowa Unia Europejska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dostaliśmy także dużo pytań dlaczego tak nisko dajemy Demokrację Bezpośrednią A. POLSKA DEMOKRACJA(DB), pomimo iż Polska Demokracja (PD) ma zbliżone do niej założenia powszech-nej partycypacji. Powody są proste:(1) w systemie DB nadal są posłowie wybierani na podstawie iluzji i ciemnoty jakąudaje im się wcisnąć wyborcom,(2) w DB nie ma pryncypialnego rozdziału na Rządzenia i Nadzorowanie,(3) Kompletnym idiotyzmem DB jest, że posłowie ustalają jakąś ustawę, którąpóźniej ma zatwierdzić naród, który tej ustawy nie zna, czy to z braku czasu, zaint-eresowanie albo samej świadomości o realnej sytuacji danego tematu.DB jest więc świadomościowo bardzo nisko, choć wyżej od Partiokracji tylko dlat-ego, że Naród nadal jednak będzie mógł przyblokować kroki Partiokracji i innychlobbystów, zakładając naturalnie, że jest ich świadomy. Pamiętajmy, że nieświado-my nie wie tego, że jest nieświadomy, chociaż czasem nawet powszechna świado-mość poparcia dla takiej DB to za mało by spowodować zmian, gdyż zmiany częstomuszą być znaczne by miały realny sens bytu.Nadal, Polska Demokracja jest ewidentnie najbardziej świadomym systemem zmożliwych systemów zarządzania, racjonalnym i nie opartym na iluzji, a na założe-niu, że Sejm składa się z 460 racjonalnych niezależnych posłów ubermenschy, do-datkowo jeśli trzeba, hamowanych przez nieprzypadkowo wybieranych senatorów,którzy także władzy rządzącej nie mają. komentarze na Facebook62. 24/3/2014 CP #PolskaDemokracjaOGŁOSZENIE: NABÓR MUZYKÓW iZESPOŁÓW MUZYCZNYCH.Zapraszamy wszystkie zespoły muzy- https://www.youtube.com/czne, które mają już dosyć obecnej watch?v=v0SIen34zKUPartiokracji do przyłączenia się do#RewolucjaPolska. Nurt muzyki niema znaczenia, kochamy Weekend iMahlera.Razem zmienimy system. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

63. 27/3/2014 MH przy pomocy finansów i mediów, ale tu także nie mam pieniędzy na sankcje ULTIMATUM POLSKIEJ ekonomiczne, zresztą tak jak i inni, bo DEMOKRACJI DLA WŁADIMIRA co to za sankcje kiedy niemieckie firmy PUTINA wypowiadają Rosyjskim firmom kon- trakty na budowę w Niemczech i przez - wiadomość od prezydenta rewolucji Niemców jakiś technicznych zabawek?! Evo Hashtaggera. Wszyscy zachodni politycy się ciągle tylko ośmieszają ze swoimi sankcja- Czas ponownie podkręcić świado- mi i pustymi groźbami. My jednak mościową śrubę. nie mamy zamiaru do nich dołączać. Mamy bowiem broń przyszłości, którejA. POLSKA DEMOKRACJA Władimirze Władimirowiczu, już nie ma nikt inny, bowiem los ch- sam fakt, że to czytacie, znaczy, że się ciał, z wielu powodów, by gdzieś tam martwicie - i słusznie. Nadchodzące efektem motyla nawet z Tobą trochę zmiany będą absolutnie wielkie, nawet powiązanych, dać nam w posiadanie jeśli rosyjskie tłumaczenia moich opracowaną do perfekcji broń świado- postów nie ukazują tego w całej oka- mościową, wręcz ideologiczną, i tak jak załości... chociaż tu mam skrytą na- kiedyś pisałem jest to broń tak silna, dzieję, że znacie jakiegoś tłumacza z że jej zastosowanie daje gwarantowane polskiego na rosyjski który jest lwem, efekty na oprogramowaniu ludzkim, bowiem w końcu stacjonowaliście niezależnie od tego czy są to Arabscy kiedyś w Warszawie jako agent KGB, Chrześcijanie, Polscy Żydzi, czy Rosy- zresztą tak samo jak wcześniej stac- jscy Muzułmanie, i kto jak kto Wowa, jonował w Warszawie Wasz Ojciec, i ale Ty, od dziecka szkolony agent KGB, tak samo jak jeszcze wcześniej podob- świetnie rozumiesz co mam na myśli no stacjonował i Wasz Dziadek. Wy pisząc o broni świadomościowej. Inni Putinowie musicie mieć całkiem spory naturalnie mogą tego nie rozumieć, w sentyment do Polski, miejmy jednak tym niestety większość moich znajo- nadzieję, że nie aż tak duży jak od Ab- mych, bo nieświadomy tele-człowiek khazji gdzie Wasz Dziadek. pseudonim nie zrozumie przecież, że jest nieś- “Rabbit”, był przecież kucharzem dla wiadomym tele-człowiekiem, zresztą Waszego Wujka Stalina, nawet jeśli Wy tak samo jak i nietolerancyjna osoba mieliście wtedy tylko jeden roczek. Tak, nie zrozumie, że jest nietolerancyjną tak, dużo w Was musi być tej walecznej osobą. Maszyny, ludzie, świadomość, osetcko-dżugaszwilskiej świadomości i podświadomość, oprogramowanie, kod Wiecie ... ma to nawet swój urok. Pow- masowej kontroli (KMK), kod masowej róćmy jednak do ultimatum Polskiej zagłady (KMZ) itd itp. A propos KMZ, Demokracji. z pewnością rozumiesz jak bardzo Hit- ler bał się KMZ propagowanego przez Wowa, jak wiesz nie mam atomówki, bolszewików, w tym strat jakie wygrana nie mam też ani szybkich migów ani tej utopijnej iluzji nad wolnością po- zwinnych su, chociaż to i tak wszystko niosłaby ludzka cywilizacja, szczególnie jest i tak już bronią poprzedniej epoki. strat w postaci utraty czasu, bo przecież Dzisiejsze konflikty walczy się bowiem www.facebook.com/PolskaDemoKracja

każdy prawdziwy przywódca wie, że to zrozumieć nie może. Co gorsza, sku- A. POLSKA DEMOKRACJAczas, a nie ludzkie życie jest wartością teczność innych naszych dowódcównajważniejszą. Bez czasu i tak nie ma jak Sikorski, Cameron czy nawetżycia, więc tak tak, nagle okazuje się, że Obama też nie wróży niczego do-antybolszewicka i antykolonialna Dru- brego. Oni nie mają pojęcia co mająga Wojna Światowa wcale nie była taka robić, i słusznie, bo klarownie po-nieuzasadniona jak się wszystkim wy- kazują, że iluzja sukcesu jaką żywilidaje, nie mówiąc już o jej skuteczności naród to bajka.bo przecież choć w 1945 padł Berlin, to Ale zostańmy na chwilę przy kwestiiniewiele później padł też i kolonializm Ukrainy i Krymu chociąz osobiście tow Azji i Afryce, a komunizm... no cóż co robisz na Krymie osobiście mniekomunizm utrzymał się jeszcze tylko nie interesuje, szczególnie, że zmianyczterdzieści parę lat... owszem marnu- wyglądają całkiem demokratycznie.jąc dwa pokolenia ludzi, czyli pewnie z Kiedyś Krym był tatarski, późniejmiliard ludzkich żyć, ale nadal znacznie carski, sowiecki, ukraiński a teraz jestmniej niż obliczenia z czarnego scenar- rosyjski... chociaż i tak w przyszłoś-iusza straconego tysiąca lat bolszewick- ci, tak jak i do reszty świata, tak iiego średniowiecza, którego tak bardzo tam dotrze i Polska Demokracja. Naobawiał się Hitler, sugerując się zaco- dzisiaj jednak Krym możesz sobiefaniem na Ziemi jakie zrobiła ostatnia spokojnie brać, a nawet trochę cza-wielka ideologia Chrześcijaństwa. Tak sem się dziwię, że jest to dla Ciebiejest - wyższa ideologia zawsze wcześniej aż tak ważny teren, bo z pewnościączy później wygra, niezależnie od tego już zdajesz sobie sprawę jaka tam jestjak kto później będzie starał się zinter- w porównaniu do Rosji nędza: GDPpretować historię, i tak jak dzisiaj EU na poziomie 1/3 tego co w Rosji, 25%jest już bardzo blisko Twoich granic, tak populacji emerytów, i ogólnie gdybyjutro Polska Demokracja bez większych nie tych kilka kilometrów dla Flotyproblemów pokona w całości Twoją Czarnomorskiej, która i tak jest re-demokratyczną dyktaturę... o obecnej liktem poprzedniej epoki, plus tentandetnej europejskiej partiokracji, wielki propagandowy sukces któryczy amerykańskiej duopartiokracji nie wraz z Krymem świętujesz teraz wwspominając, bo ideologicznie nie są Rosji, to Krym nie byłby wart nawetto nawet przeciwnicy warci szerszego chwili Twojego czasu o miliardachporuszenia, i jest to Wowa komple- dolarów które teraz tam będzieszment w Twoją stronę. Co jak co, ale nie musiał wpompować nie wspomi-można odebrać Ci szacunku za wysoką nając. Ale jest jak jest... i teraz maszświadomość którą pokazujesz w Two- 72% poparcia, co z pewnością musijej demokratycznej dyktaturze, zresztą cieszyć i Ciebie i Twoje oligarchiczneostatnie wiadomości z Ukrainy i Bit- pieski, bo pewnie wydaje Wam się, żewy o Krym klarownie to udowodniły. dzięki temu poparciu władze w Ros-Pewnie wiesz, że partiokratka Merkel na ji będziecie trzymali dłużej niż byłopoczątku nawet mówiła, że “postradałeś Wam to pisane jeszcze kilka tygodnizmysły”... ale co się tu dziwić bied- wcześniej podczas politycznie bo-nej Kobiecie, w końcu tak jak pisałem jkotowanej przez “zachód” Olimpi-wcześniej, nieświadomy świadomegowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA adzie. Jednak mylicie się Panowie. Pol- że w nowym globalnym świecie który ska Demokracja nie pozostanie bierna wprowadzimy, w miarę moich możli- Waszej ekspansji, i jest to kwestia ideo- wości postaram się też by to właśnie logiczna, a ta jak wiesz nie ma barier i Rosja współnadzorowała przyszły plan dobrych manier czy nawet możliwości ekspansji kosmicznej. Technologie negocjacji. Znając bowiem elementarną przecież macie bardzo dobrą, o fizyk- filozofię, pewnie bowiem wiesz, że moja ach i matematykach nawet nie wspom- i wielu innych pozycja ubermenscha inając - i to wszystko się teraz tak kom- jest uzależniona od tego by rozszerzać pletnie marnuje. Jeśli chcesz pogadam ludzką świadomość, tak więc chcąc nie nawet z Perelmanem by może w końcu chcąc muszę Ci teraz przedstawić nas- wrócił do roboty, bo on też, jak i cała tępujące ultimatum. Rosja znacznie się teraz marnuje. Z Prezydencie Putin, macie dwa wyjścia: pewnością spodoba mu się np, że ja też 1. Przeprowadzicie w Rosji zmiany rozwiązałem jakiś problem milenijny, i wprowadzając i tam PD, czy też jeśli to nawet ten podstawowy P = NP, co w wolicie RD, i jeśli chcecie to możecie sumie nie jest nic trudnego, bo przecież nawet pozostać ciągle demokratycznie czas to też tylko iluzja. Zakładając wybieranym prezydentem - ale bez P=NP on może zatem zabrać się za po- władzy wykonawczej w postaci Rządu zostałe problemy, co przyda się wszyst- o plakatowych wyborach nie wspomi- kim w przyszłym podboju kosmosu. nając. Ogólnie macie teraz niby te 72% Podsumowując, pierwsza proponowa- poparcia społecznego, więc nie macie na dla Ciebie opcja jest piękna i wesoła, się chyba czego obawiać. Dodatkowo i choć nierealna jeszcze kilka lat temu, naturalnie wspierajcie zmiany na PD w to dzisiaj absolutnie realna i wykonalna. Polsce, bowiem od 2016 razem wprow- 2. Natomiast druga opcja jest już mniej adzimy na świecie wielkie wspaniałe przyjemna. Jak wiesz z Tobą czy bez Cie- cywilizacyjne zmiany. Wprowadzimy bie w maju 2015 z pomocą rewolucyjnej sprawiedliwy kapitalizm, zlikwidujemy ideologii Polskiej Demokracji wygram na tyle na ile to możliwe nierówności w Polsce wybory, wprowadzając ów społeczne, zaczynając od spadków, bo Polską Demokrację, i choć teoretycznie przecież z tego co ja przynajmniej wiem urząd prezydenta mam objąć dopiero to duchy nie istnieją, więc dlaczego w sierpniu 2015, to mam jednak cichą kontrakty z duchami mają mieć jakąś nadzieję, że prezydent Komorowski wartość? Oprócz tego, pozbędziemy odda mi stery trochę wcześniej, jeszc- się także iluzji religii, a nawet iluzji ze w czerwcu, szczególnie, że naród narodowości, chociaż to u Ciebie para- klarownie i to już w pierwszej turze doksalnie jest z tym jeden z większych wyborów pokaże mu jak bardzo chce problemów. Co więcej, wraz z nade- zmian, a czas będzie bardzo ważny jeśli jściem Polskiej Demokracji, zamiast z wszystkimi zmianami mamy się wyro- dziecinnego podbijania Krymu, znowu bić przed polskimi październikowymi zaczniemy być dorośli podbijając wyborami parlamentarnymi. Tak więc, księżyc, nasz układ słoneczny i dalszy jeśli więc wszystko dobrze pójdzie, kosmos, i daję Ci tu moje słowo logiki, to w połowie czerwca 2015 będę już www.facebook.com/PolskaDemoKracja

prezydentem, i wtedy w poniedziałek jścia, więc jak wiecie ostrzy sobie on A. POLSKA DEMOKRACJA22go czerwca, Lotem LO675, wylecę z pazurki. Nigdy nie zamykaj do więzie-Warszawy o 10:20, lądując u Ciebie w nia niewinnej osoby, szczególnie jeśliMoskwie o 14:25 czasu lokalnego. I ter- zamierzasz ją później wypuścić, ale zaaz co ważne, na pokładzie tego airbusa, późno już na te rady, zresztą przed Tobąwraz ze mną, prezydentem jeszcze RP, bardzo ważna decyzja... i mam wielkąbędzie też leciał niejaki Michał Cho- nadzieję, że wybierzesz tę właściwą.dorkowski, obywatel polski, i mój nowy Numer telefonu gdzieś znajdziesz. Ulti-ambasador Polski w Moskwie, który z matum ważne jest do końca 31 grudniapewnością ucieszy się, że wraz ze swoją 2014 roku.rodziną może powrócić do Moskwy i to P.S. A Ty Sylwiuszu Berluskoński,na nowych nowiutkich polskich pasz- szykuj się na Rzym. .portach dyplomatycznych, i to jeszc- Domyślam się jak bardzo musisz terazze jako pan ambasador! Wiem wiem, przeżywać decyzję partiokratyczne-możesz zawsze ten samolot zestrzelić, go Sądu Najwyższego która odebrałaale wtedy ja i tak wyląduję na Wawelu Ci immunitet i teraz zabroniła kan-obok Kaczyńskiego i innych polskich dydować w wyborach - co wg takżeKróli, a Ty... Ty i tak odejdziesz, bo i naszej logiki jest ewidentnym pog-jeśli nie ja i pan Michał, to znajdą się wałceniem Twoich praw i elementarnejprzecież inni którzy powielą nasz chytry logiki, bowiem naród Ci ten immunitetplan wprowadzenia w Rosji rosyjskiej dał i tylko naród może Ci go odebrać.Polskiej Demokracji. Tak sobie myślę, Pamiętaj też Sylwiusz, przyjacielu uber-że jeśli duchy istnieją, to ten carycy menschu, że na tym świecie nawet wKatarzyny właśnie dostaje zawału. systemie PD nie ma nic za darmo, bo################################ zarówno Polskie obywatelstwo jak i pra-To będzie na dzisiaj tyle. W końcu wa do ideologii PD w Twoim kraju tomasz ultimatum od godnego siebie bardzo kosztowna inwestycja, chociażprzeciwnika, bo te co teraz codziennie jestem przekonany, że jej nie odmówisz,słyszysz od wszystkich wyprzedzają- bo jak często zdarza Ci się dostaćcych się w szczekaniu partiokratów to propozycję kupienia dla siebie zaszczyt-jeden wielki żart i komedia... dramato- nego miejsca w Historii Świata... i tokomedia ma się rozumieć. jeszcze za życia, a nie tak jak Engels dwaPewnie się teraz też zastanawiasz jak pokolenia później, i to jeszcze napisanejmożna taką świadomościową broń do- z błędami.stać? Wiedzcie, że to nic trudnego. #PolskaDemokracjaWystarczą dwa lata izolatki od ludzi w #RewolucjaPolska #maj2015tym od siebie samego ma się rozumieć(przynajmniej własnej ręki), najlepiejna Syberii jak kiedyś Wasz Wuj Stalin,albo w Kraju Zabajkalskim jak ostatnioWasz przyjaciel Chodorkowski, któregobacznie obserwujemy już od jego wy-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

64. 30/3/2014 I R cych państw (kontrakt stulecia na ciągle nieuzbrojone F16). SEJM SPOŁECZNOŚCIOWY 3. każdy obywatel Polski będzie miał równa szansę by zostać posłem, więcA. POLSKA DEMOKRACJA Podstawowy postulat programu #PD to nikt nie będzie czuł się wykluczony, zmiana w metodzie wybierania Sejmu, a dzięki temu wprowadzenie Polskiej z obecnej post-monarchicznej par- Demokracji będzie miało wręcz wielki tiokracji w której wyborcy głosują na świadomościowy wpływ na Polaków, posłów między obietnicami z plakatu A bowiem każdy będzie czuł na sobie a obietnicami z plakatu B, na bazującej odpowiedzialność, która wpłynie na się na ideologi greckiej, Demokracji ludzi od szkół po prace, analizę wiary Polskiej, w której posłowie wybierani są w iluzje, ogólnie czyniąc z Polski na- losowo na podstawie miejsca swojego jbardziej świadomy naród na świecie zamieszkania. Naturalnie losowanie 4. posłowie będą pracowali przez re- przeprowadzane jest manualne i tak gionalne “Przychodnie Poselskie”, które jak dzisiaj ograniczone jest do osób >21 będąc apolityczne będą: roku życia. Wylosowane PESELE mają (a) reprezentowały interesy wszystkich kilka dni na analizę chęci spełnienia lokalnych osób, a weźmy pod uwagę, że swojej roli, i każdy ma prawo odmówić przy frekwencji 49% w ostatnich wybo- ponawiając losowanie. rach, aż 51% Polaków nie ma w Sejmie swojego przedstawiciela Tak jak już pisaliśmy role Sejmu i Rzą- (b) oferowały optymalny proces kon- du zostaną rozdzielone, z założeniem, tynuacji między kadencjami Sejmu, że Sejm, Senat oraz prezydent są częścią upewniając się, że ważne dla regionu tzw rady nadzorczej, a Rząd jest częścią ustawy są kontynuowane zarządu państwem. ################################ TAKI SEJM BĘDZIE MIAŁ WIELE (c) zdecydowanie tańszym i bardziej ZALET: efektywną formą działania niż dzisie- 1. posłowie nie będą mieli w intere- jsze Biura Poselskie, które służą przede sie głoszenia populistycznych i często wszystkim do auto-promocji posłów, sprzecznych dla zasady poglądów, które a wielokrotnie też do zatrudniania nie są w interesie Polski. Posłowie po członków rodzin oraz wydawania fun- czterech latach, niczym sądowi ławnicy duszy na ich ekspertyzy wrócą do wykonywanych przez siebie 5. większość ustaw będzie analizowana przed losowaniem zajęć i ustalana przez Sejm z racji rekomen- 2. w Sejmie będzie 460 posłów a nie dacji eksperckiego Rządu, ale także i jak obecnie 5 liderów partii a resztę z racji inicjacji samego Sejmu w tym zastraszoną grupę która głosuje tak jak i obywateli których Sejm reprezentu- partia im każe, często w interesie grup je. Wbrew dzisiejszym zapewnieniom lobbystycznych czy potencjalnie ob- wszystkich partii na ich monopol na wiedzę, Polska ma matematycznie jed- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ną optymalną drogę rozwoju, chociaż nie tylko korzystnych dla siebie uchwał,naturalnie będą podejmowane decyzje ale także tych które wg senatorów /odnośnie parametrów tej drogi jakie prezydenta są sprzeczne z interesemchcą zastosować ludzie. kraju, jak np zmiana bez referendum################################ konstytucji, czy nawet wypowiedzenie wojny itp.POTENCJALNE OBAWY I ICH WY- ################################ A. POLSKA DEMOKRACJAJAŚNIENIA Proszę także pamiętać o głównym log-ZAGADNIENIE 1: niska jakość Sejmu, icznym założeniu Polskiej Demokracji:który może zawierać i bandytów i nar- JEŚLI DZISIAJ UFAMY LUDZIOM BYkomanów itp. POSŁÓW WYBIERALI, TO ZAUFA-WYJAŚNIENIE: obiektywnie 99% pop- JMY IM BY TAKŻE TYMI POSŁAMIulacji umie pisać i czytać, plus wręcz BYLI.faszystowski podział społeczeństwa na Więcej informacji w poniższej notce, aleobywateli lepszych i gorszych jest nie zapewniamy Państwa, że idea Polskiejdo akceptacji w nowoczesnym świecie. Demokracji jest jedyną matematyczniePosłowie będą też wprowadzani w pewną koncepcją na zarządzanie państ-prace poselskie, wspomagani eksper- wem, upewniając się, że jest to robionetami, pracownikami i asystentami z profesjonalnie i bez gigantycznych ko-Przychodni Poselskich, a także ciągle rupcjogennych konfliktów interesów.wybieranymi na bazie plakatowych wy- #PolskaDemokracjaborów senatorami oraz prezydentem. #RewolucjaPolska #Maj2015PD sugeruje też by przed każdymgłosowaniem posłowie pisali krótkie 65. 1/4/2014 P1testy z ustawy, które będą przygot-owane i nadzorowane przez senatorów W zrozumieniu Polskiej Demokrac-z akceptacją prezydenta. Dodatkowo ji pomoże wspólny punkt referency-wynagrodzenie posłów może być pow- jny, jakim jest Słońce, źródło całej en-iązane z ilością głosowań w których ergii na Ziemi i stabilności w układziewezmą oni udział. słonecznym, niezależnie od tego czyZAGADNIENIE 2. interesowność jest to partia a czy partia b, lub też krajposłów, potencjalnie dając im szanse a czy też kraj b, czy nawet religia a czyna ustalenie uchwał na swoją korzyść, też religia b. Wszyscy mamy wspólnyszczególnie z racji, że nie muszą się oni cel. Wszyscy mamy jedno słońce, więcubiegać o reelekcję dalsze tolerowanie sztucznych pod-WYJAŚNIENIE: Senat oraz prezydent, ziałów jest po prostu dziecinne. Koniecciągle wybierani drogą partiokraty- z #partiokracja .czną, będą posiadali prawo weta, któreuniemożliwi posłom przegłosowanie Słońce będzie więc symbolem Polskiej Demokracji.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

66. 2/4/2014 I PLAN EKSPANSJI POLSKIEJ DEMOKRACJI 2015 - 2020 Niektóre nasze postulaty, jak na przykład harmonizacja podatków czy też ochrona ludzi przed spadkiem, będą wymagały globalnego świata. Oto plan ekspansji naszej, polskiej, ideologii... i przypominamy, że prima aprilis było wczoraj. Ochotników, zarówno struktur lokalnych jak i centralnych oraz międzynarodowych zapraszamy na priva.A. POLSKA DEMOKRACJA Warto też pamiętać, tak bardzo jak ab- strakcyjnie to brzmi, że za 2.8 mld lat słońce zgaśnie, co oznacza, że jako życie na ziemi, naszym naczelnym celem jest by się z Ziemi wydostać, i ponownie tak bardzo jak na dzisiaj abstrakcyjnie to brzmi, to pewnością tego nie dokonamy w systemie partiokracji który marnuje tylko ludzki czas. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Więcej informacji, w tym obecny wiek 69. 1/4/2014 CPziemi (4.54 mld) lat w notce poniżej...niestety po łacinie... ale takich miel- MARIANNA REWOLUCJI POLSKIEJiśmy przez ostatnie dwadzieścia latdemokratów, że nawet nie uczyli ludziłaciny, bo wiadomo - czym ciemnie-jszy naród tym lepiej dla nich... aleCi panowie i panie się pomylili bow-iem nadchodzi oświecenie, nadchodziSłońce, nadchodzi #PolskaDemokracja.67. 4/4/2014 RKto chce by Polska Demokracja miała Każda rewolucja ma swój symbol ko-takiego premiera? biecości, inspirację swoich czasów, duszę rewolucjonistki i #Rewolucja-Janusz Filipiak. Człowiek 100% self- Polska też będzie ją miała. Marianna A. POLSKA DEMOKRACJAmade. Świetny organizator, pracowity, to symbol walki i poświęcenia, oddaniaprzedsiębiorczy, niespełniony fizyk... dla dzieci i mężczyzny, symbol czasu ia do tego z 500 milionami złotych, epoki w której przyszło jej żyć.które dla dobra społeczeństwa, w Marianna to także inspiracja dlatym przede wszystkim swoich dzieci i mężczyzn, oraz światło nadziei dla ko-wnuków, może zainwestować w #Pol- biet. Przeszłe przykłady Marianny toskaDemokracja, antywirus społeczny Evita, Maria Magdalena, Róża Luksem-v2015. burg. Jak myślicie kto w roku 2015 będziehttp://www.comarch.pl/…/Profil-Preze- najlepszą Marianną?sa-Janusza-Filipiaka.pdf68. 1/4/2014 IINFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW POLSKIEJ DEMOKRACJIPamiętajcie Kochani, że #PolskaDemokracja to nie tylko walka o wolność w Polsce.Polska Demokracja to także walka o wolność na całym świecie, więc jeśli nie czuje-cie się na siłach... to nie angażujcie się. ;-)Poniżej lista przewidywanych dat bitew oraz przeciwników. Brakuje kilku dyktatur,jak Chiny, Korea Północna, Iran, ale z nimi rozmowy przeprowadzimy osobiście.Oj będzie się działo... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

70. 4/4/2014 I iii opłaca. Można jednak być bardzo bo- gatym niewolnikiem na kontrakcie TEMAT DO DYSKUSJI NA WEEK- (np piłkarzem), jak i bardzo biednym END: POLSKI SYSTEM KASTOWY kapłanem (pisarzem książek, które się nie sprzedają za życia - jak np Ni-A. POLSKA DEMOKRACJA Większość ludzi błędnie myśli, że sys- etzsche). tem kastowy oparty jest na ilości zer na Tak więc dla rozwoju ludzkości, bardzo koncie, a wielu nawet stara się klarown- ważne jest powszechne zrozumienie ie forsować ten model, szczególnie systemu kastowego, oraz, że destruk- wśród osób, które nigdy same nic nie cja tego systemu z racji obecnej liz- zrobiły oprócz na przykład odziedzicze- odupskiej PARTIOKRACJI oraz cią- niem narkotycznych pieniędzy, co w gle magazynowanego kapitału wśród większości przypadków jest błędem gimbusów / hejterów którym tylko się zarówno nieświadomych rodziców wydaje, że dziedziczą świadomość, w jak i systemu społecznego, chociaż w konsekwencji doprowadzi do upadku obronie zarówno i rodziców jak i sys- nie tylko samego systemu kastowego, temu, przyznajemy, że do dzisiaj tech- ale całego układu społecznego, którego nologia uniemożliwiała wprowadzenie tylko następstwem są i będą w rosnącej tych zmian w skali globalnej, a by zmia- skali zachowania pochodne jak wzrost ny były skuteczne, taka inicjatywa musi przestępczości, narkomanii, alkohol- być zrobiona właśnie globalnie. izmu i innych nawyków, wmawianie ludziom problemów psychologicznych W rzeczywistości system kastowy (fikcja, bo nie ma chorób psycholog- istniał, istnieje i zawsze będzie ist- icznych), prostytucja, alergie i inne niał w każdym społeczeństwie, a jego “choroby cywilizacyjne”... ogólnie brak głównym wymiarem jest nie ilość zer stabilności Człowieka... a na końcu w banku, czy wysokość obcasów lub też prawdziwa krwawa rewolucja na wzór marka ubrań, a poziom świadomości i tej francuskiej, oraz zmarnowanie wykonywanej w społeczeństwie funkcji kilkuset lat ludzkiej egzystencji. - której owszem, często miernikiem jest wynagrodzenie, bowiem ogólnie świ- adomość jak i ciężka praca się bardzo www.facebook.com/PolskaDemoKracja

#PolskaDemokracja będzie więc konse- ma bowiem silniejszej broni, niż broń A. POLSKA DEMOKRACJAkwentnie uświadamiała społeczeństwo świadomościowa, i Ci co ciągle tego niew istnieniu systemu kastowego, oraz rozumieją, lepiej niech zrozumieją tow tym, że od roku 2040, pierwszy raz szybko i zaczną wierzyć, bo te zmianyw dziejach ludzkości, nastąpi globalne nastąpią, bowiem w całej Polsce, jedy-odmrożenie przynależności kastowej, nymi ludźmi którzy będą przeciwni zmi-bowiem każdy Człowiek niezależnie anom będą... skonfliktowani ze społec-od tego gdzie i w jakiej rodzinie się zeństwem partiokraci, niezależnie odurodzi, będzie miał szansę zarówno tego czy są z PO/PiS/SLD/Ruchu/PSL/swoje kasty płynnie zmieniać, jak i być Nowej Prawicy czy innych idiotycznychdumny z tego, że pełni swoją bardzo teatrzyków, w tym oczywiście teatru wodpowiedzialną społeczną rolę, nieza- postaci instytucji kościoła który natu-leżnie od tego czy jest prezesem banku, ralnioe zrobi wszystko by uniemożliwićprzedsiębiorcą, kelnerem czy osobą Polskiej Demokracji uświadamianiektóra czyści ulice, bowiem wszystkie te społeczeństwa - chociaż oni także nieosoby mają takie samo prawo zarówno mają szans z logiką która niczym świ-do tego by zostać posłem poprzez wy- adomościowe tsunami pokryje całybory losowe, jak i by zostać miliarder- świat.em, wojownikiem, kapłanem poprzez Cała reszta ludzi pozbawiona konflik-tylko i wyłącznie własną ciężką pracę tów, tak w Polsce jak i globalnie, poprzeoraz ewentualnie pomoc rodziców w Polską Demokrację, od 2015 roku aż dopodnoszeniu poziomu świadomoś- światowego zjednoczenia w 2020 rokuci dzieci - a nie w destrukcji w postaci oraz pozbycia się narkotyku spadkowe-narkomanii spadkowej. Co więcej, uś- go już w roku 2040.wiadomienie społeczeństwa w systemie Proste prawda? Rozmawiajcie, ikastowym sprawi, że pozbędziemy się pamiętajcie, że:również i bezkastowców a wraz z nimi - debile rozmawiają o innych ludziachgimbusów i wszechobecnych dzisiaj he- - ludzie półinteligentni rozmawiają ojterów, bowiem nikt nie będzie miał już wydarzeniachwytłumaczenia na to, że jest bezmyśl- - ludzie inteligentni rozmawiają o ide-nym debilem który nie mając nic ma achtylko siebie do hejtowania. Powszech- Więc życzymy Wam w ten weekendna odpowiedzialność to fundament dużo dyskusji o ideach. ;-)ideologii Polskiej Demokracji. Zapraszamy też Was do wysyłaniaTak tak Kochani, wraz z #Rewolucja- nam privów, bowiem jako Wojownicy,Polska nadchodzą gigantyczne globalne właśnie tworzymy nowoczesne struktu-zmiany, nie tylko w samej polityce ale ry lokalne.też i w całym układzie społecznym... anowoczesne technologie oraz istnie- komentarze na Facebookjące już podłączenie wszystkich podjedno wspólne źródło kodowania, cośczego nie było jeszcze w XXw., spraw-ią, że możecie być wszyscy pewni, że tezmiany nastąpią już od #Maj2015. Niewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

71. 6/4/2014 RI się równy” f. być wolnym od nękania przez ludzi I jak Wasz weekend? Mamy nadzieję, i wasze dzieci, już istniejące lub zapla- których status społeczny przekrac- nowane, że omówiliście z kim trzeba za ich inteligencję, z racji, że nie temat Polskiej Demokracji? Wasza zapracowali oni sami na swój sta- przyszłość jest w Waszych rękach, a tus, kreując w następstwie różne zmiany przyjdą zaskakująco szybko anomalie społeczne więc przygotujcie do nich emocjonalnie g. żyć w społeczeństwie w którym swoich bliskich. żywotność kapitału jest adekwat- na do długości żywotności ludzi, Tymczasem oto pierwsza wersja pream- uniemożliwiając transpokole- buły Konstytucji Polskiej Demokrac- niową akumulację kapitału, oraz ji, którą wprowadzimy od 2015 roku upewniając się, że efektywność w celu umożliwienia funkcjonowania kapitału jest maksymalnie pro- idei Polskiej Demokracji, w tym Sejmu duktywna Społecznościowego oraz Rządu Ek- h. żyć w społeczeństwie w którym spertów. nikt nie będzie chciał pozyskać własności nad moją myślą, poprzezA. POLSKA DEMOKRACJA ################################ wszelkiego rodzaju patenty i dzieła artystyczne JA CZŁOWIEK, mieszkaniec Polski i. dążyć do tego by mieć prawo i Ziemi, ogłaszam, że mieszkać i pracować gdzie chcę, w miarę możliwości na całej Ziemi, (1) mam prawo: naturalnie z uszanowaniem prawa innych do własności a. żyć wolny od wojen, manipulacji, j. do decydowania o własnym życiu, narzucania wiary i innych iluzji od poczęcia aż do śmierci, w tym decydowania o tym co z moim b. żyć wolny od mediów, polityków, życiem robię, zakładając, że w rządu, i wszystkich innych ludzi procesie tym nie krzywdzę osób którzy na siłę chcą mną sterować trzecich, bezpośrednio czy pośred- w imię mego rzekomego szczęścia, nio w tym emocjonalnie szantażując (2) mam obowiązek: mnie do podejmowania decyzji a. nie robić tego drugiemu co mnie na których się nie znam i których jest niemiłe, pomijając elementy podejmować nie chcę subiektywne danej osoby b. być tolerancyjnym wobec wyborów c. pracować, płacić najniższe podatki i zachowań innych, zakładając, że jak to tylko możliwe ich zachowanie nie ogranicza mo- jej wolności, oraz moich praw za- d. budować mój statut społeczny, wartych w punkcie (1) który będzie odpowiadał moim c. w razie bycia wylosowanym do zdolnościom, pracowitości i nauc- Sejmu Społecznościowego / Par- zonej świadomości e. żyć w społeczeństwie w którym chronione są moje prawa do równ- ości, w tym prawo, że “każdy rodzi www.facebook.com/PolskaDemoKracja

lamentu Europejskiego / Rady status społeczny osoby tak drastycznie Miejskiej, w miarę moich możli- różni się od jej poziomu świadomości, wości wykonywać moje obowiąz- który musi być ćwiczony, zrozumiany, ki najlepiej jak potrafię, w zrozu- wypracowany na bazie własnych suk- mieniu, że moim zachowaniem i cesów i porażek, radości i łez. To tak postawą jestem współodpowied- jak zainstalowanie systemu Windows 8 zialny zarówno za zagwarantow- na komputerze z procesorem Pentium anie ludziom praw w zawartych w I, co może i technicznie się udać, ale punkcie (1) jak i w długiej pers- efekt pracy komputerów będzie pełen pektywie za przyszłość całej ludz- freezów, resetów i innych problemów, kości począwszy od alkoholizmu, narkomaniid. nie kraść i nie zabijać, chyba, że w i samoobronnym nękaniem innych, i celu ochrony własnego życia skończywszy w niektórych tragicznyche. płacić należyte podatki przypadkach, na śmierci.f. w miarę możliwości dbać o śro- dowisko naturalne. które jest do- A. POLSKA DEMOKRACJA brem wspólnymg. przestrzegać innych praw i obow- iązków zawartych w adekwatnych kodeksach, zakładając, że jestem ich świadomy oraz, że nie mogą one być sprzeczne z niniejszą pre- ambułą.72. 8/4/2014 I iii http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomos- ci/1,114871,15759331,25_letnia_Peach-NIE INSTALUJ KODU WINDOWS 8 es_Geldof__corka_Boba_Geldofa__nie.NA PROCESORZE PENTIUM I html W Polskiej Demokracji v2040, jeś-Śmierć dziecka to zawsze wielka li naturalnie Sejmy Społecznościowetragedia każdego rodzica, i Polska tak postanowią, dzieci będą chronioneDemokracja przyłącza się do kondo- przed narkotycznymi spadkami i łat-lencji dla Boba Geldofa, wieloletniego wym dolarowym wychowaniem jakiewojownika o walkę z głodem w Afryce często fundują im dzisiaj zapracowanipoprzez na przykład koncerty LIVE i równie zagubieni w nowoczesnymAID. świecie rodzice, wychowujący dzieci bez zrozumienia podstawowego świ-Niestety Bob Geldof może jednak adomościowego systemu kastowego.mieć na sumieniu znacznie więcej niżpozornie wynika to z samych faktów, Wraz z Polską Demokracją nadchodząnawet jeśli dzisiaj nie jest jeszcze tego wielkie zmiany.świadomy. Kończy się era Homo SapiensówNigdy nie powinno być sytuacji, że i nadchodzi era Ubermenszy. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

73. 9/4/2014 S 74. 9/4/2014 M Oj coś czujemy, że #PolskaDemokracja Zostawiamy sport i wracamy do naszej będzie miała nowego sprzymierzeńca, tragicznej partiokracji. a nawet sprzymierzeńców bo nie widzę możliwości by Sportowcy nie poparli #PolskaDemokracja bardzo lubi naszej wspólnej rewolucji. #JanuszeKorwinMikke za jego inteli- gencję, wręcz podzielając wiele jego po-A. POLSKA DEMOKRACJA Polska Demokracja klarownie mówi, glądów, a nawet uważając, że przyszły że skończy z całą obecną partiokraty- #SejmSpołecznościowy będzie składał czną miernotą, która niczym gangrena się z klonowanych 460 JKM, bowiem od samej góry zatruwa codzienne życie każdy człowiek indywidualnie jest Polaków, nękając ich pod przymusem samolubnym egoistą i nie ma się tego wyborów do słuchania swoich ama- co wstydzić. Dla jasności dodamy, że torskich wizji i kretyńskich recept dla sam akt humanitaryzmu jest także ak- Polski, a teraz nawet i Europy, co w nas- tem egoistycznym, czy to z racji chę- tępstwie powoduje rzadko spotykany ci pochwalenia się swoimi czynami, w jakimkolwiek społeczeństwie hejt, i czy też wynikiem rachunku własnego 70% młodych Polaków którzy nie widzą sumienia. dla siebie w Polsce przyszłości. Jednak pomijając filozofię i nasz szacu- Nadchodzą wielkie rewolucyjne zmia- nek do #JKM, to on także będzie musiał ny, i nie dajcie się zwieść ilości lajków podzielić los całej reszty polityków i w o które wcale nie walczymy, czy też 2015 roku odejść z rządzenia krajem, co naszym zagubionym hejterom, którzy najwyżej zostając senatorem bezpiec- myślą, że nasza “Równanie dla Polski” zeństwa bez prawa partiokratycznego jest utopijne, jednak sami nie oferując głosu. ani jednego lepszego pomysłu. Dodamy więcej. Coraz bardziej Siła Polskiej Demokracji leży w ciągle klarowne jest to, że od czasu spotka- rozwijających się strukturach lokalnych nia Janusza Korwina Mikke z naszym których ma być tyle co powiatów, czyli kandydatem na prezydenta Evo Hastag- 380. Nasze struktury lokalne to mobilne gerem, Janusz Kowrin Mikke świetnie eskadrach, które jutro poniosą naszą re- już wie, ze cała jego ideologia jak kolos wolucję do lokalnej prasy, telewizji i ra- nagle padła i teraz on sam stara się już dia, począwszy od blogerów oczywiście. siebie oszukać kreując nową już debilną Po 2015 będzie #SejmSpołecznościowy podideologię by w jakikolwiek sposób i #RządEkspertów. zachować wewnętrzny spokój który tak nagle, niczym diabeł odebrał mu prezy- dent #EvoHashtagger. https://www.youtube.com/ watch?v=-Qc8W74zzZMW www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A oto dowód na te bardzo mocne słowa miał każdy obywatel Polski, niezależnie(start na 3m17s). od tego czy jest niewidomy czy też głuchoniemy, bo przecież każdy wie, że w dzisiejszej partiokracji głuchoniemi głosu nie mają.https://www.youtube.com/watch?v=H-sTYbQ824E&feature=youtu.be&t=3m17sbe&t=3m17sPanie Januszu... #PolskaDemokracja Koniec z #Partiokracją Żegnamyprosi o pana poparcie dla #Rewoluc- wszystkich polityków.jaPolska, i wpisanie się do pozytywnej Nadchodzi #SejmSpołecznościowy istrony historii świata, bowiem czy pan #RządEkspertówchce czy nie, za rok cała koncepcjapolityków przestanie istnieć, a co na- 76. 10/4/2014 MM A. POLSKA DEMOKRACJAjważniejsze #ŁukaszJakóbiak ma racjętwierdząc, choć może bardziej dyplo- PARTIOKRACJA NA UKRAINIE... imatycznie, że: bynajmniej nie jest to przypadek odo-“Człowiek który nie umie przyznać się sobniony.do błędów jest Idiotą.”75. 9/4/2014 iii Tam gdzie są politycy tam jest i mierno- ta, a tam gdzie jest miernota jest właśnie#PolskaDemokracja jest solidarna z tak:opiekunami osób niepełnosprawnych,nawet jeśli są to członkowie ich rodzin.Osoby niepełnosprawne nie są winne https://www.youtube.com/watch?v=O-swego stanu, więc dyskryminowanie Z2Udjd7hukich jest niczym innym jak interpolacjąprzymusowej eutanazji, by nie stwi- W 2015 wprowadzamy w Polsce #Se-erdzić morderstwem, i fakt ten, obok jmSpolecznosciowy i #RzadEkspertow.niedawania leków ludziom których Czas się przygotowywać do prawdziwejna nie nie stać, już za kilkadziesiąt lat pracy panowie #Maciarewicz, #Tusk,gatunek ubermenschy przytoczy jako #Kaczyński, #Miller, #Palikot oraz całyprzykład głupoty świadomościowej i paramafijny układ PSL który wraz zebarbarzyństwa partiokratycznych nęk- swoimi rodzinami od lat głosuje tylkoaczy homo-sapiens. na siebie... i na swój #KRUS.Tymczasem już od 2015 roku taką samąszansę na to by zostać posłem będzie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Paramafiny #PSL? Tak dokładnie. tem, rozdzielając funkcję zarządu od Obliczenia są proste. nadzoru, jednocześnie minimalizu- W Polsce uprawnionych do głosowania jąc potencjalne osobiste konflikty in- jest 30 milionów, ale w wyborach do Se- teresów. jmu głosuje maksymalnie 15 milionów. PSL regularnie dostaje 5% - czyli 750 tysięcy z tych głosów, co stanowi 5 osób na każdego z 128,000 członków jakich oficjalnie ma PSL.A. POLSKA DEMOKRACJA Nie trudno więc się zorientować, że Nadal bardzo polecamy operę Lohen- na PSL w prawdziwie mafijny sposób grin Wagnera, która jak mało które dz- głosują żony, babcie, dziadkowie, wuj- ieło sztuki motywuje swoich widzów do kowie, ciocie, bracia i siostry, no i dzieci czynów i bohaterstwa, tak samo nas dz- rzecz jasna wraz ze swoimi partnerami isiaj jak i kiedyś wielu innych żołnierzy. i ich rodzinami, czyli dokładnie wszy- Szersza recenzja naszego kandyda- scy ludzie którzy w bezpośredni sposób ta na prezydenta Evo Hashtaggera- mają osobisty interes by PSL przy poniżej, chociaż zaznaczamy, że jest władzy został, efektem motyla utrzymu- ona po łacinie, co nie powinno być dla jąc na NASZ KOSZT ponad sto tysięcy większości Polaków problemem. Gorzej regionalnych gimbusów, którzy są zwy- natomiast może być z samą operą, która czajnymi pasożytami społecznymi. śpiewana jest po niemiecku. Nadal Dokładnie tak właśnie działa Partio- gorąco polecamy. kracja w Polsce. Pomożesz nam zmienić Polskę? Będziesz dowodził lokalną eskadrą PD? Będziesz się w naszym imieniu kontak- tował z lokalnymi mediami? Tak tak do Ciebie piszemy. 77. 12/4/2014 C PREMIERA OPERY LOHENGRIN W 78. 12/4/2014 M OPERZE NARODOWEJ JANUSZ KORWIN-MIKKE twierdzi, I ponownie... jest premiera więc że “Europa / USA szuka pretekstu do jest i prezydent... chociaż w Polskiej wojny” nawet z Rosją o Ukrainę. Demokracji bardzo rzadko będzie się widywać premiera razem z prezyden- Tak bardzo jak abstrakcyjnie to brzmi, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

79. 16/4/2014 MStatystyka musi się zgadzać. A. POLSKA DEMOKRACJAw tym przypadku JKM ma rację. Wojna tyków), których konsekwentnie będzie-i identyfikacja wroga jest zawsze na rękę my atakować aż do maja 2015 roku,w systemie partiokratycznym. głównie PSL który wraz ze swoim KRU-Sami w Polskiej Demokracji zidenty- Sem jest wręcz organizacją paramafijną.fikowaliśmy wrogów, czyli pasożytów Każda osoba która chce wygrać wyboryspołecznych w postaci gimbusów (poli- robi dokładnie ten sam manewr... z tą różnicą, że Polska Demokracja wyborywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wygrywa z celem pozbycia się partio- czasu ich cieciowania” - i tu pozdrawi- kratycznych zmanipulowanych wy- amy wszystkich panów strażników do borów przynajmniej do Rządu i Sejmu, których mamy dużo więcej szacunku które to powinny działać odpowiednio niż do jakiegokolwiek pariokraty, w tym ekspercko oraz społecznościowo tak Janusza Korwina-Mikke, który gdyby jak ławnicy. Tym niemniej tak jak inni doszedł do władzy do z braku własnej my również jak widać straszymy Polskę ideologii byłby wstanie doprowadzić przed groźbą III Wojny Światowej, właśnie do III Wojny Światowej o której która będzie na rękę Partiokratom, bo się poniżej wypowiedział. przecież to nie będzie ich wina, że “Pu- Koniec #Partiokracji. Koniec #PO, tin zaatakował pierwszy”. #PiS, #RuchPalikota, #NowaLewica, Wg nas, Korwin-Mikke popełnia jed- #StaraLewica, #SLD, #PZPR, #PSL, nak pewien mały błąd, chociaż nie #NowaPrawica, #StaraPrawica, #Tusk, możemy być tego pewni bo nie znamy #Kaczynski, #Palikot, #Miller, #Pajace, wszystkich pociągających za sznur- #Lobbysci ki. Korwin-Mikke bowiem mierząc Nadchodzi #PolskaDemokracja, #Rzad wszystkich własną miarą, a niewątpli- Ekspertow i #SejmSpolecznosciowy. wie jest on na tyle świadomą osobą, że rozumie potrzebę wojny w celach poli- 80. 19/4/2014 # tycznych - zresztą Putin na przykłądzie Krymu pięknie udokumentował jak wielkie przywódca ma korzyści z racji identyfikacji wspólnego wroga - więc http://wiadomosci.onet.pl/swiat/swia- Pamiętajmy, że zanim się dorasta do zro- tu-grozi-wojna-janusz-korwin-mik- bienia Rewolucji, trzeba się wcześniej ke-to-sytuacja-niebezpieczna/l9bfc dużo nauczyć... od ulicznej polityki po światowe finanse. Dla prezydenta JKM przecenia strach partiokratów Hashtaggera, tak jak dla wielu innych przed podejmowaniem decyzji, i ro- łatwych do zmanipulowania młodych bienia wszystkiego co w ich mocy by gimbusów, nauka polityki zaczęła się system się załamał, ale nie “podczas gdy w wieku 19 lat brał udział w swoich pierwszych wyborach samorządowych. Później przyszły kolejne wybory w tym do Parlamentu Europejskiego, a co www.facebook.com/PolskaDemoKracja

81. 19/4/2014 MI“WIELKA CZYSTKA POLITYCZNA 2016-21” A. POLSKA DEMOKRACJAPolska Demokracja, przygotowując Rewolucję Polską 2015, codziennie spotykaróżne osoby, które deklarują chęć poparcia Rewolucji.Co ciekawe, są to głównie:(a) ludzie ideologicznie bardzo lewicowi, którzy popierają nasze dążenia by poz-być się pasożytów politycznych i by stworzyć Sejm Społecznościowy, a później jeśliów Sejm tak postanowi, pozbyć się własności intelektualnej w tym barabrzyńskichopłat za leki które kosztują grosze do produkcji, oraz z czasem narkotycznych spad-ków ratując przyszłe pokolenia przed ich efektem;(b) ludzie ideologicznie bardzo prawicowi, którzy podzielają naszą wiarę w ludzkiegoizm oraz prawa rynku, w tym zerowy podatek dochodowy (daninę) oraz pra- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wo obywateli do wręcz bezgranicznej wolności zakładając, że nie dotyczy ona osób trzecich. W pewnym sensie, w wielu swoich aspektach Polska Demokracja jest bardziej le- wicowa niż najbardziej komunistyczne partie w Polsce, i bardziej prawicowa niż na- jbardziej republikańskie partie w Polsce, pozycja która skutecznie gwarantuje nam ideologiczny sukces, na początku zdobywając tzw poparcie największych ideologów krańcowych, tak by później zdobywać poparcie ludzi środka, bo nie oszukujmy się, że wszystkie nieświadome zmanipulowane przez TV gimbusy środka jako ostatni zrozumieją logikę i wyższość Polskiej Demokracji nad obecnym systemem lobby- stycznej partiokracji, masowo dołączając do nas dopiero za przykładem prawdzi- wych ideologów lewicy i prawicy których to dzień po dniu wolno zdobywamy, kreując tym samym efekt gałki śnieżnej, która to lawinowo da Polskiej Demokracji poparcie wśród ludzi środka (PiS, SLD i na sam koniec PO) dopiero w lutym-marcu 2015. Ale do rzeczy - “WIELKA CZYSTKA POLITYCZNA”. Nasz kontakt z ideologami lewicy i ideologami prawicy jest dodatkowo o tyle istot- ny, że ciągle umożliwia nam na dopasowanie naszej jakże ciągle młodej uberman- schowej ideologii do doświadczeń budowanych przez lata historii homo-sapiens, i tak jak np nie zgadzamy się z teorią kilku naszych znajomych ludzi, że rewolucja musi być krwawa i na ulicy, uważając, że tak jak czasy maczugi odeszły wraz z jas- kiniowcami, tak i czasy Majdanów odchodzą wraz z partiokratami, to zgadzamy się jednak z wieloma osobami, że po wygranej Rewolucji Polskiej faktycznie tr- zeba będzie klasycznie przeprowadzić “Wielką Polityczną Czystkę”, tak by nigdy więcej nikomu nie przyszło już do głowy by powracać do systemu lobbystów i par- tiokracji, w którym różne partie polityczne w sposób bezpośredni, czasem wręcz mafijny, rządzą państwem masowo okradając obywateli z ich pracy i podatków. Ten post-feudalny system przejdzie do niechlubnej przeszłości wraz z 2015 rokiem. Oczywiście Polska Demokracja, idąc z duchem czasu, nie będzie ścinała głów Tus- ka, Kaczyńskiego, Millera, Palikota, Pawlaka-KRUS i innych partiokratów nękaczy tak jak miało to miejsce w 1789 roku, ale nadal dokona absolutnej czystki polity- cznej poprzez i nie boimy się tego oznajmić publicznie, użycie aparatu państwa w celu wydobycia na światło dzienne każdej afery korupcyjnej w Polsce jaka miała miejsce od 1989 roku, w której to uczestniczyli 1. wybrańcy Narodu, 2. wybrańcy wybrańców Narodu (starsi urzędasy), 3. rodziny lub znajomi jednej z grup (i), (ii), w tym znajomi z liceum, kółek piłkarskich i innych nierejestrowanych na dzisiaj potencjalnych grup konflik- tów interesu. #################################################################### www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Tak więc w 2016 roku wyjdą na jaw: A. POLSKA DEMOKRACJA1. wszystkie afery zawłaszczenia mienia politycznego typu afera FOZZ i pry-watyzacja mienia PZPR2. wszystkie afery prywatyzacyjne w tym np ta Domów Towarowych Centrum,które zostały sprzedane używając wyceny cash-flow a nie wartości samych gruntównarażając Polske na miliardowe straty, oraz innych podmiotów o których z czasempoinformujemy. Jeśli więc okaże się, z konkretnymi dowodami, że prywatyzacje tebyły przeprowadzone niezgodnie z prawem, mienie to będzie ponownie znacjon-alizowane i ponownie zprywatyzowane, wedle tej samej logiki według której pase-rowi zabiera się rzeczy, które nabył od osób które je wcześniej ukradły. PrezydentSamberger osobiście ma dowody na nieprawidłowość kilku prywatyzacji, którechoć miały miejsce jeszcze w 1991 roku - będą w roku 2016 anulowane i przeprow-adzone ponownie, z całym następstwem jakie to za sobą niesie3. wszystkie nielegalnie nadane licencje na działalność biznesową, od banków pomedia i inne biznesy których cały majątek opiera się na otrzymanych licencjachpaństwowych, które to także będą odebrane i nadane ponownie, aresztując osobyodpowiedzialne za ich nadanie, ale potencjalnie zostawiając nietknięte osoby któreżyjąc w systemie upodlenia przekupywali tych którzy ten system stworzyli, bow-iem ciężko mieć pretensje do żołnierza, że używa maczugi którą dostał od swojego“przywódcy”4. wszystkie skorumpowane dotacje państwowe, w tym ostatnio bardzo popularnedotacje unijne, których decyzja została podjęta na bazie korupcji, bowiem pod-kreślamy, że korupcja w sposób jak mało jakie zjawisko społeczne niszczy gospo-darność i efektywność kapitału i Narodu Polskiego. Korupcja jest wrogiem numerjeden każdej osoby która myśli.####################################################################Naturalnie każda sprawa będzie musiała być oparta na konkretnych dowodach jaknp przelewy bankowe - które po roku 2020 i tak wyjdą na jaw, a nie na samychpomówieniach innych osób, które Polskiej Demokracji nie wystarczą jako dowód.Tym niemniej w celu umożliwienia efektywnego wprowadzenia “Wielkiej CzystkiPolitycznej 2016”, oraz ze zrozumieniem, że to nie dający łapówki a Ci którzy je bra-li są głównymi oszustami Narodu który powierzył im funkcje zaufania publiczne-go, Polska Demokracja rozwarze możliwość wprowadzenia częściowej amnestii dlaosób które osobiście skorzystały na korupcji ale które nie były przedstawicielamiNarodu (i - iii powyżej), zakładając, że dostarczą oni konkretne dowody przeciwkoskorumpowanym politykom.Jeśli więc Aditya Mittal pokaże dowody, że jego tato Lakshmi Mittal w celu uzys-kania Polskich Hut Stali przekupił Marka Dochnala, a pośrednio prezydenta www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Kwaśniewsiego oraz byłego doradcę JPMorgan Marka Belkę (który pracował dla JPMorgan jeszcze za czasów naszego prezydenta Hashtaggera), to rodzina Milltal nie straci Polskich Hut Stali... ale prezydent Kwaśniewski, Marek Dochnal, Marek Belka i kilku innych trafią za kratki na wiele lat. Aditya Mittal będzie mógł więc dalej się cieszyć swoim mieniem, szczególnie, że po roku 2040, dzięki likwidacji wiary w duchy, mienie to i tak powróci pod własność Państwa, i niezależnie od tego czy będzie ono w Polsce czy w bankach na wyspach Bahama, bo od circa 2025 roku nie będzie już miejsca na Ziemi gdzie brudny ka- pitał będzie tolerowany z możliwością jego powrotu do zaplanowanej przez Polską Demokrację “Globalnej Unii Kapitałowej”. Tak tak, nadchodzą wielkie rewolucyjne ibłyskawiczne zmiany. Naturalnie jeśli Aditya Mittal odmówi współpracy, a prezydent Hashtagger który pracował wtedy w JPMorgan sam pokaże dowody na udział jego ojca Lakshmiego, Dochnala, Kwaśniewskiego oraz Belki - to nie tylko Ola Kwaśniewska będzie odwiedzała swojego ojca w więzieniu, ale Aditya także, bowiem po roku 2020 nie będzie w wolnym świecie miejsca gdzie będzie się on mógł schować. #################################################################### POWTARZAMY WIĘC KLAROWNIE I DUŻYMI LITERAMI: “WIELKA CZYSTKA POLITYCZNA 2016”, SPRAWI, ŻE NIGDY WIĘCEJ NIKT NIE BĘDZIE TRAKTOWAŁ WŁADZY JAKO ŹRÓDłA DO CZERPANIA Z NIEJ ŁATWYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, KTÓRE TO POLACY OPŁACAJĄ CODZIENNIE POPRZEZ SWOJĄ CIĘŻKĄ PRACĘ... nawet dziś w okresie Świąt Wielkanocnych. #PolskaDemokracja, #RewolucjaPolska, #WesolychSwiat #Wielkanoc ważniejsze pozapolityczna kariera ban- 82. 19/4/2014 R kowa umożliwiająca mu finansowanie nowych partii politycznych takich jak WIELKANOCNE PROMOCJE! PO, które to po roku 2015 przejdą wraz WSZYSCY DZIŚ JUŻ PRAWIE z całym systemem partiokratycznym ŚWIĘTUJĄ, A MY ROZDZIELAMY do lamusa, rozpoczynając nowy rozd- PRZYSZŁE POSADKI! ział w dziejach ludzkości...i to wszystko wolno, bez nerwów i bez stresu.... i w Tak by nikt nie miał złudzeń dlacze- Polsce. go robienie Rewolucji się opłaca, prz- esyłam listę posad za których obst- komentarze na Facebook awienie odpowiedzialny jest dzisiaj prezydent. Są to głównie: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

• Premier prezydenccy FUNKCJE BELWEDERSKIE (bez• Ministrowie zmian - 11 etatów):(11 etatów w tym 9 ministrów) • Minister doradca 1: zajęte - były• Ambasadorzy (97 etatów)• Wojewodowie - nastąpi zmiana z premier RP, Solidarnośćnominacji Premiera (16 etatów) • Minister doradca 2: zajęte - JAN• Inne ważne funkcje (3 etaty): MARIA ROKITA (do uzg.)Podkreślam, że nastąpi mała roszada, • Minister doradca 3: zajęte - byłyz racji, że wszystkie posady wykonaw-cze będą przekazane w ręce premiera członek PiS(NBP, KNF), a wszystkie posady nadzo- • Minister doradca 4: zajęte - byłyru będą przekazane w ręce prezydenta(Wojewodowie). członek SLD • Minister doradca 5: zajęte - byłyW kwestiach kluczowych etatów wy-magane będzie zezwolenie ławników, marszałek Sejmu, PSLczyli Sejmu Społecznościowego. • Minister doradca 6: zajęte - organi-################################ zacja zieloni A. POLSKA DEMOKRACJA • Minister doradca 7: zajęte - organi-FUNKCJE GŁÓWNE (4+ etaty w tympremier RP): zacja niepełnosprawnych• PREMIER (za zgodą SS): Prof. dr • Minister doradca 8: zajęte - Soli- hab. Janusz Filipiak (wstępnie zain- darność teresowany) • Minister doradca 9:• RZĄD (za zgodą SS): wg uznania • Sekretarz prezydenta: zajęte premiera • Rzecznik prasowy prezydenta: za-• PREZESI SPÓŁEK PAŃST- WOWYCH: wg uznania premiera jęte• RPO (za zgodą SS): wstępnie za- ################################ rezerwowane FUNKCJE REGIONALNE (rola weta• RPD (za zgodą SS): wstępnie za- przekazana prezydentowi - 16 etatów): rezerwowane • Wojewoda Dolnośląski: rycerz GR• TK (za zgodą SS):• Prezes NBP (za zgodą SS): nomi- “Dolnyśląsk” nacja przekazana do PREMIERA • Wojewoda Kujawsko-Pomorski:• Prezes KNF (za zgodą SS): nomi- nacja przekazana do PREMIERA rycerz GR “Kujawy”• KRiT (za zgodą SS): nominacja • Wojewoda Lubelski: rycerz GR przekazana do PREMIERA• ABW, wywiady itp: nominacje “Lubelszczyzna” przekazane do PREMIERA • Wojewoda Lubuski: rycerz GR• ################################ “Lubuskie” • Wojewoda Łódźki: rycerz GR “Łódźkie” • Wojewoda Małopolski: rycerz GR “Małopolska” • Wojewoda Mazowiecki: rycerz GR “Mazowsze” • Wojewoda Opolski: rycerz GR “Opolszczyzna” • Wojewoda Podkarpacki: rycerz GR “Podkarpacie” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA • Wojewoda Podlaski: rycerz GR • Ambasador RP w Bułgarii: “Poslasie” • Ambasador RP w Chile: • Ambasador RP w Chinach: • Wojewoda Pomorski: rycerz GR • Ambasador RP w Chinach: “Pomorze” • Ambasador RP w Chorwacji: • Ambasador RP na Cyprze (pro- • Wojewoda Śląski: rycerz GR “Śląsk” mocja z Charge d’Affaires): • Ambasador RP w Czarnogórze: • Wojewoda Świętokrzyski: rycerz • Ambasador RP w Czechach: GR “Świętokrzyskie” • Ambasador RP w Danii: • Ambasador RP w Egipcie: • Wojewoda Warmińsko-Mazurski: • Ambasador RP w Estonii: rycerz GR “Warmia-Mazury” • Ambasador RP w Etiopii: • Ambasador RP w Finlandii: • Wojewoda Wielkopolski: rycerz • Ambasador RP w Francji: GR “Wielkopolska” • Ambasador RP w Grecji: • Ambasador RP w Gruzji: wstępnie • Wojewoda Zachodniopomorski: rycerz GR “Zachodniopomorskie” zarezerwowane • Ambasador RP w Hiszpanii: • GR = Grupa Rewolucyjna • Ambasador RP w Holandii: ################################ • Ambasador RP w Indiach: FUNKCJE DYPLOMATYCZNE (bez • Ambasador RP w Indonezji: zmian, nominowany przez prezydenta • Ambasador RP w Iraku: - 97 etatów): • Ambasador RP w Irlandii: Te funkcję w okresie do 2020 otrzymają • Ambasador RP w Islandii: rewolucjoniści międzynarodówki RP, a • Ambasador RP w Izraelu: później tylko doświadczeni dyplomaci. • Ambasador RP w Japonii: W tej kategorii, w razie potrzeby wyko- • Ambasador RP w Jordanii: rzystam mój prezydencki przywilej na- • Ambasador RP w Kanadzie: dawania obywatelstwa RP. • Ambasador RP w Katarze: • Ambasador RP w Afganistanie: • Ambasador RP w Kazachstanie: • Ambasador RP w Albanii: • Ambasador RP w Algierii: wstępnie zarezerwowane • Ambasador RP w Angoli: • Ambasador RP w Kenii: • Ambasador RP w Arabii Saudy- • Ambasador RP w Kolumbii: • Ambasador RP w Korei Południo- jskiej: • Ambasador RP w Argentynie: wej: wstępnie YUNA KIM • Ambasador RP w Armenii: • Ambasador RP w Korei Północnej: • Ambasador RP w Australii: • Ambasador RP w Australii: wstępnie YUNA KIM • Ambasador RP w Austrii: • Ambasador RP na Kubie: • Ambasador RP w Azerbejdżanie: • Ambasador RP w Kuwejcie: • Ambasador RP w Belgii: • Ambasador RP w Libanie: • Ambasador RP w Białorusi: • Ambasador RP w Libii: • Ambasador RP w Bośni i Herce- • Ambasador RP na Litwie: • Ambasador RP w Luksemburgu: gowinie: • Ambasador RP na Łotwie: • Ambasador RP w Brazylii: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

83. 24/4/2014 PHashtag oznacza... UWAGA, BĘDZIE COŚ WAŻNEGO!http://pl.wikipedia.org/wiki/Hasztag A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA • Ambasador RP w Macedonii: • Przedstawiciel RP przy NATO: • Ambasador RP w Malezji: • Przedstawiciel RP przy UE: • Ambasador RP w Maroko: • Przedstawiciel RP przy UNESCO: • Ambasador RP w Meksyku: • Przedstawiciel RP przy OECD: • Ambasador RP w Mołdawii: • Przedstawiciel RP przy RE: • Ambasador RP w Niemczech: • Przedstawiciel RP przy ONZ: • Ambasador RP w Nigerii: • Ambasador RP w Norwegii: wstępnie zarezerwowane • Ambasador RP w Nowej Zelandii: • RP = Rewolucja Polska • Ambasador RP w Pakistanie: ############################### • Ambasador RP w Peru: Dodatkowo zamiast ciągle zmieniają- • Ambasador RP w Portugalii: cych się 460 biur poselskich, powstanie • Ambasador RP w RPA: 380 stałych Przychodni Poselskich, do • Ambasador RP w Rosji: wstępnie których każdy obywatel będzie mógł wejść by porozmawiać z posłem ze swo- MICHAŁ CHODORKOWSKI jego regionu. • Ambasador RP w Rumunii: Przychodnie te będą stałe a ich skład • Ambasador RP w Serbii: nie będzie się zmieniał wraz ze zmianą • Ambasador RP w Singapurze: posłów gwarantując kontynuację za- • Ambasador RP na Słowacji: dań, takich jak: sugerowanie zmian, • Ambasador RP w USA: wstępnie skarbi na system państwa (koniec z set- kami biur konsumentów / sanepidami Shawn Corey Carter aka JAY-Z itd które tygodniami reagują na jakie- • Ambasador RP na Szwajcarii: kolwiek skargi - jeśli reagują). • Ambasador RP na Szwecji: CO WAŻNE - w biurach tych, drogą • Ambasador RP w Tajlandii: konkursu będą zatrudnieni specjaliści a • Ambasador RP w Tajwanie: nie jak poprzednio rodziny i kochanki • Ambasador RP w Tunezji: posłów, a doświadczenie tych specjal- • Ambasador RP w Turcji: istów powinno spełniać następujące • Ambasador RP na Ukrainie: warunki: • Ambasador RP w Uzbekistanie: 1. kontakt z lokalnymi mediami (ra- • Ambasador RP w Watykanie: tu dio, prasa, tv, blogerzy, gazetki będzie grubo osiedlowe, gazetki szkolne, gazetki • Ambasador RP w Wenezueli: robotnicze) • Ambasador RP na Węgrzech: 2. kontakt z przedstawicielami • Ambasador RP w Wielkiej Bry- bieznesu 3. kontakt z niszowymi grupami tanii: wstępnie zarezerwowane społecznymi • Ambasador RP w Wietnamie: 4. dobre zrozumienie ciągle zmienia- • Ambasador RP we Włoszech: jącego się świata wstępnie SYLWIUSZ BER- LUSKOŃSKI • Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: wstępnie za- rezerwowany • Przedstawiciel RP przy OBWE: • Przedstawiciel RP przy Autonomii Palestyńskiej: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Podsumowując, doświadczenie zdobyte PYTANIE: Jaką formę będzie miała Re-w pracy w naszych Eskadrach Rewo- wolucja?lucyjnych RP będzie dobrą szkołą dowygrania konkursu, chociaż nie będzie ODPOWIEDŹ: świadomościową,tego gwarantem z racji. pokojową, demokratyczną################################Tak więc, jeśli ktoś do tej pory uważał, że http://wpolityce.pl/polityka/185102- A. POLSKA DEMOKRACJAtemat zmiany systemu oraz samych wy- kiedy-w-polsce-wybuchnie-rewoluc-borów prezydenckich traktujemy nai- ja-kiedy-ludzie-nie-majac-juz-nic-do-wnie... to najwyższy czas się obudzić, a stracenia-w-koncu-sie-zbuntuja-i-pow-najlepiej przystąpić do rewolucji w celu iedza-koniec-wszystkim-tym-okraglos-zagwarantowania sobie wysokiej rewo- tolowym-elitomlucyjnej pozycji, czy to w Eskadrach lo-kalnych czy też “międzynarodówce”. ################################Podkreślamy bowiem, że oprócz wol-ności dla wszystkich Polaków i innych PYTANIE: Co się stanie z politykami inarodów, i to na wieki wieków, Rewo- całym dzisiejszym układem?lucja Polska przyniesie też konkretnekorzyści osobom które w niej będą ucze- ODPOWIEDŹ: Przejdzie na emeryturę.stniczyły, chociaż ja sam jako prezydentjuż zobligowałem się do niepobierania ################################mojej pensji, tak by nikt mi nie zarzucił,że prezydentem zostaję z pobudek ma- PYTANIE: Kto będzie rządził Polską poterialnych a nie filozoficznych. 2015?Wesołych Świąt.prezydent Evo Hashtagger84. 21/4/2014 R ODPOWIEDŹ: Rząd Ekspertów, wybi- erany przez losowo wybranych przed-REWOLUCJA POLSKA 2015 stawicieli Narodu, z możliwością ha- mulca w postaci senatorów (100) oraz################################ prezydenta (1), którzy nie będą jednak mieli, jak dzisiaj, żadnej władzy wyko-PYTANIE: Kiedy w Polsce wybuchnie nawczej.Rewolucja? komentarze na FacebookODPOWIEDŹ: w maju 2015.################################www.facebook.com/PolskaDemoKracja

85. 23/4/2014 E Dlatego cieszymy się, że Partia Zielon- ych podziela nasze zdanie, że jedyną OCHRONA ŚRODOWISKA realną szansą dla polskiego Środowiska jest dzisiaj pozbycie się partiokracji i z Partia Zieloni 2004 / Green Party of zmiana układu na Polską Demokrację, Poland w której losowo wybierani posłowie, bez szansy na reelekcję, będą rozumieli, Ochrona środowiska to absolutnie że temat środowiska jest absolutnie pri- temat nadrzędnej wagi, który dotyczy orytetowy. każdej istoty na Ziemi. Dlatego Polska Co więcej, Polska Demokracja, będąc Demokracja popiera globalnie #Green- koncepcją globalną, jako jedna z niew- peace, a w Polsce #PartiaZielonych, ielu Ideologii gwarantuje, że od 2020 zarówno w tematach politycznych jak roku nareszcie ludzie zaczną oszczędzać i tych bardziej wywrotowych. Sami ro- Ziemię... z bardzo długim opóźnieniem, zumiemy, że kwestie ideologiczne nie ale być może jeszcze nie za późno. mają granic, a długoterminowo nie ma Od roku 2015 nadchodzą wielkie zmia- ważniejszej ideologii niż ochrona śro- ny i dziękujemy Partii Zielonych za ofe- dowiska naszej Planety. rowaną przez nich pomoc w zbieraniu podpisów by te zmiany urzeczywistnić.A. POLSKA DEMOKRACJA Tym niemniej obecny układ polityc- Razem jesteśmy nie tylko silniejsi, ale i zny, czyli fatalna partiokracja, nigdy NAJSILNIEJSI. nie będzie promowała środowiska, po- #PolskaDemokracja #RewolucjaPolska nieważ w walce o reelekcję w pierwszej #Maj2015 #PartiaZieloni kolejności poświęcane są zawsze ideały a tematy długoterminowe nie istnieją. 86. 24/4/2014 M Prawda jest taka, że od czterystu lat partiokracji ani razu nikt kto walczy o PRZYSZŁOŚĆ ONZ TO PRZYSZŁOŚĆ reelekcję nie podjął się zadania ochrony TPOLSKIEJ DEMOKRACJI środowiska, ponieważ jest to inwestycja która należy robić z myślą o przyszłych pokoleniach a nie z myślą o posadkach i nadchodzących wyborach. http://wiadomosci.onet.pl/nauka/czy- http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- ziemi-grozi-katastrofa-wczesniej-niz- cie/poczatek-rewolucji-w-funkcjonowa- nam-sie-wydaje/j8nc5 niu-onz-przechodzimy-bardzo-glebo ki-kryzys/sn8qq www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ONZ: To początek rewolucji, choć nie informacji... ale czy od dzisiaj kretynizmjesteśmy w stanie od razu sprawić cudu. stanie się powszechną normą?Powinniśmy mieć jednak świadomość, Polska Demokracja sugeruje też, byże bez ONZ groziłaby nam prawdziwa NSA był konsekwentny, i domagał się,katastrofa; nie możemy przecież wez- by prezydent zmienił nazwę doku-wać na pomoc Supermana. mentów których źródło jest nieznane, zODPOWIEDŹ POLSKIEJ “ekspertyz” na “opinię”.DEMOKRACJI: Możecie. SuperRewo-lucja Polska doleci do Was już w 2015,a zadomowi się na stałe w 2020.87. 25/4/2014 MCZY TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ? http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nsa-PREZYDENT NIE MUSI UJAWNIAĆ prezydent-nie-musi-ujawniac-nazwisk-NAZWISK AUTORÓW EKSPERTYZ autorow-ekspertyz/zws1cNaturalnie, rozumiemy, że są sytuacje A. POLSKA DEMOKRACJAszczególne, gdzie należy chronić źródło88. 2/5/2014 #OPERACJA “OD MAJA DO MAJA x 5”Jedyny postulat: USUWAMY POLITYKÓW.Kiedy? Od Maja 2015 (Polska) do Maja 2020 (Anglia). www.facebook.com/PolskaDemoKracja

89. 28/4/2014 M Prawa Zwierząt z pewnością. W końcu człowiek to nie jest schemat fizyczny, LOGIKA SPRAWY BREIVIKA tylko stań świadomości.A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ 2. Jednak jeśli nagle Breivik świadomie, kluczowy-dokument-ws-breivika-sk- na wskutek na przykład uświadomie- radziony-po-latach-prawda-wyszla-na- nia przez Polską Demokrację zrozu- jaw/ygfqy mie jak głupio myślał i przyzna się, że był w błędzie, ale, że działał nieświ- JEŚLI UZNAMY, ŻE RELIGIA JEST adomie, i będzie to klarowne, że Brei- STANEM NORMALNYM, TO FAK- vik nie kłamie w celach na przykład TYCZNIE WG PRAWA LOGIKI, wcześniejszego wyjścia by ponownie BREIVIK TEŻ JEST NORMALNY popełnić jakąś zbrodnię - a taką pewn- - a jego czyny absolutnie racjon alne, ość można w jakimś stopniu otrzymać nawet jeśli nielegalne. za poręczeniem np życia jego mamy, za jej zgodą oczywiście, czyli, że jeśli Powiemy więcej, dobry prawnik, jego własna matka, albo dzieci gdyby powinien być w stanie wybronić Breivi- je miał, czy też nawet setki innych osób ka nawet w kilka dni, przynajmniej jeśli świadomie stwierdzi, że w przypadku chodzi o zarzuty morderstwa, bo obro- kolejnej zbrodni Breivika one też idą na przed samym posiadaniem broni do więzienia, to niestety tak bardzo jak oraz niszczeniem mienia będzie już tro- abstrakcyjnie to zabrzmi, całą winę za chę trudniejsza - chociaż to też można zbrodnię Breivika, będzie musiało po- podrzucić pod tymczasową niepoczy- nieść społeczeństwo za edukowanie talność spowodowaną podświadomym Breivika kodem nienawiści, religijnego strachem przed religijnymi fanatykami. fanatyzmu - zarówno chrześcijańskiego jak i muzułmańskiego, politycznego ha- Logika obrony Breivika byłaby taka: rassmentu - w tym oczywiście głupoty 1. Breivik uważając, że wolno zabijać wszystkich partiokratycznie wybier- ludzi z motywów religijnych, i katego- anych liderów którzy od lat działają rycznie sprzeciwiając się, że jest chory, nieświadomie antyspołecznie, bo ich jednocześnie dowodzi, że nie jest nawet świadomość jest tak zryta chęcią reelek- Homo-Sapiens-Harasserem, tylko Ho- cji i dalszego pobierania pensji, plus w mo-Sapiens-Mordercą, za co należy mu wielu przypadkach chorą ideą pro- się dożywotnie więzienie, pozbywające mowania kultu własnej pustej jednos- go nawet praw Homo-Sapiens-Haras- tki, że w efekcie mało tej świadomości sera, chociaż dalej utrzymując prawa pozostaje już dla dobra ludzi ogólnie. Homo-Sapiens, a już Homo, czy też 3. W takim przypadku, Breivika tr- zeba będzie wypuścić, i jeszcze na- jlepiej pogratulować mu, że pomógł w masowym uświadamianiu ludzi z Homo-Sapiens-Harasserów na Ho- mo-Sapiens-Ubermenschy, bo przecież fakt, że Breivik spadł tak nisko, że sam www.facebook.com/PolskaDemoKracja

90. 4/5/2014 HPUWAGA! NABÓR DO “#AK v.2015”Walka o wolność ciągle trwa! Codziennie różne grupy manipulujących dla własne-go interesu partyjniaków chcą nam wmówić, że żyjemy w wolnym bogatym kraju.Walka zmieniła jednak swój charakter.• Wtedy były naboje i bomby. Dziś są memy i posty.• Wtedy były czołgi i samoloty. Dziś są komputery i smartfony.• Kiedyś była Warszawa, Kraków i Gdańsk. Dziś jest Facebook, Instagram i Goo- gle+.• Wtedy AK to Armia Krajowa. Dziś AK to Armia Kreatywna.PILNIE SZUKAMY ŻOŁNIERZY KTÓRZY MAJĄ TALENT I KNOW-HOW DOPROWADZENIA NOWOCZESNEJ WOJNY Z PARTIOKRATYCJĄ!#RewolucjaPolska zakłada #AK v.2015. Aplikacje na priv. A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

stał się Homo-Sapiens-Mordercą jest potwierdzić i być może być żyrantami, właśnie po części skrajnego efektu że ten “głupi nieświadomy szczeniak” motyla, efektem nękania, które dzień zanękany przez swoje populistyczne w dzień funduje ludzkości gatunek Ho- liberalne władze kodem głupoty i religi- mo-Sapiens-Harasserów, w tym przede jnego strachu, dostał świadomościową wszystkim dzisiejsi partiokraci którzy promocję z mordercy na ubermenscha, są odpowiedzialni za utrzymywanie a co za tym idzie, zrozumienia, że Re- tego stanu powszechnej nieświadomoś- wolucja w wersji 2015 to nie są ładun- ci. ki wybuchowe i zabójstwa, czy nawet CZY RELIGIA JEST WIĘC STANEM walka z religiami, a zwycięstwo świado- NORMALNYM, BO JEŚLI TAK, TO mości i logiki nad jej brakiem. BREIVIK MA PEŁNE PRAWO, SZC- ZEGÓLNIE PODŚWIADOMIE OBA- WIAĆ SIĘ JEJ FANATYZMU. 91. 28/4/2014 IMA. POLSKA DEMOKRACJA KANDYDAT NA AMBASADORA PD W NORWEGII: ANDERS BREIVIK Ciężko to sobie nawet wyobrazić praw- da? Jednak, jeśli Anders przejdzie roz- Jednocześnie, trzeba będzie też prze- mowę kwalifikacyjną, rozumiejąc swój prosić rodziny 77 ofiar Breivika, które błąd, oraz brak logiki w tym co zrobił, niestety będą musiały zrozumieć, że jednocześnie boleśnie zmieniając się Breivik HSM v2011, czyli produkt nor- z Homo-Sapiens-Mordercy (HSM) na weskiego społeczeństwa HSH, to nie jest Homo-Sapiens-Ubermenscha (HSU), ta sama osoba co Breivik HSU v2015, to będzie on potencjalnym kandydatem produkt pokojowej świadomościowej na ambasadora Polskiej Demokracji Rewolucji Polskiej, co zapewne będzie w Norwegii, a z tym zarówno Obywa- oznaczało dla nich wielki ból, poprzez telstwa Polskiego jak i paszportu dy- który dokonają oni niewątpliwie włas- plomatycznego, który będzie oznaczał, nej świadomościowej aktualizacji z że Breivik albo zostanie wypuszczony HSH na HSU... a pamiętajmy, że... na wolność, albo stanie się więźniem “Świadomość nie przychodzi bez bólu” politycznym norweskich Homo-Sapi- - Carl Gustaw Jun ens-Haraserwów (HSH). Naturalnie decyzja ta nie będzie łat- wa, i będzie wymagała wielu aseku- racji zarówno ze strony Breivika jak i ludzi mu bliskich, którzy będą musieli www.facebook.com/PolskaDemoKracja

92. 13/5/2014 PHASHTAG JAKO TAPETA93. 14/5/2014 P A. POLSKA DEMOKRACJAHASHTAG JAKO TAPETA IIwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

94. 30/4/2014 M USA... czy ministra w Polskim Rządzie, który coraz bardziej zaczyna sprawiać MERKEL PRZEPRASZA WŁADIMI- wrażenie, że ma bardzo poważne prob- RA PUTINA lemy z....xxxą. Kto pamięta jak jeszcze miesiąc temu CAŁA PARTIOKRACJA MUSI ODE- Merkel bredziła, że “Putin stracił kon- JŚĆ... a najpiękniejsze jest to, że nawet takt z rzeczywistością?” Ci “dobrzy partiokraci” (oksymoron?), również zrozumieją, że dla dobra ludz- kości też będą musieli odjeść, oddając rządy w ręce ekspertów, a nadzór nad nimi w ręce normalnych losowo wy- branych Polaków. 95. 30/4/2014 HA. POLSKA DEMOKRACJA Na szczęście, i duży szacunek za to dla samej Angie, Pani Kanclerz miała na tyle siły by usiąść, pomyśleć, w ten 96. 1/5/2014 I szczególny dzień (30.04), i mamy na- dzieję. że z wielkim Jung’owskim bólem TO TYLE JEŚLI CHODZI O NASZĄ uświadomić sobie, że Władimir Putin CYWILIZACJĘ. to jednak całkiem sprytny i świado- my KGBowski facet, który Krym odbił Wolność słowa? hahahahaha! bo tak zrobić musiał, a co więcej dzi- siaj faktycznie tak jak mówi, ma mało wspólnego z zawirowaniami w Repub- lice Donieckiej, bo 80% jej populacji to Rosjanie, w tym milicja, wojsko, sędzio- wie, sprzątaczki, nauczyciele, lekarze i prawnicy, którzy z Ukrainą mają jeszcze mniej wspólnego co Ukraina z Polską... więc gadanie o atakach terro- rystycznych jest zachowaniem godnym gimbusa a w najlepszym układzie tan- detnego manipulatora, a nie prezydenta www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Prawo do pochówku? hahahaahah! POLSKA ZNOWU LIDEREMCi co widzieli nasz post wiedzą o co PRZEMIANchodzi, i wiedzą, że dziś bardziej niżkiedykolwiek potrzebna jest W 2015 odbierzemy Polskę partyjnia- kom i oddamy Ją Polakom.97. 1/5/2014 M #KoniecPartiokracji #PolskaDemokracja #RewolucjaPolskaRekrutacja #PolskaDemokracja do po- 99. 5/5/2014wiatowych ER wciąż trwa.ER = Eskadra Rewolucyjna M WSZYSTKICH POLITYKÓW WYR- ZUCAMY NA ŚMIETNIK HISTORII http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- A. POLSKA DEMOKRACJA cie/piskorski-odslania-kulisy-pol-98. 3/5/2014 skiej-polityki-tak-partie-gromadzi- ly-majatki/g1p0e P H Pawła Piskorskiego (nie)stety poznaliśmy osobiście już w 1999r, podczas wyborów samorządowych. Obiektywnie zrobił wtedy na nas dobre wrażenie, ale bądźmy szczerzy... gimbu- som łatwo się imponuje (prawda panie JKM?). Naturalnie w tym przypadku Paweł Pis- korski mówi prawdę. Partie Polityczne to organizacje z natury o charakterze mafijnym. Dlatego Polska Demokracja wysyła WSZYSTKICH POLITYKÓW NA ŚMIETNIK HISTORII! Bardzo nai- wni są Ci którzy wierzą, że polityk to www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nie człowiek. Polityk to człowiek, a do tego mega ober cwaniak, który w miarę możliwości nakradnie tyle ile się da - jak każdy. #KoniecPartiokracji #RewolucjaPolska #PolskaDemokracja 100. 6/5/2014 PM Dziękujemy Wam za nadsyłanie zdjęć Naturalnie rozumiemy, że autorzy zdjęć i autorzy # to nie ci sami Żołnierze. #KoniecPartiokracjiA. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

101. 11/5/2014 C cznie z desperacji i z głupoty jesteście skłonni doprowadzić wszystkich doHASHTAG W MUZYCE (krzyżyk)... jakiejś kolejnej światowej wojny....podwyższa wysokość dźwięku o pół WYRZUCAMY POLITYKÓW i LO-tonu. Podobnie jak poziom świado- SUJEMY ŁAWNIKÓW.mości.Czy to oznacza, że po rewolucji wszyscy 103. 14/5/2014 Rbędziemy mieli lepszy słuch?Dokładnie tak. Zapraszamy do przeczytania...http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyżyk http://www.forbes.pl/rewolucja A. POLSKA DEMOKRACJA -w-wyborach-parlamentarnych, artykuly,176634,1,1.html 104. 15/5/2014 M$102. 14/5/2014 REWOLUCJA BĘDZIE NA KAŻDYM FRONCIE - I BĘDĄ OFIARY... M W poniższym artykule, Igor Chałupiec, były pierwszy PKN Orlen, odpowiada na zarzuty, że Orlen (Polska) stracił na akwizycji Możejek ok. 7 mld zł, broniąc się, że “kto wtedy wiedział”, że ABCDEF i jakieś inne G.http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ Nasz kandydat na prezydenta, Evoal-gore-amerykanski-system-polityc- Hashtagger (aka Krzyś Samberger),zny-to-katastrofa/w3734 finansista Vision Finance, i były bank- ier JPMorgan, Merrill Lynch i innychRelax Al... Polska Demokracja przyjdzie banków inwestycyjnych, wiele razyUSA z odsieczą ideologiczną, bo fakty- spotkał osobiście pana Chałupca i jego ekipę amatorów, i prawda jest taka: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

105. 14/5/2014 P Z każdym dniem strategia Rewolucji Polskiej nabiera barw... ... i tu przypominamy wszystkim bardziej zainteresowanym #RP / #PD, że kluczem do skutecznej rewolucji jest: krok 1: masowe zdobycie podświadomości ludzi krok 2: gwałtowne uwolnienie tej podświadomości W pewnym sensie... Rewolucja jest jak Miłość.A. POLSKA DEMOKRACJA “Panie Chałupiec... jak się jest niew- jak się podliczy koszty załamania yedukowanym partiokratycznym krety- złotówki i nieświadome szpiegowanie nem, to się podejmuje niewyedukowane idiotów jak Marcinkiewicz, który fak- partiokratyczne i kretyńskie decyzje, za tycznie uwierzył, że Goldman Sachs które później płaci cały Naród”. zatrudnił go z racji na jego znajomość Ale proszę się nie martwić... nie jest Pan fizyki na poziomie liceum i angielskiego odosobniony w tym panteonie nieświ- na poziomie podstawówki. adomej amatorszczyzny, którą dymał Szczególnie mocno będziemy mówili o: jak chciał każdy bank inwestycyjny i • PKN Orlen i ich akwizycjach w która kosztowała Polaków miliardy złotych, a może nawet i setki miliardów Kanadzie • Lotos i ich akwizycjach w Norwegii www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook