Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

WSTĘP WSTĘP OD EVO Świadomościowcy! W dziejach każdego Narodu przychodzi moment jego chwały, moment w którym niemożliwe staje sie możliwe, moment w którym ostatni stają się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dla Polski ten moment nadszedł właśnie dziś, bowiem dziś Świat z zachwytu wstrzyma oddech patrząc jak to Polska, kraj który pobłażliwie nazywany jest “bożym ig- rzyskiem”, nagle niczym zaczarowany magicznym zaklęciem staje się epicentrum światowych przemian, świadomościowo aktualizu- jąc całą ludźkość z gatunku homosapiensów na gatunek nadhomosapiensów, jed- noczesnie wyzwalając wszystkich z wzajemnej już nieuzasadnionej niczym nienaw- iści i już pustego hejtu. Dziś bowiem w rewolucyjny sposób przywracamy Światu ewolucję, zamieniając otaczające Nas piekło w raj. Świat jest przecież piękny. Etap pierwszy tego wielkiego łańcucha przemian to wprowadzenie elementu losowości w wyłanianiu naszych wojowników, kroku który to wręcz wymusi na ludziach wzajemny szacunek i jedność sumienia, a wraz z czasem i ich biologiczną ewolucję tworząc supermenów, batmanów, tytanów i innych fizycznych bogów. Zresztą wszystkie kolejne etapy przemian przyjdą potem już same, od doskonałego szczęśliwego społeczeństwa po bezkastową anarchię algorytmu, i ta książka klarownie właśnie te przemiany opisuje, często wręcz w bezprecedensowo zero-je- dynkowy sposób godny nadludzi do których to przede wszystkim kierowana jest ta książka. “Rewolucja Polska” jest bowiem dziełem ponadczasowym, a można wręcz śmiało rzeć, że jest to największe dzieło dziejów. Zapraszam Was do Polskiej Demokracji, Świat w którym wszystko działa dokładnie tak jak działać powinno, Świat realnej utopii, którą to wspólnymi siłami wprow- adzimy już w ciągu następnych dziesięciu lat, uwalniając od systemu niewolnictwa głupoty nie tylko siedem miliardów Polaków ale i przede wszyskim Nas samych. Świadomościowcy, ideologicznie, dziś to my rozpoczynamy III Wojnę Światową. WSTĘP OD CIEBIE Rewolucja Polska poszukuje sponsorów druku, ludzi walki którzy to wesprą nas drukując tę książkę dla swoich rodzin, przyjaciół, pracown- ików, szefów czy nawet i jeszcze obecnych wrogów. Rewolucja jest bow- iem wydarzeniem ponad podziałami, co klaronwie opisuje wpis A322.

SPIS TREŚCI 1 - 470 (6/2/2014 – 5/3/2015) 1 - 24 (19/10/2011 – 19/11/2014)A. POLSKA DEMOKRACJA 1 - 5## (7/9/2011 – 24/1/2015)B. PISMO ŚWIADOME C. MOJA ŚCIANA SYMBOLE TEMATÓW H HISTORIA / HERSTORY I IDEE / IDEAS 1 NAUKA / SCIENCE iii SPOŁECZEŃSTWO E ŚRODOWISKO / SOCIETY / ENVIRONMENT $ BIZNES / BUSINESS S SPORT / SPORT X A/ NANTYTKICLLEERRYGKYALIZM WSTĘP R REFORMY / REFORMS M MAŁPY ŚWIATOWE P PROMO / PROMOCJA C KULTURA / COULTURE / GLOBAL MONKEYS M /MLAOŁCPAYLLMOOKNAKLENYES # EVO / EVOWSKAZÓWKI1. Na końcu książki dostępny jest pełny alfabetyczny indeks wg tematów i postaci.W wersjach elektronicznych do indeksu można wejść naciskając na flagę w górnymprawym rogu. Tymniemniej czytanie chronologiczne ma tę zaletę, że pozwala ob-serwować, niczym w pamiętniku, na proces składania idei i doświadczeń, którychto kulminuacją są końcowe myśli rewolucyjne.2. W razie bardzo okrojonego czasu sugerujemy następującą drogę czytania:A70, A414, B23, B24, A24, A187, A54, A61, A425, oraz niezależnie już od ów drogiwpisy B5, B8, B13, B14 oraz B22. Kieruj się ikonką . Możesz zacząć już teraz.3. W wersji elektronicznej można też obrać jedną z dróg tematycznych, naciska-jąc kolejno daną ikonkę która to jest mostem z następnym wpisem na dany temat,niezależnie od tego w której jest on księdze. Początek wyprawy już powyżej.

1. 6/2/2014 tradycji, tej by każdy Olimpijczyk miał prawo zmiany swojego imienia lub 3...2...1... ZACZYNAMY! nadania swojej ukochanej (ukochan- emu) imienia; OLIMP lub OLIMPIA. 2. 7/2/2014 SH Taki mały gest podziękowania zmoty- wuje naszych sportowców bardziej Za kilka godzin rozpoczyna się Olimpi- niż milionowe kontrakty sponsors ada! kie, bo która z Pań nie chciałaby nazy- wać się Olimpia.A. POLSKA DEMOKRACJA http://www.youtube.com/watch?v= Dla niewtajemniczonych, Fil- yfi9nsnK3sA ip II Macedończyk, którego koń (niestety nie on sam) w roku 356r. Patrząc na światową obsesję toaletami w p.n.e. wygrał Olimpiadę, sprezentow- Soczi, zapominamy, że Olimpiada, która ał swojej żonie imię Olimpia... i kto została rozwinięta przez starożytnych wie, może właśnie dzięki temu w tym Greków (tak jak i Polska Demokracja), samym roku urodził im się ich syn, to wydarzenie dużo większe niż maso- Aleksander Wielki. wa manipulacja czy wzajemne nękanie Tak, Olimpiada to miejsce gdzie rodzą się swoimi opiniami czy stylami mody. się Herosi. Powodzenia Polacy! Olimpiada to kwintesencja ludzkiej 3. 9/2/2014 MR ewolucji. To miejsce gdzie atleci biją re- kordy, często nawet te własne. Olimpi- Najłatwiej się robi karierę na czyichś ada to miejsce gdzie rodzą się Herosi... plecach, więc my teraz zrobimy to na tak więc powodzenia Rodacy! plecach Euroolsa Pawła Kowala. Kto wie, może w tym roku doczekamy http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ się polskiego zimowego Olimpijczyka, kowal-nazwjmy-ulice-w- a tymczasem dla przypomnienia, nasz warszawie-imieniem-kuklinskiego/jxxj2 ciągle obecny podwójny Olimpijczyk Tomasz Majewski, którego miałem Temat Kuklińskiego stał się ostatnio przyjemność spotkać na imprezie Orle- bardzo modny, w końcu jest film made nu “Polacy z Vervą”, w pełni delektując in Hollywood. Widać też całkiem się jego olimpijską aurą. A tak przy okazji mały postulat. Gdy tylko w 2015 prawdziwa Demokrac- ja wróci do Polski, poproszę nowy demokratyczny parlament, by roz- ważył powrót do jeszcze jednej starej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

spore poparcie dla byłego pułkownika, Co więcej z czasem trzeba będzie A. POLSKA DEMOKRACJAzdecydowanie większe niż gdy moda pozmieniać też nazwy kilku innychna Kuklińskiego zawitała nad Wisłą ulic... np:ostatni raz. Jakie czasy, taka moda. • Marksa na TrewirskąCelem Polskiej Demokracji jest by iść • Szucha na Architektówpoziom wyżej niż uliczne debaty, czy • Marszałkowska - zostajepopulistyczne wypowidzi Euroosłow • Nowy Świat - zostaje, ale(mam czasem roblem z ewną liter- • lotnisko Lechą Wałęsy zmieniamyką na klawiaturze). Celem PolskiejDemokracji jest by MASOWO UŚWI- na Popowskie, a nawetADAMIAĆ POLSKĘ, bo tylko tak nad • JP II zmieniamy na Wadowicką.Wisłą zapracujemy sobie na dobrobyt. W ten sposób każdy się nauczy, że His-Tak więc w stosunku do pułkownika toria jest tylko Historią, bo w innymKuklińskiego zdanie mamy następu- przypadku, za wiele wiele lat (tak zające. 100) nasi przodkowie mogą równie do-Pułkownik Kukliński nas nie intere- brze pozmieniać nazwy ulic, i to z abso-suje, jednak klarownie pokazuje jak ze lutnym uzasadnieniem, na:zmienijącymi się trendami mogą zmie- • ul. Dodyniać się nazwy ulic. Był zdrajcą, później • ul. Maffashionbohaterem, pózniej znowu zdrajcą a ter- • ul. Justyny Kowalczykaz jest ponownie bohaterem. Być może • ul. Roberta Lewandowskiegokiedyś ktoś pokaże jakiś mały papierek • ul. Pawła Kowalaz dolarowym honorarium pułkown- Niech żyje Rewolucja!ika i znów moda się zmieni. Dlategoteż będziemy konsekwentnie apelowali 4. 9/2/2014 Sdo Demokratycznego Sejmu, oraz Sej-mików, by ulice zamiast modnych imi- Ale są i dobre, wręcz wspaniałe wiado-on nosiły nazwy geograficzne, ewentu- mości! Mamy Złoto! Gratulacje dlaalnie zwierzęce. Dlatego też popieramy Olimpa Kamila Stocha!apel EuroPosła Pawła Kowala, by kilkaulic uczcić pułkownikiem nadając impotencjalnie następujące nazwy:• ul. Hollywoodzka http://sport.tvp.pl/soczi/13952790/• ul. Patriotów Polskich mamy-zloto-kamil-stoch-• ul. Agentów CIA mistrzem-olimpijskim• ul. Warszawska (to będzie trudne, ale jest to miejsce urodzin pułkow- nika)• ul. Tampy (miejsce śmierci puł- kownika)www.facebook.com/PolskaDemoKracja

5. 11/2/2014 iii M daliczną wypowiedzią partyjnego kari- erowicza ministra jest: Tymczasem ze skrajności w skrajność. “Szef resortu sprawiedliwości zdradził Sprawa Mariusza T.. również, że w ministerstwie przygot- owane są plany zakładające “w na- jbardziej negatywnym wariancie”, że Mariusz T. pozostanie na wolności do czerwca.”A. POLSKA DEMOKRACJA h t t p : //w i a d o m o s c i . o n e t . p l / k ra j / Sama sugestia, że kogoś się wypuszc- biernacki-pornografia-w-celi za z celem ich ponownego zamknię- -mogla-byc-prowokacja/dztsx cia do więzienia jest absurdem rodem z Orwella, i pan minister karierowicz Ogólnie jest tak: Biernacki potwierdza tylko, że nie ma pojęcia o swojej pracy i powinien szy- 1. Prawo nie działa wstecz bciutko odejść - jak i zdecydowana większość obecnych partyjnych minis- trów karierowiczów. 2. Pedofilia jest potencjalnie uleczalna, 1. Maj 2015: wybory ale tylko jeśli ktoś będzie miał nowe 2. Sierpień 2015: zaprzysiężenie bodźce seksualne - a to jest raczej 3. Wrzesień 2015: narodowe refer- trudne dla samotnego kolesia w więzie- niu. Jeśli więc Mariusz T. szczytuje i endum produkuje dopaminę na widok małych 4. Październik 2015: pierwszy dzieci, to nic tego nie zmieni, nawet 30 lat odsiadki czy rozmowa z najbardziej Demokratyczny Sejm utytułowanym psychologiem. Dlatego 5. Listopad 2015: pierwszy profes- też jestem dużym przeciwnikiem samej pornografii, chociaż tu, z racji, że są jonalny Rząd bez partyjniaków i to działania za zgodą wszystkich stron politycznych karierowiczów (chociaż wyjątkowo głupie) to zakaza- Czas panie ministrze zacząć szukać nie jej nie wchodzi w grę, nawet jeśli pracy w jakiejś kancelarii, tylko wątpię już w 2015 roku zasugeruję pierwszemu by miał pan stosowne kwalifikacje na demokratycznemu Sejmowi, by usta- te najlepsze, bo przecież z racji samego nowił, że normą będzie internet z blo- partyjniactwa to już nikt pana w 2015 kadą rodzicielską, która to będzie zdjęta nie weźmie bo nic pan już nie będzie na prośbę użytkownika internetu - coś mógł “załatwić”. Naturalnie zapraszamy co ostatnio w Wielkiej Brytanii wprow- także do wyborów do Senatu. adził David Cameron. Niech żyje Rewolucja! Sprawa Mariusza T., jest jednak o tyle komentarze na Facebook skomplikowana, że zaczynamy złem reagować na zło. Absolutnie skan- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

6. 11/2/2014 M Suchumi, to wtedy dopiero mecz szachowy będzie wygrany.Ukraina, Ukraina. Trzeba mieć wyjątkowo mało wyo- braźni (lub być agentem) by jak panTemat Ukrainy jest prosty, wystarczy im Kliczko, buntować naród, nie czekajączaoferować pełne członkostwo w Unii spokojnie i demokratycznie do wy-Europejskiej, z całą pomocą jaką się to borów, które będą miały miejsce w 2015wiąże. Ukraina bankrutuje, jak Grecja, roku... tak samo jak w Polsce.a w kraju w którym nie działają ban- Niech żyje Rewolucja!komaty aż prosi się o rewolucję. 7. 13/2/2014 M I ponownie wracamy do naszego loka- lnego nadwiślańskiego zoohttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/ A. POLSKA DEMOKRACJAukrainskie-media-wladze-chca-uregu-lowac-kryzys-z-pomoca-tymoszenko/d3x34Tymczasem w dzisiejszych wiadomoś- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/niesi-ciach przeczytałem o potencjalnym olowski-frasyniukowi-puscily-nerwy/powrocie na scenę Julii Tymoszenko. w3kp7Już sama taka wiadomość nasuwa mi Wczoraj Frasyniuk publicznie powied-najbardziej czarne scenariusze, bo i ział to co myśli większość Polaków naja i Julia świetnie wiemy kto dla kogo temat ministra Biernackiego. Dzisiajpracował jeszcze w 2009 i pewnie dalej przestraszone wilki już się na niegopracuje, i mojego zdania z pewnością rzuciły.nie zmieni jej więzienie na pokaz, czywypowiedzi jej córki Zenii, która dz- Panie Niesiołowski, Frasyniukowi nieięki poświeceniu mamy i Vladimirowi puściły nerwy, tylko prawdę powied-ma życie jak w Madrycie u boku swo- ział, jak to po 25 latach transformacji,jego wspaniałego męża harleyowca, z w kraju jest:dziesięciocyfrowym dolarowym kon- - rząd “fachowców”tem. Tak więc wiadomość o ponownym - partiokracja która marnuje tylkopotencjalnym zaangażowaniu figury cenny polski czasJulii jest wręcz świetnym szachowym - “władza” nagminnie jest skłonna łamaćposunięciem Kremla, a każdy kto ma prawo w obronie własnych stołków, bochoć trochę wyobraźni wie, że celem przecież wiadomo, że oprócz “gadania”Kremla jest wschodnia Ukraina, łącznie większość z waszmości nic nie umie.z Krymem którego Rosja Ukrainie niedaruje, i jeśli Donieck stanie się nowym www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Ale mamy wikipedie, i mamy Stefa- PS A tak na marginesie, to gdzie pan na Konstantego Myszkiewicza-Nie- był panie prezydencie Komorowski, siołowskiego. premierze sportsmenie Tusk podczas - profesor biologii (brawo, marnuje się otwarcia Igrzysk? Dlaczego pan nie pan w tym zoo) załatwiał tańszego gazu, łatwiejszego - poseł X, I, III (AWS), VI, VII (PO) ruchu bezwizowego, dobrego sąsiedz- kadencji twa, czy nawet promował praw człow- - senator ieka? Dlaczego nie kibicował pan naszej - człowiek religijny z korzeniami ZChN paradzie? W sumie na senatora się pan może i A może i pan bojkotował Olimpiadę? nadaje - ludzie zadecydują, ale i panu A dlaczego? i pana kolegom po fachu, czy to z PO, (a) zbyt dużo czy zbyt mało bezdomnych czy z AWS, czy z PiSu, czy też z SLD psów? już bardzo dziękujemy. 25 lat bałaganu (b) ustawy anty-propagandowe, czy też wystarczy, czas na fachowców i czas by obecność dwóch klubów gejowskich w ludzie sami decydowali o tym co jest samym Sochi dobre a co złe. Jeśli ufamy ludziom by (c) zbyt drogiej Olimpiady, czy też fak- wybierali Sejm, to zaufajmy im też by w tu, że nie hotele mają po dwie toalety? nim siedzieli. Gdzie pan był podczas otwarcia? 8. 13/2/2014 SM Znowu ze skrajności w skrajność - tym 9. 15/2/2014 S razem w dobrą stronę. Złote igrzyska dla Polaków! Olimpia Justyna Kowalczyk! Czarne dla tych co je bojkotują. Olimp Zbigniew Brodka! http://sport.tvp.pl/soczi/13999571/ http://sport.tvp.pl/soczi/14025927/ fenomenalny-bieg-justyna-kowal- jest-zloto-brodka-mistrzem-na-1500- czyk-mistrzynia-olim metrow pijska www.facebook.com/PolskaDemoKracja

10. 15/2/2014 M 2. Problem Ukrainy jest prosty, ale do rozwiązania w Brukseli, poprzez błys-http://www.bbc.com/news/world- kawiczne i pełne członkostwo Ukrainyeurope-2620551 w UE, zanim Rosjanie doprowadzą do demokratycznego rozbioru tego nowe- go Państwa. 3. Od 2015, wraz z Polską Demokracją nastąpi powrót do tradycji solidar- nościowych, czyli tego, że “najważnie- jszy jest człowiek”.Zrobimy na chwilę przerwę od spor- 12. 15/2/2014 S Mtu, ale tylko na chwilę bo za godz-inę powinno być kolejne złoto Sto- Olimp Olimp Kamil Stoch! cha, i wracamy do świata polityki.Nie wiem dokładnie o co poszło w A. POLSKA DEMOKRACJAtureckiej PARTIOKRACJI, ale wiemjedno... że nie ma to nic wspólnogo zDEMOKRACJĄ, a już z pewnością niePOLSKĄ DEMOKRACJĄ .pl11. 15/2/2014 MI znów nad Wisłę... http://sport.tvp.pl/soczi/14027139/abso- lutna-dominacja-drugie-zloto-kami-http://wiadomosci.onet.pl/kraj/stanisz- la-stochakis-rosjanie-patrza-na-nas-jak-na-polinteligenckich-frajerow/yq5xc Naturalnie politycy ponownieStaniszkis nawet lubimy. Zewnątrz prześcigają się w autopromocji, Tuskzazwyczaj dobrze komentuje sytuację... nawet pojechał do Zębu, rodzinnejwięc: miejscowości Stocha, bo okazało się,1. Wszystkie władze Partiokracji od że złote Polskie IO, będą paradoksalnie1989r to są rządy półinteligenckich fra- jego czarnymi.jerów. Jak to się stało panowie Tusk i Ko- morowski, że Was nie było na otwar- ciu, że nie negocjowaliście tańszego gazu, że nie chroniliście praw mnie- jszości polskiej czy seksualnej, że nie poruszaliście losu bezdomnych psów na ulicach Sochi? Jak to się stało, że ulegając CNNowskiej propagandzie nie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

spotkaliście się nie tylko z gospodarzem 14. 17/2/2014 M Putinem, ale także z premierem Japonii, prezydentem Chin, czy sekretarzem Kochani Rodacy! generalnym ONZ Ban Ki-Moonem? Ja rozumiem, że z angielskim słabo, ale Nigdy nie zrozumialem telepatii, ani macie sztaby doradców i tłumaczy, ma- “efektu setnej malpki”, ale wiem jedno... cie po kilkadziesiąt sekretarek na każ- Tsunami nadchodzi, a wraz z nim... dego z Was, więc coś z pewnością moż- Polska Demokracja na było zrobić... chociaż coraz bardziej wygląda na to, że jedyne co Wam po- zostaje, to by po 35 latach dzielenia się władzą między różnymi partyjkami, grzecznie przekazać ją w ręce ludzi oraz profesjonalistów. Maj 2015 - nadchodzi Polska Demokracja.A. POLSKA DEMOKRACJA 13. 16/2/2014 M http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ dr-flis-o-eurowyborach-to-sygnal-os- “Kuźmiuk: Tusk za strachu jest w stanie trzegawczy-dla-donalda-tuska/t6cpr posunąć się do wszystkiego” ale... pan też panie Kuźmiuk. Każdy z 15. 21/2/2014 M nas jest człowiekiem i będzie walczył najlepiej jak potrafi, nawet jeśli UWAGA UWAGA! ACHTUNG! trzeba będzie oczerniać współkoalic- WYMIENICIE! WARNING! janta, prawda? http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- Chlopaki (i kilka dziewczyn pewnie tez) cie/kuzmiuk-tusk-za-strachu-jest-w-st juz kombinuja jak sie da by wspolnie anie-posunac-sie-do-wszystkiego/06875 utrzymac sie przy stolkach, utrudniajac dostep nowych osob do mediow, nat- uralnie ciagle jeszcze nie rozumiejac, ze nie maja zadnych szans... zadnych szans.... (powtarzam dwa razy by do- brze zrozumieli)... by powstrzymac proces narodowego uswiadamiania. W 2015 roku, niczym tsunami, nad Wisle przyjdzie Polska Demokracja, konczac 25 lat ukladow i ukladzikow z okraglego stolu, a w sumie przynajm- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

niej 35 lat rzadow i opozycji tch samych pewnym limitom alkoholowym? Wniekompetentnych i butnych ludzi; końcu lekarze na dyżurach też nie piją,“Bolkow, Lolkow, Kaczek i Kaczorow”, o policjantach nie wspominając. ;-)ktorzy w jeden czy drugi sposob po-przez PARTIOKRACJE oszukiwali iokradali nasz kraj (z pieniedzy i czasu),od afer FOZZ po prywatyzacje Pols-kich Hut - wszystkie afery wyjda na jaww swoim czasie panowie.Nowy pierwszy demokratyczny Sejm http://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald- A. POLSKA DEMOKRACJARP bedzie wybrany poprzez loterie tusk-zabral-glos-w-sprawie-jacka-prota-wsrod wszystkich osob posiadajacych siewicza/fs5r7PESEL powyzej 21 roku, bo SKORO Naturalnie eurooseł heil ProtasiewiczUFAMY BY LUDZIE WYBIERALI czy poseł enklawa Wipler to takiePOSLOW, TO ZAUFAJMY IM BY PO- nic nieznaczące przypadki, ale już naSLAMI BYLI... co w efekcie nie tylko przykład taki Winston 500ml brandypowiekszy liczbe poslow z obecnych Churchill, który doprowadza do upa-pieciu (Tusk, Kaczynski, Miller, Palikot dku imperium brytyjskiego, czy Niki-i Piechocinski - TKMPP) do 470 (470, ta litr wódeczki Chruszczow oddającybo logicznie dodamy jeszcze dziesieciu w 1954 roku Ukrainie Krym z okazjiprzedstawicieli Polonii - az dziw bierze, 300-lecia zjednoczenia Ukrainy z Rosją,ze dzisiejsza Polonia stanowiac oko- to problemy z którymi później walcząlo 5% populacji nie ma w Sejmie ani już całe pokolenia.jednego przedstawiciela). Co wiecej,tak wybrany Sejm bedzie nie tylko Ale co tam Polska, co tam Krym,ciekawszy wzgledem roznorodnosci najważniejsze są i tak wysokie %%.doswiadczen, przedstawicieli ale tezstatystycznie przynajmniej bedzie w 17. 1/3/2014 MMpolowie reprezentowany przez kobiety.Maj 2015 - niczym tsunami nadchodzi Radek... już nie wiem co o Tobie myśleć.Polska Demokracja. Z jednej strony robisz dobrą robotę wPS Przepraszam za brak polskich liter... Iranie, gdzie polskie firmy mogą ubie-Polska Demokracja pojechala do Sochi gać się o bardzo lukratywne kontraktyby wspierac naszych dzielnych spor- ciągle niedostępne dla zagubionych wtowcow... ktos musiał. wojnie z terroryzmem firm amerykańs- kich i brytyjskich, a z drugiej strony16. 27/2/2014 M dałeś się tak prosto ograć w sprawie Ukrainy, niczym zwyczajny TVNowski“Heil Protasiewicz” fotelowy amator.Czy politycy, którzy przez 24 / 7 reprez- Radek, Ty serio myślałeś, że Majdan toentują naród nie powinni podlegać www.facebook.com/PolskaDemoKracja

walka o “wolność Ukrainy” a nie puti- członkostwo w Unii Europejskiej - tym nowska podpucha w sprawie Krymu, samym zbliżając granice Europejskiej Doniecka i Charkowa? Jeśli tak to Rzeczy na pięćset kilometrów od Mosk- zawiodłem się. Szkoda marnować tak wy - co dla Wowy byłoby ciosem prawie dobrej edukacji na taką zwyczajną ro- nokautującym. botę, bo równie dobrze można Twój Ale nie wszystko stracone. Z Teheranu MSZ oddać pierwszemu lepszemu leć do Brukseli i załatw to, jeszcze przed partyjniakowi i będzie nim zarządzał referendum na Krymie które teraz podobnie głosząc puste populistyczne odbędzie się 30-go marca. Wiesz, nawet pro-ukraińskie hasła. Rosjanie na Krymie wybiorą paszport UE niż ten bezwartościowy kremlows- ki. To takie proste. $$$. 18. 1/3/2014 iiiA. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/sikor- Chyba się jeszcze dziś nie obudziłem. ski-polska-zaniepokojna-wydarzenia- W załączonym artykule przeczytałem mi-na-krymie/sej7q między innymi, że... Jak już teraz chyba rozumiesz, Rosjanie “Prawo do liberalizacji tylko cierpliwie czekali na zakończenie - Są przypadki nieodpowiedniego zach- Olimpiady, a dodatkowo obserwując owania po alkoholu. Czasami ktoś nie zmiany demograficzne na Ukrainie, powinien pić. To nie powinno jednak jest to klarowne, że dla Putina to ostat- oznaczać likwidacji tego przywileju dla nia szansa by takie przejęcie Krymu (a reszty pasażerów – mówi w rozmowie później może i Doniecka i Charkowa) z “TVP Info” Adrian Furgalski, członek zrobić... plus nie muszę Ci chyba tłu- zarządu ZDG TOR i Inicjatywy dla In- maczyć jak wielką bohaterską pop- frastruktury.” ularność po odbiciu Krymu w Rosji będzie miał sam Władimir Władimiro- OK... kto komu ile daje, gdzie i czego, wicz Putin? Zresztą popularność w stu bo nie wierzę, że Ci ludzie takie brednie procentach zasłużoną i sam chyba mu mówią bezinteresownie lub na trzeźwo. pogratuluję tej jego krymskiej strategii. I to jest ta walka z powszechna toler- ancja pijaństwa? Naturalnie czasem zastanawiam się czy Więc słuchaj pan panie członek zarzą- Ty też mu nie pogratulujesz, bo chy- du czegośtam. Moim przywilejem jest ba zgodzimy się, że rozbiór Ukrainy to, że na dworcu mogę czekać na przy- między Rosję i UE to dla Polski i tak jazd pociągu bez strachu, że jakiś pijak świetne posunięcie, chociaż ja ciągle przypadkowo (lub nie) wpadnie pod uważam, że mogłeś to rozegrać dużo tory przy okazji w desperacji łapiąc lepiej, oferując w przyśpieszonym za rękę moje małe dzieci. Ciężko to trybie całej Ukrainie (i Gruzji) pełne zrozumieć prawda? Wiadomo... $$$. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

htttp://biznes.onet.pl/wiadomosci/trans- Odpowiedź Polskiej Demokracji:port/alkohol-w-pociagach-i-na-dwor- Radek, jeśli nie umiesz grać w szachycach-czy-wplynie-na-bezpieczenst- to w nie nie graj. Zostałeś kompletniewo-podroznych/xc ograny, bo każdy kto choć trochę umie6b7 sam myśleć, doskonale wiedział, komu na rękę jest Majdan i kto po Olimpi-19. 3/3/2014 MM adzie będzie pokazywał muskuły. Żal dupę ściska, że taki amator jest naszymMASOWA KOMPROMITACJA POLI- ministrem w MSZ - chyba, że celowoTYKÓW. grasz na osłabianie Ukrainy - co jest nawet zrozumiałe chociaż też zagry- wką krótkowzroczną, zresztą wtedy i A. POLSKA DEMOKRACJA tak mów ludziom prawdę a nie masowo traktuj ich jak małpy. ################################ Stanisław Koziej: Polska jest dziś za- grożonaPolska się budzi. Media wszędzie sieją Odpowiedź Polskiej Demokracji: Niepanikę o wojnie na i o Krym, wszędzie wiemy kim jest pan Koziej, ale sianiepuste polityczne partyjniackie psie tak durnych populistycznych haseł świ-szczekanie i nigdzie ani jednego słowa adczy albo o jego kompletnej głupocie,rzetelnej analizy tego co de facto się albo o tym, że sam traktuje ludzi jak id-dzieje. iotów. Sądzimy, że jest to raczej punktWięc w nagłówkach czytamy tak: pierwszy, bo czy pan Koziej może miFogh Rasmussen dla Onetu: O Ukrainie wytłumaczyć co hipotetycznie Putinmoże decydować tylko jej naród. (i Rosjanie) mieliby na celu “atakując”Odpowiedź Polskiej Demokracji: Bra- Polskę? Może faktycznie bardzo im za-wo, i zadecyduje, 30go marca. leży na naszej dziurze... budżetowej? ################################ Adam Michnik: Oburza nas i brzydzi pełna kłamstw, hipokryzji i buty reto- ryka nie tylko rosyjskich polityków, dy- plomatów i propagandystów.################################ Odpowiedź Polskiej Demokracji: Irak,Radosław Sikorski: to podstępna inter- Afganistan, Majdan, Gazeta Wyborcza.wencja zbrojna wobec niepodległego Za dużo imprezek, za mało myślen-państwa. ia panie Adamie... ale nigdy nie jest za późno by się nawrócić. Zapraszamy do popierania Polskiej Demokracji. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

################################ Brzeziński: Działajmy, bo za kilka lat Komorowski: Bezpieczeństwo Polski będziemy żałować. jest zagrożone konfliktem na Ukrainie. Odpowiedź Polskiej Demokracji:A. POLSKA DEMOKRACJA Odpowiedź Polskiej Demokracji: Prosimy o kkkoooonkrety. Już dawno Niby jak? Jedyne o co ma się pan ter- temu przydałoby się by pan nie zaśmie- az martwić to to by do mojego miesz- cał ludziom głowy swoimi wypocinami. kania ciągle dochodził gaz, i najlepiej Zimna wojna na czołgi się skończyła tani gaz chociaż zima w tym roku wraz z panem - i na szczęście bez pana była bardzo łagodna... ale serio panie udziału, bo gdyby taki beton ciągle coś eks-prezydencie elekcie, trzeba było o w polityce znaczył to do dzisiaj byśmy w tym wszystkim myśleć przed gadaniem niej tkwili. Emerytura jednak ma sens. swoich nieprzemyślanych pro-Maj- ################################ danowskich pustych głupot. Dramat a ...i na koniec perełka... nie prezydent. John Kerry (przyp: sekretarz stanu ################################ USA): Nie można zachowywać się w Palikot: Chce, aby Ukraina została w XXI wieku, jak w wieku XIX, dokonu- trybie natychmiastowym przyjęta do jąc inwazji na inny kraj pod całkowicie NATO. wymyślonym pretekstem. Odpowiedź Polskiej Demokracji: Odpowiedź Polskiej Demokracji: A Lubimy pana za pewne poglądy, ale gdzie ta broń masowego rażenia w Iraku przed tą również ewidentnie nieprze- o którą walczyli między innymi Polacy? myślaną wypowiedzią chyba się pan A może Wam też chodziło o protekcje najarał trawy . Nawet jeśli założymy, obywateli USA? Tych kilku promili... bo że NATO w XXI w ma dalej sens ist- chyba nie procent. nienia, to przyjęcie dzisiaj Ukrainy do ################################ NATO oznacza automatyczne wypow- Można by tak cytować to puste polity- iedzenie wojny Rosji - no chyba, że czne szczekanie cały dzień - tylko szko- chcemy tej wojny (?) lub też zamier- da naszego czasu, chociaż to wszystko zamy pokazać bezsensowność istnienia nasuwa nam jedną ważną konkluzję. NATO co przede wszystkim dotknie Rozumiemy, że politycy starej daty Polskę - zakładając, że NATO ma sens. (czyli wszyscy), w obronie prywatnych Co innego nagłe wejście do UE, która interesów, stołków, pensji, pracy swoich na szczęście jest organizacją stricte dzieci, licząc na ich głosy ciągle robią ekonomiczną, czyli bronią nowocze- z ludzi idiotów manipulując nimi, ale sną, i która faktycznie jest dzisiaj na- coś mi się wydaje, że właśnie role się jwiększym problemem Putina - proszę odwróciły, i. że dzisiaj to właśnie Ci zobaczyć o co ten konflikt się zaczął. ################################ www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wybrani politycy są idiotami, a ludzie 21. 5/3/2014mędrcami. Załatwione. SKORO UFAMY LUDZIOM BY Od 22go marca do Emiratów jeździmy WYBIERALI POSŁÓW bez wiz! Udział Polskiej Demokracji w tym pewnie mały ale braku starańTO POZWÓLMY IM POSŁAMI BYĆ. nie można nam zarzucić. Pisaliśmy,W końcu ktoś bardzo znany ale bardzo pisaliśmy, dzwoniliśmy, walczyliśmy inielubiany powiedział kiedyś, że: wywalczyliśmy.“Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho Z punktu widzenia ruchu bezwizowegoigielne, niż wielki człowiek będzie Schengen to jedna strefa, więc koniecznaleziony przez wybory”. z dyskryminacją Polaków w kwestiachPolska Demokracja: maj 2015. wizowych.20. 5/3/2014 Co więcej mamy też zapewnienie nasze- P go kandydata na prezydenta, że nie odwiedzi On ani jednego kraju który będzie dyskryminował Polskę wizowo... A. POLSKA DEMOKRACJA tak więc Obama będzie musiał pocze- kać z tym bankietem. 22. 6/3/2014 P yes.I.am POLSKA DEMOKRACJA 2015http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ 23. 7/3/2014 Mmieszkancy-krymu-robia-sobie-zdje-cia-z-rosyjskimi-zolnierzami/dfcm2 UKRAINA! UKRAINA! UKRAINA!Wyrzutnie balistyczne działają. Brońpropagandowa też. Dziś łatwo Obamie wysyła się lotnis- kowce na Morze Czarne, a OBWE ob-Brakuje tylko broni świadomościowej, serwatorów do Kijowa. Wszystko oale z tym Vladimir będzie znacznie tydzień za późno.trudniej. Sytuacja wygładałaby zupełnie in-Polska Demokracja. aczej gdyby tylko Radek zamiast ciąglePremiera w Polsce: Maj 2015. tweetować polajkował Polską Demokrac-Premiera w Rosji: Styczeń 2016. ję www.facebook.com/PolskaDemoKracja

24. 3/3/2014 I R# Polska Demokracja 2015 - program Podstawowym punktem programu Polskiej Demokracji, jest zmiana w systemie wybierania Sejmu RP. #################################################################### SEJM SPOŁECZNOŚCIOWY będzie wybierany tzw. losowo wśród wszystkich obywateli danego okręgu pod które przypada miejsce w Sejmie, i oczywiście każdy będzie mógł odmówić ponawiając selekcję. Rolą Sejmu Społecznościowego będzie: (a) powoływanie Rządu który będzie składał się tylko z zewnętrznych ekspertów, którzy będą mieli klarowne wytyczne i którzy bez konfliktów partyjnych i stricte w interesie Polski będą Polską zarządzali. Jeśli Rząd nie będzie skuteczny to będzie można go natychmiastowo zmienić lub zmodyfikować, nie marnując czterech lat do kolejnej elekcji Sejmu.A. POLSKA DEMOKRACJA (b) ustawianie prawa, na skutek rekomendacji komisji poselsko-eksperckich oraz analizy opinii ludzi ze swojego okręgu. Koniec partyjniactwa i lobbowania fa- talnych ustaw. (c) reprezentowanie swojego okręgu, analizowanie problemów i dążenie do ogólnej poprawy w Państwie. Każdy poseł będzie reprezentował wszystkich mieszkańców swojego okręgu, i biednych i bogatych, i wysportowanych i niepełnosprawnych, i starych i młodych... robotników, naukowców, rzemieślników i rolników. Polska to jeden kraj, i od 2015 nastąpi koniec z walczeniem tylko o swoje podwórko kosz- tem innych osób. Przychodnie poselskie będą dobrze zorganizowane, z lokalnymi strukturami i co ważne będą przechodziły wraz z jego zapleczem do następnego wybranego posła. Koniec zatrudniania żon, synowych i kochanek. #################################################################### SENAT “MĘDRCÓW” będzie wybierany tak jak dzisiaj, w jednomandatowych okręgach, i rolą Senatu, zresztą bardzo ważną będzie: (a) wspieranie i asystowanie posłów w podejmowaniu decyzji. Będzie to rola tzw “mędrców” ale nic więcej, podobna do roli sędziego w sądach w systemie an- glo-saskim (sędziowie kontra ławnicy). Ideą Polskiej Demokracji jest też by Senat przygotowywał też testy z ustaw, i by tylko posłowie którzy zdadzą test (min 90%) byli dopuszczani do głosowania nad daną ustawą - co będzie też oznaczało dodat- kowe znaczne wynagrodzenie i autorytet swojego okręgu. Testy będą proste i sen- atorowie będą sprawdzali ich wyniki. Koniec z bezmyślnym naciskaniem guzików według lobbystycznych nakazów, o innych formach nacisku nie wspominając. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

(b) ewentualne wetowanie decyzji Sejmu poprzez nie udzielenie im poparcia - jak A. POLSKA DEMOKRACJAdzisiaj, jeśli wg Senatorów będą one klarownie sprzeczne z interesem Państwa lubz kożyścią tylko dla samych posłów. Izba Mędrców będzie więc gwarantem stabil-ności systemu, ewentualnie jego hamulcem, ale nie jego kierowcą.####################################################################Dodatkowo będzie PREZYDENT, jak dzisiaj osoba wybierana w wyborach public-znych i pełniąca raczej reprezentatywną rolę do tego stopnia, że nie będzie on / onazaangażowany/a w samo zarządzanie Państwem, zostawiając tę rolę technokraty-cznemu Rządowi.Funkcje prezydenta to:(a) powoływanie premiera, którego oczywiście będzie musiał zaakceptować Społec-zny Sejm. To samo dotyczy ministrów powoływanych na rekomendację premiera.(b) ewentualne wetowanie decyzji Sejmu, które będzie oznaczało referendum naro-dowe. Prezydent jest tylko przedstawicielem Narodu i taką właśnie dostanie funk-cję.(c) w razie stanu wojny, którą ustali naturalnie Sejm, dowodzenie wojskiem i kra-jem, ale to są sytuacje ekstremalne.####################################################################TERMINOLOGIA BIZNESOWAW terminologii biznesowej:Rząd będzie Zarządem, a premier jego prezesem.Sejm będzie Radą Nadzorczą, a prezydent przewodniczącym Rady Nadzorczej.####################################################################ZALETY POWYŻSZEGO SYSTEMU1. Koniec z partyjniactwem, ludźmi których jedynym celem jest chronieniewłasnych stołków, często wielopokoleniowo i wielopartyjnie. Koniec obecnej PAR-TIOKRACJI która ciągnie się od PZPRu aż po dzisiaj. Zaczynamy DEMOKRACJĘ.2. Koniec z wyborami typu proszek Ariel kontra proszek Persil, które tylko masowookłamują społeczeństwo nieprawdziwymi obietnicami, oraz narażają Państwo nastraty z tytułu przysłowiowej “wyborczej kiełbasy”. Czasy feudalnych monarchówsię skończyły dwieście lat temu. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 3. Wzrost liczby posłów z obecnych 5 (Tusk, Kaczyński, Palikot, Miller i Piecho- ciński) do 460. Co więcej różnorodność posłów będzie imponująca, dodając bardzo wartościowych doświadczeń do dzisiejszego betonowego partyjnego monolitu. Połowa posłów będzie kobietami, kolejny kluczowy punkt demokracji i powrotu praw i wartości kobiet. Dodatkowo sugerujemy dodanie 10 posłów do reprezen- towania coraz liczniejszj Polonii, która w obecnym Sejmie ma 0 posłow mimo iż aż trzy miliony polaków mieszka na emigracji, bez swojego przedstawiciela w Sejmie. 4. Rzetelne reprezentowanie przez posłów interesów mieszkańców swoich okręgów, niezależnie od tego czy są rolnikami, niepełnosprawni, niewidomi, biznesmenami czy nauczycielami. Sejm tak jak społeczeństwo będzie składał się z wielu różnych osób, i role posłów będą miały naturalna bezpartyjną kontynuację. 5. Błyskawiczne podwyższenie świadomości obywatelskiej całego narodu, od bi- znesmenów po kryminalistów, którzy od dziecka będą wychowywani w zrozumie- niu, że i oni są częścią społeczeństwa i, że też kiedyś mogą być posłami odpowied- zialnymi za losy swojego okręgu i kraju. Od dziecka każdy będzie wiedział, że ich też może czekać zaszczyt bycia posłem i nikt więcej nie będzie się już czuł wykluc- zony. 6. Podwyższenie wzajemnego szacunku - bo przecież to Wy możecie być posłami, a także wasi sąsiedzi, pracodawcy czy pracownicy. Każdy jest równym obywatelem i po raz pierwszy w ludzkości, tak bardzo jak pompatycznie to brzmi, ludzie będą się wzajemnie wspierać, bo każdy może posłem zostać - zarówno szef jak i pra- cownik. Naturalnie, każdy będzie mógł też cieżko pracować, i pracą i własnymi osiągnięciami zdobyć fotel senatora, ale nie będzie to oznaczało, że będzie on/ona lepszym obywatelem. 7. Koniec z paidokracją (demokracją dzieci), ludźmi, którzy nie nadają się do roli ministrów czy nawet premierów. Nie oszukujmy się, premier Tusk / Marcinkiewicz / Kaczyński i inni nic nie wnoszą do URM. Większość z tych ludzi nie przepra- cowała ani jednego dnia w życiu, od lat studenckich bawiąc się w politykę kosztem całego Narodu. Rządzenie Państwem to jednak nie zabawa, i przyszły Rząd będzie składał się z ekspertów, z których ani jeden nie będzie miał interesu by prowadzić określoną politykę partii, a już z pewnością nie będzie mógł liczyć na przyszłe stołki w firmach państwowych (Orleny, KGHMy itd) czy prywatnych (Goldman Sachs, JPMorgan itd). Nie powtórzy się sytuacja, że byli ministrowie z racji na swoje powiązania polityczne zatrudniani są w zagranicznych bankach inwestycyjnych, narażając Polskę na milardowe straty. Proszę przypomnieć sobie kurs złotówki gdy NIEŚWIADOMY INFORMATOR Marcinkiewicz pracował dla Goldman Sachs. 8. Rozkradanie Polski skończy w 2015 roku, nie dlatego, że “naprawimy ludzi”, ale dlatego, że prawdziwa Polska Demokracja najbardziej jak to jest możliwe uniemożliwi kradzież, bo przecież często to okazja czyni złodzieja - a Partiokracja jest właśnie takim skorumpowanym od podstaw systemem promującą kradzież i lobbystów. Z www.facebook.com/PolskaDemoKracja

czasem, przedstawiciele Polskiej Demokracji ujawnią też wszystkie afery, od FOZZ A. POLSKA DEMOKRACJApo procesy prywatyzacyjne czy absolutnie niekompetentne zarządzanie spółkamiskarbem państwa takich jak KGHM i Orlen. Jak działa ta rafineria w Możejkachpanie Chałupiec (przy. były prezes Orlen).. i proszę przy okazji powiedzieć z jakichzleceń dzisiaj funkcjonuje pana firma doradcza? Takie praktyki się skończą raz nazawsze. Technokratyczny Rząd będzie skrupulatnie badany, słodko wynagradzanyza dobrą pracę i słono karany za tę złą.####################################################################PLAN AKCJI POLSKIEJ DEMOKRACJI:1. W 2015 roku nasz kandydat, Evo Hashtagger, wygrywa wybory prezydenckie, zpostulatem nr jeden, czyli wprowadzeniem do życia powyższej Polskiej Demokrac-ji. Evo ma wieloletnie doświadczenie na wysokich szczeblach bankowości inwesty-cyjnej, będąc w przeszłości wiceprezesem w takich instytucjach jak JPMorgan iMerrill Lynch, doradzając klientom rządowym w całym regionie, świetnie orien-tując się także w elementach geopolityki, finansów a także z racji studiów i pra-cy dealera finansowego ekonomii i tej praktycznej i teoretycznej, w tym procesówoptymalizacji. Co więcej, będąc jeszcze młodą idealistyczną osobą, Evo aktywnieangażował się w działalność polityczną poprzez na przykład współfinansowaniePlatformy Obywatelskiej, a także z ramienia tej partii brania udziału w wyborachdo Europarlamentu w 2004 roku. Salony polityczne oraz obecne “elity polityczne”są Evo dobrze znane, na tyle dobrze, by mieć świadomość z beznadziejności wszyst-kich polityków którzy z racji problemów systemowych w “Partiokracji” zawsze sąwybierani w nieoptymalny dla Państwa sposób.2. Po wyborach, w sierpniu / wrześniu 2015 następuje referendum w sprawiezmian konstytucyjnych umożliwiających wprowadzenie Polskiej Demokracji. Wprzypadku oczekiwanej opozycji partii politycznych do przemian, które “tanioskóry nie oddadzą”, zmiany nastąpią poprzez elekcje posłów-notariuszy którzyzobligują się prawnie i jeszcze przed wyborami parlamentarnymi by na pierwszymposiedzeniu Sejmu zmienić prawo wyborcze, a jeśli trzeba i konstytucję, uchwalająctakże wymagane narodowe referendum, następnie rozwiązując parlament, pozwa-lając by został on ponownie i po raz pierwszy w historii wybrany demokratyczniespośród wszystkich obywateli którzy ukończyli 21 lat (dzisiejszy minimalny wiekposła). Losowanie odbędzie się manualnie i publicznie w komisjach wyborczychna danym okręgu. Tak jak w komisjach wyborczych w komisjach będzie skład,najlepiej sędziowski, który zagwarantuje sprawiedliwe losowanie.3. Wprowadzanie Polskiej Demokracji na arenie międzynarodowej, coś co będziew miarę łatwe, bowiem Polska stanie się światowym przykładem praworządności idemokracji, podtrzymując tym wielopokoleniowe tradycje, w tym te ostatnieSolidarnościowe. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Drodzy Państwo, rozumiemy, że proponowane zmiany są znaczące, i dużo większe niż puste obietnice niskich podatków i wysokich wydatków, ale przyszedł czas by politycy przestali traktować ludzi jak “małpy”, szczególnie, że z racji powszechnej edukacji społecznej pierwszy raz w historii mamy sytuację, że to znaczna część posłów to politykierzy oderwani od rzeczywistych ludźkich problemów, a normal- ni obywatele to świadomi ludzie którzy od polityki trzymają się najdalej jak mogą. Dlatego właśnie frekwencja wyborcza do sejmu oscyluje na poziomie 40%, bo 60% ludzi nie ma z kogo wybierać, zresztą pozostałe 40% w większości i tak realizuje strategię wyboru mniejszego zła. Ten system się skończy. Co więcej powyższy system opiera się na bardzo ważnej logice: skoro ufamy ludziom by sejm wybierali, to zgodnie z logiką zaufajmy im też by w tym sejmie siedzieli. Tak więc koniec “wybrańców narodu”, koniec podziału na dobrych i złych, koniec masowej manipulacji, koniec rozkradania Państwa przez ciągle zmieniające się te same osoby, niezależnie od tego czy jest to rok 1985, 1995 czy 2005. Macie Państwo świadomość, że zdecydowana większość z tych ludzi nie zmieniła się od przynajm- niej trzydziestu lat? Popatrzcie na okrągły stół - to są te same osoby. W 2015 roku Polska ponownie stanie się liderem światowych przemian polityc- znych. Już taka jest nasza historyczna rola, że wiele wielkich przemian ma swoją inicjację właśnie w Polsce, od Konstytucji 3go Maja, przez początek Drugiej Wojny Światowej, aż po zakończenie komunizmu ruchem Solidarnościowym. Bądźmy z tego dumni. 2015 - nadchodzi POLSKA DEMOKRACJA. Jeśli popierasz ten postulat - podziel się nim ze znajomymi. Bez Ciebie zmian na lepsze nie będzie. (CD 23) Poniżej nasz komentarz z 21 kończy się następującym zdaniem... lutego... który analizuje przypadek Ju- “To kiedy i jak rozdzielacie Ukraine? lii Timoszenko z którą w 2009 roku Krym jest oczywisty, ale gdzie bedzie miałem przyjemność negocjować deal granica - pewnie tam gdzie byla zanim o wartości bagatela miliarda dolarów pijany Ukrainiec Chruszczow ja zmie- - ale o tym później i z racji poufności nil, czy tez asekuracyjnie pojdziesz informacji tylko dla tych z Was którzy dalej, np pod Dniepr?” są moimi przyjaciółmi, szczególnie, że Był 21szy luty. W Sochi wygrywaliśmy za pracę nad tą transakcją wyleciałem złote medale. Świat był jeszcze zupełnie później z banku... czy tez musiałem się inny - i wina za to, że się zmienił leży zwolnić, ale efekty był ten sam, ale o owszem po stronie Władimira Władi- tym wszystkim później. mirowicza, ale także w beznadziejnoś- Co ważniejsze poniższy komentarz www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ci naszych demokratycznie wybranych Gutenberg wykminił w swoim warszta-elit politycznych - i to tych wszystkich... cie maszynę drukarską, która to trochęglobalnie, u nas PO, PiS, SLD, RP, itp z przypadku na wieki wypromowałalobbisyczne partiokracje. przypadkową propagandę zarównoUKRAINA! UKRAINA! UKRAINA! Szekspira, jak i Kolumba, Luthera, a także i naszego polskiego wieszcza25. 7/3/2014 CH Mikołaja Reja. Tak tak kochani Rodacy, tak właśnie powstały wielkie iluzje wiel-Opera Narodowa w Warszawie. Balet kich ludzi i jaskiń złota, które to KolumbRomeo & Julia. Nawet Premiera, więc i opisał w swoich listach do Izabeli, lis- tach o Ameryce... zapominając dodać, że był tak na bani, ze pomylił kurs i A. POLSKA DEMOKRACJA do Indii nie trafił, oraz , że Indianie to połludki, które pieprzyć pieprzą, ale in- aczej. Ale zostawmy dzielnego Krzysz- tofa K. i powróćmy do naszej Opery Narodowej i tej dysocjacji do kwadratu, która w swojej oryginalnej angielskiej scenografii nawet się prezydentowi Hashtagger podobała. Balet we frak- ach... na samą myśl się pocę. prezydenta nie mogło tam zabraknąć, Tymczasem prezydent Hashtagger ape-chociaż prezydent Hashtagger nie jest luje do Was by pamiętać o planowanychwielkim fanem dysocjacji - a balet Ro- zmianach w RP, i by w Maju 2015 głoso-meo & Julia to przecież dysocjacja do wać na zmiany i na Polską Demokrację.kwadratu - bo po pierwsze balet, a po Będzie, będzie się działo....drugie Romeo & Julia, czyli histEriamiłosna Romea, który z miłości do swej 26. 8/3/2014 iiiukochanej iście po męsku odebrał sobieżycie magicznym męskim mieczem.Tak, tak, romantyczny Romeo, dziecko Moc Życzeń Kochane Kobitki!nieszczęśliwie ożenionego Szekspira, Polska Demokracja. Maj 2015który celebrując swoją osiemnastkę po-szedł w tango i wpadł z dwa razy starsząod siebie spinsterką Anne Hathaway,tworząc własną piękną historię pasji iszcześcia, fikcyjnie oczywiście. Ale głu-pi zawsze ma szczęście i los chciał, żepodczas gdy angielski wieszcz Szekspirrozczulał się nad swoim nieszczęściemkopiując notatki Anny, iście męski www.facebook.com/PolskaDemoKracja

27. 8/3/2014 iii Zwycięzcom gratulujemy, przegranym sugerujemy robienie zakładów między Polska Demokracja nie popiera sobą na numerki lotto, ale o kwestie hazardu, i jest za znacznym podniesie- niefinansowe... czyli... wygrasz Ty Ja niem podatków od zysków firm zmywam naczynia... wygram Ja... Ty ro- hazardowych. W Polsce jest wiele bisz mi.... tysięcy, jeśli nie setek tysięcy ludzi Miłego losowania! kompletnie uzależnionych od au- tomatów... co ma nie tylko fatalny 28. 9/3/2014 C wpływ na ich stan konta ale jest też i gigantyczną stratą czasu, czyli Polsko- TROCHĘ MUZYKI... Godzin.A. POLSKA DEMOKRACJA Polska Demokracja przeciwna lote- https://www.youtube.com/ riom, ironiczne biorąc pod uwagę, watch?v=y3V-pjOWQaY że posłowie będą w niej wybierani właśnie poprzez loterię - co jest jedyną Niedziela wieczór... zwalniamy tem- DEMOKRATYCZNĄ metodą wybier- po... to był długi tydzień, i co więcej ania tych którzy ustalają ustawy, czyli każdy następny tydzień aż do Maja tzw Polskiej Rady Nadzorczej Sejm. 2015 będzie coraz dłuższy... a później Naturalnie Rząd będzie składał się z to samo... wszystko by z wieloletnim profesjonalistów, czyli będzie takim opóźnieniem wprowadzić w Polsce Zarządem Polski. To zakończy partio- Demokrację. krację, złodziejstwo, lobbying posadki, itd itd. Koniec partyjniactwa. “...Dokąd pójdziemy Polsko, dokąd pó- jdziemy Naturalnie loteria sejmowa nie będzie Poprowadź mnie za rękę, poprowadź opodatkowana, ale już loteria Lotto z mnie za rękę...” pewnością tak. 2015... Koniec interesów kolesi. Koniec A propos Lotto! Za godzinę wiel- Partiokracji. ka kumulacja - naturalnie życzy- my powodzenia - chociaż prezydent 29. 9/3/2014 R Hashtagger ma wielką nadzieję, że nie padną cyfry 3, 5, 12, 18, 28 i 45 - bow- Najpiękniejszy Polski Pomnik i jedy- iem Hashtagger zainwestował w zakład ny który długo jeszcze nie przejdzie z kimś mu bliskim, że w zamian za na emeryturę. jej 3 złote, on zobligował się wypłacić jej wygraną.. bagatela 10 milionów. Prezydent Hashtagger jednak jako były trader finansowy dobrze ocenił swoje szanse i jest spokojny, że nie tylko nie przegra, ale też, że właśnie wyleczył tę bliską sobie osobę z nałogu marnowa- nia pieniędzy na Lotto. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

W 2015, gdy Polska stanie się pier- Wytrysk Fontanny!wszym demokratycznym krajem naświecie, z Sejmem Społecznościowym a A. POLSKA DEMOKRACJAnie post-monarchicznym elitaryzmem,Polska Demokracja złoży wniosek doSejmu o rozważenie oddania wszyst-kich pomników politycznych do parkuemerytów.Chopin popierałby Polską Demokrac-ję... i nie popierał wódki.Nawet takie zwierzaki popierają Polską 30. 10/3/2014 RDemokrację.Wiedzą, że wraz z nadchodzącym wz- 48 GODZIN z POLSKĄ DEMOKRAC-rostem społecznej świadomości i ich JĄprawa wkrótce znacznie wzrosną.Dla klaryfikacji... prezydent Hashtagger Każdy wie, że często czterdzieści osiemjest wegeterianinem. godzin może zmienić całe życie. W 48 godzin można się zakochać (dwa razy), w 48 godzin można stać się milionerem (wielokrotnym), i w 48 godzin można też wszystko stracić (tak wszystko).www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Dlatego też gdy w 2015 roku Polska st- prezydent Hashtagger dwa razy był anie się demokratyczna (a nie tak jak wypuszczony po spędzeniu niewinnie dzisiaj partiokratyczna - przeczytaj nasz nocy na zimnej ławie bez okien, oraz program), poprosimy demokratycznie dwa razy ze sprawą... z których jedną wybranych przedstawicieli Narodu, wygrał w sądzie w której sędzia wyr- którzy będą siedzieli w Sejmie by zmie- zucił sprawę przez przysłowiowe okno, nili archaiczne i dyktators kie prawo a drugą o charakterze rodzinnym - Art.248 KPK o możliwości zatrzymania przegrał, chociaż jest niewinny i sprawa każdego człowieka na 48 godzin, czytaj dalej idzie swoim wolnym trybem do odebrania mu elementarnej ludzkiej sądu wyższej instancji. Dla klaryfikac- wolności. ji, prezydent Hashtagger byl oskarżony Jeśli ktoś będzie chciał kogoś zamknąć o nękanie swojej żony emailami, ale będzie musiał liczyć się z tym, że: więcej szczegółów w swoim czasie, bo (1) w przypadku nie oskarżenia tej oso- na chwilę obecną sąd w obawie przed by będzie jej wypłacane zadośćucznie- wielką kompromitacją nawet zakazał nie za każdą godzinę spędzoną w aresz- prezydentowi Hashtaggerowi opisywać cie, w sugerowanej na dzisiaj wysokości tej sprawy. Na szczęście sprawa dotyczy 10 x wynagrodzenie godzinne z po- angielskiego wymiaru sprawiedliwości, przedniego PITu (PITy też zmienimy, bo w Polsce nawet nie ma tak idioty- ale o tym później), nie mniej niż 5 cznego prawa na ten temat. godzin, i nie mniej niż np 50 złotych Dla jasności, w Polsce prezydent (miesięczna pensja minimalna / 40 / 4.3 Hashtagger nie był zatrzymany ani jed- x 5) nego razu i zgodnie z istniejącym Pol- skim prawem jest niekarany. (2) policjanci będą oceniani i pozbawi- Ale prawa człowieka nie mają granic, ani premii za każdy areszt bez pokrycia, i przynajmniej w Polsce, od 2015 roku co z pewnością bardzo ucieszy posła już nigdy więcej nikt nikogo bez- Enklawę Wimplera i eurosła Heil Pro- prawnie nie zatrzyma, a jeśli to zrobi, to tasiewicza. będzie za to słono płacił. Nasz kandydat na prezydenta, prezy- #PolskaDemokracja #wybory2015 dent Hashtagger nigdy nie był aresz- towany w Polsce, ale w innych krajach 31. 11/3/2014 M$ był aresztowany cztery razy, za każdym razem niesprawiedliwie. Dwa razy był RADEK - HISTERIA TO TYLKO wypuszczony bez sprawy, w tym raz za STAN UMYSŁU. rzekomą próbę pobrania pieniędzy z nieswojego konta, ponieważ paszport Oj Radek Radek... wychodzą kolejne el- jego polski paszport uległ zniszcze- ementy braku znajomości elementarza, niu i był podejrzany o fałszerstwo, bo co nas martwi, bo Polska Demokracja przecież nie jest to możliwe, że Polak uważała, że będziesz jednym z lep- w Anglii może wejść do banku i chcieć szych kandydatów na pierwszego tech- wypłacić “wszystko co mają”. Sumując, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nokratycznego premiera - zakładając, pójdzie znacznie w górę, a Rosja A. POLSKA DEMOKRACJAże społecznościowy Sejm by Cię zaak- swoją produkcję i tak sprzeda...ceptował oczywiście. do Chin. Wniosek prosty... ten kto kontroluje surowce kontrolujehttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/sikor- świat. Kiedyś ktoś to nazwał prz-ski-w-der-spiegel-moskwa-potrzebu- estrzenią życiową (Friedrich Rat-je-naszych-pieniedzy/b0lhh zel w 1901) by pokolenie późniejWięc tak: ktoś inny wykorzystał to do swoich1. Rosja i Rosyjskie spółki już się ideologicznych celów. 3. Radek - ponawiamy prośbę z 3go zadłużyły w “zachodnich bank- Marca 11:12, jeśli nie umiesz grać ach” na tak dużo, że przekroczone w szachy to w nie nie graj. Polity- są wszystkie limity tych banków. ka zagraniczna państwa to bardzo Nasz kandydat na prezyden- ważny element jego istnienia, i te ta sam im te pieniądze pożyczał. rolę zamiast twitowemu dzien- Powiemy więcej... wiele rosyjs- nikarzowi, należy powierzyć tech- kich spółek już w tym momencie nokracie, który mając kilkadziesiąt tych kredytów nie spłaca, ale nie lat doświadczenia i tzw dyplomaty- tak jak myślisz, ogłaszając bank- cznej sieci, doskonale widział, co ructwo, tylko wiedząc, że “zachod- na Krymie zrobi Putin. By było nie banki” nie stać na bankructwo ciekawie, wiele jest takich osób, rosyjskich spółek, zmuszając jej ale oni teraz nie histeryzują tylko do praktycznie perpetualualnego siedzą cicho. Ty histeryzujesz. przedłużania umów pożyczkow- #PolskaDemokracja nadchodzi w maju ych, na marżach jeszcze z lat 2006. 2015 roku. Nasz kandydat na prezydenta sam Koniec partyjniackiego sejmu. im dzisiaj masowo doradza w tej Nadchodzi demokracja. strategii. Koniec paidokratycznych władz.2. Rosja ma gaz i ropę. Europa gazu Nadchodzi technokracja. i ropy nie ma... przynajmniej nie w tych ilościach co trzeba. Jeśli zaś 32. 11/3/2014 M hipotetycznie nastąpi bojkot rosy- jskich surowców, wtedy ich cena Merkel: Doszło do aneksji Krymu. Odpowiedź PD: Czas się obudzić pani kanclerz, chociaż po latach paidokraty- cznej partiokracji będzie to bardzo bardzo trudne. Jak to się stało, że tacy amatorzy rządzą światem?www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Po trzech tysiącach lat politycznego jar- marku... wraca demokracja. http://wiadomosci.onet.pl/merkel-dos zlo-do-aneksji-krymu/jehtk #PolskaDemokracja #Partiokracja #Paidokracja 33. 12/3/2014 A przecież nie musiało tak być! Gdyby tylko w tej partiokracji był jeden trzeźwo-myślący polityk! 35. 14/3/2014 M 34. 13/3/2014 UWAGA! Ostatnia szansa jeśli ktoś M chce jeszcze jakąś POsadkę! Temu panu, a także jego kolegom z PO, Od 2015 wprowadzamy nowy sys- oraz innym branżowym lobbystom tem rządzenia Państwem i POsadek, (PiS, SLD, RP, PSL, PZRP i ich odłamów) PISadek ani SLDołków już nie będzie. już dziękujemy. Koniec z tym Partiokratycznym system Od 2015 roku, w Polsce będzie Sejm wymyślonym przez lobbystów i innych Społecznościowy, wybierany drogą skorumpowanych monarchów loterii spośród wszystkich obywateli Nadchodzi #PolskaDemokracja. RP. Jest to jedyna forma prawdziwej . demokracji. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

H A. POLSKA DEMOKRACJA36. 13/3/2014Kiedy jeszcze w październiku zeszłego roku wrzucałem post o obecności Hitlerana mszy ku czci zmarłego Józefa Piłsudskiego, nie czułem się pewnie naciskając“Post”.Dzisiaj, dzięki demotywatorom.pl (1.8m użytkowników), ta wiadomość stała sięjuż powszechną świadomością.Żyjemy w ciekawych czasach... ale zapewniam... najlepsze jeszcze przed nami.Maj 2015. Polska Demokracja. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Notka naszego kandydata na prezyden- ta na temat seksualności w linku poniżej - na teraz jeszcze po łacinie... B patrz wpis nr 8. Premiera #PolskaDemokracja już w 2015 roku. 37. 14/3/2014 iii I PS Naturalnie chłopcy i dziewczynki mogą nosić co chcą, nawet nic, cho-A. POLSKA DEMOKRACJA KODOWANIE GENDER ciaż lepiej będzie jeśli zamiast “zajebi- stej stylówy” na zewnątrz, w główkach będą równania fizyczne i matematyczne które znów rozkręcą Ziemię... a jeśli ktoś będzie ogarniał i jedno i drugie... chapeau bas. Człowiek to funkcja dwóch elementów: (1) maszyny, i (2) oprogramowania. Oprogramowanie (2) się zmienia. Moż- na być świadomym lub nieświadomym; dobrym lub złym; Polakiem, Ukraiń- cem lub Rosjaninem; faszystą, komu- nistą czy demokratą; chrześcijaninem, muzułmaninem czy buddystą; a w sk- rajnych sytuacjach nawet hetero, homo czy biseksem... ALE NIE MOŻNA z dz- iewczynek zrobić chłopców, a z chłop- ców zrobić dziewczynki... bo to jest juz część elementu (1) maszyny. Zakładając poszanowanie innych jesteśmy za pełną wolnością w wy- borze oprogramowania, czy ubioru, ale pseudo-ideologii gender mówimy stanowcze NIE... chociaż w 2015 roku decyzję w tej sprawie podejmie Społec- znościowy Sejm I-szej kadencji. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

38. 14/3/2014 I 39. 15/3/2014 I XNarodowość to stan świadomości Religia to stan świadomościZ czasem i przy mocnej propagandzie Gdy śnimy sny wydają się nam prawdzi- A. POLSKA DEMOKRACJAkażdemu można zmienić tożsamość we. Dzieci oglądające bajki całkowi-narodową, z każdego można zrobić cie w nie wierzą... w tym te o ŚwiętymPolaka, Ukraińca, Rosjanina czy Niem- Mikołaju. Miliardy ludzi na ziemica. W czasie drugiej Wojny Światowej praktykuje jedną czy drugą religię,znane były przypadki gdy Niemcy często będąc przekonanym o wyższoś-masowo “przekodowywali Sowietów”, ci swojej religii nad inną. Czy nie było-którzy wracali na front walcząc po by lepiej gdybyśmy żyli w zgodzie?niemieckiej stronie. Mówiono na nich #PolskaDemokracjaHilfswilliges i podobno w 1943 roku W końcu dzisiaj na jednej planecie jestbyło ich aż 600 tysięcy. Więcej infor- siedem miliardów światówmacji na wiki...http://pl.wikipedia.org/wiki/Hilfswil- 40. 15/3/2014 RligeTymczasem ludzkość poszła naprzód, Zdrada to stan świadomościi dziś ważniejszy od samego narodo-wego oprogramowania jest Człowiek, W kinach ciągle grają Jacka Mocnegoi nieważne czy jest on z Polski czy z (Jack Strong), więc temat ciągle gorący.Ameryki. Michael Ollis, sierżant USArmy zginął broniąc własnym ciałempolskiego żołnierza w Afganistanie... ichoć ten akt człowieczeństwa jest na-dzwyczajny, to mamy nadzieję, że wo-jen w imię nacjonalizmu będzie corazmniej. Więcej informacji na tematnaszego podejścia do nacjonalizmu wponiższej notce... ponownie po łacinie,ale wszystko w swoim czasie... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Kukliński to zdrajca czy bohater? 41. 15/3/2014 #I Wiadomość od prezydenta Hashtag- gera :-)A. POLSKA DEMOKRACJA Już wcześniej pisaliśmy na fanpagu, że Wczoraj wyszedłem do Syreniego po 2015 będziemy sugerowali Sejmo- Śpiewu (taki bar w Warszawie) wi Społecznościowemu, by starał się i tam, oprócz wspaniałej młodej unikać nazywania ulic/lotnisk/szkół/itd i czasem nie tak już młodej Pols- nazwiskami ludzi szczególnie polityc- ki, było kilku znajomych z którymi znych, bo czasy się zmieniają a ulice nie. jak zawsze trochę porozmawialiśmy Byli królowie, była Róża Luksemburg, o ideologii #PolskaDemokracja. byli Wszyscy Święci, i będzie i Wałęsą, Kukliński i inni. Więcej w poniższej notce. A patrz wpis nr 3. Tymczasem w kwestii Kuklińskiego, Ogólnie większość ludzi jest raczej prawda jest taka, że tylko on sam wie, pod wrażeniem tego co robimy, coraz czy był zdrajcą czy bohaterem, ale my bardziej wierząc, że planowana przez możemy zadać historii jedno funda- nas na 2015 r ewolucja jest możliwa. mentalne pytanie, na które wciąż nie Jest to już jakaś zmiana w ich nastawie- znam odpowiedzi... niu, bo jeszcze miesiąc temu dużo osób Czy za swoją pracę Kukliński dost- sądziło, że promując Polską Demokrac- awał dolary czy nie? Bohaterem nie ję i Sejm Społecznościowy (w którym jest się dla pieniędzy... zdrajcą tak. dla przypomnienia posłowie nie będą #PolskaDemokracja wybierani na podstawie haseł i reklam w tv a na podstawie samego PESELu i miejsca zamieszkania) mam deluzję (czyli fałszywe przekonanie na temat otoczenia zewnętrznego lub własnego www.facebook.com/PolskaDemoKracja

stanu którym towarzyszy silne poczucie czytać”, co może jest pewnym przejask- A. POLSKA DEMOKRACJArealności przeżywanych fikcji). W koń- rawieniem problemu, ale niewątpliwiecu scenariusz, że przychodzi “kowalski” jest opinią, na którą już kilka razy mu-czy jakiś inny , bezpartyjnie wygry- siałem odpowiadać, coś co dzisiaj zro-wa wybory prezydenckie i dokonuje bię pierwszy raz ale już publicznie:zmiany całego systemu polityczne- Po pierwsze, te “80% Polaków” nadalgo jest możliwy tylko w filmach, i to czyta reklamy i obietnice różnych lob-tych hollywoodzkich, a nie w naszym bystów i innych partii politycznych, inadwiślańskim pięknym kraju gdzie na ich podstawie głosuje w wyborach, anikomu nic nie ma prawa się udać. skoro ufamy tym ludziom byt wybiera-Prawdę mówiąc, dużo osób nadal myś- li posłów, to siłą matematycznej logikili, że jestem w deluzji, bo 360 lajków na musimy też im zaufać by tymi posłamifejsbuku to jeszcze mało, ale patrząc na sami zostali. Inaczej, nie tylko dziel-to co robimy i na plan przyszłych akcji imy ludzi na “lepszych i gorszych”, alemogę ich ponownie zapewnić, że mylą śmiem twierdzić, że w ciągłym interesiesię oni dokumentnie, nie doceniając ani tzw “elit” jest utrzymywanie tzw “małp”(a) siły czystej ideologii Polskiej w nieświadomości tak by głosowały oneDemokracji, oraz właśnie na nich.(b) skali przemian społecznych jakie Po drugie, nawet jeśli dzisiaj faktycznienastępują i to w drastycznie przyśpiesza- są w Polsce aż tak wielkie różnice świ-jącym tempie. adomościowe, to poprzez wprowadze-Ale powróćmy do wczorajszego wyjścia nie Polskiej Demokracji, te różnice będądo Syreniego Śpiewu. Nie ukrywam, szybko zniwelowane do minimum, i toże cotygodniowe przybarowe debaty nie obniżając poziom do minimumw SŚ oraz innych “kawiarniach” są dla jak w podczas rewolucji Mao, a pod-Polskiej Demokracji bardzo potrzebne, wyższając poziom do istniejącego dzi-bowiem jak każda nowa ideologia, PD siaj maksimum, poprzez uświadamian-nastawiona jest i będzie na szereg prób ie oraz zakończenie procesu masowegoi testów, i choć osobiście nie martwię “wykluczenia” obywateli którzy właśniesię z przeprowadzeniem samej “2015 r “nie czytają” lub są jak to mówią inniewolucji”, bo w końcu i różne religie i znajomi “niezdolni do bycia posłami”.inne przewroty się w historii udawały, Tak więc, owszem sam przyznaję, żew tym ta francuska i komunizm które Sejm Społecznościowy I-szej Kadencjipowstały bez fejsbooka, to nadal bardzo może być interesujący nawet z powoduchętnie słucham wszelkich krytyk samej szerokiej dywersyfikacji doświ-merytorycznych pod adresem PD... os- adczeń posłów, ale już każda kolejnatatnio z szczególną przyjemnością po- kadencja Sejmu Społecznościowegonieważ jak do tej pory wyczuwam ich będzie znacznie bardziej świadoma, cociągły brak. w błyskawicznym tempie przyniesieWczoraj na przykład usłyszałem od ogólne podwyższenie świadomościznajomego, że “80% Polaków nie umie Polaków a wraz z nim i szybki wzrost gospodarczy, a także koniec plagi pi-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jaństwa, przemocy domowej i innych PS Na zdjęciu ja kibicujący Polsce w społecznych problemów na które żadna Sochi. No właśnie, Soczi i cztery złote Partiokracja rozwiązania nie przyniesie. medale, i co więcej... gdyby wszyscy Nie można wykluczać ludzi z procesu rządzący Partiokraci kilka tygodni przemian, ponieważ nie czują wtedy temu nie “olali” zaproszenia Putina na oni na sobie podstawowej odpowied- jego Olimpijskie święto, to być może zialności, którą poczują właśnie dzięki dzisiaj Krym nadal byłby “wolny”... wprowadzeniu Polskiej Demokracji. ale jak ktoś bezmyślnie stoi w obronie Po trzecie, proszę pamiętać o Senacie, bezdomnych psów to później takie są w i skromnej mojej osobie prezydenta, historii konsekwencje. który choć nadal będzie wybierany jak poprzednio w wyborach na slogany, 42. 16/3/2014 I obietnice i jakość proponowanych ide- ologii. Tak więc nawet jeśli po sejmowej W czasach masowego przepływu infor- loterii w październiku 2015 roku okaże macyjnego kodu ciężko jest rozróżnić się, że faktycznie 80% Sejmu nie umie wiadomości ważne od tych nieważnych. czytać (wg danych GUS jest to podob-A. POLSKA DEMOKRACJA no tylko 1%), to rolą i senatorów i https://www.youtube.com/ prezydenta będzie by cierpliwie te 80% watch?v=F2qsscRdiZk posłów czytać nauczyć... coś co będzie można zrobić, szczególnie, z racji, że Dla większości Polaków dzisiejsza Rząd i tak będzie składał się z zewnętr- wygrana Arsenalu w piłce nożnej może znych ekspertów i innych technokratów, wydawać się ważniejsza niż przegrana a nie tak jak dzisiaj posłów-amatorów losu Krymu, ale już po chwili zastanow- którzy między innymi z takim kretesem ienia, szybko zrozumiemy, że Arsenal przegrywają “bitwę o Krym”. premiership i tak nie wygra, a Putin suk- Na koniec dziękuję wszystkim osobom ces Krymski wykorzysta by przez kole- za wspieranie Polskiej Demokracji do jne lata trzymać kontrolę nad kodem tej pory, oraz witam nowych 310 obser- Rosji, być może też wkrótce rozszer- watorów na naszej stronie. Obserwujcie zając swoją strefę wpływów o kole- nas proszę dalej, szczególnie, że w nie- jne państwa jak Białoruś, Mołdawia, dalekiej przyszłości Polska Demokracja Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, zacznie budować nowoczesne struktury Kirgistan, Turkmenistan i inne byłe re- regionalne, i nie ukrywam, że będziemy publiki ZSSR. Wiadomo - apetyt rośnie wtedy bardzo liczyli na Wasze wsparcie w miarę jedzenia, a danie w postaci i pomoc w propagowaniu zmian na lep- Unii Euroazjatyckiej to nic innego niż sze. Pamiętajcie proszę, że to my wspól- kopia ZSRR, z tą różnicą, że Prezesi nie i dla wspólnego dobra wprowad- Komitetów zostali zastąpieni przez lo- zamy Polską Demokrację, przywracając kalnych demodyktatorów wspieranych tym samym wiarę w Człowieka. przez nowofeudalnych oligarchów. #PolskaDemokracja 2015 www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Czasy się zmieniają, broń się zmienia, 44. 16/3/2014 Male ideologie pozostają bez zmian, i R choć Krymska lekcja nie kosztowałażycia dwustu tysięcy żołnierzy, to wgeopolityce jej efekty będą podobne doprzegranej pod Stalingradem, o którejwiększość Niemców także dowiedziałasię siedząc w stu tysięcy bierpalastach,kawiarniach i restauracjach.Tym niemniej, dziś zamiast Marszu 45. 18/3/2014 A. POLSKA DEMOKRACJAŻałobnego puszczamy HeroicznyWaltz, zmotywowani by w maju 2015 PRZYCHODNIE POSELSKIEroku wprowadzić Polską Demokrac-ję, eksportując ją później do Rosji,kto wie, być może już w styczniu 2016roku, odzyskując nie tylko Krym ale iMoskwę i Władywostok. W Rosji teżjest Parlament i też są Ludzie masowowykluczeni ze społeczeństwa, rozpicitelewizyjną propagandą, żyjący bez na-dziei na lepsze jutro marnując nie tylkocały swój potencjał, ale i czas któregoodkupić się nie da.43. 16/3/2014 H W 2015 roku zakończy się era bezużytec- znych biur poselskich, które w systemie post-monarchicznej partiokracji służą posłom głównie w celach własnego PR.... oraz pozyskania dodatkowych 12 tysięcy miesięcznie z naszych podatków (i jeszc- ze im mało). Posłowie Sejmu Społecznościowego (SS), będą mieli do dyspozycji wyspec- jalizowane i nowoczesne Przychodnie Poselskie (PP), w których posłowie, nic- zym lekarze będą przyjmowali obywateli słuchając ich problemów, pomysłów i opinii, niezależnie od tego czy są to rol- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nicy, robotnicy, naukowcy, biznesmeni nie, że okazało się, że jej sojusznicy są czy wykluczeni bezrobotni, i niezależnie dobrzy tylko w gadaniu, ale co więcej od tego czy Ci ludzie na nich głosowa- jest tak słaba, że ciągle w powietrzu wisi li czy też nie... tak jak na przykład 60% w Ukrainie stan wojny domowej, bow- ludzi którzy dzisiaj nie partycypują w iem jej wschód też chce być z Rosją, a żadnych wyborach nie chcąc wybierać wtedy każdy rozbiór staje się realny. jednych czy innych “zxxxxxi”. Koniec lobbystycznego systemu partiokracji, który ukradł nazwę demokracji, mając z nią de facto bardzo mało wspólnego. PP SS będą profesjonalne i nowoczesne, a ich lokalizacja i personel nie będzie się zmieniała wraz z każdą zmianą posła, upewniając się, że jest ciągła kontynu- acja poruszanych przez Obywateli tem- atów.A. POLSKA DEMOKRACJA PP SS to także koniec z zatrudnian- Naturalnie, PD uważa, że Polsce iem synowych, koleżanek czy innych dziś nie opłaca się odzyskiwać ziem kochanek. To również koniec z wyna- wschodnich, nie tylko z racji paktu o jmowaniem biur od samych siebie, nie integralności granic, bowiem “pakt jest wspominając o zleceniach na eksper- tak długo ważny, jak długo służy ce- tyzy dla własnych dzieci. lowi”, ale przede wszystkim ponieważ W 2015 nadchodzi #PolskaDemokrac- dzięki wieloletniej bierności kolejnych ja a wraz z nią wielkie zmiany. Polskich władz, dziś we Lwowie oprócz W 2015 roku żegnamy #PO, historii oczywiście już bardzo mało jest #PlatformaObywatelska, #PiS, #SLD, “Polskości”. Nie ma tam polskiej kultu- #PSL, #RuchPalikota, #Palikota, ry, szkolnictwa, mediów, nie ma polskiej #Kaczynski, #Tusk, #Partiokracja. muzyki, filmów, języka... brakuje całego kodu nad którym od lat na Krymie pra- 46. 18/3/2014 M cowała Rosja, upewniając się, że w razie referendum większość “lajków” poleci Dla Ukrainy Demotywatory są bezli- w ich stronę... a wraz z nimi Krym. tosne... historia też...a ta niestety osądzi Historia bywa brutalna... ale ta na- Putina jako rosyjskiego bohatera, a dz- jważniejsza i tak przyjdzie dopiero wraz isiejsze władze Ukrainy jako bandę am- z Polską Demokracją w 2015 roku... atorów wybranych nawet nie przez par- kiedy to zakończy swój żywot polity- tiokrację, ale przez demonstrantów na czny system partiokracji, w którym Majdanie. Ukraińska władza jest dziś skorumpowane przez lobbystów pełne bowiem tak słaba, że nie tylko nie może amatorów partie polityczne, które z nic zrobić w kwestii Krymu, szczegól- racji samego braku kompetencji nig- dy nie powinny zarządzać żadnym Państwem, zostawiając tę pracę ludzi- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

om którzy się na tym znają - jak np swoje poselskie diety, o amatorskim A. POLSKA DEMOKRACJAwieloletnim dyplomatom a nie twit- Rządzie bezpośrednio powiązanego zterowym politykom, którzy pomimo posłami już nie wspominając. TylkoOksfordzkiej edukacji dokumentnie ucinając smokowi głowę odbierzemyskompromitowali Polską dyplomację kontrolę “wybrańcom”, i nieważne czywschodnią. Na szczęście w 2015 roku są to finansiści, politycy, księża, artyś-przywitamy Polską Demokrację a wraz ci czy inni “iluminatis” czy też nawetz nią Sejm Społecznościowy wybierany samozwańczy ubermenche. Oni wszy-demokratycznie bo losowo, oraz Rządy scy muszą odejść, bowiem strach tychEkspertów, niepowiązane z Sejmem, a ludzi przed utratą kontroli jest na-dzięki temu mniej narażone na obecną jwiększą zaporą na drodze do rozwojuamatorszczyznę i konflikty interesów, ludzkości.które co roku kosztują Polskę miliardy Po pozbyciu się polityków pójdziemyzłotych... bo tyle właśnie zarobił Gold- jednak dalej:man Sachs na usługach nieświadomego Krok 2. Oczyścimy świat z Iluzji,informatora Marcinkiewicza który je- począwszy od religii i innych strukturdyne słowa po angielsku jakie zna to kontroli, które dziś używane są tylko“yes yes yes”. do masowej manipulacji. Nie wierzę, żeŻegnamy #PO #PiS #SLD #PSL papież wierzy w boga o bogu Chrystusie#Ruch #Partiokracja #Tusk #Kaczynski nie wspominając. Jeśli ktoś to czyta kto#Palikot #Miller #PZPR był przekodowany na jedną czy drugąTrzymajcie za nas kciuki, a najlepiej religię, i nadal nie rozumie, to niechprzyłączcie się do naszej wspólnej sam sobie odpowie na proste pytanie:EWOLUCJI. “jeśli bóg istnieje to kto go stworzył?”47. 18/3/2014 I Oczywistą oczywistością jest, że każdy człowiek jest bogiem, bowiem jestWAŻNY APEL OBYWATELSKI - do częścią masy która powstała po tzwmasowego przesłania dalej! BIG-BANG. Co więcej bogiem jest też i nasz komputer i samochód, bo choć nie#PolskaDemokracja Przywraca Wam oddycha jak człowiek to też istnieje, ży-Wolność. jąc wolniej, nadal starzejąc się np przez rdzę i szarość, i umierając przez naKrok 1. Wszystko zaczyna się od góry, przykład recycling. Nic w naturze niewięc jeśli utniesz głowę smokowi to ginie, łącznie z ludźmi. Dzisiejsza ma-reszta smoka też padnie. W pierwszej niakalna obsesja śmiercią to nic innegokolejności trzeba więc przywrócić jak masowa medialna manipulacja.demokrację, poprzez wprowadzenie Krok 3. wprowadzimy PolskąLOSOWEGO wyboru posłów, oraz Demokrację do innych państw, w tymRządu Ekspertów zewnętrznych, a nie też do Rosji, być może już w wyborach wtak jak dzisiaj posłów którzy sprzedadzą styczniu 2016 roku. Następnie wprow-duszę nawet i diabłu byleby utrzymać adzimy elektroniczne pieniądze oraz www.facebook.com/PolskaDemoKracja

globalną unie podatkową, ogranicza- na na FB nie ma na celu zbierania pustej jąc dostęp brudnych pieniędzy do popularności, ale służy przede wszyst- wyzwolonego świata, czyli pieniędzy kim do zbudowania struktur, które z tych państw które nie pozbędą się umożliwią Polskiej Demokracji wyjście niewolnictwa poprzez wprowadze- do ludzi, uświadamiając ich nie tylko nie Polskiej Demokracji. Następnie, z w tym co się dzieje co jest łatwe, ale wyprzedzeniem jednego pokolenia, tak przede wszystkim pokazując klarowny by nikogo kto już żyje dziś nie krzy- plan jaki Polska Demokracja przygot- wdzić, wprowadzimy 100% podatek owała na wprowadzenie wielkich świ- od spadku, w zamian oferując ludzi- adomościowych zmian, poprzez wygra- om 0% podatek od ich pracy i zysków. nie wyborów i zmianę systemu od góry. Jest to feudalnym absurdem, że ludzie Wybory prezydenckie są tu pierwszym nadal płacą podatek od swojej pracy. krokiem do zmiany konstytucji i meto- Jest to też psychologicznym absurdem, dy wybierania Sejmu, z obecnej feudal- że ludzie dziedziczą fortuny, tylko po nej “partiokracji” na społeczną losową to by później siedzieć na fotelu u psy- “demokrację”. Pomożecie? chologa podświadomie zdając sobieA. POLSKA DEMOKRACJA sprawę z tego że nie są warci pieniędzy 48. 18/3/2014 P którymi zarządzają, dziwiąc się później czemu ich żony i mężowie wybierają WAŻNE. odpowiednio trenerów fitnessu. Kon- cepcja spadku jest niezgodna z elemen- Jak chcesz nam (i sobie i swoim dzie- tarnym prawem natury, no i tego prawa ciom) pomóc to zacznij od sharowania człowieka nr 1, że : i wirusowego namiawiania do sharow- *** “każdy rodzi się równy” ania. Nie odpisujemy już na prywatne Co więcej ludzie którzy dziedziczą w wiadomości, bo nasz czas jest bardzo zdecydowanej większości przypadków bardzo cenny. marnują odziedziczony kapitał przez “zamrażanie go”, blokując ów kapitał a To jest rewolucja i czasu jest mało, więc wraz z nim rozwój Ludzkości, koncen- albo pomagasz, albo spadaj. trując się wtórnie na redukcji własnych kompleksów poprzez nękanie innych Jeśli natomiast zobaczymy, że jesteś jednostek, a nie na rozwoju jak np aktywny to odpiszemy, inaczej nawet na na nauce, medycynie czy podbijaniu to nie licz. kosmosu... no chyba, że w celach wo- jny, której w Polskiej Demokracji nie #PolskaDemokracja będzie. W 2015 roku nadchodzą wielkie zmia- komentarze na Facebook ny. Nie bójcie się lajkować, sherować czy pisać do nas z propozycjami współpra- cy. Wasze bezpośrednie zaangażowanie jest najważniejsze, bowiem nasza stro- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

49. 18/3/2014 H 51. 18/3/2014 X H Podkręcamy Świadomościową Śrubę...Banki zastąpiły czołgi, a media samo- ... chociaż tu Hitler się pomylił, ewentu- A. POLSKA DEMOKRACJAloty, ale cel jest ten sam. alnie przejęzyczył. Chrześcijaństwo to wynalazek bardzo50. 18/3/2014 I świadomych i inteligentnych ludzi, a masy które dały się mu zaczarować to właśnie są biedne i chore umysły, wręcz fanatycznie chore a co za tym idzie nier- acjonalne, nieobliczalne i nawet nie- bezpieczne... szczególnie dla młodych. 52. 19/3/2014 ITylko #PolskaDemokracja Zdjęcia Hitlera zachęciły do odwiedze- nia strony Polskiej Demokracji przez wielu KNPowców i innych przedst- awicieli polskiej prawicy. Wielu nas polubiło, wielu nas nie polubiło... na teraz... bowiem oni też temat przemyślą i wrócą. Myśli rewolucyjne rzadko są rozumiane od razu. Z racji, że już wiele razy musieliśmy ko- mentować ten sam temat, zrobimy to www.facebook.com/PolskaDemoKracja

raz jeszcze ale w formie postu. Poniżej wykres który klarownie poka- Sejm Społecznościowy wybrany zuje, że ekstrema są często bardzo blis- losowo (rada nadzorcza), który biera ko siebie... tak więc witamy wszystkich Rząd ekspercki (zarząd) jest MATEM- fanów JKM na stronie Polskiej ATYCZNIE optymalnym systemem Demokracji, której wcześniej czy zarządzania państwem. Nie da się st- później sam Korwin będzie musiał worzyć systemu lepszego, no może przyznać logiczną rację. oprócz czystej anarchii, ale anarchia jest systemem skrajnie utopijnym, lub też dobrym dla społeczeństwa jednoosobo- wego.A. POLSKA DEMOKRACJA Ale... co ciekawe... Polska Demokracja 53. 19/3/2014 iii uważa, że drugim najlepszym syste- mem zarządzania państwem, po Sejmie COŚ OPTYMISTYCZNEGO - Społecznościowym, jest promowana RZUCAMY NAŁOGI przez prawicę monarchia absolutna, czyli dyktatura i skrajne przeciwieńst- Z okazji 500 lajków sprzedajemy Wam wo demokracji. Dobra monarchia dz- patent, jak w prosty sposób rzucić; iała dobrze, mimo iż składa się z jed- palenie, alkohol, słodycze, masturbację nego Pana i samych piesków. czy inne uzależnienia. Najgorszym zaś systemem jest dzisie- jsza bezpłciowa partiokracja amatorów Nasze mózgi zakodowane są by czerpać wybieranych z reklam telewizyjnych, przyjemność z pewnych schematów, gdzie głupi politycy wraz z lobbystami jak np palenie papierosów, które to wy- na potęgę rozkradają kraj, co najgorsze daje nam się być przyjemne i “cool”, o szczególnie wśród polityków nieświ- głodzie nikotynowym nie wspomina- adomie, bo przecież biznes zawsze ogra jąc. Jednak mózg to wbrew pozorom skorumpowanego i nic nieumiejącego, bardzo prosty mechanizm kodujący, lub co jeszcze gorsze nieświadomego więc jeśli chcesz zmienić jakiś nawyk to polityka. Efektem są kryzysy, zadłuże- wystarczy byś zaczął / zaczęła czerpać nie, bezrobocie, podzielone i słabe przyjemność z bodźca odwrotnego. społeczeństwo, brak rodzin i funda- mentalnych struktur społecznych, i sz- Tak więc, jeśli chce Ci się palić to ciesz kodliwe tematy zastępcze jak ideologia się z tego wspaniałego uczucia niko- gender, kultura pijaństwa i ogólnie zaś- tynowego głodu. Jeśli zaś uderzysz się ciankowe spite telewizyjną propagandą w kolano to spytaj się swojego kolana wykluczone społeczeństwo, które rozwija się w ślimaczym 1% tempie... i to zakładając, że się rozwija, bo przecież ciężko nazwać obsesją własnymi stroja- mi i humanistycznymi przedmiotami znaczącym cywilizacyjnym rozwojem. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

54. 23/3/2014 I R X iii E $ A. POLSKA DEMOKRACJAPolska Demokracja - sugerowane dla RE i SS zmianyJedynym postulatem Polskiej Demokracji jest wprowadzenie Sejmu Społecznościo-wego (SS) i Rządu Ekspertów (RE), czyli zmiany w systemie wybierania Sejmuz obecnych partiokratycznych wyborów między plakatem A a plakatem B, naprawdziwie demokratyczne losowe wybieranie posłów, a wraz z tym rozdziału el-ementu rządzenia państwem (przez ekspercki bezpartyjny rząd) od elementu jegonadzoru. Koniec z post-monarchicznym systemem partyjniactwem i lobbystami.Witamy demokrację.W następstwie wprowadzeniu tego postulatu, to posłowie będą decydowali jak-ie dokładnie będą wprowadzone zmiany programowe. Naturalnie inicjatoremwiększości zmian prawnych będzie ekspercki Rząd – jak dzisiaj. Naturalnie posłow-ie, prezydent, oraz każdy obywatel poprzez swojego przedstawiciela będzie miałrównież prawo do przedstawienia swoich sugerowanych zmian.Nasz kandydat na prezydenta, Krzyś Samberger, ma następujące propozycje. Nat-uralnie ani jednej z nich nie może obiecać, bo decyzję w tej sprawie podejmie jużnowy Społecznościowy Sejm na bazie ekspertyz i wnikliwej analizy.Wybrane sugerowane przez prezydenta zmiany to:1. PRAWO PATENTOWEWszelka wartość intelektualna jest oksymoronem jeśli chodzi o użycie publiczne-go prawa do blokady wprowadzenia zmian intelektualnych. Patenty to archaicznastruktura mająca na celu nie wynagrodzenie wynalazców i myślicieli, ale ogranicze-nie przepływu kapitału intelektualnego. Polska Demokracja będzie z czasem i wmiarę możliwości pozbywała się obecnej struktury patentowej, rekompensującwynalazcom wykupienie ich myśli celem jej stania się własnością publiczną. Natu-ralnie pomysłodawcy będą nadal mogli izolować swoje pomysły od publicznej wi-adomości, ale będzie to na zasadzie prawa prywatnego i umów między twórcamiidei a ich pośrednikami w dystrybucji. Zastosowanie prawa publicznego jest tu wprzypadku większości przypadków wielkim nadużyciem, szczególnie jeśli ma nacelu ograniczenie dostępności ludzi do czegoś co już istnieje i nie kosztuje nic bykolejna osoba z tego skorzystała. Tak Rihanna… będziesz musiała dawać więcejkoncertów, chociaż może wprowadzi się pewien system publicznego sponsorow-ania najbardziej popularnych książek, filmów, muzyki – popularnych nie wedługwidzimisię kilku osób ale obiektywnych kryteriów jakie dzisiaj dzięki technologiisą dostępne. Przykładem takiej technologii jest zmuszenie producentów filmowychby każda kopia filmu w kinie była unikalna, a co za tym idzie, cedowanie odpowied-zialności za piractwo filmowe na kino, a nie na obywateli którzy nie muszą nawet www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wiedzieć, że oglądając jakiś film w internecie łamią prawo. Podsumowując nie można opatentować ludzkiej myśli, nawet na rok, dwa, czy tak jak obecnie siedemdziesiąt lat, bo powstrzymuje to rozwój. 2. DARMOWE LEKI W pierwszej kolejności zmiany patentowe będą dotyczyły leków. Polska Konstytuc- ja nakazuję Państwu Polskiemu ochronę życia jego obywateli. Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Co więcej Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. i przyjęty przez Polskę w Warszawie 3 marca 1977 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (potocznie nazywaną Europejską konwencją praw człow- ieka) sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284), która weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 19 stycznia 1993 r., mówi: Art. 1. “ Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione ustawą. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.” Jest to więc elementem czystej logiki, że obecny barbarzyński system, gdzie istnieją leki do leczenia ludzi, których się im nie daje z racji, że ludzie nie mają na nie pi- eniędzy – pomimo iż sama produkcja tych leków kosztuje grosze – jest złamaniem zarówno art. 38 naszej konstytucji, jak i art. 1 Praw Człowieka. Podstawą filozofii greckiej, a więc źródła naszej cywilizacji jest logika, a ta twierdzi, że: Akt nie robienia niczego też jest aktem. W ten sam sposób brak prawa dotyczące- go dostępności np. leków też jest prawem, i to prawem niezgodnym z konstytucją, które wymaga natychmiastowej zmiany. Leki więc, prawnie będą musiały być dostępne dla wszystkich. Problem braku leków dotyczy szczególnie leków drogich, na przykład jak interferon oraz leków na nowotwory. Rocznie w Polsce ginie około 75 tysięcy osób, tylko z racji bycia wykluczonym z kuracji farmakologicznej, ograniczonej w powszechnym zastoso- waniu z racji zrozumianych ograniczeń finansowych. Tak bardzo jak dzisiaj, eko- nomiczne może to wydawać się stanem zrozumiałym, tak z punktu widzenia prawa jest to jego łamanie, nie wspominając już o etyce, która za kilkaset lat da nam miano XXI wiecznych barbarzyńców. W efekcie, będąc prawnie zmuszonym do czynu ochrony życia, Polska Demokrac- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ja znacjonalizuje na terenie Polski patenty firm farmaceutycznych, wprowadzając A. POLSKA DEMOKRACJAje jako darmowe generyki które będą kosztowały nie więcej niż najtańsza wersjaparacetamolu czy aspiryny. W ramach rekompensaty koncerny farmaceutyczneotrzymają zyski na poziomie ich maksymalnych obserwowanych zysków w ciąguostatnich trzech lat. Nikt nie ma zamiaru nikogo okradać, ale obecny stan jest ab-surdem, i trzeba być wyjątkowo nisko świadomościową istotą by tego nie widzieć.3. ZMIANA Ar. 248 KPK dotyczącego aresztu 48 godzinnegoKażdy wie, że często czterdzieści osiem godzin może zmienić całe życie. W 48godzin można się zakochać (dwa razy), w 48 godzin można stać się milionerem(wielokrotnym), i w 48 godzin można też wszystko stracić (tak wszystko).Dlatego też gdy w 2015 roku Polska stanie się demokratyczna (a nie tak jak dzisiajpartiokratyczna - przeczytaj nasz program), poprosimy demokratycznie wybranychprzedstawicieli Narodu, którzy będą siedzieli w Sejmie by zmienili archaiczne i dyk-tatorskie prawo Art.248 KPK o możliwości zatrzymania każdego człowieka na 48godzin, czytaj odebrania mu elementarnej ludzkiej wolności.Jeśli ktoś będzie chciał kogoś zamknąć będzie musiał liczyć się z tym, że:(1) w przypadku nie oskarżenia tej osoby będzie jej wypłacane zadośćucznienie zakażdą godzinę spędzoną w areszcie, w sugerowanej na dzisiaj wysokości 10 x wyn-agrodzenie godzinne z poprzedniego PITu (PITy też zmienimy, ale o tym później),nie mniej niż 5 godzin, i nie mniej niż np 50 złotych (miesięczna pensja minimalna/ 40 / 4.3 x 5)(2) policjanci będą oceniani i pozbawiani premii za każdy areszt bez pokrycia, coz pewnością bardzo ucieszy posła Enklawę Wimplera i eurosła Heil Protasiewicza.4. POLSKA EDUCKACJANajlepszą inwestycją jaką Naród może dokonać to inwestycja w jego obywateli, szc-zególnie tych młodych, którzy na tej inwestycji skorzystają statystycznie najdłużej.ŻŁOBKIPolska Demokracja sugeruje masową dostępność do żłobków, w których już będzieedukacja. Współcześni naukowcy już od dawna alarmują, że system nauki dzieciod siódmego roku życia to system edukacji oparty na założeniach sprzed 200 laty.Dzieci uczą się od momentu urodzenia, i Polska Demokracja w znaczny sposóbzmieni Polską Edukację: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA • darmowe żłobki od 3go roku życia dla wszystkich • obowiązkowa edukacja od 3go roku życia, naturalnie zaczynając od kilku godzin dziennie stopniowo wprowadzając coraz dłuższe dni. • ułatwienia dla rodziców w odbieraniu i odwożenia dzieci z / do domu, na wzorcach już opracowanych w krajach zachodnich. Naturalnie w obszarach wiejskich nie będzie to łatwe. SZKOŁY Szkoły będą odpowiedzialne za trzy filary: • Podnoszenie poziomu inteligencji dzieci. To zacznie się już od poziomu żłobka. • Podnoszenie świadomości a więc i tolerancji dzieci: (a) Do innych, zakładając, że nie narażają swoimi poglądami reszty społeczeństwa, (b) Koncepcja 1 planet 7 miliardów światów, (c) Koncepcja 1 zbiór faktów 7 miliardów historii, (d) Koncepcje iluzji, masowych manipulacji, rozdziału człowieka jako jednostki, od oprogramowania w postaci religii, narodowości i norm społecznych Dodatkowo: • zdecydowanie podwyższony poziom nauczania, a także ilości kółek, pracy do- mowej. • edukacja języka angielskiego od żłobka, jeśli będzie trzeba to z racji braku nauczycieli angielskiego nawet przez telewizję i inne mass media • lekcje w języku angielskim na wielu innych przedmiotach, w tym stopniowe wprowadzanie systemu na wzór matury międzynarodowej, pisanej w języku angielskim i polskim. Polska Demokracja kończy średniowieczny brak łaciny, bowiem w XXI wieku Ci co nie mówią po “łacinie” są zwyczajnie niepełno- sprawni jeśli chodzi o kod (element 2d powyżej). • wprowadzenia lekcji informatyki. Każdy Polak będzie miał elementarne zdol- ności programowania komputerowego. Każdy Polak będzie umiał zakładać i pisać własne strony internetowe. Każdy Polak będzie umiał używać arkuszy kalkulacyjnych, robić prezentację, używać edytora tekstu, zakładać systemy baz danych i innych podstawowych programów komputerowych STUDIA • darmowe studia na kierunki “narodowo rozwojowe”, czyli te na Politechnice, naukach ścisłych, biotechnologii, medycynie, informatyce i innych praktyc- znych kierunkach. • opłaty za studiowanie kierunków “przyjemnych” jak na przykład fotografia, sz- koła aktorska itd. Jeśli ktoś chce poświęcić się fotografii czy kręceniu filmów to będzie musiał albo poprosić o pomoc rodziców, albo pożyczyć od Państwa Polskiego na studiowanie tego kierunku studiów. Podsumowując - obecna sy- tuacja, gdzie połowa ludzi kończy “wyższe studia” nie mając żadnych prakty- cznych zdolności jest absurdem niespotykanym w logicznie funkcjonującym, na przykład rynkowym systemie edukacji. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

• obowiązkowe praktyki od pierwszego roku studiów, i to nie wakacyjne sz- A. POLSKA DEMOKRACJA tuczne, ale w czasie trwania studiów jako część programu uczelni. Państwo dokona wszelkich starań by, jeśli będzie taka potrzeba, firmy były adekwat- nie wynagradzane za branie praktykantów, szczególnie na początku, bowiem każdy kto myśli szybko zrozumie, że darmowa siła robocza od praktykantów się zwyczajnie opłaca, pomijając już fakt, ze jest to elementarna część ludzkiej edukacji. Naturalnie nie dotyczy to wszystkich kierunków, bowiem matem- atyki raczej na praktykach się nie wymyśli.• pełna opłata za każdy drugi kierunek studiów. Rozumiemy ambicje dzisie- jszych studentów, którzy często chcą mieć po dwa fakultety, szczególnie ostat- nio w systemie kiedy dwa kierunki stały się niepisanym nowym idiotycznym standardem. Polska Demokracja uważa, że lepiej będzie jeśli studenci będą znali jeden kierunek ale dobrze, niż dwa ale słabo. Dobrze nie oznacza piątki czy szóstki. Dobrze oznacza bycie światowym liderem w danym kierunku. W miarę możliwości będzie też kreowało się dużo kierunków łączonych… np. Filozofia i Matematyka, czy też Matematyka i Fizyka Kwantowa. Polska potrzebuje ludzi którzy będą zmieniali świat, zarówna w Polsce jak i poza jego granicami.5. SĄDOWNICTWOMinister Sprawiedliwości ma się upewnić, że:• Sądy działają błyskawicznie, z użyciem wszelkich technologii telekomunika- cyjnych.• W miarę możliwości zostaje wprowadzony i zastosowany kodeks pomocy rodzinnej w celu poprawy kryminalistów, szczególnie tych bez historii kry- minalnej. Przykładem tego będzie możliwość żyrowania przez rodziców oraz rodzinę ‘kryminalisty’ niepowtórzenia ich czynów, nawet jeśli były one bardzo poważne. To nie Sędziowie, czy nawet więzienia, ale często matka i rodzina stanowią najlepsze źródło potencjalnej rehabilitacji ludzi którzy częs- to z głupoty popełnili jakiś błąd, jeśli więc na przykład matka kryminalisty podejmie na siebie ryzyko utraty domu czy nawet innej kary, w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa przez jej syna, wtedy Sądy wezmą tak- ie rozwiązanie pod uwagę. Ludzie to racjonalne istoty kierujące się racjo- nalnymi decyzjami, nawet w sytuacjach kryminalnych. Polska Demokracja przewiduje, że w ciągu jednego-dwóch pokoleń, kryminalne zachowanie zos- tanie ograniczone do absolutnego minimum… wręcz ludzi, którzy decyzje kryminalne podejmują na podstawie zwichrowania kodu, a nie racjonalności myślenia. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 6. WIĘZIENNICTWO Więzienia potrzebują fundamentalnej reformy tak by spełniały one swoją funkcję “wychowawczą”. W więzieniach będzie więc system pracy oraz jej wynagrodze- nia, a także mini systemy zarządu, umożliwiając wprowadzenie więźniów w pewne społeczne schematy funkcjonowania. Obecny system więziennictwa to jedno wielkie bagno, i czas by Rząd zrozumiał, że Ci ludzie wręcz w sposób szczególny potrzebują zaangażowania Państwa, ponieważ oni wracają na polskie ulice. Tak więc, zmieniając więzienie zmienimy ulice. W niedalekiej przyszłości przedstaw- imy wywiad z byłym więźniem który opisze stan rzeczy w tym fijkcyjne prace, oraz, że po wyjściu nie dostał on ani opieku prawnej ani “wychodnego” które gwarantuje mu prawo. Teraz jest bezdomny. 7. DOMY DZIECKA Dzieci to przyszłość Narodu, i Domy Dziecka muszą stać się oazami szkolenia przyszłych liderów, a nie tak jak dzisiaj gangsterów i “dzieci na sprzedaż”. Dzisie- jszy beznadziejny stan Domów Dziecka to nie problem koncepcji domów dziecka, a tylko i wyłącznie problem zarządzania nimi. Polska Demokracja upewni się, że dzieci z Domów Dziecka będą miały nie tylko równe szanse by wyrosnąć na tzw “ludzi”, ale wręcz większe szanse na edukację pierwszej jakości, poprzez np. nadzór rodzin zastępczych i innych ochotników. Polska Demokracja jest z powodów pryncypialnych przeciwna adopcji dzieci. Jeśli ktoś ma to nieszczęście, że nie może mieć dzieci, to dokonamy wszelkich starań by taka osoba mogła współ-wychowywać nawet kilkoro dzieci w Domach Dziec- ka. Fundamentalne założenie PD jest takie, że dzieci to nie zwierzaczki domowe a wielka odpowiedzialność. Co więcej nie podoba nam się kwestia ‘loterii’ rodziny zastępczej, bo dlaczego dziecko A ma być wychowywane w domu np. miliarderów, a dziecko B np w domu potencjalnych zboczeńców. Taka losowość życia jest nieak- ceptowalna, plus bardzo często powoduje reakcje odwrotne, gdy ów dzieci stają się dorosłe. Podkreślamy, że rodziny zastępcze będą bardzo mile widziane w procesie edukac- ji dzieci w Domach Dziecka. Mało tego, Polska Demokracja umożliwi taką par- tycypację także parom homoseksualnym, naturalnie zakładając, że nie będą one promowały homoseksualizmu. Wg naszej opinii, zaangażowanie par homoseksu- alnych jako część kodu dzieci będzie miało tylko pozytywny wpływ na światopo- gląd dzieci. Finansowanie domów dziecka będzie powiększone, i gdzie możliwe połączone ze szkołami dziennymi, na zasadzie przyszkolnych internatów. Szkoły są dziś dobrze połączone ze społeczeństwem i będą tworzyły naturalny most między domami dziecka a społeczeństwem. Naturalnie zmiany nie będą dotyczyły obecnych rodzin zastępczych i adopcji, cho- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ciaż wydaje nam się, że absolutnym absurdem jest, że rodziny zastępcze zarabiają A. POLSKA DEMOKRACJAna wychowywaniu dzieci. Moi rodzice nie dostawali pieniędzy za to, że mnie mie-li, więc ciężko nam zrozumieć dlaczego ktoś wymyślił system płatnej adopcji. Jeśliktoś faktycznie tak bardzo chce mieć dzieci, to chyba powinien jeszcze za to wręczbyć przygotowanym zapłacić, a nie liczyć na dotacje państwowe? Te dotacje będąznacznie lepiej wykorzystywane na budowy o rozwój Domów Dziecka.8. PRAWA OBYWATELSKIEa. zakaz cenzury. Jeśli coś jest szkodliwe, ludzie muszą mieć możliwość by samio tym decydować, począwszy od bardzo wczesnych lat życia. Przykładem dzisiajjest absolutnie martwe prawo dotyczące dostępu do pornografii i przemocy od 18roku życia. Z racji dostępu do internetu jest to prawo martwe, i fundamentem jestto, by dzieci już od żłobka były szkolone, że w internecie jest pornografia, która jestiluzją ludzi dorosłych, ale o edukacju seksualnej napisze osobno.b. liberalizacja małżeństw homoseksualnych. Rozumiemy partiokratyczną potr-zebę siania strachu i adaptacji do swojego często niedoinformowanego elektoratu,ale czy ktoś może odpowiedzieć, jaki logiczny cel ma zakazywanie dwóm nieza-leżnym ludziom podpisania umowy małżeńskiej, czym właśnie jest ów akt. Tooni, a nie społeczeństwo mają prawo decydować o swojej przyszłości, i jak to groziosobom trzecim? Brak możliwości łączenia się dwóch czy nawet pięciu osób wspecjalne prawnie chronione relacje, podział majątku, spadku, wzajemnej odpow-iedzialności, to nie wolność a faszyzm w najbardziej prymitywnej tego formie, itrzeba być wyjątkowo mało świadomą istotą lub przestraszoną partią politycznąby tego nie zauważyć. Naturalnie z racji samych fizycznych kwestii małżeństwahomoseksualne będą miały inne zapisy niż te heteroseksualne, ale ciężko chybabędzie zastosować na przykład prawa o domniemanym ojcostwu, w sytuacji, gdzienikt nie może zajść w ciąże, lub też gdy w związku nie ma mężczyzny.9. HAZARDPolska Demokracja wprowadzi bardzo duży podatek korporacyjny od zysków gen-erowanych z hazardu. Polska Demokracja uważa, że granie na ludzkich słabości-ach jest jedną z najbardziej nieetycznych zachowań jakie może istnieć, chociaż ma-jąc na uwadze prawo każdej osoby do wyboru nie jesteśmy jednak za zakazaniemhazardu, tak jak to jest zrobione w wielu kulturach. Polska Demokracja ograniczyjednak znacznie dochodowość firm z czerpania korzyści z ludzkiej słabości jakąjest hazard, a te fundusze zostaną wykorzystane na uświadamianie społeczeństwajak wielką głupotą hazard jest, może prócz powszechnie obserwowanego hazarduemeryckiego, który istnieje głównie w celu kumulowania emerytów. W takichklubach będą jednak ograniczenia co do poziomu zakładów i rejestracji graczy,a także specyficzne wymogi co do reinwestowania zysków w społeczeństwo em- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA eryckie – poprzez organizowanie uniwersytetów III wieku, kin seniorów i innych akcji społecznych. Każdy z nas będzie kiedyś stary, i choć przyszłość jest w ludziach młodych, to nie pozwólmy by ludzie wykorzystywali naszą starość, poprzez gra- nia na niej, co jest najbardziej oportunistycznym zachowaniem i przykładem wręcz dyskryminacji wiekowej. Ile to istnieje firm które mając na celu emerytów wydz- waniają do nich oferując im na raty szwajcarskie garnki długowieczne, czy pościel ze specjalnej zdrowej wełny. Ludzi starszych często trzeba uświadamiać jak bardzo są zagrożeni na takie akcji, czy też ‘telefony od wnuczka w potrzebie’. 10. POLICJA Każdy policjant powinien mieć obowiązek nagrywania wszystkich swoich działań. Go-Pro załatwi problem nękania, wymuszania zeznań, korupcji i innych kom- pletnie idiotycznych zachowań policji. Policja jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Jed- nocześnie skończy się łapówkarstwo itd. 11. ALKOHOL Polska Demokracja będzie walczyła z masową plagą jaką stał się alkoholizm. • Jesteśmy za ograniczaniem reklam alkoholu, szczególnie reklam świado- mościowo podprogowych. Ludzie nie są świadomi jak wielką podświadomą rolę w ich konsumpcji mają reklamy. Skończą się tematy, że “dobry majster po pracy pije piwko”, “alkohol do zdrowie” i inne kretynizmy masowo kodowane w polskie społeczeństwo od ich najmłodszych lat. Każdy kto choć jeden raz trzeźwy był na dyskotece, doskonale wie jaką plagą jest alkoholizm i jakie są jego skutki uboczne. • Utrzymany zostanie zakaz konsumpcji w miejscach publicznych, ale także bycia bardzo pijanym w miejscach publicznych. Sejm z pomocą ekspertów określi sugerowany poziom alkoholu we krwi zakazujący ludziom przebywanie w miejscach publicznych, i nie będzie to piwo czy dwa, ale tolerowanie ludzi którzy kompletnie nieświadomie zagrażają naszemu bezpieczeństwu jest także sprzeczne z art. 38 konstytucji RP. Nasz kandydat na prezydenta jest osobą od ponad roku niepijącą alkoholu, zresztą jak i duża część świata, nie tylko arabskiego ale także i tego zachodniego, bowiem 15% dorosłego społeczeństwa nigdy nie piła alkoholu, a poniższa lista wpływowych ‘niepijących’ jest również zarówno imponująca jak i inspirująca: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_teetotalers Naród powinien zrozumieć, że to nie samo prowadzenie po pijanemu jest proble- mem, ale już sam fakt przebywania osoby pijanej a więc logicznie ‘nieświadomej’, czy tez ‘mniejświadomej’ wśród innych osób jest często dużym niebezpieczeństwem www.facebook.com/PolskaDemoKracja

i znakiem naszej niezrozumiałej powszechnej akceptacji publicznego pijaństwa. A. POLSKA DEMOKRACJACzy nikt już nie pamięta maksymy “nie jesteś sobą, gdy jesteś pijany?”. Jeśli ludzie chcą pić to mają do tego prawo w specjalnie wyznaczonych w tymcelu miejscach, taksówkach i oczywiście w domu. Nie będzie więc już ulicznegopijaństwa.• każdy policjant będzie miał przy sobie alkometr, i będzie mógł sprawdzić stan świadomości każdego obywatela, zamykając do “hotelu” wszystkich którzy będą mieli pewien poziom alkoholu we krwi, podobnie jak w przypadku pi- janych kierowców. To prawo będzie dotyczyło także posłów panowie Enkla- wa Wipler i Heil Protasiewicz. Nie jest to areszt, tylko dbanie także o wasze bezpieczeństwo od bycia narażonym na pobicia, kradzież, czy tez podpisanie aktu notarialnego sprzedania mieszkania za pół ceny.12. NARKOTYKISejm rozważy wprowadzenie specjalnych miejsc na terenie których będzie możnaspożywać narkotyki, począwszy od narkotyków miękkich i skończywszy na her-oinie. Naturalnie nie zmienia to faktu, że posiadanie narkotyków w miejscachpublicznych, w tym w domach prywatnych - z racji chociażby braku możliwościfizycznej możliwości dostarczenia tam narkotyków, pozostanie zakazane. Kon-sumpcja narkotyków będzie monitorowana, w tym medycznie i adekwatnie po-datkowana. Celem tej polityki jest zarówno umożliwienie ludziom, którzy są jużdzisiaj uzależnieni by mogli walczyć z tym nałogiem w sposób legalny, ale takżewprowadzenie elementarnych praw człowieka, które wbrew pozorom umożliwiająludziom także na branie heroiny czy też skoczenie z wieżowca, i nie role tu prawaby w nie ingerować. Politycy mogą natomiast upewnić się, że miejsca publicznesą wolne od narkomanii.13 . ZAKAZ ABORCJI i EDUKACJA SEKSULANAZakaz aborcji zostanie utrzymany, być może za wyjątkiem płodów chorych – cho-ciaż nasz kandydat na prezydenta osobiście jest przeciwny także i temu. PolskaDemokracj a rozumie problemy kobiet i wielu rodzin, które borykają się niech-cianymi ciążami, nawet tych które są następstwami gwałtów, jednak trzeba byćwyjątkowo nieświadomą osobą by tolerować aborcję, nie rozumiejąc, że aborcjato nie jest prawo kogoś o decyzji o sobie, ale prawo chroniące już istnienia którepowstało w wyniku fuzji. Tak jest, z filozoficznego punktu widzenia, BigBang iżycie zaczyna się w momencie fuzji dwóch komórek, i nie rola tu naukowców byanalizować poziom świadomości zarodków, czucia płodów, dzieci czy jakkolwiekby chcieli nazwać to “życie”. Wielu z Was by nie istniało gdyby stosunek Państwa iludi do aborcji był bardziej liberalny, i tylko wyjątkowo nieświadoma istota, będzieopowiadała się za aborcją jeśli ktoś dziecka nie będzie chciał, będzie mógł je oddać www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA do Domu Dziecka, które pod Polską Demokracją będą przykładem wychowania dzieci podstawy logiki mówią, że ‘nie naprawia się zła, czyniąc zło’. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być kolosalne, a ów zarodek/dziecko/ płód swoją egzystencją nie zagraża nikomu, więc pozbycie się go jest absolutnie nieuzasadnione. Bardzo ważna będzie adekwatna edukacja seksualna od wczesnych lat, mająca na celu nie promowanie seksu, ale uświadamianie następujących faktów, szer- zej opisanych w notce Sexuality 101 poniżej, która z racji swojej rewolucyjności społecznej pozostaje na dzień dzisiejszy dostępna jeszcze tylko w języku łacińskim, znanym niestety głownie przez ludzi bardziej światowo i kulturowo świadomych. B patrz wpis nr 8. Tak wiem… to też jest rewolucja… ale najwyższy czas. 14 . LEGALIZACJA EUTANAZJI Eutanazja wg definicji starożytnej to zabicie kogoś dla dobra ogółu – na to się nie zgadzamy, chyba, że ta osoba zagraża życiu ogółu, ale jest to stan wojny, nawet jeśli jest to wojna wewnętrzna. Eutanazja wg definicji nowożytnej to pomoc komuś w popełnieniu samobójst- wa. Za to absolutnie głosujemy, ponieważ każdy człowiek ma możliwość pójścia i skoczenia z wieżowca, tak więc zakaz prawa o eutanazji to z logicznej perspektywy nadzwyczaj barbarzyńska forma dyskryminacji niepełnosprawnych. Dzieci przepraszamy, ale ciężko nam akceptować takie decyzje wśród nieletnich, chociaż możemy rozważyć obniżenie wieku eutanazji do powiedzmy 15 roku życia. Data pełnoletności jest bardzo płynną koncepcją. 15. KARA ŚMIERCI Nie, jeśli nie jest to stan wojny. W razie wojny kara śmierci jest dopuszczalna, nat- uralnie tylko w miejscu gdzie jest wojna. Pięknym przykładem kary śmierci jest Breivik, który nie akceptując prawa innych do życia ewidentnie jest osobą niezdolną do życia wśród ludzi, czy to teraz czy za 100 lat. Jednak Breivika można odizolować, gdzie staje się niegroźnym już idiotą, który nierozumie, że bycie mułzumaninem czy chrześcijaninem to kwestia tylko oprogramowania, a nie fizyki. Gdyby jednak Breivików było na tyle wielu, że nie dałoby się ich odizolować, to byłby to stan wojny i kara śmierci byłaby absolutnie uzasadniona. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Tymczasem pamiętajmy, że Breivikowi, jak każdej innej małpie przysługują prawa A. POLSKA DEMOKRACJAzwierząt. Co więcej pamiętajmy, że zamknięcie Breivika to nie akt odizolowaniejego od społeczeństwa, ale społeczeństwa od jego, więc w tym więzieniu/zakładzienależą mu się relatywnie do zamożności społeczeństwa oczywiście w miarę do-bre warunki… w tym internet, tv, steki średniokrwiste, a nawet pewnie i wakacjemiędzy różnymi rezerwatami. Takie są prawa logiki, i to my musimy płacić za przy-wilej tego, że go nie ma wśród nas, a nie odwrotnie.Kara śmierci bez wojny – stanowcze i kategoryczne nie – patrz też na opisanywcześniej art. 38 Konstytucji i Art. 1 Praw Człowieka.16. WOJSKOMałe i bardzo nowoczesne. Grom nie w światowym top 3, ale w światomy top1. Ogólnie całe wojsko to powinny być jednostki jak Grom. Dodatkowo wszyscy,mężczyźni i kobiety, będą szkoleni na żołnierzy rezerwowych. Szkolenie to będziejednak krótkie, na przykład tygodniowe, i okresowe raz na na przykład 10 lat, inastawione głównie na to by obywatele nie bali się samej koncepcji wojny, trzyma-nia broni, strzelania, podstawowych kroków jakie będą miały w przypadku wojnyi bycia powołanym do wojska. W chwili obecnej powstałby zamęt ciężki do opisa-nia, i dotyczy to zarówno samej wojny jak i możliwości kataklizmów naturalnychczy innych ekstremalnych sytuacji. Nasi przeciwnicy powinni też wiedzieć, że wrazie potrzeby, Wojsko Polskie to nie będzie sam wyspecjalizowany GROM, ale 10milionów osób.Bardzo trudno nam z kwestią broni atomowej. Jeśli inne państwa mają, to nam teżsię ona należy… ewentualnie prawo weta naj jej wykorzystaniem przez innych. Niemogę z logicznego punktu opowiedzieć się za tym, że Polska nie ma broni atomowejpodczas gdy inne kraje ją mają, i jest to konkluzja do której doszło już wiele innychPaństw. Naturalnie Polska Demokracja jest przeciwna jakimkolwiek wojnom, zda-jąc sobie sprawę, że nowoczesne wojny to banki i media, a nie czołgi i samoloty,jednak z racji, że większość świata nawet nie jest partiokratyczna, oraz, że tylko Pol-ska będzie świadomą demokracją z partiokratycznym hamulcem w postaci weta,jest mi bardzo ciężko podjąć decyzję o braku samej możliwości odwzajemnienia sięnp. atakiem nuklearnym na Iran, gdyby on stwierdził, że nasz nieislamski styl życiajest dla niego zagrożeniem, a powiedzmy sobie szczerze, Polska Demokracja jestzagrożeniem dla każdego kodu masowego rażenia jakim jest religia.Tu będziemy toczyć bardzo bolesne negocjacje, które skończą się:1. odpaństwowieniem broni nuklearnej, dając ją może pod kontrolę naszego so- jusznika USA, ale z prawem weta dla każdego innego Państwa – i to już będzie naciągniecie logiki2. uzyskaniem przez Polskę prawa do użycia broni nuklearnej, wg naszej racji www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA stanu – kolejne nadciągniecie logiki 3. pozyskaniem przez Polskę broni nuklearnej, metodą wewnętrzną lub ze- wnętrzną, od naszych sojuszników. Polska Demokracja, nie zaakceptuje sytuacji, że są ludzie z większym prawem i mniejszym prawem, i nie chodzi tu o samą rację stanu Polski, ale o możliwość ne- gocjacji z takim właśnie Iranem, czy Koreą Północną. Prawdę mówiąc szczególnie Korei Północnej ciężko się dziwić, że tak uparcie dąży do pozyskanie broni atom- owej. Wystarczy poczytać co w czasie Wojny Koreańskiej z Koreą Północną zrobili Amerykanie, by zrozumieć stan świadomości tego Narodu. 20% populacji zabitej masowymi nalotami. Wszystkie miasta zniszczone. Więcej zrzuconych bomb niż w czasie II WŚ, i groźby idioty i faszysty MacArthura o ‘wymazaniu Korei Północ- nej z mapy świata’ kilkudziesięcioma bombami atomowymi które były w tym celu przygotowane. Z innej beczki swoją drogą ciężko na podstawie samych słów kogoś osądzić, ale Polska Demokracja będzie się domagała by za zrzucenie dwóch bomb atomowych na Japonie, pośmiertnie oczywiście, pewnie właśnie MacArthur i Truman byli os- ądzeni jako Ludobójcy. Nikt w żądnych okolicznościach nie miał w tamtym mo- mencie logicznego prawa by użyć broni atomowej w celu podbicia innego państwa na innym terytorium i historia takie fakty musi starać się przynajmniej obiektywnie oceniać, dając przykład innym przywódcom czego robić nie wolno. 17. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Rezerwujemy sobie prawo do militarnej ingerencji w każdym państwie, które za- graża losowi naszych obywateli, zarówno tych w danym Państwie jak i w Polsce. Oczywiście nikt nie ma zamiaru iść na wojnę, ale wymóg tego jest logicznie uzasad- niony, tak bardzo jak będzie się on nie podobał USA i innym ‘władcom’. Kwestie Długoterminowe: Długoterminowym celem Polskiej Demokracji jest by w pokojowy sposób ekspor- tować prawo i równość jakie ona oferuje swoim obywatelom. Długoterminowym celem Polskiej Demokracji jest stworzenie światowej unii gos- podarczej, w której: • prawo kapitału do przepływu jest honorowane • prawo ludzi do zmieniania miejsca zamieszkania jest honorowane, coś co jest logicznym następstwem a. • następuje harmonizacja prawa podatkowego, idealnie zgodnego z postulatem nr 15. www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook